En

DOÇ.DR. HAYATİ YENİCE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN MEKANİZASYONU VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü  1988
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği (Maden İşletme) Bölümü  1992
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği (Maden İşletme) Anabilim Dalı  1999
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2000
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği  2011
 • NO AD YIL
  1  Determination of Drilling Rate Index Based on Rock Strength Using Regression Analysis...  2019
  2  ŞEHİR İÇİ PATLATMALI KAZI ÇALIŞMALARINDA ÇEVRESEL TİTREŞİM LİMİTLERİNE GÖRE PATLATMA TASARIMI...  2018
  3  The correlations between the Cerchar abrasivity index and the geomechanical properties of building s...  2018
  4  Numerical Modelling of Stress-Strain Analysis in Underground Thick Coal Mining...  2018
  5  Optimal Support Spacing for Steel Sets: Omerler Underground Coal Mine in Western Turkey...  2018
  6  A sampling study on rock properties affecting drilling rate index (DRI)...  2018
  7  The Cost and Effect of Powered Roof Support in Longwall Installation Cost...  2017
  8  Examining the Relation between Rock Mass Cuttability Index and Rock Drilling Properties...  2016
  9  A new approach to rock brittleness and its usability at prediction of drillability...  2016
  10  A Fuzzy Approach to Selecting Roof Supports in Longwall Mining...  2016
  11  Scale Cleaning in Wells of Kızıldere/Turkey...  2008
  12  Mechanical Cleaning of Calcite Scaling With Rotating Control Head Preventer in a Geothermal Well...  2007
  13  Determining the stress and convergence at Beypazari trona field by three-dimensional elastic-plastic...  2006
  14  Investigation of Applicability of Block Caving Method by Finite Element Method at a Diasporite Depos...  2005
  15  Evaluation and Monitoring an On-going Landslide in Volcanic Sediments - A Case Study for an Open Pit...  2004
  16  Slope Stability Analysis And Slide Monitoring By İnclinometer Readings: Part 2...  2004
  17  Yeraltı mermer işletmeciliği...  2004
  18  Denizli Jeotermal Kuyularında Uygulanan Mekanik Temizliğin Kuyu Verimine Etkisi...  2002
  19  Correlating Uniaxial Compressive Strength With Point Load Strength for Sedimentary Rocks...  1999
  20  Sensitivity Analyses of Slopes in E.L.I Soma Işıklar Open Pit Panel - A...  1998
  21  Der Bergbau in der Türkei...  1992
 • NO AD TARİH
  1  Şehir İçi Patlatmalı Kazı Çalışmalarında Çevresel Titreşim Limitlerine Göre Patlatma Tas... 27/09/2017 - 29/09/2017
  2  Sondaj Makine Değişkenleri ve Delinebilirlik Deney Sonuçlarının Karşılaştırılması... 07/12/2016 - 09/12/2016
  3  Sondaj Makine Değişkenlerinin Takibi İle Sondör Performans Analizi... 01/10/2015 - 02/10/2015
  4  Aliağa-Helvacı Andezitlerinin Liman Dolgusu Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması... 14/05/2015 - 15/05/2015
  5  Delinebilirlik Deneyleri ve Delici Makine Saha Ölçümleri Üzerine Bir Çalışma... 14/05/2015 - 15/05/2015
  6  Yersel Lazer Tarama: Taş Ocakları Uygulamaları... 14/04/2015 - 17/04/2015
  7  Sondaj Makine Değişkenlerinin Takibi İle Kuyu Performans Analizi... 06/04/2015 - 10/04/2015
  8  Ömerler Mekanize Yeraltı Kömür Ocağında Tahkimat Tasarımına Yönelik Kaya Kütle sınıflama... 16/04/2013 - 19/04/2013
  9  Çeşitli Magmatik Kayaçlarda Uç Aşınma İndeksleri ile Kayaç Özellikleri Arasındaki Bağınt... 05/05/2011 - 06/05/2011
  10  Mermerlerde Delme Oranı İndeksini Etkileyen Parametrelerin Araştırılması... 04/11/2009 - 06/11/2009
  11  TÜRKİYE DOĞAL TAŞ İHRACATINDA MARMARA ADASI?NIN YERİ (2001?2008)... 16/10/2009 - 17/10/2009
  12  Examination of Drilling Rate Index (DRI) of Rocks... 01/10/2009 - 03/10/2009
  13  Probleme dayalı öğrenmede (PBÖ) örnek bir senaryo çalışması... 18/11/2005 - 19/11/2005
  14  Mühendislik aktif eğitiminde mesleksel becerilerin kazanılması... 20/05/2004 - 21/05/2004
  15  Curalar Köyü (Buldan - Denizli) Meta-aplit Oluşumları ve Feldispat Hammaddesi Olarak Değerlendi... 13/05/2004 - 14/05/2004
  16  Blok Göçertme yönteminin uygulandığı bir diasporit yatağında sonlu elemanlar yöntemi ile ge... 10/10/2002 - 11/10/2002
  17  A Case Study For an Open Pit Coal Mine Induced Slope Failure Affecting An Industrial Plant In Turkey... 06/11/2000 - 09/11/2000
  18  Yeraltı kömür madencilğinde oda-topuk yöntemi ve eğilimler... 25/05/1992 - 25/05/1992
 • NO AD YIL
  1  Tünel ve Kuyu Açma...  2007
 • NO AD TARIH
  1  BKİ Batı Kömür İşletmeleri A.Ş.'ne verilecek proje hizmeti protokolü...  7/2020 - /
  2  Konya Ilgın Elektrik Üretim San.Tic.AŞ ne verilecek proje hizmeti protokolü...  5/2019 - 8/2019
  3  Tekyol-Yapı Tesis-Önsöz İş Ortaklığına verilecek proje hizmeti protokolü...  11/2019 - 2/2020
  4  Türkerler-Gama Adi Ortaklığına verilecek proje hizmeti protokolü...  3/2018 - 6/2018
  5  Tüprag Metal Madencilik San.Tic.A.Ş. ne verilecek proje hizmeti protokolü...  4/2018 - 7/2018
  6  Türkerler-Gama Adi Ortaklığına Verilecek Proje Hizmeti Protokolü...  3/2018 - 6/2018
  7  Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic.A.Ş. Efemçukuru Yeraltı Ocağı Macun Dolgu İyileştirme Projesi...  6/2015 - 12/2015
  8  Biga Maden San. ve Tic. Ltd. Şti'ne Ait Biga-Eskibalıklı Köyü Mevkiinde Yer alan II A Grubu Maden Sahasında Yapılan Patlatmaların Neden Olacağı Çevresel Titreşim Seviyesinin Belirlenmesi-Titreşim Ölçüm Raporu-...  2/2015 - 2/2015
  9  Pınartaş Madencilik San ve Tic Ltd Şti tarafından İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Alanında Uygulanacak Patlatmalı Kazı Çalışmalarının Neden Olacağı Çevresel Etkilerin Tespiti ve Uygun Patlatma Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi...  11/2015 - 5/2016
  10  Maden Sahalarının Planlanması ve Üretim Stratejilerinin Geliştirilmesinde 3 Boyutlu Madencilik Yazılımı Kullanımı...  9/2014 - 8/2018
  11  İR 20054272 nolu Andezit Sahasının Rezervinin Belirlemesi ve Sahadaki Andezitin Liman DolgubMalzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması...  10/2013 - 5/2014
  12  IMERYS SERAMİK HAMMADDE SAN. VE TİC. A.Ş. SODYUM VE FELDSPAT OCAKLARI DELME-PATLATMA OPERASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE TASARIMI PROJESİ...  12/2012 - 6/2013
  13  Rotary Sondajlarda Delinebilirliği Etkileyen Faktörlerin Araştırılması...  6/2012 - 9/2015
  14  TKİ GELİ İşletmesi Yatağan Taşkesik Bölgesi İR-7200 Ruhsat Nolu Kömür Sahası Yeraltı İşletme AR-GE Projesi...  10/2010 - 6/2013
  15  TKİ-GLİ Müessesesi Ömerler Yeraltı Ocağı Tavan Kontrolü- Tahkimat Tasarımı Ve Ocak Yangınları Ar-Ge Projesi...  8/2010 - 2/2012
  16  TKİ-GELİ Müessesesi Yatağan Turgut Bölgesi İR.3303-AR.20058130 Ruhsat Nolu Kömür Sahası Yeraltı İşletme Ar-Ge Projesi...  2/2010 - 2/2011
  17  Açık İşletme Planlaması Ve Üretim Teknolojisi Geliştirmeye Yönelik Kayaç Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi...  3/2009 - 4/2009
  18  Sivas Divriği Sahası Mühendislik Hizmetleri Projesi...  1/2009 - 12/2009
  19  Kaplan Sahası Jeoteknik Etüdü Araştırma Raporu...  2/2008 - 8/2008
  20  Kayaçlarda Delinebilirlik Tayini...  8/2007 - 10/2010
  21  Kaplan Sahası Kayaçlarının Mühendislik Özelliklerinin Belirlenmesi...  9/2007 - 9/2008
  22  Gümüşhane-Mastra Sahası Yeraltı dolgu ve Püskürtme Beton (Shotcrete) Dizaynı...  11/2007 - 11/2008
  23  Denizli-Kızıldere Kuyularında Mekanik Temizlemenin Kuyu Performansına Etkileri...  5/2002 - 5/2004
  24  Ankara-Beypazarı Doğal Soda Sahası Yeraltı İşletme Projesi, Ana Yollarda Tahkimat Etüdü...  1/2000 - 3/2001
  25  T.K.İ. Çan Linyitleri İşletmesinde Uygulanan Kömür Üretimi ve Dekapaj Faaliyetleri Sonucu Oluşan Şev Kaymalarının Çanakkale Seramik Fabrikalarına Etkisinin Araştırılması...  9/1999 - 11/1999
  26  Ankara- Beypazarı Trona Sahası Desandre Etüdleri...  11/1998 - 5/1999
  27  Soma Bölgesinde Yeni Termik Santral Ünitelerinin Kurulabilirliğinin Etüdü...  1/1990 - 7/1990
 • NO AD YIL
  1  Mehmet Kemal Dedeman Araştırma ve Geliştirme Proje Yarışması Madencilik Sektörü...  2012
  2  Doluz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve DEÜ Mühendislik Fak. Bilim Derneği Ödülll...  2000
 • NO Görev
  1 Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2020-Devam ediyor