Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DR. ÖĞR. ÜYESİ SEVGİ TOKGÖZ GÜNEŞ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Önlisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu İşletme- Muhasebe  1983
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü  1988
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği (Hidrolik-Hidroloji ve Su Kaynakları) Anabilim Dalı  1992
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği (Çevre Teknolojisi) Anabilim Dalı  1998
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2000
 • NO AD YIL
  1  Kinetic evaluation of organic matter removal in olive mill wastewater treatment using microfiltratio...  2024
  2  Farklı işletme koşullarının yukarı akışlı anaerobik filtre reaktör performansına etkisi: PHREEQCI-AD...  2022
  3  Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Bağlamında Kadın Yoksulluğu Ve Sürdürülebilir Kalkınma: Türkiye Ölçeğ...  2021
  4  An assessment of the carbon footprint of restaurants based on energy consumption: A case study of a ...  2021
  5  EPANET ile Hidrolik Simülasyon yoluyla Bir Su Dağıtım Şebekesinin İşletiminin Enerji Verimliliği Açı...  2017
  6  Jeotermal Kaynaklı Arseniğin Yeraltısuyu Ve Yüzeyselsulardaki Jeokimyasal Davranışı: Birlikte Çökelm...  2012
  7  Filtre Malzemesi Oranının Melas Atıksuyunu Arıtan Anaerobik Filtrenin Verimi Üzerine Etkisi (Effects...  2009
  8  Yeraltısuyu ve Yüzeyselsularda Jeotermal Kaynaklı Arsenik Hareketliliği...  2009
  9  Yukarı Akışlı Anaerobik Filtre Modelinde Temiz Yatak Hidrolik Karakteristiğin Belirlenmesi...  2000
  10  Comparison of Different Anaerobic Model Studies...  1999
  11  Caddeyi Kazmadan Kanal Islah ve Yenileme Yöntemleri (Dinamik Berstining Aleti)...  1996
  12  Su Kalitesi Gözlem Ağlarında Ölçüm Sıklığının İrdelenmesi...  1995
  13  İklim Değişikliği (Sera Etkisi)...  1995
  14  Buhar Kazanlarının Giriş Sularının Arıtılması ve Korozyon...  1995
  15  Deponilerde Sızdırmazlık Zemininin ve Yüzeyinin Hazırlanması...  1994
  16  Akarsu Havzalarının Yönetiminde Su Kalitesinin İzlenmesi...  1994
  17  İzmir'de Hava Kirliliği...  1991
 • NO AD TARİH
  1  YAĞMUR SUYU TOPLAMA SİSTEMLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK... 24/12/2022 - 25/12/2022
  2  AFET BAĞLAMINDA ALTYAPI SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 24/12/2022 - 25/12/2022
  3  Maden Sahalarında Atık Depolanmasında Risk Yönetimi... 30/07/2022 - 31/07/2022
  4  Climate Change And Urban Water Security... 30/07/2022 - 31/07/2022
  5  İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARINA SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞMALARININ ENTEGR... 26/07/2022 - 28/07/2022
  6  The Use Of Sewage Systems In Monıtorıng Publıc Health... 26/07/2022 - 28/07/2022
  7  Kadın Girişimciliği: Bir Teknopark Örneği... 06/03/2022 - 08/03/2022
  8  Kadın, Su ve Sağlık... 06/03/2022 - 08/03/2022
  9  Ortam Sıcaklığında Yukarı Akışlı Anaerobik Filtre Performansının Değerlendirilmesi... 19/02/2022 - 20/02/2022
  10  Su Kaynakları ve Yaşam Kalitesinin İklim Değişikliği Bağlamında Değerlendirilmesi... 19/02/2022 - 20/02/2022
  11  Gediz Alaşehir-Salihli Alt Havzasında Atıksu Deşarjı Kaynaklı Toplam ve Çözünmüş Organik ... 09/12/2021 - 11/12/2021
  12  Covid-19 Salgınına Atıksu Perspektifinden Bakış: Kalite-Miktar, Atıksu Toplama ve Arıtma Sist... 09/10/2021 - 11/10/2021
  13  Dağlık Alanlarda Akıllı Su Yönetimi... 11/11/2020 - 11/11/2020
  14  Kentsel Su Güvenliği ve Kentsel Su Güvenliği Endeksleri ... 24/10/2019 - 26/10/2019
  15  Jeotermal ve Çevre... 12/10/2019 - 12/10/2019
  16  Effects of Operation Mode on The Efficiency of Upflow Anaerobic Filter Treating Baker's Yeast Indust... 01/10/2019 - 05/10/2019
  17  The Evaluation of Nitrate Concentrations in Alaşehir Sub-Basin Groundwater Sources for Sustainabili... 01/10/2019 - 05/10/2019
  18  Dünya'da ve Türkiye'de Su: Miktar, Kalite, Kullanım, Kirlilik, Sağlık ve Potansiyel Değerlendi... 25/06/2019 - 27/06/2019
  19  Kamu Yönetiminde Çevresel Etki Değerlendirme Çalışmalarının Önemi... 21/02/2019 - 22/02/2019
  20  Dağlık Alanlar ve Su Yönetimi... 11/12/2018 - 11/12/2018
  21  Atıksu Arıtımında Teorik ve Uygulamalı Hesap Yaklaşımı Sağlayan Yeni Bir Ar-Ge Yöntemi... 06/12/2018 - 07/12/2018
  22  İçme Suyu Arıtımında Kaynak Kalitesine Göre Süreç Tasarımı Sağlayan Model Önerisi... 06/12/2018 - 07/12/2018
  23  Çevresel Etki Değerlendirmesi... 05/10/2018 - 05/10/2018
  24  Kadın, Aile Planlaması ve Çevresel Sürdürülebilirlik İlişkisi... 04/10/2018 - 05/10/2018
  25  Türkiye'de Kadın Yoksulluğunun Çevresel Değerler Üzerindeki Etkisi THE IMPACT OF WOMEN'S POVER... 04/10/2018 - 05/10/2018
  26  Geleneksel ve Gelişmiş Teknoloji İçme Suyu Arıtma Sistemleri: Hangi Tip Arıtmaya İhtiyacımı... 02/11/2017 - 04/11/2017
  27  Gediz Alasehir-Salihli Alt Havzasında Nehir Tabanı ve Sulama Amaçlı Toprak Filtrasyonu ile Akife... 25/10/2017 - 29/10/2017
  28  Gediz Alasehir-Salihli Alt Havzasında Nehir Tabanı ve Sulama Amaçlı Toprak Akifer Filtrasyonu Il... 25/10/2017 - 29/10/2017
  29  Enerji Verimli Su Dağıtım Sistemleri - Hidrolik Simülasyon Yoluyla İşletme Planlaması... 25/05/2017 - 26/05/2017
  30  Su Dağıtım Sistemleri Hidrolik Güvenilirliğinin Hidrolik Modelleme ile Sınanması... 25/05/2017 - 26/05/2017
  31  Afetlerde Su Temini Sistemlerinin Yönetimi... 12/05/2017 - 13/05/2017
  32  Afetlerde Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Sistemlerinin Yönetimi... 12/05/2017 - 13/05/2017
  33  Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği... 07/04/2017 - 08/04/2017
  34  EPANET ile Hidrolik Simülasyon Yoluyla Bir Su Dağıtım Şebekesinin İşletiminin İyileştirilme... 26/10/2016 - 28/10/2016
  35  EPANET Yazılımı ile Bir Su Dağıtım Şebekesinin Ekstrem Hidrolik Koşullara Karşı Sınanmas... 26/10/2016 - 28/10/2016
  36  Su ve Atıksu Tesislerinde Enerji Verimliliği için Stratejiler... 26/10/2016 - 28/10/2016
  37  Maden Sahalarında Potansiyel Su Kalitesi ve Kirlilik Hafifletme Etkisini Hesaplayabilir miyiz?... 26/11/2015 - 27/11/2015
  38  Groundwater Usage and Sustainable Water Management... 08/10/2015 - 10/10/2015
  39  Jeotermal Enerji ve Yüzey ve Yeraltı Sularına Etkisi... 17/05/2015 - 17/05/2015
  40  Jeotermal Enerji Kullanımının Çevreye Etkileri... 15/05/2015 - 17/05/2015
  41  Inverse and Forward Hydrogeochemical Modeling of Acid Mine Drainage... 15/08/2014 - 17/08/2014
  42  Sürdürülebilir Su Yönetiminde Yeraltı Suyunun Önemi... 28/11/2013 - 30/11/2013
  43  Jeotermal Sular ve Çevre... 28/11/2013 - 30/11/2013
  44  Menderes Masifi (Bozdağ) Referans Akiferinde Su Kalitesi Durum Değerlendirmesi- Assessment of Wate... 08/10/2013 - 10/10/2013
  45  Terkedilen Balya Pb-Zn Madeni Atıklarında Asit Maden Drenajı Verileri ve ÇED - Acid Mine Drainag... 08/10/2013 - 10/10/2013
  46  Kıyı Alanlarında Atıksu Yönetimi: Bafa Gölü Örneğinde Kıyı Filtrasyonu Wastewater Managem... 08/10/2013 - 10/10/2013
  47  Su Kalitesi Tahmini ve Kavramsal Model: Jar Testi Water Quality Prediction and Conceptual Model : Ja... 12/09/2013 - 14/09/2013
  48  Sürdürülebilir Yeraltısuyu Yönetimi: Batı Anadolu Modeli... 22/03/2013 - 24/03/2013
  49  SuYönetimi ve Kavramsal Model Gerekliliği... 22/03/2013 - 24/03/2013
  50  Çevresel Jeokimyasal Modellemenin Gerekliliği... 23/05/2012 - 25/05/2012
  51  İleri (Forward) Modelleme ve Örnek Bir Uygulama: Asit Maden Drenajı... 23/05/2012 - 25/05/2012
  52  Ters (Inverse) Jeokimyasal Modelleme ve Örnek Bir Uygulama: Asit Maden Drenajı... 23/05/2012 - 25/05/2012
  53  Asit Drenajının Jeokimyasal Modellenmesi... 02/06/2011 - 03/06/2011
  54  Jeotermal Kaynaklı Arseniğin Yeraltısuyu ve Yüzeyselsulardaki Jeokimyasal Davranışı: Birlikte... 23/12/2009 - 25/12/2009
  55  Su örnekleme ve Analiz Yöntem Hatalarının PHREEQC Yazılımı Modellemelerinde Değerlendirilmes... 16/10/2008 - 18/10/2008
  56  İzmir ili Ödemiş Beldesi İçme Suyu Kalitesinin Değerlendirilmesi... 18/04/2007 - 21/04/2007
  57  Jeotermal Enerji ve Çevre... 12/05/2006 - 14/05/2006
  58  Potential Hazards and Reclemation of Uncontrolled Landfills (Altlasten) in Kemalpasa-Izmir... 26/09/2005 - 30/09/2005
  59  Evaluation of Industrial Sludge Discharge Site with Respect to Mobility of Contaminants... 16/09/2005 - 20/09/2005
  60  İzmir Kenti Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Sulamada Kullanılabilirliliği... 09/06/2005 - 10/06/2005
  61  Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin Değerlendirilmesi... 25/05/2005 - 27/05/2005
  62  Ambalaj Kavramı, Ambalaj Sektörünün Gelişimi ve Çevresel Beklentiler... 25/05/2005 - 27/05/2005
  63  Jeotermal Enerjinin Çevresel Etkileri... 18/01/2001 - 20/01/2001
  64  Jeotermal Kaynaklar ve Mineralli Sular Kanun Tasarısının Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi... 18/01/2001 - 20/01/2001
  65  Kuşadası ve Yerel Gündem 21... 23/02/2000 - 26/02/2000
  66  Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler... 25/11/1999 - 26/11/1999
  67  İçme Suyu Standartları ve Güvenilir İçme Suyu... 25/11/1999 - 26/11/1999
  68  Industrial Pollution in Kemalpaşa-İzmir in Turkey... 19/11/1999 - 21/11/1999
  69  Arıtılmış Suların Kullanım Alternatifleri... 22/10/1999 - 23/10/1999
  70  Çeşitli Malzemelerden Ambalaj ve Atıkların Geri Kazanma Teknolojileri... 13/10/1999 - 15/10/1999
  71  Solid Waste Management in The Black Sea Coast of Turkey... 27/09/1999 - 01/10/1999
  72  Ege bölgesindeki antik su getirme ve kanalizasyon sistemleri... 22/09/1999 - 25/09/1999
  73  İzmirin Çevre Sorunları... 19/12/1998 - 20/12/1998
  74  Comparison of Different Anaerobic Model Studies... 05/11/1998 - 07/11/2007
  75  Anaerobic Wastewater Treatment Studies Using Upflow Anaerobic Filter Model... 19/10/1998 - 21/10/1998
  76  İzmir Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisinin Yüzeysel ve Yeraltısularına Etkisi... 04/06/1998 - 05/06/1998
  77  Bodrum Yarımadasında Yamaç Arazideki Tarım Teraslarının Su Kapasitesinin ve Dolayısı ile Su ... 15/02/1998 - 19/02/1998
  78  Potential Hazards and Reclamation of Uncontrolled Landfill in Kemalpaşa-İzmir... 16/11/1997 - 19/11/1997
  79  Solid Waste Reuse Recycling and Recovery in Turkey... 16/11/1997 - 19/11/1997
  80  Solid Waste Disposal on Landfill Area... 16/11/1997 - 19/11/1997
  81  Belediyelerde Katı Atıkların Değerlendirilmesi ve Arıtma Çamurlarının Uygulama Alanları... 02/09/1997 - 03/09/1997
  82  Taşkından korunma önlemleri ve taşkınlar açısından Çanakkale İli'nin durumu... 09/09/1996 - 13/09/1996
  83  Katı Atık Düzenli Depolama ve Eski Deponilerin Islahı... 09/09/1996 - 13/09/1996
  84  Belediyelerde Çöp ve Katı Atık Sorunları... 05/09/1996 - 05/09/1996
  85  Deponi Alanlarından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Arıtılması... 24/06/1996 - 26/06/1996
  86  Kuşadasında Çevre Bilinci ve Çevre Teknolojisi Uygulamasının Durumu... 10/11/1994 - 11/11/1994
  87  Deponi Islah Çalışması ve Düzenli Deponi... 10/11/1994 - 11/11/1994
  88  Turizm Açısından Kıyı Yönetiminin Önemi... 10/11/1994 - 11/11/1994
  89  İklim Değişikliği (Sera Etkisi), Sebep Olan Gazlar ve Dünya Üzerine Etkileri... 17/10/1994 - 22/10/1994
  90  Enerji: Dünyadaki Kavganın Nedeni ve Katı Atıklar-Enerji İlişkisi... 28/06/1994 - 30/06/1994
  91  Gökovadaki Su Kaynakları ve Kirlenmeye Karşı Alınması Gereken Önlemler... 28/06/1994 - 30/06/1994
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  İklim Değişikliği Etkisinde Su Kaynaklarının Azalması ve Kuraklık Sorununun Kadın Yaşamı Üzerindeki Etkileri Türkiye'de ve Dünya'da Kadın Araştırmaları...  2021
  2  Dağlık Alanlarda Sürdürülebilir ve Akıllı Su Miktar ve Kalite Yönetimi Dağlık Alanların Sürdürülebilir Güvenli Yönetimi...  2020
  3  Toplum 5.0 Felsefesinde Çevresel Etki Değerlendirmesi GELECEK NE GETİRECEK? TÜM YÖNLERİYLE TOPLUM 5.0...  2020
  4  Su Güvenliği Afetler ve Güvenlik Yönetimi...  2019
  5  Çevresel Sürdürülebilirlik ve Aile Aile Araştırmaları...  2018
  6  Afetlerde Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Sistemlerinin Yönetimi 1. Disiplinlerarası Afet Yönetimi Çalışmaları Makale Kitabı...  2017
  7  Afetlerde Su Temini Sistemleri Yönetimi 1. Disiplinlerarası Afet Yönetimi Çalışmaları Makale Kitabı...  2017
  8  Su Yönetimi AB STANDARTLARINDA SU VE ATIK YÖNETİMİ KİTABI (AB VE TÜRKİYE arasındaki sivil toplum diyaloğ...  2009
  9  Su Getirme, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Tesislerinin Tasarım Esasları Altyapı Projeleri Hazırlama Esasları Eğitim Semineri...  2009
  10  Su Yönetimi ve AB AB STANDARTLARINDA SU VE ATIK YÖNETİMİ-Final Raporu...  2009
  11  Effect of a Hazardous Waste Landfill Area on Groundwater Quality Air, Water and Soil Quality Modelling for Risk and Impact Assessment...  2007
  12  Çevre Mevzuatı Dersleri İş Güvenliği Mühendisliği Kalifikasyon Eğitimi \nKurs Notları\n...  2005
  13  Arıtılmış Atıksuyun ve Arıtma Çamurlarının Geri Kazanımı Çevre Mühendisliği Uygulamaları- Hava Su-Atıksu Katı Atık-Arıtma Çamurları Halk Sağlığ...  2002
  14  Katı Atıkların Geri Kazanımı Arıtma Tesislerinde Ölçme ve Enstrümantasyon ve Yerel Yönetimler Teknik Okulu,Çevre Mühendisl...  2002
  15  Solid Waste Management On The Black Sea Coast Of Turkey Sustainable Solid Waste Management in Southern Black Sea Region...  2000
  16  Anaerobik Arıtım Arıtma Tesislerinin Tasarım Esasları ve İşletim Sorunları Kurs Kitabı...  1998
 • NO AD TARIH
  1  "Bir Damlanın Yolculuğu" isimli Öğrenci Bazlı Sosyal Sorumluluk Projesi...  2/2022 - 8/2022
  2  "Çevre ve İnsan" isimli öğrenci bazlı Sosyal Sorumluluk Projesi...  2/2022 - 8/2022
  3  Endüstriyel Atıksu Arıtım ve Geri Kazanım Sistemi Prototip Süreç Tasarımı- DEPARK Teknokent alanında kurulu EARGE Mühendislik Tasarım San. ve Tic. Ltd.Şti projesi...  10/2017 - 3/2020
  4  DEPARK ARGE projelerinde cihaz kullanımı ve test geliştirme çalışmalarında ön fizibilite ve işletme çalışmaları için...  9/2017 - 10/2019
  5  DİVRİĞİ (SİVAS) DEMİR MADENİ PASA MALZEMESİ ve CEVHER KABA ATIKLARINDA ÇEVRESEL KARAKTERİZASYON BELİRLEME ÇALIŞMALARI...  9/2017 - 11/2018
  6  Xanadu Island İşletmesine (Muğla-Bodrum) Ait Ters Ozmos Atık Sularının Denize Deşarjının Fiziksel,...  11/2016 - 12/2016
  7  Koza Altın İşletmeleri A. Ş. Mastra -Gümüşhane Sahası Çalışanlarına Uygulamalı Eğitim Verilmesi...  3/2016 - 3/2016
  8  Hayvansal İçerikli Yağların Geri Kazanım Tesisinde Isıtma- Soğutma Sularının Deşarjsız Geri Döngülü Kullanımının Değerlendirilmesi...  2/2016 - 3/2016
  9  Mastra Altın Madeni (Demirkaynak Köyü Merkez- Gümüşhane) Pasa Sızıntı Havuzu Arıtma Performansı ve Su Kalitesinin Arttırılması...  11/2015 - 3/2016
  10  Siirt Madenköy Bakır Madeni Açık Ocak Kazı Malzemesi Asit Kaya Drenajı Potansiyelinin Değerlendirilmesi...  6/2015 - 9/2015
  11  Jeotermal Suların İçeriğindeki Arsenik ve Borun Alüvyon Akiferdeki Akım Yolunda Doğal Arıtma Performansının Arttırılması...  3/2012 - 3/2014
  12  İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Arıtılmış Su Dağıtım Projesi...  1/2011 - 6/2012
  13  AB STANDARTLARINDA SU VE ATIK YÖNETİMİ (AB ve TÜRKİYE Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi Kapsamındaki Dünyamız İçin Çine'den Adımlar Projesi)...  3/2008 - 9/2009
  14  How can we improve the recovery of package waste?...  10/2004 - 1/2005
  15  Yerel Yönetimler İçin Bütünsel/Önleyici Çevre Eğitimi Projesi...  12/1999 - 12/2000
  16  İzmir Kenti Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Sulamada Kullanılması Projesi...  4/1998 - 4/1999
  17  Konsantre Çözünmüş Kirliliklerin Arıtımında Anaerobik Sistemlerin Uygulanması (Model Çalışma)...  2/1992 - 6/1998
 • NO AD TARIH
  1  DEÜ Mühendislik Fakültesi Resim ve Ebru Sergisi, Toplu(Grup) Sergi...  06/06/2016 - 17/06/2017
  2  Vitray Sergisi, Toplu(Grup) Sergi...  01/09/1993 - 03/09/1993
 • NO AD TARIH
  1  2019 Dönemi D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Gitar Kursu Gösterisi,Karma dinleti...  05/06/2019
 • NO AD YIL
  1  Türkiye Örnek Öğrenciler Şeref Listesi...  1978
  2  Mansiyon Ödülü...  2006
  3  Teşekkür Plaketi...  2006
  4  Teşekkür Belgesi...  2005
  5  Teşekkür Belgesi...  1994
  6  Onur Belgesi...  1999
  7  Teşekkür ve Katılım Belgesi...  1999
  8  Teşekkür Belgesi...  1997
  9  Çevre Müh. Bölüm Birincilik Plaketi...  1988
  10  DEÜ Müh. Fakültesi 3. 'lük Plaketi...  1988
  11  Teşekkür Plaketi...  1996
  12  Meslekde 10. Yıl Plaketi...  1998
  13  Lise 3.'lük Derecesi- Fen Grubu 1. si...  1981
  14  Lise Mezuniyet Fen Dalı 1.'lik Ödülü...  1981
  15  Eğitimci Belgesi...  1998
  16  2000li Yıllarda Jeotermal enerji Yaz Okulu Eğitimci Belgesi...  1999
  17  Katılım Belgesi...  1990
  18  Certificate of Participation...  1995
  19  Hava Kirliliği ve Kontrolü Eğtim Kursu: Atık Gaz Desülfürizasyonu Katılımcı Belgesi...  1999
  20  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi Katılımcı Belgesi...  1999
  21  1. International Workshop on environmental Quality and Environmental Engineering in the Middle East ...  1998
  22  Onur Belgesi...  1999
  23  Atıksu Arıtma Sistemleri Semineri Teşekkür Belgesi...  1999
  24  Atıksu Arıtma Sistemleri Semineri Katılım Sertifikası...  1999
  25  MEDAWARE Projesi Katılımcı Belgesi...  2005
  26  DEÜ Aktif Eğitim Kursu Katılım Belgesi...  2004
  27  Teşekkür Belgesi...  2001
  28  Vitray Sertifikası...  1992
  29  7. Çerçeve Programı Marie Curie Araştırma Programları Ve Bursları kapsamında desteklenen ?Bi...  2012
  30  DEÜ PRODEB Gençlik Programı- Enerjiyi Yakala (Grab the Energy) Projesi...  2012
 • NO AD YIL
  1  Bilim Adamı Yetiştirme Programı  1997
  2  Katı Atık Türk Milli Komitesi  1995
 • NO Görev
  1 D.E.Ü. Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2021-Devam ediyor
  2 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ağustos 2015- Ağustos 2018
  3 D.E.Ü. Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2010- Nisan 2013
  4 D.E.Ü. Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Nisan 2010- Nisan 2013
  5 Fen Bilimleri Enstitüsü Jeotermal Enerji Anabilim Dalı Başkanı Yardımcısı, Haziran 2009- Aralık 2011