En

DR.ÖĞR.ÜYESİ ÇELİK TATAR MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN MEKANİZASYONU VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü  1983
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü MADEN MÜHENDİSLİĞİ (Maden İşletme) Anabilim Dalı  1989
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği (Maden İşletme) Anabilim Dalı  1996
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  1997
 • NO AD YIL
  1  Proseslerde açığa çıkan toz ve sağlığa etkileri...  2018
  2  Ülkemizde Madenciliğin Sorunları ve Yapılabilecekler...  2018
  3  Bakım-onarım ve önemi...  2018
  4  Madenlerde boru kullanımı...  2018
  5  Endüstriyel Yangınlar ve İş Güvenliği...  2018
  6  Ülkemizde Maden Makinaları Sanayi...  2017
  7  Demir Çelik Sanayi ve Türkiye...  2017
  8  Küreselleşme ve Türkiye...  2017
  9  Deniz Taşımacılığında Dökme Malzemenin Önemi...  2017
  10  Madencilikte zincirli konveyör uygulaması...  2017
  11  Madencilik sektörünün sorunları ve çözüm önerileri...  2016
  12  Bantlı konveyörlerde kaplama ve karkas...  2016
  13  Türkiye'de Maden Makinaları Kullanımı...  2016
  14  Dökme malzeme naklinde bantlı konveyör performansı...  2015
  15  Bantlı Konveyörlerde Beklenen Özellikler...  2015
  16  Yeni Nesil Bantlı Konveyörlerin Özellikleri...  2015
  17  Ülkemizde Maden Makinaları Kullanımının Dünü, Bugünü...  2014
  18  İŞKAZASI? SOMA...  2014
  19  Maden Ocaklarında Verimli Bant Konveyör Uygulaması...  2014
  20  Ülkemizde Yer altı Mekanize Kömür Üretimi...  2013
  21  Madencilikte Bantlı Konveyör Uygulaması...  2011
  22  Investigation on the possibilities to increase marble export of Turkey...  2007
  23  Determination of immediate roof at Kütahya-Ömerler coal basin Turkey...  2006
  24  Modelling the risk factors of occupational accidents in an underground coal mine in Turkey using reg...  2005
  25  NATM for the Karsiyaka Tunnels...  2002
  26  Maden İşletmeciliği, Altın ve Çevre...  1997
  27  An Investigation Of Factors Affecting The Performance Of Roadheaders At The Middle Anatolian Lignite...  1996
  28  Madencilikte İleri Teknolojinin Kullanımı...  1995
  29  Orta Anadolu Linyitleri Kömür İşletmesinde Mekanize Pano Söküm uygulamaları...  1995
  30  Bitmeyen Şarkı: Madenciliğin Eğitsel Sorunları ve Çözüm Önerileri...  1994
  31  Çayırhan Kömür Havzasında Yeni Kömür Damarının Jeolojisi ve Uygulanabilecek Üretim Yöntemi...  1993
  32  Geology of the lower and upper coal seams and the mining methods at Çayırhan coal basin, Beypazari,T...  1993
  33  Saumversatzanwendung in den Abbaubegleitstrecken im türkischen Kohlenbergwerk Çayırhan...  1991
  34  T.K.İ.-O.A.L. Çayırhan Bölgesinde Mekanize Hazırlık, Nakliyat ve Tahkimat Uygulaması, Sorunları, Tas...  1991
  35  Betriebserfahrungen mit vollmechanisierter Kohlengewinnung im türkischen Kohlenbergwerk Çayırhan...  1990
 • NO AD TARİH
  1  Uzun ayaklarda kullanılan kesici-yükleyici makinalar ve SWOT analizi... 24/10/2019 - 25/10/2019
  2  Doğal Afetlerde Arama Ve Kurtarma Çalışmalarının Afet Özelliğine Göre Belirlenmesi... 23/08/2019 - 25/08/2019
  3  Türkiye'de Maden Makinaları Kullanımı... 03/12/2015 - 05/12/2016
  4  Ülkemiz Yeraltı Kömür Madenlerinde Kullanılan ve Üretilebilen Maden Makinaları... 29/09/2005 - 01/10/2005
  5  Maden Mühendisliği Eğitiminde Profesyonalizm... 04/06/2005 - 05/06/2005
  6  Maden Mühendisliği Eğitiminde Probleme Dayalı Öğretim İçin Yapılanma Modeli... 20/05/2004 - 21/05/2004
  7  Izmır - Karşıyaka Tunnels And The Problems Encountered Durıng The Excavatıon... 01/07/2003 - 02/07/2003
  8  T.K.İ.-E.L.İ. EYNEZ YERALTI LİNYİT OCAĞINDA 1992-2000 YILLARI ARASINDAKİ KAZALARIN ARAŞTIRILM... 29/05/2002 - 31/05/2002
  9  Investigation of Convergence on a Hydraulic Supported Longwall Mining... 10/02/2001 - 12/02/2001
  10  Definition of the Roof Strata Movements in Longwall Mining Method... 06/11/2000 - 09/11/2000
  11  İzmir-Karşıyaka Tünellerinde Kazı ve İş-Zaman Etüdü... 30/10/2000 - 31/10/2000
  12  An Investication of the Engineering Characteristics of Clayey Rocks in Coal Fields of West Turkey... 05/05/1997 - 10/05/1997
  13  G.L.İ. Ömerler Ocağı Taban Yollarında Yük ve Konverjans Ölçümleri ile Tahkimat Seçimi... 20/05/1996 - 24/05/1996
  14  Tunçbilek 6 Nolu Yeraltı Ocağı Taban Yollarında Tavan Tabaka Hareketleri ve Konverjansın Ayak ... 15/02/1996 - 16/02/1996
  15  Yürüyen Tahkimatın Tavana Kontaklı İlerletimi ve Orta Anadolu Linyitleri'ndeki Denemesi... 05/10/1995 - 06/10/1995
  16  G.L.İ. Ömerler ve E.L.İ. Eynez Yeraltı Mekanize Ocaklarında Uygulanabilir Yürüyen Tahkimat Ü... 04/04/1994 - 07/04/1994
  17  Support of tail gates at Central Anatolian Lignites... 20/05/1991 - 25/05/1991
  18  O.A.L.'de Olasıl Bir Yangında Azot Enjeksiyonu Uygulanabilirliği... 13/05/1991 - 16/05/1991
  19  O.A.L.'de Pnömatik Ramble Uygulaması... 28/05/1990 - 02/06/1990
  20  O.A.L.'de Mekanize Kömür Madenciliğinde Oluşan Toz ve Gürültünün Ölçümleri ile Bunların ... 21/05/1990 - 25/05/1990
  21  Çayırhan Bölgesinde Mekanize Kömür Üretimi ve Galeri Açmanın Pratik Sonuçları... 07/05/1984 - 11/05/1984
 • NO AD YIL
  1  Madenciliğe Giriş 3.Baskı...  2015
  2  Madenlerde su atımı ve pompalar...  2013
  3  Madenlerde Nakliyat (3. Baskı)...  2013
  4  Madenlerde Yeraltı Üretim Yöntemleri...  2011
  5  Madenciliğe Giriş...  2011
  6  Yeraltı Maden Makinaları ve Mekanizasyonu...  2011
  7  Madenciliğe Girişi 2. Baskı...  2011
  8  Madenlerde Nakliyat...  2007
  9  Madenciliğe Giriş...  2005
  10  Madenlerde Yeraltı Üretim Yöntemleri...  2003
  11  Bilimsel Rapor ve Staj...  2003
  12  Yeraltı Maden Makinaları ve Mekanizasyonu...  2003
  13  Madenlerde su atımı ve pompalar...  1996
  14  Madenlerde Su Atımı ve Pompalar? (2. Baskı, Baskıda)...  1996
  15  Maden Makinaları II...  1995
  16  Rapor Yazma Tekniği...  1994
  17  Madencilikte Hidrolik ve Pnömatik Sistemler...  1993
  18  Maden Makinaları I...  1992
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Deniz Madenciliği Temel Madencilik Bilgileri...  2017
  2  Su Atımı Temel Madencilik Bilgileri...  2017
  3  Kömürün Nakli KÖMÜR Teknolojisi Özellikleri ve Çevre İlişkileri...  1998
 • NO AD TARIH
  1  SURPAC Bilgisayar Programında Ocak Tasarımı...  1/2005 - 1/2007
  2  Çanakkale Madencilik Ltd. Şti.'ne bağlı Lapseki-Koru Maden Ocağında Açık işletme Delme Patlatma Tekniğinin Etüdü...  2/2003 - 6/2005
  3  TKİ-ELİ-EYNEZ Yeraltı Linyit Ocağında 1992-2000 Yılları Arasında Manuel Ve Mekanize Üretimde Oluşan İş Kazalarının Etüdü...  1/2001 - 6/2002
  4  Aydın Linyit 2 000 000 Ton/Yıl Üretim Kapasiteli Soma Eynez Yeraltı İşletmesi Fizibilite Etüdü...  4/1998 - 6/1998
  5  Orta Anadolu Linyitleri'nde Galeri Açma Makinasının Performasyonunu Etkileyen Faktörler...  2/1996 - 2/1999
  6  Ömerler Yeraltı İşletmesi Tabaka Kontrolü Yük ve Konverjans Ölçümleri...  6/1993 - 8/1994
  7  Soma Bölgesinde Yeni Termik Santral Ünitelerinin Kurulabilirliğinin Etüdü...  1/1990 - 7/1990
 • NO AD YIL
  1  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Ödülü...  1994
  2  Hüseyin Ökten Madencilik Ödülü 1993 özel Bilim Ödülü...  1994
 • NO AD YIL
  1  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Bursu  1978
 • NO Görev
  1 Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Aralık 2002- Aralık 2005
  2 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Kasım 2002- Kasım 2005