En

DOÇ.DR. HİKMET GÖKMEN MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ BİNA BİLGİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık  1982
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü MİMARLIK (Bina Bilgisi)  1985
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü MİMARLIK (Bina Bilgisi)  1993
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi  1996
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık, Planlama, Tasarım  2014
 • NO AD YIL
  1  Rol Model...  2021
  2  Mimarlık ve Edebiyat İlişkisineDair Yapılmış Akademik Çalışmaların Bir Sınıflandırılması...  2020
  3  İzmirli Bir Mimar: Güngör Kaftancı...  2020
  4  Çocuklarda Kentsel Koruma ve Kültürel Miras Kavramlarının Gelişiminde Müzelerin Rolü-Santralistanbul...  2019
  5  Üniversite ile Kent Arasında Bir İletişim Aracı Olarak Üniversite Müzeleri...  2019
  6  Yumuşak Zemin Tasarımında Algoritma Kullanımı: Bornova Cumhuriyet Meydanı Örneği...  2019
  7  Engelsiz Bir Kentte Çocuk Olmak / Olamamak...  2018
  8  İzmir Mimari Belleğinin Önemli Tanığı: Mimar Fahri Nişli...  2018
  9  Yarışma Kültürüne Katkılar...  2018
  10  Children's Views about Child Friendly City:A Case Study from İzmir...  2016
  11  Türkiye'de yapılan Çocuk-Mimarlık Çalışmalarının Literatür Eşliğinde Değerlendirilmesi...  2015
  12  Wright ve Çocuklar...  2014
  13  Çocuklar için Farklı Öğrenme Ortamı olarak Müzeler...  2014
  14  Okul Öncesi Eğitime Farklı Yaklaşımlar: Montessori ve Reggio Emilia...  2014
  15  Hocam Gürhan Tümer...  2013
  16  Hoca gibi hoca, abi gibi abi, dost gibi dost Ahmet Eyüce'ye...  2013
  17  Sürdürülebilir Okul Örneklerine Bir Bakış...  2012
  18  Oyun Alanları Bize Neler Söylüyor?...  2012
  19  Altıncı Kurultayın Ardından...  2012
  20  Mimarlık ve Çocuk Çalışmaları: Yapılı Çevre Eğitimi...  2010
  21  Mimar+Müteahhit+Oda Başkanı+Dernek Başkanı+Spor Külübü Başkanı: Erdoğan Tözge...  2010
  22  Mimarlık-Çocuk Çalışmalarına Bir Bakış...  2010
  23  Çocuklar Adına Woonerf ve Home Zone'dan Alınacak Dersler...  2010
  24  Birlikte Oynamak...  2009
  25  Çocuk ve Mimarlık. I. Çocuk, Kent, Çevre ve Mimarlık Ulusal Buluşması'ndan Akılda Kalanlar...  2009
  26  2 Sanat 1 İnsan: Nafi Çil...  2009
  27  Profil: Ersin Pöğün...  2008
  28  Harbi Hotan'dan Beş Yapıt...  2008
  29  Çocuk Dostu Kentler Oluşturmak...  2008
  30  Çocuk ve Mimarlık Atölyesi...  2008
  31  Yeniden Yapılandırma Sürecinde Mimarlık Eğitimine Eleştirel Bir Bakış...  2007
  32  Konut'ta Çocuk Var mı?...  2006
  33  Profil: Emin Balın...  2005
  34  İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Cephe Renovasyonu ve Çevre Düzenlemesi...  2004
  35  Profil: Prof. Dr. Gürhan Tümer...  2004
  36  Bir'den Kırkdokuz'a Ege Mimarlık...  2004
  37  EÜ. Tıp Fakültesi Poliklinikleri...  2004
  38  Mimari Tasarım Stüdyosunun Elemanları...  2003
  39  Mimarlık Eğitim Sürecinin Aktörleri Tarafından İncelenmesi...  2003
  40  Farklı Bir Öğrenme Ortamı: Çocuk Müzeleri...  2002
  41  Çocuk Müzeleri: Alternatif Öğrenme Ortamları...  2002
  42  Bir Outlet Merkez: Denizli EGS Park Alışveriş Merkezi...  2002
  43  Üçüncü Yıl Tasarım Stüdyosunda Yeni Arayışlar...  2001
  44  Her Ev Bir Yaşam...  2001
  45  Profil. Prof. Dr. Doğan Tuna...  2001
  46  Profil: Harbi Hotan...  1999
  47  Profil: Güngör Kaftancı...  1998
  48  Toplu Konut'ta Diğer Kullanımlar...  1998
  49  Profil: Bedri Kökten...  1998
  50  Profil: Ergun Unaran...  1997
  51  Profil: Cavit Ölçer...  1997
  52  Profil: Reha Aysay...  1997
  53  Profil: Faruk San...  1996
  54  Profil: Fahri Nişli...  1996
  55  İzmir Özelinde Göç ve Yapılanmış Çevre: Gecekondulaşma Olgusu, Toplu Konut Uygulamaları...  1996
  56  Uluslararası Bir Konferansın Ardından...  1992
 • NO AD TARİH
  1  Pandemi Sürecinde Enformel Öğrenme Çevrelerinin Rizomatik Öğrenme Yaklaşımı Bağlamında İ... 05/04/2021 - 06/04/2021
  2  Sustainable Educational Buildings in Academic Studies in Turkey... 26/04/2019 - 28/04/2019
  3  Türkiye'de Mimarlık Alanında Çocuk-Mekan Üzerine Akademik Çalışmalar... 19/04/2019 - 21/04/2019
  4  Algoritmik Kamusal Yeşil Alan Tasarımı... 11/10/2018 - 12/10/2018
  5  Çocukların Temel Hakkı: Kentte Çocuğun Oyununa Yer Açmak... 10/05/2018 - 11/05/2018
  6  Sürdürülebilir Mimarinin Belgesi Minyatürler... 12/01/2018 - 18/01/2018
  7  The role of university museums on the formation of new cultural layers in case of İstanbul... 03/07/2016 - 09/07/2016
  8  İzmir-Tire, Ful Sokak, 12 Numaralı Konut... 06/12/2013 - 08/12/2013
  9  Çocuk Dostu Kent Üzerine Stratejiler... 28/11/2013 - 20/11/2013
  10  Mimarlık Eğitiminde Staj... 14/11/2013 - 15/11/2013
  11  Çocuk Edebiyatında Mekan Olgusu: Nazlı Eray'ın İstanbul'unu Çocuk-Mekan Bağlamında Okuma... 17/06/2013 - 19/06/2013
  12  Türkiye'de Mimarlık Bürolarının Staj Değerlendirmeleri... 16/11/2011 - 18/11/2011
  13  Çocuk Mimarlık Atölyeleri... 09/04/2011 - 09/04/2011
  14  Çocuk Dostu Mekanlar Oluşturma Konusuna Bir Başlangıç... 25/02/2011 - 27/02/2011
  15  Çocukların Oyun Hakkı ve Çocuğun Yaşama Ortamı Şehir... 25/02/2011 - 27/02/2011
  16  Çocuklar için Yeni Öğrenme Çevreleri Yaratmak, Çocuk-Mimarlık Atölyeleri, İzmir... 23/06/2010 - 25/06/2010
  17  To Perceive the Cultural Heritage With Children / Çocuklarla Kültürel Mirasa Bakmak... 18/11/2009 - 21/11/2009
  18  Mimar Sinan'ın Çocukları ile Mimarlık Atölyeleri... 18/11/2009 - 21/11/2009
  19  Öğrenim Sürecine Yönelik Bir Yapı Örneği: Çocuk Müzesi... 21/05/2009 - 22/05/2009
  20  Çocuk Dostu Kent... 21/11/2008 - 22/11/2008
  21  Kapsayıcı ve Katılımcı Bir Araştırma Projesi Olarak Değişim... 07/11/2007 - 09/11/2007
  22  Değerlendirme-Kapsayıcı ve Katılımcı Bir Tasarım / Araştırma Projesi Olarak Değişim... 14/09/2007 -
  23  Evaluation of the Curriculum in DEU Faculty of Architecture Under Changing World Conditions: Finding... 15/11/2006 - 17/11/2006
  24  Alternatf Öğrenme Ortamları: Çocuk Müzeleri... 15/10/2003 - 17/10/2003
  25  The Evaluation of the Four Methodological Areas in Architectural Education in Turkey... 08/05/2003 - 11/05/2003
  26  Mimarlık Eğitiminde Kültürel Derslerin İrdelenmesi... 11/10/2002 - 12/10/2002
  27  Homes of Global Life... 23/07/2002 - 27/07/2002
  28  Today's Spas: Design + Design Philosophy + Architecture... 03/10/2001 - 07/10/2001
  29  The Concept of Home in Children... 04/07/2000 - 07/07/2000
  30  Beginning Architectural Education: What, Why, How?... 14/10/1998 - 16/10/1998
  31  Spatial Needs of Children in Different Types of Settlements in Turkey... 04/06/1997 - 07/06/1997
  32  İzmir'de Göç ve Kentleşme... 29/05/1996 - 31/05/1996
  33  Mekansal Çevrede Çocuk... 23/11/1995 - 25/11/1995
  34  Modernleşme: Konut ve Kültür... 25/04/1995 - 20/04/1995
  35  Sex Roles in the Use of Public Spaces By the Adolescents With Respect to Differantiation of Urban St... 11/07/1992 - 14/07/1992
  36  Türk Evinin Mekansal Düzenleme ve Taşıyıcı Sistem Özelliklerinin Ege Bölgesi'nin Kıyı Ve ... 11/04/1990 - 14/04/1990
  37  Konut-Kullanıcı İlişkisi: Evka Küçük Konut Örneği... 05/10/1989 - 07/10/1989
  38  Küçük Konut-Kullanıcı-Mekan İlişkisi... 17/05/1989 - 21/05/1989
  39  İzmir'de Endüstrileşmiş Yapım Sistemleri ile Uygulanmış Toplu Konut Örneklerinin İrdelenmes... 17/05/1989 - 21/05/1998
  40  Küçük Konut Kullanıcıları ve Kullanım Özellikleri... 19/10/1988 - 21/10/1988
 • NO AD YIL
  1  Mimarlık Eğitiminde Tasarım Stüdyolarına Farklı Yaklaşımlar...  2003
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Okul Tasarımlarına Farklı Bir Bakış: Rosan Bosch ve Vittra Telefonplan Okulu Prof. Dr. Ahmet T. Eyüce'ye Armağan-Mimarlık Eğitimi ve Düşüncesine Dair Anılar... Denemeler...  2020
  2  İzmir'de Göç Olgusu ve Barınma Sorunu İzmir Kentinde Gündem 21'e Doğru...  1996
 • NO AD TARIH
  1  İzmir Gürçeşme Çocuk Doğa Keşif Parkı ve Kuşaklararası Etkileşim Merkezi...  8/2019 - 10/2019
  2  Değişen Dünya Koşullarında Mimarlık Eğitimi, Yeniden Yapılandırılması...  6/2003 - 9/2006
  3  DEÜ Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye Çalışması Kapsamında Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dış Cephe Renovasyonu ve Bahçe Peyzaj Düzenlemesi Projesi...  3/2003 - 4/2003
  4  Buca Tınaztepe Mevkii, Kampüs Arazisi Ön Araştırması ve 1 / 1000 İmar Planı...  3/1990 - 3/1990
 • NO AD TARIH
  1  Çocuk ve Mimarlık Sergisi, Kamu Kuruluşunun Düzenlediği Sergi...  04/10/2010 - 10/10/2010
 • NO AD YIL
  1  Goethe Enstitüsü, DAAD  1985
 • NO Görev
  1 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2015- Nisan 2018
  2 Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, Kasım 2011- Şubat 2012
  3 Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Ekim 2010- Ekim 2013
  4 Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, Kasım 2008- Kasım 2011
  5 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı Vekili, Eylül 2008- Ekim 2008
  6 Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Ekim 2007- Ekim 2010
  7 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Eylül 2005- Eylül 2008
  8 Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Ekim 2004- Ekim 2007
  9 Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2002- Aralık 2005
  10 DEÜ Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2000- Aralık 2003
  11 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Eylül 2000- Eylül 2001
  12 Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 1999- Aralık 2002
  13 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Aralık 1998- Eylül 2000
  14 Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 1996- Aralık 1999