En

PROF.DR. TURGAY ONARGAN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETMESİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü  1986
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü MADEN MÜHENDİSLİĞİ (Maden İşletme) Anabilim Dalı  1992
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği (Maden İşletme) Anabilim Dalı  1995
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  1996
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden İşletmesi  1998
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2004
 • NO AD YIL
  1  Halkapınar-Otogar Güzergahındaki EPBM Tüneli 3 Boyutlu Sayısal Modelleme İle Analizi...  2020
  2  Mermer İşletmelerinde Blok Verimliliği Üzerine Örnek Bir Çalışma: Burdur Bej Ocağı...  2018
  3  Correlative relations between three-body abrasion wear resistance and petrographic properties of sel...  2017
  4  Metro Tünel Hattı Yakınında Bina Yapımı Risklerinin Araştırılması...  2016
  5  Doğal Taş Madencilik Sektöründe Ahşap Ambalajlar ve Uygulanan Isıl İşlem (ISPM 15) Standardının Araş...  2013
  6  Assessment of natural radioactivity in commercial granites used in Turkey...  2012
  7  Influence of the fault zone in shallow tunneling: A case study of İzmir Metro Tunnel...  2012
  8  Prediction of the performance of impact hammer by adaptive neuro-fuzzy inference system modelling...  2011
  9  Zayıf kaya koşullarında uygulanan çelik boru şemsiye kemer boyutunun sayısal modelleme ile belirlenm...  2010
  10  The Role of Umbrella Arch and Face Bolt as Deformation Preventing Support System in Preventing Build...  2010
  11  An investigation of subsidence effect on waste dump stability in Soma-Eynez coal field, Turkey...  2009
  12  Chemical injection to prevent building damage induced by ground water drainage from the shallow tunn...  2009
  13  Yeni İtalyan Tünel Açma Yönteminin Gelişim Süreci İzmir Metrosu Bornova Tünel İnşaatı Ön Destek Tasa...  2009
  14  İzmir-Menderes Yöresi Pomza Cevherinin Bazı Tür Mermerlerin Aşındırılmasında Abrasiv Olarak Kullanım...  2009
  15  Microfracture of stones under compressive conditions...  2008
  16  Yapılarda Doğal Taş Kullanımı ve Seçimi...  2007
  17  The application of critical path method (CPM) in workflow schema of marble processing plants...  2007
  18  The Properties of Various Igneous Rocks for &-ray Shielding...  2007
  19  Sizing Room and Pillar by Numerical Modelling for Underground Marble Quarries in Turkey...  2006
  20  Changes in The Engineering Properties of Marble in Fire-Exposed Columns...  2006
  21  Determination of immediate roof at Kütahya-Ömerler coal basin Turkey...  2006
  22  Determining the stress and convergence at Beypazari trona field by three-dimensional elastic-plastic...  2006
  23  Mermer Ocak İşletmeciliğinde Kullanılan Zincirli Kollu Kesiciler ve Uygulama Alanları...  2005
  24  Granit ve Granodiorit Türü Kayaçların Shore Sertlik İndeks Değerinin, Mineral ve Kayaç Bazında Değiş...  2004
  25  Mechanical property degradation of ignimbrite subjected to recurrent freeze-thaw cycles...  2004
  26  Impact of the mechanical characteristics of weak rocks and trona ore beds on the main drift deformat...  2004
  27  Estimation of Limit Angle by Laminated Displacement Discontinuity Analyses in Soma Coal Field, Weste...  2004
  28  Mermer Ocaklarında Değişen Kademe Yüksekliklerinin Maliyete Etkisinin Araştırılması...  2004
  29  the relationship between slake durability and geomechanical properties for upper rocks of beypazari ...  2003
  30  An Investigation of the Presence of Methane and Other Gases at the Uzundere-Izmir Solid Waste Dispos...  2003
  31  Yapı ve Kaplama Taşı Olarak Kullanılan Batı Anadolu Andezitlerinin Mühendislik Özelliklerinin Araştı...  2002
  32  Dış Cephede Sert Taş Kullanımı ve Boyutlandırılması...  2002
  33  Limra Kireçtaşının Dayanım ve Sertlik Özelliklerinin Arttırılması...  2001
  34  An Investigation of the Correlation Between Hardness Index and Impact Resistance In Marbles...  2000
  35  Avrupa Birliği Giriş Sürecinde Türkiye Mermer İhracat Potansiyelinin Değerlendirilmesi...  1999
  36  Mermer işleme tesisleri modellerinin teknik değerlendirmesi...  1998
  37  An Investigation For The Effect of Marble Hardness Upon Uniaxial Compressive Strength...  1997
  38  Marble Minnig in Turkey...  1997
  39  Developing A Computer Program For Marble Quarryings...  1997
  40  Mermer işleme tesislerinde mermer türü-su ilişkisi...  1997
  41  Seleksiyon, mermercilikteki önemi ve etkin parametreler...  1995
  42  Mermer ocakçılığında jeolojik etüdün ve karotlu sondajın önemi....  1995
 • NO AD TARİH
  1  Bor Açık İşletmelerinde Su Yönetiminin Önemi ve Kontrollü Drenaj Temelli Planlama Modeli... 17/04/2019 - 19/04/2019
  2  Soma Deniş Açık Kömür Ocağında 3 Boyutlu Nümerik Modelleme İle Şev Stabilitesi Performans... 11/04/2017 - 14/04/2017
  3  Soma Deniş Açık Kömür Ocağında 3 Boyutlu Nümerik Modelleme İle Şev Stabilitesi Performans... 11/04/2017 - 14/04/2017
  4  Re-excavation model of the collapsed tunnel section for the Metro Station Type 2 Tunnel in İzmir-Tu... 07/10/2015 - 10/10/2015
  5  Asidik ve Bazik İçerikli Ticari Granitlerin Kesilebilirlik Özelliklerinde Gözlenen Farklılıkla... 01/10/2015 - 02/10/2015
  6  The Influence of Leeb Hardness Testing Procedures on Uniaxial Compressive Strength Prediction of Som... 01/09/2015 - 06/09/2015
  7  Improvement of Rehabilitation Techniques at Abondoned Marble Quarries... 01/09/2015 - 05/09/2015
  8  Maden Atıklarının Yönetimi-Avrupa Birliği ve Türkiye... 26/05/2015 - 29/05/2015
  9  Mermer Madenciliğinde Katı Atık Yönetimi... 26/05/2015 - 29/05/2015
  10  Celestite Containing Composite Materials for Radiation Shielding... 14/05/2015 - 15/05/2015
  11  Mermer Madenciliğinde Verimlilik... 14/05/2015 - 15/05/2015
  12  Açık İşletme Şev Stabilitesinde Hoek-Brown ve Mohr-Coulomb Yenilme Kriterlerinin Nümerik Model... 07/05/2014 - 09/05/2014
  13  Metro Tünel Hattı Yakınında Bina Yapımı Risklerinin Araştırılması... 29/11/2013 - 30/11/2013
  14  İzmir Metro İnşaatı Poligon İstasyonunda Meydana Gelen Göçüğün Geçilmesine Yönelik Tüne... 29/11/2013 - 30/11/2013
  15  Tünel İnşaatlarında Yer Radarı (GPR) Uygulaması: Örnek Bir Çalışma... 29/11/2013 - 30/11/2013
  16  Halkapınar-Otogar Güzergâhındaki Sığ Metro Tüneli?nin 3 Boyutlu Sayısal Modelleme İle Anali... 16/04/2013 - 19/04/2013
  17  Sığ Şehir Tünellerinde Ayna Çivisi Kullanımının Tünel Duraylılığına Etkisi: Bornova Met... 16/04/2013 - 19/04/2013
  18  Halkapınar-Otogar Projesi İçin TBM Tarafından Tünel Kazısı Sırasında Yapılar Üzerine Etki... 16/04/2013 - 19/04/2013
  19  Barit İçerikli Kompozit Malzemelerin Radyasyon Zırhlama Amacıyla Kullanımının Araştırılmas... 29/11/2012 - 30/11/2012
  20  Karbonatlı Kayaçlarda Blok Verimini Etkileyen Mühendislik Parametrelerinde Yeni Yaklaşımlar... 11/05/2011 - 13/05/2011
  21  Uşak'ta Katı Atık Yönetimi ve Deponi... 25/11/2010 - 27/11/2010
  22  Numerical Modeling for the Determination of Umbrella Arch and Face Bolt Effects on The Ground Settle... 01/10/2009 - 03/10/2009
  23  Numerical Modeling for the Umbrella Arch Application at the Shaft and Tunnel Intersection... 19/05/2009 - 22/05/2009
  24  İzmir Metrosu 2. Aşama İnşaatı İstasyon Tüneli Kazılarının 3 Boyutlu Sayısal Modelleme Y... 15/11/2007 - 17/11/2007
  25  Ulaşımda Yeraltı Kazılarında Alınacak İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerine İlişkin Y... 15/11/2007 - 17/11/2007
  26  İzmir Metro İnşaatı 2.Aşama Kazısı Verimlilik Değerlendirmesi... 06/06/2007 - 08/06/2007
  27  Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Batı Anadolu Mermer, Doğal Taş Ve İşletmelerinin Analizi... 03/02/2007 - 04/02/2007
  28  Traverten Fabrika Artıklarının Dolgu İşlemlerinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması... 02/03/2006 - 03/03/2006
  29  Probleme dayalı öğrenmede (PBÖ) örnek bir senaryo çalışması... 18/11/2005 - 19/11/2005
  30  The Implementation of CPM (critical path method) in the modelling of marble plants: A case study... 16/06/2005 - 17/06/2005
  31  Maden Mühendisliği Eğitiminde Probleme Dayalı Öğretim İçin Yapılanma Modeli... 20/05/2004 - 21/05/2004
  32  Rock Mass Classification Using a Computer Program: ClassMass... 10/06/2003 - 13/06/2003
  33  An Investigation of Turkish Tuffs As Dimensional Stone... 10/02/2001 - 12/02/2001
  34  Investigation of Convergence on a Hydraulic Supported Longwall Mining... 10/02/2001 - 12/02/2001
  35  Definition of the Roof Strata Movements in Longwall Mining Method... 06/11/2000 - 09/11/2000
  36  Ege Bölgesi'nin mermercilik sektöründeki yeri... 13/06/1997 - 14/06/1997
  37  An Investication of the Engineering Characteristics of Clayey Rocks in Coal Fields of West Turkey... 05/05/1997 - 10/05/1997
  38  An investigation on the effects of surface hardness on strength of marbles... 01/05/1997 -
  39  G.L.İ. Ömerler Ocağı Taban Yollarında Yük ve Konverjans Ölçümleri ile Tahkimat Seçimi... 20/05/1996 - 24/05/1996
  40  Tunçbilek 6 Nolu Yeraltı Ocağı Taban Yollarında Tavan Tabaka Hareketleri ve Konverjansın Ayak ... 15/02/1996 - 16/02/1996
  41  Mermer Madenciliğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri... 06/04/1995 - 07/04/1995
  42  Kırka Boraks Sahasının Optimal Değerlendirilme Koşullarının Araştırılması... 10/05/1993 - 14/05/1993
  43  Ege Bölgesi Kömürlerinin Özellikleri ve Kömür Üretimi İle Tüketiminden Kaynaklanan Çevre K... 09/11/1992 - 12/11/1992
  44  Ege Bölgesi Kömürlerinin Özellikleri ve Kömür Üretimi İle Tüketiminden Kaynaklanan Çevre K... 09/11/1992 - 10/11/1992
 • NO AD YIL
  1  Tünel ve Kuyu Açma...  2007
  2  Açık İşletme Tekniği...  2006
  3  Mermer...  2006
  4  MADEN MÜHENDİSLERİ İÇİN ÖLÇME TEKNİĞİ...  2004
  5  Tünel ve kuyu açma(Geliştirilmiş ikinci baskı)...  1992
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Ground Control for Underground Evaporite Mine in Turkey MINING METHODS...  2012
 • NO AD TARIH
  1  Demirexport A.Ş.-Fernas İnşaat A.Ş. Ortaklığı danışmanlık hizmet protokölü...  6/2020 - /
  2  Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San.Tic.A.Ş. ne verilecek proje hizmeti protokolü...  1/2020 - 6/2020
  3  Ayazmant Açık İşletme Demir Madeninde Üretilen Cevherin İşlendiği Karaayıt Demir Ve Bakır Zenginleştirme Tesisi Artıklarının Karakterizasyonu, Cevher İçinde Bulunan Molibdenin Kazanılması Ve Tesisin Performansının İyileştirilmesi Projesi...  3/2020 - 12/2020
  4  FELDSPAT MADENCİLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA OLASI ETKİLERİNİ DEĞERLENDİRMESİ...  7/2020 - /
  5  Çobanlar Mermer Madencilik Turizm Tic.İnş.A.Ş. ne verilecek proje hizmeti...  10/2019 - 12/2019
  6  MERMERTAŞ HARMANTAŞ MERMER İŞL.(SİCİLNO:26431)BİLİRKİŞİLİK HİZMETİ...  11/2019 - 12/2019
  7  Polyak Eynez Enerji Üretim San.Tic. A.Ş. ne verilecek Bilirkişilik hizmeti protokolü...  4/2019 - 7/2019
  8  Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne (EÜAŞ) verilecek danışmanlık hizmeti...  11/2018 - 9/2020
  9  BORNOVA MERKEZ-EVKA 3 ARASI METRO İNŞAATI TÜNEL KESİTİNİN NÜMERİK MODELLEME İLE ANALİZİ...  1/2017 - 3/2017
  10  Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Faaliyet Sahasındaki Yeraltı Sularının Kalitesini Etkileyen Sebeplerin Araştırılması Projesi...  8/2017 - 4/2019
  11  ETİ MADEN İŞLETMELERİ BOR SAHALARINDAKİ MEVCUT AÇIKOCAKLAR VE POTANSİYEL YENİ SAHALARDAKİ BOR CEVHERİNİN EKONOMİK, GÜVENLİ VE UYGULANABİLİR ÜRETİM KOŞULLARININ ARAŞTIRILMASI VE ÜRETİME YÖNELİK İŞLETME MODELLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ...  9/2017 - /
  12  TEKİRDAĞ/ ÇERKEZKÖY VE İSTANBUL/ÇATALCA KÖMÜR SAHALARINDA KÖMÜR DAMARLARINA YÖNELİK YAPILAN JEOTEKNİK SONDAJ VE ETÜTLERİN KONTROL VE DENETİMİ İLE BU SAHAYA ÖZGÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINA DAYALI JEOTEKNİK MODEL OLUŞTURULMASI...  11/2017 - 3/2018
  13  İMBAT MADENCİLİK A.Ş.?YE AİT EYNEZ-KARANLIKDERE YERALTI KÖMÜR OCAĞINDA CFD ANALİZ İLE HAVALANDIRMA VE ACİL DURUMLARA YÖNELİK İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞINA YÖNELİK FAYDALI MODEL OLUŞTURULMASI...  10/2016 - 12/2017
  14  Eskişehir Alpu Kömür Havzası Yerli Kömür Kaynaklarının Optimum Şekilde Ülke Ekonomisine Kazandırılması Modelinin Oluşturulması Projesi-A Sektörü Rezerv Tahmini ve İşletme Projesi...  6/2016 - /
  15  Doğal Taş İşletmelerinde Kullanılan Blok Kesicilerde (S/T) Sürdürülebilir Üretim İçin Kesilebilirlik Analizleri ve Testere Aşınmasının Belirlenmesinde Yeni Bir Yöntemin Uygulanabilirliği...  8/2016 - 2/2018
  16  Eskişehir Alpu Kömür Havzası yerli kömür kaynaklarının optimum şekilde ülke ekonomisine kazandırılması modelinin oluşturulması-B Sektörü Rezerv Tahmini ve Maden İşletme Projesi...  6/2016 - 8/2017
  17  Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Faaliyet Sahasındaki Yeraltı Sularının Kalitesini Etkileyen Sebeplerin Araştırılması Projesi...  8/2016 - 10/2018
  18  Eskişehir Alpu Kömür Havzası yerli kömür kaynaklarının optimum şekilde ülke ekonomisine kazandırılması modelinin oluşturulması-E Sektörü Rezerv Tahmini ve Maden İşletme Projesi...  6/2016 - 6/2017
  19  Beypazarı - Çayırhan kömür havzası İmtiyaz sözleşmesi kapsamındaki yeraltı ocaklarının kontrol-denetimi ve diğer sektörlerin etüt-proje işleri danışmanlık hizmet alımı...  1/2015 - 4/2018
  20  Espey Bölgesi Yeraltı Suları Kalitesini Etkileyen Sebeplerin Araştırılması ve Kontrollü Drenaj Koşullarının Belirlenmesi Projesi...  6/2014 - 4/2016
  21  Uzun ayak panolarında tavan/taban galerilerinde yaşanmakta olan aşırı gerilme ve deformasyona bağlı bozulmaların önlenmesine yönelik kaya mekaniği ve tahkimat tasarımlarının irdelenmesi...  4/2013 - 7/2013
  22  ÇAYIRHAN KÖMÜR İŞLETMESİ KONTROL-DENETİM VE MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ...  12/2013 - 12/2015
  23  Soma Kömür Havzasındaki S:34714 (İR468) ruhsat no?lu sahada yapılacak madencilik faaliyetleri hakkında çalışma...  12/2012 - 6/2013
  24  GLİ Müessesesi Ömerler Mekanizasyon Tevsii Projesi...  5/2012 - 10/2016
  25  TKİ-GLİ Müessesesine bağlı Bursa Linyitleri İşletme Müdürlüğüne ait Gümüşpınar, Sağırlar ve Çivili sektörlerindeki kömür sahalarının optimum değerlendirilme koşullarının belirlenmesi ve rezervlerinin işletilmesine yönelik avan projelerin hazırlanması...  10/2012 - 10/2013
  26  Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Tarafından İ.R.1841 Ruhsat Nolu Sahada Sürdürülebilir Madencilik Koşullarında Oluşabilecek Risklerin Değerlendirilmesi Hakkında Teknik İnceleme Raporu...  9/2012 - 12/2012
  27  Eser Müşavirlik Mühendislik A.Ş. Kemalpaşa-Torbalı Ve Alsancak Limanı Bağlantısı Demiryolu Etüd Proje Ve Mühendislik İşi Kapsamındaki Hat Tünellerin Projelendirilmesi İçin Gerekli Teknik Hesapların Yapılması Ve Ön-Nihai Tahkimat Önerileri Teknik Raporu...  4/2012 - /
  28  GLİ Müessesesi Ömerler Mekanizasyon Tevsii Projesi kapsamında galeri açma, tahkimat yapma ve nakliye ekipmanlarının temin ve tesis edilmesi işinin Yüklenicisi Yapı-Tek İnşaat + Ünüvar İnşaat iş ortaklığı ile İdare arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili teknik inceleme ve değerl...  6/2012 - 12/2012
  29  Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları Endüstrisinde Kullanılan Paketleme Sistemleri ve Standartları...  3/2011 - 3/2012
  30  Uşak Belediyesi Katı Atık Yönetimi Fizibilite Raporuna Esas Sondajlı Atık Sahası Karakterizasyonu Belirlemesi ve Gaz Varlığının Araştırılmasına Yönelik AR-Ge Projesi?...  10/2009 - 4/2010
  31  Umut 2 Regülatör Alanı ve Hidroelektrik Santrali Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereci Planlama Raporu...  5/2008 - 8/2008
  32  Umut 1 Baraj Alanı ve Hidroelektrik Santrali Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereci Planlama Raporu...  5/2008 - 8/2008
  33  Umut 3 Regülatör Alanı ve Hidroelektrik Santrali Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereci Planlama Raporu...  5/2008 - 8/2008
  34  Başak Regülatör Alanı ve Hidroelektrik Santrali Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereci Planlama Raporu...  5/2008 - 8/2008
  35  Tuna Baraj Alanı ve Hidroelektrik Santrali Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereci Planlama Raporu...  5/2008 - 8/2008
  36  İzmir Metrosu 3. Aşama Bornova Güzergahında Kaya Kütle Sınıflamalarının Yapılması ve Tünel Destekleme (Tahkimat) Önerisi Projesi...  6/2007 - 9/2007
  37  Faylı Zonlarda Tünel Açma Tasarım ve Yapım Gereksinimlerinin Araştırılması ve Çözümlenmesi...  1/2007 - 1/2009
  38  Radyasyona Karşı Geçirimsiz Doğal Malzemelerden Yapılmış Kompoze Taş Plaka Üretimi...  11/2007 - 5/2009
  39  Buruyar Madencilik Limited Şti. Tarafından İşletilmekte Olan Yeraltı Kömür İşletmesinin Teknik Değerlendirilmesi Ve Ekonomik Olarak İşletilebilirlik Koşullarının Araştırılması Projesi...  1/2006 - 4/2006
  40  İzmir Metrosu II. Aşama Göztepe-F. Altay İstasyonları Arası Delme Tünel Kazı Ortamı Ve Tahkimat Sistemi Değerlendirme Etüdü...  1/2006 - 4/2006
  41  BAYINDIR İnşaat Sanayi Turizm A. Ş.'ye İzmir Metrosu 2. Aşama Üçyol-Üçkuyular Güzergahındaki Tünel İnşaatı için Teknik Danışmanlık...  5/2006 - 11/2006
  42  İzmir Banliyo Sisteminin Geliştirilmesi 3. Etap Şirinyer Tüneli ve İstasyonu Yapım İşi İş Sağlığı ve Güvenliği Konuları İle İlgili Mühendislik Hizmetleri...  6/2006 - 6/2007
  43  İzmir Hafif Raylı Sistem , Karşıyaka Tüneli İnşaatı, İş Güvenliği ve Sağlığı İle İlgili Mühendislik Hizmetleri...  5/2006 - 6/2006
  44  İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi 3. Etap; Şirinyer İstasyonu İnşaatı İş Sağlığı ve Güvenliği Planı...  8/2006 - 12/2006
  45  İzmir Metrosu II. Aşama İnşaatı İstasyon Değerlendirme Ek Raporu...  8/2006 - 8/2006
  46  İzmir Metrosu II. Aşama İnşaatı İstasyon Değerlendirme Raporu...  7/2006 - 7/2006
  47  İzmir Metrosu II. Aşama İnşaatı Km:3+080-3+300 Arası Önerilen Uygulama Projesi...  6/2006 - 7/2006
  48  İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi 2. Etap; Karşıyaka Tüneli ve İstasyonları Yapım İşi İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı...  1/2006 - 12/2006
  49  İzmir Metrosu II. Aşama İnşaatı Tip 2 İstasyon Tünel Kazıları Değerlendirme ve Uygulama Projesi...  9/2006 - 9/2006
  50  Uyar Madencilik Limited Şti.ne Ait Darkale Yeraltı Kömür İşletmesinin Teknik Değerlendirilmesi Ve Ekonomik Olarak İşletilebilirlik Koşullarının Araştırılması Projesi...  10/2004 - 12/2004
  51  Mermer Sahalarından Alınabilecek Blok Boyutlarının Belirlenmesinde Yeni Bir Kaya Kütle Sınıflama Yönteminin Geliştirilmesi...  9/2004 - 9/2006
  52  İzmir Büyükşehir Belediyesi Katı Atık İşletmeler Müdürlüğü Uzundere Kompost Fabrikası Katı Atık Döküm Sahasında Metan ve Diğer Gazların Varlığının Araştırılması Projesi...  5/2000 - 7/2000
  53  Ankara-Beypazarı Doğal Soda Sahası Yeraltı Şletme Projesi...  1/2000 - 1/2001
  54  Ankara-Beypazarı Doğal Soda Sahası Yeraltı İşletme Projesi, Ana Yollarda Tahkimat Etüdü...  1/2000 - 3/2001
  55  İzmir Büyükşehir Belediyesi Döküme Kapalı Olan Çiğli Çöp Depolama Alanında Metan Gazı Varlığının Araştırılması Projesi...  10/1999 - 11/1999
  56  Batı Anadolu Sahalarındaki Serttaşların Jeomekanik Özelliklerinin Araştırılması....  1/1999 - 1/2001
  57  Ankara- Beypazarı Trona Sahası Desandre Etüdleri...  11/1998 - 5/1999
  58  Mermerlerde Yükleme Hızının Tek Eksenli Basınç Dayanımına Olan Etkisinin Araştırılması...  1/1998 - 1/2000
  59  Orta Anadolu Linyitleri'nde Galeri Açma Makinasının Performasyonunu Etkileyen Faktörler...  2/1996 - 2/1999
  60  Ömerler Yeraltı İşletmesi Tabaka Kontrolü Yük ve Konverjans Ölçümleri...  6/1993 - 8/1994
  61  Etibank Kırka Boraks İşletmesi Müessesesi Revize İşletme Projesi...  1/1991 - 12/1991
  62  Konya-Ilgın Çavuşçu Linyit Sahası Ön Fizibilite Etüdü...  1/1989 - 7/1989
 • NO AD YIL
  1  BÖLÜMÜNDE EN FAZLA YAYIN YAPAN ÖĞRETİM ÜYESİ ÖDÜLÜ...  1999
  2  MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJE YARIŞMASI...  2006
  3  Bölümde Son Beş Yılda En Fazla SCI yayın Yapan Öğretim Üyesi...  2008
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Kurulu (Fen ve Mühendislik Bilimleri) Başkanı, Ekim 2020-Devam ediyor
  2 Efes Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2019-Devam ediyor
  3 DEÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Kurulu (Fen ve Mühendislik Bilimleri) Başkanı, Ekim 2018- Ekim 2020
  4 Fen Bilimleri Enstitüsü Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2017- Mart 2018
  5 Efes Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2016- Ağustos 2019
  6 Fen Bilimleri Enstitüsü Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2014- Nisan 2017
  7 Fen Bilimleri Enstitüsü Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2011- Nisan 2014
  8 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Nisan 2011- Nisan 2014
  9 Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Aralık 2008- Kasım 2011
  10 Fen Bilimleri Enstitüsü Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2008- Nisan 2011
  11 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Nisan 2008- Nisan 2011
  12 Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Aralık 2005- Eylül 2006
  13 Fen Bilimleri Enstitüsü Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2005- Şubat 2008
  14 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Eylül 2002- Ocak 2004
  15 Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2002- Şubat 2004
  16 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ocak 2001- Eylül 2001
  17 Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 1997- Aralık 1999
  18 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Mart 1996- Eylül 1997