En

PROF.DR. GÜRCAN KONAK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETMESİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü  1987
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü MADEN MÜHENDİSLİĞİ (Maden İşletme) Anabilim Dalı  1991
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği (Maden İşletme) Anabilim Dalı  1995
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  1997
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bilim Alanı  2007
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  Vibration Discomfort Levels Caused by Blasting According to Gender...  2020
  2  Determination of Influence of Gender on the Perception of Blast-Induced Vibration...  2018
  3  Termik Santral Katı Atık Depolama Sahası Kapasitesinin Arttırılması Olanaklarının Araştırılması: Yat...  2018
  4  Assessment of Blast-Induced Vibration Using Various Estimation Models...  2018
  5  Prevention of spontaneous combustion in coal drifts using a lining material: a case study of the Tun...  2018
  6  Determination of specific charge minimizing total unit cost of open pit quarry blasting operations...  2015
  7  Development of a model estimating energy consumption values of primary and secondary crushers...  2015
  8  Development of The Kuz-Ram Model to Blasting in a Limestone Quarry...  2014
  9  Estimation of loader capacity based on the heap size distribution calculated by using numerical mode...  2013
  10  Determinig theEffects of Discontinuities on Blast Heap Fragment Size Distribuiton Using a Numerical ...  2013
  11  Özgül Şarjın Patlatma Verimliliğine Etkisinin İrdelenmesi...  2012
  12  Basamak Patlatması Sonucu Oluşan Yığın Boyut Dağılımının Ampirik Modeller ile Tahmini ve Görüntü Ana...  2010
  13  Investigation of the effect of ground vibration on buildings due to blasting...  2010
  14  Size and Shape Analysis of Mineral Particles Using Image Processing Technique...  2010
  15  Analysis of quarry-blast-induced ground vibrations to mitigate their adverse effects on nearby struc...  2009
  16  Investigation of Coherence of Diverse Aggregates for Concrete Production...  2009
  17  Limestone quarry quality optimization for a cement factory in Turkey...  2008
  18  Production of Lime from the Limestone of Isparta Region, Turkey...  2007
  19  Selection of the optimum in-pit crusher location for an aggregate producer...  2007
  20  Geothermal energy-economy, potential and utilization possibilities in Turkey...  2006
  21  A review of energy situation in Turkey...  2006
  22  Determination of immediate roof at Kütahya-Ömerler coal basin Turkey...  2006
  23  Slope Stability Analysis And Slide Monitoring By İnclinometer Readings: Part 2...  2004
  24  Evaluation and Monitoring an On-going Landslide in Volcanic Sediments - A Case Study for an Open Pit...  2004
  25  Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Taş Ocakları ve Kalker Ocaklarının Rehabilitasyonu-Bir Ör...  1999
  26  Darkale yeraltı Ocağında Uygulanan İşletme Yöntemlerinin Karşılaştırılması...  1997
  27  G.L.İ. Tunçbilek Yeraltı Ocağında İki Ayrı Panoda Yapılan Yük ve Konverjans Ölçümlerinin Değerlendir...  1997
 • NO AD TARİH
  1  Agrega ocaklarının doğaya kazandırılması, örnek uygulamalar... 28/09/2019 -
  2  The Influence of Gender on the Perception of Blast Induced Vibration... 02/05/2018 - 06/05/2018
  3  Blast Design in Accordance With The Safe Vibration Limits in The Coal Production Close to Settlement... 05/09/2017 - 08/09/2017
  4  Patlatmalı Kazı Çalışmaları Sonucu Oluşan Çevresel Titreşimlerin Ölçümü ve Sonuçların... 19/11/2015 - 20/11/2015
  5  Çimento Hammaddesi Kireçtaşı Ocaklarında Bölgesel Kalite Dağılımına Göre Madencilik Strat... 14/05/2015 - 15/05/2015
  6  Patlatma İşlemlerinde Malzeme Yükleme Maliyetinin En Az Olmasını Sağlayan Matematiksel Bağın... 14/04/2015 - 17/04/2015
  7  İzmir Belkahve Hammadde Ocaklarının Doğaya Yeniden Kazandırılmasında Yaşanan Süreçler ve Y... 05/03/2015 - 06/03/2015
  8  Patlatma Sonucu Oluşan Yığının Boyut Dağılımının Belirlenmesinin Araştırılması... 05/03/2015 - 06/03/2015
  9  Patlatma öncesi özgül şarj değerini tahmin eden matematiksel bir yöntemin geliştirilmesi... 07/11/2013 - 08/11/2013
  10  Patlatma Sonucu Oluşan Yığın Boyut Dağılımının Görüntü İşleme Yöntemleriyle Analizi v... 07/11/2013 - 08/11/2013
  11  Evaluation of specific charge parameter on open pit blasting... 11/08/2013 - 15/08/2013
  12  Design of an Optimal Lining Material to Prevent Coal Fires at Underground Coal Mines... 10/08/2013 - 15/08/2013
  13  Maden İşletmelerinde Ulusal Cors-Tr (Sürekli Gözlem :Yapan GNSS/GPS İstasyonu) Sisteminin Kulla... 23/05/2013 - 24/05/2013
  14  Patlatma Şev Aynalarında Yersel Lazer Tarama Teknolojisi Uygulanması... 23/05/2013 - 24/05/2013
  15  Patlatma Sonrası Oluşacak Yığının Ortalama Boyutu ile Jeolojik Dayanım İndeksi (GSI) İlişk... 16/04/2013 - 19/04/2013
  16  Ömerler Mekanize Yeraltı Kömür Ocağında Tahkimat Tasarımına Yönelik Kaya Kütle sınıflama... 16/04/2013 - 19/04/2013
  17  Açık Maden İşletmeciliği Nakliyesinde Kuyruk Modeli ile Verimlilik Analizi... 16/04/2013 - 19/04/2013
  18  Investigation of the relationship between blasting pile density and loader productivity... 24/11/2012 - 29/11/2012
  19  DETERMINATION OF LOADER EFFICIENCY WITH HYDRAULIC PRESSURE VALUES... 17/06/2012 - 23/06/2012
  20  Açık İşletmelerde Dinamik Kamyon Atama & İzleme Sistemi... 05/05/2011 - 06/05/2011
  21  Kalker Ocak İşletmeciliği Çevresel Etkileri ve Çözüm Önerileri... 29/04/2011 - 30/04/2011
  22  Patlatma Kaynaklı Titreşimlerin Çevresel Etkisini Düzenleyen Çevresel Gürültünün Değerlend... 04/11/2010 - 05/11/2010
  23  Kırmataş Madenciliğinde Görüntü İşleme ve Analiz Uygulamaları... 01/12/2009 - 02/12/2009
  24  Kalker Ocaklarında Planlamanın Önemi ve Örnek Uygulama... 01/12/2009 - 02/12/2009
  25  Açık Ocak Operasyonlarının Maliyet Açısından Birbirine Olan Etkilerinin İrdelenmesi... 01/12/2009 - 02/12/2009
  26  Mermer Ocaklarında Patlayıcı Olmayan Parçalayıcıların Kullanılma Olanaklarının Değerlendi... 16/10/2009 - 17/10/2009
  27  Kalker Ocaklarının Rekültivasyon Olanaklarının Araştırılması, İzmir Belkahve Örneği... 11/06/2009 - 12/06/2009
  28  İzmir Belkahve Bölgesi Kalker Ocaklarının Yeniden Yapılandırılması... 06/05/2009 - 08/05/2009
  29  İnşaat Sektörünün İhtiyacı Olan Agreganın İşletilmesi ve Kentsel Faydaları... 08/01/2009 - 10/01/2009
  30  Jeotermal enerji ve ısınma amaçlı kullanımının ekonomik olarak incelenmesi... 20/11/2007 - 22/11/2007
  31  Basamak Patlatmalarında Hava Kapanımı Kullanımıyla Kayaç Patlatma Tekniği... 07/11/2007 - 09/11/2007
  32  Patlatma Deliği İçerisinde Su Kolonu Uygulanabilirliğinin Araştırılması... 07/11/2007 - 09/11/2007
  33  Hassas Tesisler İçin Titreşim Kontrollü Patlatma Tekniğinin Uygulanması... 06/06/2007 - 08/06/2007
  34  İnce Kesit Görüntülerinden Mineral Yüzdesinin Bulunmasında Görüntü İşleme Yöntemlerinin ... 01/02/2007 - 03/02/2007
  35  Patlayıcı Olmayan Kayaç Parçalayıcılar ve Madencilik Sektöründeki Kullanımı... 01/12/2006 - 02/12/2006
  36  Taşocaklarında Yapılan Patlatmaların Değerlendirilmesi... 14/09/2006 - 16/09/2006
  37  Madencilik ve Sanayii Faaliyetleri Sonucu Oluşan Titreşimlerin Çevresel Gürültünün Değerlend... 14/09/2006 - 16/09/2006
  38  Soma-Eynez Açık İşletme Dekapaj Nakliyesi Alternatiflerinin Değerlendirilmesi... 09/06/2005 - 12/06/2005
  39  Aydın-Söke Mevkiinde Faaliyet Gösteren Kalker Sahasında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkile... 12/01/2005 - 14/01/2005
  40  Değişik Kökenli Agregaların Beton Kalitesi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi... 13/05/2004 - 14/05/2004
  41  İzmir Bornova Mevkiinde Faaliyet Gösteren Taşocağında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkiler... 03/12/2003 - 04/12/2003
  42  Ovacık Maden İşletmesinde Sıfır Kaza Hedefi İçin Yapılan Çalışmalar ve Elde Edilen Sonuç... 10/06/2003 - 13/06/2003
  43  Application Of Stemming Plugs And A Case Study In A Limestone Quarry... 10/06/2003 - 13/06/2003
  44  Kontrollü Patlatma Teknikleri ve Borçka Barajı Projesindeki Uygulamanın İncelenmesi... 10/06/2003 - 13/06/2003
  45  Rehabilitation Project of the Limestone Quarries Around Izmir-Turkey... 19/09/2001 - 21/09/2001
  46  Açık Ocaklarda Kırıcı Tesis Kullanımı ve Ege Linyitleri İşletmesinde Uygulanabilirliği... 19/06/2001 - 22/06/2001
  47  Investigation of Convergence on a Hydraulic Supported Longwall Mining... 10/02/2001 - 12/02/2001
  48  Definition of the Roof Strata Movements in Longwall Mining Method... 06/11/2000 - 09/11/2000
  49  A Case Study For an Open Pit Coal Mine Induced Slope Failure Affecting An Industrial Plant In Turkey... 06/11/2000 - 09/11/2000
  50  T.K.İ. Çan Linyitleri İşletmesinde Uygulanan Delme-Patlatma Faaliyetlerinin Şev Stabilitesi Üz... 18/04/2000 - 19/04/2000
  51  Çok Kırıklı Mermer Sahalarının Agrega Olarak Kullanılabilirliğinin Teknik Açıdan İncelenm... 14/10/1999 - 15/10/1999
  52  Taşocaklarındaki Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Ölçümü ve Değerlendirilmesi... 03/06/1999 - 04/06/1999
  53  An Investication of the Engineering Characteristics of Clayey Rocks in Coal Fields of West Turkey... 05/05/1997 - 10/05/1997
  54  Kalın Kömür Damarlarında Yapılan Yük ve Konverjans Ölçümlerinin Yeni Teorik Yaklaşımlarla... 20/05/1996 - 24/05/1996
  55  G.L.İ. Ömerler Ocağı Taban Yollarında Yük ve Konverjans Ölçümleri ile Tahkimat Seçimi... 20/05/1996 - 24/05/1996
  56  Tunçbilek 6 Nolu Yeraltı Ocağı Taban Yollarında Tavan Tabaka Hareketleri ve Konverjansın Ayak ... 15/02/1996 - 16/02/1996
  57  Kırka Boraks Sahasının Optimal Değerlendirilme Koşullarının Araştırılması... 10/05/1993 - 14/05/1993
  58  Geleneksel Yürüyen Dragline'lar ile Modüler Dragline'ların Ekonomik Açıdan Karşılaştırılm... 21/05/1990 - 25/05/1990
 • NO AD YIL
  1  Açık İşletme Tekniği...  2006
 • NO AD TARIH
  1  BKİ Batı Kömür İşletmeleri A.Ş.'ne verilecek proje hizmeti protokolü...  7/2020 - /
  2  Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ. ne verilecek proje hizmeti protokolü...  3/2020 - 6/2020
  3  Batısöke Söke Çimento San.T.A.Ş. firmasına verilecek danışmanlık hizmeti "Birbirine bitişik konumda olan ruhsat sahalarından Batısöke çimento fabrikasına ait konkasör tesisine nakliye yolu alternatiflerinin değerlendirilerek uygun nakliye yolu tasarımının yapılması" projesi...  4/2019 - /
  4  Yatağan Termik Santrali Kül Döküm Sahası Kapasitesinin Artırılması Olanaklarının Araştırılması...  2/2017 - 5/2017
  5  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Tunçbilek Yörgüç Açık İşletme Panosu Eski Döküm Harmanlarında Meydana Gelen ve Yörgüç Köyüne Doğru Devam Eden Heyelan Hareketlerinin İncelenmesi, Takibi Ve Çözüm Önerileri Ar-ge projesi...  4/2016 - 12/2016
  6  Yatağan Termik Üretim A.Ş.'Ne Ait İR.7390 Maden Ruhsat Nolu Saha Salihpaşalar Panosunun Muğla İzmir Karayoluna Yakın Kısmında Tanımlı Kömür Rezervinin Üretimine Yönelik Şev Duraylılığının İncelenmesi Ve Açık İşletme Tasarım Parametrelerinin Araştırılması-Geliştirilme...  5/2016 - 9/2016
  7  Patlatmalar Sonucu Oluşan Gürültü Seviyesinin Çevresel Etkisinin Araştırılması...  2/2014 - 8/2016
  8  TKİ GLİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK (KÜTAHYA) YÖRGÜÇ Y-2 PANOSU DEKAPAJ PROJESİNİN OLUŞTURULMASI...  10/2013 - 7/2014
  9  TKİ GLİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖRGÜÇ KÖYÜ YAKINDA MEYDANA GELEN ESKİ HARMAN HAREKETLERİNİN İNCELENMESİ...  10/2013 - 8/2014
  10  ETİ BAKIR A.Ş.İR-2338 Ruhsat Numaralı IV Grup Maden (Volfram) Sahasınının Rezerv ve Volfram Üretim Yöntemine Yönelik Değerlendirme Raporu...  9/2012 - 11/2012
  11  TKİ GELİ İŞLETMESİ VE ARAFA MADENCİLİK YATAĞAN YEŞİLBAĞCILAR BÖLGESİ İR:64436, İR:7200, İR:4122 RUHSAT NOLU SAHALARDA ŞEV STABİLİTESİ VE ENTEGRE ÜRETİM PLANLAMASI PROJESİ...  5/2012 - 7/2012
  12  TKİ-GELİ Müessesesi Eskihisar Ocağı Batı Şevleri Şev Stabilitesi ve Kömür Üretim Planlaması...  3/2011 - 12/2011
  13  TKİ GELİ İşletmesi Yatağan Taşkesik Bölgesi İR-7200 Ruhsat Nolu Kömür Sahası Yeraltı İşletme AR-GE Projesi...  10/2010 - 6/2013
  14  Açık Ocak Patlatmalarında Yığın Boyut Dağılımının Optimizasyonu...  11/2010 - 5/2013
  15  TKİ GLİ Müessesesi Yörgüç Köyünü Etkileyen Harman Sahasının Kayma Analizi ve Çözüm Önerileri AR-GE Projesi...  9/2010 - 6/2011
  16  TKİ-GLİ Müessesesi Ömerler Yeraltı Ocağı Tavan Kontrolü- Tahkimat Tasarımı Ve Ocak Yangınları Ar-Ge Projesi...  8/2010 - 2/2012
  17  TKİ-GELİ Müessesesi Yatağan Turgut Bölgesi İR.3303-AR.20058130 Ruhsat Nolu Kömür Sahası Yeraltı İşletme Ar-Ge Projesi...  2/2010 - 2/2011
  18  TKİ-GLİ Müessesesi Tunçbilek Bölgesi Yörgüç ve İğdekuzu Sahalarının Açık İşletme Sınır Tespiti Ar-Ge Projesi...  8/2010 - 2/2011
  19  Kaya Kütlesi Özelliklerinin Basamak Patlatması Verimi Üzerine Etkisinin Arastırılması...  1/2010 - 7/2011
  20  Mıcırtaş İnş. Mad. Taah. San. Tic. AŞ'ye Ait Kalker Ocağında Yapılan Patlatmaların Titreşim Etkisinin Belirlenmesi...  1/2010 - 3/2010
  21  Ada Otomativ Turizm Madencilik San. ve Tic. Ltd. Sti. Ait Kalker Ocağında Yapılan Patlatmaların Titreşim Etkisinin Belirlenmesi...  2/2010 - 4/2010
  22  Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk AŞ. Kalker Ocaklarında Yapılan Patlatmaların Altındağ Mahallesi Yerleşim Birimlerine Titreşim Etkisinin Belirlenmesi...  12/2009 - 2/2010
  23  İzmir İli Bornova İlçesi Işıkkent Bölgesinde Bulunan Eski Kalker Ocaklarının Rehabilitasyonu Projesi...  8/2008 - 9/2008
  24  Açık Maden İşletmelerinde Alternatif Patlatma Metodu Kullanımının Araştırılması...  1/2007 - 12/2009
  25  Bornova İlçesi Belkahve Mevkiinde Bulunan İşletmelere Ait Kırma-Eleme Tesislerinin Yerleşim Planları ve Maden Ruhsatlı Kalker Ocaklarının Üretim Planlarının Hazırlanması...  2/2007 - 6/2007
  26  Batıçim ve İksaş'a Ait Kırma Eleme Tesislerinin Yerleşim Planları ve Maden Ruhsatlı Kalker Ocaklarının Üretim Planlarının Hazırlanması...  3/2007 - 7/2007
  27  Batıçim Batıanadolu Çimento Sanayii A.Ş. İR 11544 (Eski 3014) Maden Ruhsatlı Kalker Sahası Orman İzni Rehabilitasyon Projesi...  11/2007 - 1/2008
  28  İzmir İli Bornova Belkahve Mevkiinde Bulunan Kalker Ocaklarının Rehabilitasyon ve Rekreasyonu Projesi...  2/2007 - 5/2007
  29  Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii AŞ. İR 19727.(Eski 3741) Maden Ruhsatlı Kalker Sahası Orman İzin Bölgeleri Rehabilitasyon Projesi...  11/2007 - 1/2008
  30  Bemaş'a Ait İR 3739 Ruhsat Nolu Ulucak Kalker Sahasının Rezerv Miktarının Belirlenmesi ve Üretim Planının Hazırlanması...  3/2005 - 2/2006
  31  Çimentaş Türk A.Ş. Kalker Ocakları Patlatma Dizaynı...  1/2005 - 4/2005
  32  Batıçim A.Ş. Kalker Ocaklarında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkileri...  3/2005 - 5/2005
  33  Çimentaş A.Ş. Stok Sahası Agregalarına Uygulanan Agrega Deneyleri...  5/2004 - 7/2004
  34  Özdoğu LTd. Şti. Eynez Açık İşletmesi 10 Nolu Pano Dekapaj Nakliyesi Fizibilite Edütü...  1/2004 - 6/2004
  35  Batısöke T.A.Ş Cankurtaran Kalker Sahasında Yapılan Patlatmaların Yamaç Köyüne Etkilerinin Araştırılması...  6/2004 - 7/2004
  36  Madencilikte GPS Uygulamaları ve GPS Tabanlı Madencilik Sistemleri...  6/2003 - 5/2006
  37  Bornova İlçesi, Kavaklıdere Köyü Mevkiinde Faaliyet Gösteren Dere Madencilik A.Ş. ne Ait Dolomit Sahası Hakkında Patlatmalardan Kaynaklanan Titreşim Ölçüm Raporu...  5/2002 - 7/2002
  38  Zetaş A.Ş.'ne Ait Fore Kazık Şantiyesinde Oluşan Yer Titreşimlerinin Araştırılması...  10/2002 - 11/2002
  39  Batısöke T.A.Ş. Cankurtaran Kalker Sahası Kalite Değerlendirmesi ve Üretim Planlaması...  3/2002 - 9/2003
  40  Batısöke T.A.Ş. Maliye Kil Sahası Kalite Değerlendirmesi ve Üretim Planlaması...  3/2002 - 9/2003
  41  Batısöke T.A.Ş. Fevzipaşa Kil Sahası Kalite Değerlendirmesi ve Üretim Planlaması...  3/2002 - 9/2003
  42  İzmir Büyükşehir Belediyesi Hammadde (taş) Ocağı ve Kırma Öğütme Tesisleri ÇED Ön Araştırma Nihai Raporu...  1/2001 - 6/2001
  43  Patlatmalardan Kaynaklanan Yer Sarsıntılarının Binalar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması...  6/2000 - 12/2001
  44  İzmir İli Bornova Belkahve Mevkii Taşocaklarının Rehabilitasyon ve Rekültivasyon Projesi...  9/2000 - 3/2001
  45  Patlatmalardan Kaynaklanan Yer Sarsıntılarının Binalar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması...  2/2000 - 7/2001
  46  İzmir İli Işıkkent Mevkiinde Bulunan Taşocaklarına Yönelik Nihai Rehabilitasyon ve Rekültivasyon Projesi...  2/2000 - 11/2000
  47  T.K.İ. Çan Linyitleri İşletmesinde Uygulanan Kömür Üretimi ve Dekapaj Faaliyetleri Sonucu Oluşan Şev Kaymalarının Çanakkale Seramik Fabrikalarına Etkisinin Araştırılması...  9/1999 - 11/1999
  48  Kalemaden A.Ş. Isparta Yöresi Kireçtaşı Numunesinden Kireç Elde Edilebilirliğinin Araştırılması...  3/1999 - 6/1999
  49  Bemaş Tarafından Işıkkent Mevkiinde İşletilen Kalker Ocağında Yapılan Madencilik Faaliyetleri ve Bunların Çevresel Etkilerinin İncelenmesi...  2/1998 - 3/1998
  50  Aydın Linyit 2 000 000 Ton/Yıl Üretim Kapasiteli Soma Eynez Yeraltı İşletmesi Fizibilite Etüdü...  4/1998 - 6/1998
  51  ÇİMETNTAŞ TÜRK A.Ş. Tarafından Işıkkent Mevkiinde İşletilen Kalker Ocağında Yapılan Madencilik Faaliyetleri ve Bunların Çevresel Etkilerinin İncelenmesi...  2/1998 - 3/1998
  52  Bentaş Tarafından Işıkkent Mevkiinde İşletilen Kalker Ocağında Yapılan Madencilik Faaliyetleri ve Bunların Çevresel Etkilerinin İncelenmesi...  12/1997 - 2/1998
  53  Ömerler Yeraltı İşletmesi Tabaka Kontrolü Yük ve Konverjans Ölçümleri...  6/1993 - 8/1994
  54  Etibank Kırka Boraks İşletmesi Müessesesi Revize İşletme Projesi...  1/1991 - 12/1991
  55  Soma Bölgesinde Yeni Termik Santral Ünitelerinin Kurulabilirliğinin Etüdü...  1/1990 - 7/1990
  56  Seyitömer Havzası Kriblaj Tesislerinin Optimizasyonu ve Kapasite Arttırabilme İmkanlarının Etüdü, Proje Araştırıcısı...  10/1989 - 12/1990
  57  Konya-Ilgın Çavuşçu Linyit Sahası Ön Fizibilite Etüdü...  1/1989 - 7/1989
 • NO AD YIL
  1  D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi ve D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Bilim Derneği / ikincilik Ödül...  2000
  2  Mehmet Kemal Dedeman Araştırma ve Geliştirme Proje Yarışması / İkincilik Ödülü...  2010
  3  Mehmet Kemal Dedeman Araştırma ve Geliştirme Proje yarışması / Birincilik Ödülü...  2012
 • NO Görev
  1 Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletmesi Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2021-Devam ediyor
  2 Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletmesi Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2018- Ocak 2021
  3 Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Vekili, Eylül 2015- Aralık 2015
  4 DEÜ Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Haziran 2013- Haziran 2016
  5 Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Eylül 2012- Eylül 2015
  6 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Nisan 2010- Eylül 2012