Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. BİROL KAYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HİDROLİK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği  1984
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği (Hidrolik-Hidroloji ve Su Kaynakları)  1987
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği (Hidrolik Hidroloji ve Su Kaynakları)  1993
  Yardımcı Doçent  Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  1995
  Doçent  Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2017
 • NO AD YIL
  1  Bağlama Öncesi Su Yüzeyi Profilinin Deneysel ve Sayısal Analizi...  2021
  2  Dalga etkisi sonucu farklı yerleşim şekillerine sahip kazık grupları etrafında oluşan yerel ve g...  2020
  3  Two dimensional bed deformation model in turbulent streams...  2019
  4  Experimental Investigation of Discharge Coefficient over Novel Kind of Sharp-Crested V-notch Weir...  2017
  5  Comparative Analysis of Numerical Solutions of Advection-Diffusion Equation...  2017
  6  Dengede Olmayan Şartlar Altında Katı Madde Taşınımının İki Boyutlu Olarak Modellenmesi...  2016
  7  Numerical Simulation of Two Dimensional Unsteady Flow By Total Variation Diminishing Scheme...  2016
  8  Two-Dimensional Bed Variation Models Under Non-equilibrium Conditions in Turbulent Streams...  2016
  9  Hydrogeology and hydrochemistry of marble aquifer with point recharge from two deep sinkholes, Mende...  2015
  10  Katı Madde Taşınımının Karasız Akım Koşlullarında İki Boyutlu Olarak Modellenmesi...  2015
  11  Implicit solutions of advection diffusion equation by various numerical methods...  2014
  12  Simulation of Flow over Ogee and Stepped Spillways and Comparison of Finite Volume and Finite Elemen...  2014
  13  Large scale constructed wetland implementation projects in Turkey in Salt Lake Special Environmental...  2013
  14  Kararsız Akım Koşullarında Katı Madde Taşınımının Sonlu Hacimler Yöntemi İle Modellenmesi...  2012
  15  Kinematik Dalga Modelinin DQM ile Çözümü ve Sütçüler Taşkını Örneği...  2012
  16  Diferansiyel Kuadratur Yöntemi Kullanılarak Difüzyon Dalga Yaklaşımı ile Taşkınların Ötelenmesi...  2012
  17  Differential Quadrature Method in Open Channel Flows: Aksu River, Turkey...  2012
  18  Simulation of Bed Changes in Rivers With Finite Volume Method By Kinematic Wave Model...  2011
  19  Investigation of Gradually Varied Flows Using Differential Quadrature Method...  2011
  20  Differential Quadrature Solution of One Dimensional Aquifer Flow...  2011
  21  Differential Quadrature Method (DQM) For Numerical Solution of The Diffusion Wave Model...  2010
  22  Su Dağıtım Şebekelerinin Tasarımında Hesap Çizelgelerinin Kullanımı...  2010
  23  Dalaman Havzası Örneğinde AGİ verilerinden Yararlanılarak Karst Pınar Katkılarının Belirlenmesi...  2010
  24  Ayvacık ve Subatan Düdenlerinin (Bozdağ) Hidrojeolojisi, Speleolojik Özellikleri ve Düdenlerin Korum...  2010
  25  Solution of the Advection-Diffusion Equation Using the Differential Quadrature Method...  2010
  26  A Numerical Solution Of The One Dimensional Groundwater Flow by Transfer Matrix Method...  2009
  27  Solution of the propagation of the waves in open channels by transfer matrix method...  2008
  28  Batı Akdeniz (Likya) Tarihi Yerleşim Merkezlerinin Su İletim Sistemleri...  2008
  29  Hidrolik Problemlerinin Çözümünde Taşıma Matrisi Yöntemi...  2007
  30  An Optimization Models and Waterhammer for Sprinkler Irrigation Systems...  2000
  31  Dal Şebekelerde En Ekonomik Güzergahın Bulunması İçin Bir Yöntem...  1999
  32  Dairesel kesitli kanalların boyutlandırılması için abaklar...  1998
  33  Abacus for Design of Partially Full Circular Pipes...  1998
 • NO AD TARİH
  1  Batı Anadolu Kıyılarında Oluşmuş Deprem Kaynaklı Tsunami Kayıtlarının Analizi... 19/10/2023 - 20/10/2023
  2  Deprem Riskini Azaltmada Dinamik ve Katılımcı Yaklaşım: İzmir Deprem Bilgi Sistemi (İZDEBİS)... 19/10/2023 - 20/10/2023
  3  Doğrusallaştırılmış St. Venant Denklemlerinin Diferansiyel Kuadratur Yöntemiyle Çözümü... 10/12/2019 -
  4  Differential Quadrature Method for Solution of Linearized St. Venant Equations... 10/12/2019 - 12/12/2019
  5  The Effect of Crack Formation on Body Behavior in Süleymanlı Earthfill Dam... 26/06/2019 - 27/06/2019
  6  Silindirik Kazıklar Etrafında Dalga Etkisi İle Oluşan Oyulmaların Zamana Bağlı Olarak Deneyse... 01/11/2018 - 03/11/2018
  7  Dalga Etkisi Altındaki Büyük Çaplı Silindirik Kazıklar Etrafında Oluşan Oyulmanın Deneysel ... 24/10/2018 - 26/10/2018
  8  Su Altı Borusu Altındaki Oyulmaların Zamansal Değişiminin Deneysel ve Sayısal Araştırılmas... 07/11/2014 - 09/11/2014
  9  Taşkınların Ötelenmesinde Diferansiyel Kuadratur Yöntemi... 24/10/2013 - 26/10/2013
  10  Ayvacık ve Subatan Düdenlerinin Jeomorfolojik Özellikleri (Bozdağ-İzmir)... 15/11/2012 - 18/11/2012
  11  Differential Quadrature Method For Solving Bed Load Sediment Transport... 19/05/2011 - 21/05/2011
  12  Likya (Orta Akdeniz) Bölgesi Eskil Su Mühendisliği Sistemleri... 22/09/2010 - 24/09/2010
  13  Orta Kıyı Ege (Eolya) ve Batı ve Orta Akdeniz (Karya ve Likya) Bölgeleri Eskil Su Mühendisliği... 22/09/2010 - 24/09/2010
  14  Türkiye Barajlarının Fiziksel İlişkilerinin Basit Doğrusal Regresyon Tekniği İle İncelenmes... 13/05/2009 - 15/05/2009
  15  Design Of Pipeline Systems With Pump Use Of Spreadsheets... 27/11/2008 - 28/11/2008
  16  Dynamic Programming Models For Multi-Source Branched Pipeline Networks... 27/11/2008 - 28/11/2008
  17  Limonlu Havzası Su Yolları... 27/06/2008 - 28/06/2008
  18  Karya, Eolya, Likya Eskil Bölgeleri Su Mühendisliği Dizgeleri Dökümü... 26/06/2008 - 27/06/2008
  19  Arykanda'nın (Arifköy/Finike/Antalya) Sarnıcı... 26/06/2008 - 27/06/2008
  20  Pınara (Minare-Fethiye-Muğla) Eeskil Su İletimi... 26/06/2008 - 27/06/2008
  21  Belirli süreli ve tekerrürlü ötelenmiş ve ötelenmemiş taşkın akımlarının Bornova Deresi ... 10/05/2006 - 12/05/2006
  22  Bostanlı Deresi Su Yüzeyi Profilleri... 21/09/2005 - 24/09/2005
  23  Dehliz Regülatörü Fiziksel Model Çalışmaları... 21/09/2005 - 24/09/2005
  24  Laka Deresi taşkın pik debileri ve kesit kapasiteleri... 21/09/2005 - 24/09/2005
  25  Channel capacity analysis of Laka stream for floods... 02/09/2004 - 04/09/2004
  26  Municipal GIS development and its potential problems... 08/10/2003 - 10/10/2003
  27  Anadolu'daki tarihi su yapıları için geliştirilecek coğrafi bilgi sistemi standartları... 22/09/2003 - 26/09/2003
  28  PVC borularda serbest yüzeyli akım durumu için pürüzlülük katsayısının incelenmesi... 01/11/2001 - 03/11/2001
  29  Su kaynaklarının korunmasına yönelik yasal mevzuatın irdelenmesi... 21/03/2001 - 23/03/2001
  30  Su Havzalarının Korunmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Tahtalı Örneğinde Çözüm Öneriler... 08/06/1998 - 08/06/1998
  31  Yağmursuyu Boşaltım Şebekesi Projelendirilmesi... 23/10/1997 - 25/10/1997
  32  Dairesel kesitli kanallarda kritik akım koşullarının incelenmesi... 23/10/1997 - 25/10/1997
  33  Hidromekanik Problemlerin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Çözümü... 23/10/1997 - 25/10/1997
  34  An Optimization Model for Branched Pipeline Systems with Pumping and Single Source... 04/05/1997 - 06/05/1997
  35  Yanal genişlemeli denge bacalarında hücrelerin boyutlandırılması ve kütle halindeki salınım... 20/12/1996 - 21/12/1996
  36  Assessment of the karst springs contributions of Lamas basin modelled by exponential functions... 10/09/1995 - 20/09/1995
  37  Yerçekimli ve tek kaynaklı dal boru şebekeleri için bir dinamik programlama modeli... 19/09/1994 - 21/09/1994
  38  Su Darbesinin Bilgisayar Kullanılarak Belirlenmesi... 12/04/1994 - 14/04/1994
  39  Hidrolik Sistemlerdeki Değişken Akımların Karakteristikler Yöntemi Kullanılarak Nümerik Anali... 25/10/1993 - 27/10/1993
  40  Yağmurlama Sulama Sistemlerinde Yağmurlama Şiddetinin ve Sistem Kapasitesinin Hesaplanması... 01/01/1992 - 01/01/1992
  41  Su Dağıtım Şebekelerinin Bilgisayar Kullanılarak Değişik Yöntemlerle Hesaplanması ve Sonuç... 01/01/1992 - 01/01/1992
  42  Yağmurlama Sulama Şebekelerinde Boru Çaplarının Optimizasyonu... 08/10/1991 - 11/10/1991
  43  Yağmurlama Sulama Şebekelerinde Boru Çaplarının Bilgisayar Kullanılarak Optimizasyonu... 07/10/1991 - 11/11/1991
  44  Karakteristikler Yöntemi ve İmplisit Yöntemle Hesaplanan Açık Kanallardaki Değişken Akımlar... 01/01/1990 - 01/01/1990
  45  Açık Kanallardaki Değişken Akımların Karakteristikler Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi... 09/10/1989 - 12/10/1989
  46  Hava Kazanlarının Karakteristikler Yöntemi Kullanılarak Bilgisayar Yardımı İle Boyutlandırı... 05/06/1988 - 09/06/1988
  47  Lamas Havzası Tarihi Su İletim Sistemleri... 16/11/1987 - 20/11/1987
  48  Vantuz İhtiva Eden İletim Sistemlerinde Bilgisayar Kullanılarak Değişken Akımın Belirlenmesi ... 26/10/1987 - 28/10/1987
  49  İnterpolasyolu Karakteristikler Yönteminin Su Darbesi Hesabı Sonuçları Üzerine Etkisi... 01/01/1987 - 01/01/1987
 • NO AD YIL
  1  MS-DOS El Kitabı...  1996
  2  Bilgisayar Destekli Hidrolik Tasarım...  1992
  3  Teknik Gezi Programında Yeralan Su Yapıları...  1986
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Differential Quadrature Method for Linear Long Wave Propagation in Open Channels Wave Propagation in Materials for Modern Applications...  2010
 • NO AD TARIH
  1  Küresel İklim Değişikliği, Kuraklık ve Kirlilik Tehdidi Altındaki Eğirdir Gölü için Yüzey ve Yeraltısu Kaynaklarının Birbirleri ile Etkileşiminin Belirlenmesi ve Bütüncül bir Yaklaşımla Sürdürülebilir bir Göl Havza Planının Oluşturulması...  10/2022 - /
  2  Üniform olmayan akımlarda su yüzeyi profillerinin deneysel ve sayısal araştırılması...  9/2020 - 9/2022
  3  Düzenli ve Düzensiz Dalga Etkisi Altındaki Şevli Yüzlü (Taş Dolgu) Dalgakıranların Gövde ve Kafa Kesitlerinde Oluşan Yerel Zemin Hareketlerinin Deneysel ve Sayısal Araştırılması...  9/2019 - 9/2022
  4  İZMİR İLİ BAYRAKLI İLÇESİ MANAVKUYU MAHALLESİ MİSTRAL GYO ve İŞ GYO BİNALARI MANDA ÇAYI YAYA GEÇİŞ KÖPRÜLERİNE ait TEMEL SİSTEMLERİ için GEOTEKNİK ve HİDROLİK DEĞERLENDİRME RAPORU...  1/2017 - 2/2017
  5  Kazıklı Kıyı Yapıları Ile Kıyı Bölgesinde Yer Alan Rüzgâr Türbini Ayakları Etrafında Dalga Etkisi Ile Oluşan Zemin Hareketlerinin Deneysel Ve Sayısal Araştırması, Oyulmaya Karşı Koruyucu Önlemlerin Denenmesi...  1/2016 - 1/2018
  6  TAHTALI BARAJININ YIKILMASI DURUMUNDA OLUŞACAK TAŞKIN DALGALARININ MODELLENMESİ...  3/2012 - 12/2015
  7  Yatay ve eğimli deniz tabanlarına oturan boru hatları etrafında dalga etkisi ile oluşan oyulmaların zamana bağlı olarak değişiminin deneysel ve nümerik araştırılması...  4/2012 - 3/2015
  8  Kaynak Konumlu Pınargözü Mağarasının Yapısal Özelliklerinin ve Düden Kaynak İlişkisinin Jeofizik, Jeolojik Ve Hidrolojik Yöntemler ile Belirlenmesi (Dedegöl Masifi - Isparta)...  5/2011 - 7/2014
  9  Subatan ve Ayvacık havzalarının yeraltısuyu potansiyelinin ve kirlilik risklerinin belirlenmesi...  11/2009 - 9/2013
  10  Akarca İşletmesi Su Dağıtım Şebekesi...  3/2007 - 3/2007
  11  Bornova Deresi Havzasının Hidrolojik Etüdü...  1/2002 - 1/2003
  12  Bornova Deresi Akımlarının İncelenmesi...  7/2002 - 2/2004
  13  Açık Kanallarda Oluşan Değişken Akımların İncelenmesi...  12/2001 - 6/2003
  14  Kısmen Dolu Akan PVC Borularda Kutter Pürüzlülük Değerinin Araştırılması...  12/2001 - 6/2004
  15  Tahtalı barajı havzasının mevcut durumunun teknik, bilimsel ve yasal açıdan değerlendirilmesi raporu : Tahtalı havzası dere mutlak koruma alanlarının yeterliliği ve irdelenmesi...  6/2000 - 12/2000
  16  Tahtalı barajı havzasının mevcut durumunun teknik, bilimsel ve yasal açıdan değerlendirilmesi raporu: Bölüm II Yasal düzenlemeler...  6/2000 - 12/2000
  17  Taşkınların hidrolojik ve hidrolik metodlarla irdelenmesi ve Dalaman örneğine uygulanması...  1/1999 - 1/2000
  18  İzmir kanalizasyon sisteminin, ana kuşaklama kanalı ile Çiğli arıtma tesisi arasında kalan kutu menfez şeklindeki mecranın projesinin değerlendirilmesi...  1/1998 - 2/1998
  19  İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Su Havzalarının Korunması Yerel Gündem 21, Çevre Sorunları Çalışma Grubu...  1/1998 - 12/1998
  20  Kısmen dolu borularda uniform akım derinliğinin deneysel olarak incelenmesi...  1/1998 - 1/2000
  21  Didim (Yenihisar) Belediyesi Çevre Koruma Projesi İhalesinin İncelenmesi...  1/1997 - 1/1997
  22  Çok Kaynaklı Dal Boru Şebekelerinin Eniyilenmesi için Dinamik Programlama Modelleri Geliştirilmesi...  1/1996 - 1/1998
  23  The Optimization Models and Waterhammer for Sprinkler Irrigation Systems...  1/1990 - 1/1994
  24  İnterpolasyolu Karakteristikler Yönteminin Su Darbesi Hesabı Sonuçları Üzerine Etkisi...  1/1986 - 1/1988
  25  Kemerköy Santralı Su Temini ve Kül Barajları Hidroloji Raporu...  1/1986 - 12/1986
  26  Mersin - Limonlu Havzası, Lamas Hidroelektrik santralları (I ve II) Yapılabilirlik Etüdü Hidroloji Raporu...  1/1986 - 12/1986
  27  Yeniköy Santralı Sekköy Barajı Hidroloji Raporu...  1/1986 - 12/1986
  28  S.S. Çeşme Konut Yapı Kooperatifi Kanalizasyon ve Yağmursuyu Drenaj Projesi...  1/1986 - 1/1986
  29  Anadoludaki Tarihi Su Yapıları 1987 Programı...  1/1986 - 1/1988
  30  Mersin Limonlu Havzası Lamas Hidroelektrik santralları (IIIA, IIIB; IV) Yapılabilirlik Etüdü Hidroloji Raporları, I: Genel Su Potansiyeli...  1/1985 - 12/1985
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK Yayın Teşvik...  2009
  2  TÜBİTAK Yayın Teşvik...  2011
 • NO Görev
  1 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2023-Devam ediyor
  2 D.E.Ü. Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2021- Nisan 2024
  3 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2020- Haziran 2023
  4 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı, Eylül 2018- Eylül 2021
  5 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Eylül 2018- Eylül 2021
  6 DEÜ Rektörlüğü 2547 Sayılı Kanunun 58/k Maddesi Kapsamındaki Faaliyet ve Projeleri Değerlendirme Komisyonu (BAP) Üyesi, Temmuz 2018- Aralık 2018
  7 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ekim 2017- Nisan 2018
  8 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ekim 2017- Nisan 2018
  9 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2017- Nisan 2018
  10 Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Ekim 2017- Eylül 2018
  11 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2017- Haziran 2020
  12 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Eylül 2004- Haziran 2005