En

PROF.DR. BAYRAM KAHRAMAN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETMESİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü  1987
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü MADEN MÜHENDİSLİĞİ (Maden İşletme) Bölümü  1991
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği (Maden İşletme) Anabilim Dalı  1997
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  1998
  Doçent  Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği  2012
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2018
 • NO AD YIL
  1  Andezitlerde Ayrışma Derecesinin Rüzgar Türbini Temel Sistemine Etkisinin Nümerik Analizi...  2019
  2  Numerical Modelling of Stress-Strain Analysis in Underground Thick Coal Mining...  2018
  3  ÇANAKKALE ÇAN BÖLGESİNDE BULUNAN BİR LİNYİT SAHASI REZERVİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMA...  2018
  4  Determination of The Shear Strength Parameters of Flow Band Structures in Andesites Under Static and...  2018
  5  Integration of Risk Matrix and Event Tree Analysis: A Natural Stone Plant Case...  2017
  6  Numerical Analysis of Underground Space and Pillar Design in Metalliferous Mine...  2017
  7  Determination of Travertine Samples Porosity Using Image Analysis Method...  2017
  8  A Parametric Study Using Numerical Modelling to Assess the Stability of Marble Quarries...  2017
  9  The performance prediction of roadheaders with response surface analysis for underground metal mine...  2017
  10  Examining the Relation between Rock Mass Cuttability Index and Rock Drilling Properties...  2016
  11  Uzunayak Üretimindeki Mevcut Tehlike Kaynaklarının İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi...  2016
  12  Integration of Fuzzy Analytic Hierarchy Process and Multi-Objective Fuzzy Goal Programming for Selec...  2015
  13  Three Dımensıonal Cuttıng Problem: An Integer Programmıng Approach", Mathematical and Computational ...  2011
  14  A FACILITY LAYOUT PROBLEM IN A MARBLE FACTORY VIA SIMULATION...  2011
  15  Effect of some heating parameters on volume expansion of borax...  2008
  16  The Influence of Coal Ash and Tincal (Boron Mineral) Additions on the Physical Properties and Micros...  2008
  17  Production Cost Index for Ceramic Row Materials in Turkish Mining Sector...  2004
  18  Hidrojen ve Alternatif Enerji Kaynağı Sodyum Borhidrür...  2004
  19  Denizli Jeotermal Kuyularında Uygulanan Mekanik Temizliğin Kuyu Verimine Etkisi...  2002
  20  Madencilik Sektörü ve Finansal Kiralama...  2001
  21  Sensitivity Analyses of Slopes in E.L.I Soma Işıklar Open Pit Panel - A...  1998
  22  Dry Processing of Borax by Calculation As An Alternative to Wet Methods...  1998
  23  Tinkal Cevherinin Döner Fırında Patlatma Yöntemiyle Zenginleştirilmesinde Tane İriliğinin Etkisi...  1995
  24  Tinkal Cevherinin Döner Fırında Patlatma Yoluyla Zenginleştirilebilirliğinin Araştırılması...  1994
 • NO AD TARİH
  1  Yeraltı ve Açık Ocak İşletmelerinde Maden Planlama Optimizasyonu... 16/04/2019 - 19/04/2019
  2  DİNAMİK KOŞULLAR ALTINDA FARKLI ZEMİN YAPILARINDA OLUŞACAK KAYMA-GERİLME DAVRANIŞLARININ JEOD... 28/01/2019 - 01/02/2019
  3  Nokta Yük Dayanım Değerleri ile Tek Eksenli Basma Dayanım Değerinin Yapay Sinir Ağları Kullan... 03/10/2018 - 05/10/2018
  4  Yeraltı Madenlerinde Acil Durum Eylem Planlarının İncelenmesi ve Örnek Bir Model... 02/11/2017 - 03/11/2017
  5  Sismik Kaynaklı Yer Hareketi Etkisindeki Şevlerin Dinamik Analizi... 11/10/2017 - 13/10/2017
  6  A Parametric Study Using Numerical Modelling to Assess the Stability of Marble Quarries... 20/06/2017 - 22/06/2017
  7  Regresyon Modellemesi ile Krom Cevherinin Fiyat Tahminlemesi... 12/10/2016 - 14/10/2016
  8  Evaluation of a Coal Mine Located in Çan, Çanakkale Using 3D Modelling... 05/10/2016 - 07/10/2016
  9  Açık İşletme Madenciliğinde Şev ve Basamaklarda Oluşan Risklerin Hata Türü Etki Analizi (HT... 08/05/2016 - 11/05/2016
  10  İZMİR BÖLGESİNDE ZEMİN ANAKAYA MODELLERİNİN DİNAMİK KOŞULLARDA SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ ... 11/04/2016 - 15/04/2016
  11  Madencilik Sektöründe Kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımların Ergonomik Açıdan Değerlendir... 21/12/2015 - 22/12/2015
  12  Madenlerde Döküm Sahalarına Malzeme Boşaltma İşlerinde İş Güvenliği Analizi Ve Ekonomisi... 21/12/2015 - 22/12/2015
  13  İZMİR BAYRAKLI BÖLGESİNDEKİ ZEMİNLERİN DİNAMİK ETKİLER ALTINDA DAVRANIŞLARININ SONLU ELEM... 14/10/2015 - 16/10/2015
  14  Blok Devrilmesi İşlemi Sırasındaki Tehlikelerin Ön Tehlike Analizi ile Değerlendirilmesi... 03/10/2015 - 04/10/2015
  15  Bir Mekanize Uzunayağın Simülasyon Yöntemi ile Modellenmesi... 01/10/2015 - 02/10/2015
  16  Mermer Ocak İşletme Maliyetlerinin Pareto Analizi ile Değerlendirilmesi... 14/05/2015 - 15/05/2015
  17  Yürüyen Tahkimatların Kullanımında Risk Değerlendirmesi... 14/04/2015 - 17/04/2015
  18  Andezitlerdeki Akma Bantlarının Makaslama Dayanım Parametrelerinin Statik ve Dinamik Koşullar Al... 06/04/2015 - 10/04/2015
  19  Rüzgar Türbini İnşa Edilecek Yüksek Plastisiteli Kil Zeminin Kireç Katkısı ile İyileştiril... 06/04/2015 - 10/04/2015
  20  Size Reduction and Classification Circuit Simulation of a Coal Preparation Plant... 15/10/2014 - 17/10/2014
  21  Design and Simulation of a Processing Plant to Utilize Marble Wastes as Concrete Aggregates... 15/10/2014 - 17/10/2014
  22  The Importance of Domestic Coal in Electric Energy Production of Turkey... 18/06/2014 - 20/06/2014
  23  Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Statik ve Dinamik Koşullar Altında Gerilme ve Deformasyon D... 24/04/2014 - 25/04/2014
  24  Yeraltı Madeninde Nakliyatta Oluşan Risklerin Hata Türü Etki Analizi (HTEA) Yöntemiyle Sınıfl... 21/11/2013 - 22/11/2013
  25  Uzunayak Üretiminde Risklerin Fine-Kinney Metodu ile Değerlendirilmesi... 21/11/2013 - 22/11/2013
  26  Risk Analizi: Kömür Stok Sahaları İçin Örnek Bir Uygulama... 21/11/2013 - 22/11/2013
  27  Yeraltı Metal Madenlerinde Tavan Civatasının Seçimini Etkileyen Faktörlerin AHP (Analitik Hiyer... 25/09/2013 - 27/09/2013
  28  Oda Topuk Yöntemi ile Çalışan Bir Yeraltı Madeninde Tamsayılı Programlama ile LHD Rotalaması... 23/05/2013 - 24/05/2013
  29  Analitik Hiyerarşi Proses Yöntemiyle Yeraltı Maden İşletmelerinde Makine Seçiminin Fiziksel Ri... 23/05/2013 - 24/05/2013
  30  Oligosen Miyosen Yaşlı Jipslerin Yeraltı Doğalgaz Depolama Amaçlı Kullanılabilirliği... 15/05/2013 - 17/05/2013
  31  Gözenekli Kayaçlarda Görüntü Analizi Yöntemiyle Porozite Tayini... 13/12/2012 - 15/12/2012
  32  Doğaltaş Üretim Tesislerinde Risk Analizi ve Değerlendirmesi... 13/12/2012 - 15/12/2012
  33  Influence of Geological Parameters on Production and Planning Under Difficult Working Conditions in ... 01/10/2012 - 05/10/2012
  34  Economics of Boron Mining in Turkey... 08/06/2010 - 09/06/2010
  35  A Supplier Selection Problem in a Marble Factory... 03/06/2010 - 05/06/2010
  36  Bor ve Perlit Katkılı Çevre Dostu İzolasyon Lif Levhası... 16/11/2009 - 19/11/2009
  37  Mermerlerde Delme Oranı İndeksini Etkileyen Parametrelerin Araştırılması... 04/11/2009 - 06/11/2009
  38  TÜRKİYE DOĞAL TAŞ İHRACATINDA MARMARA ADASI?NIN YERİ (2001?2008)... 16/10/2009 - 17/10/2009
  39  Examination of Drilling Rate Index (DRI) of Rocks... 01/10/2009 - 03/10/2009
  40  Bor ve perlit katkılı çevre dostu izolasyon lif levhası... 25/02/2009 - 27/02/2009
  41  Blok Boyutunu Belirleme Yöntemleri, Örnek çalışma; Buruncuk Andezit Taş Ocağı... 30/10/2008 - 31/10/2008
  42  Bir Mermer Fabrikasında İş Akışının Simülasyon ile Modellenmesi... 02/07/2007 - 04/07/2007
  43  Endüstriyel Hammadde Pazarında Kalite Politikaları ve Önemi... 01/02/2007 - 03/02/2007
  44  A Mathematical Approach for Borax Mineral in Thermal Process... 01/02/2007 - 03/02/2007
  45  Bor Cevherine Uygulanan Isıl İşlemler... 28/04/2005 - 29/04/2005
  46  Production of High Purity MGCL2 From Fine Magnesite Waste Dust... 10/06/2004 - 11/06/2004
  47  Mühendislik aktif eğitiminde mesleksel becerilerin kazanılması... 20/05/2004 - 21/05/2004
  48  Artık Manyezit Tozundan Yüksek Saflıkta Sinter Magnezya Üretimi... 13/05/2004 - 14/05/2004
  49  Dünya Bor Stratejisi ve Borun Türkiye için Önemi... 03/10/2002 - 04/10/2002
  50  Estimation of Shear Strength Parameter from Back Analysis of Failed Slopes in Soma-Işıklar Coal Mi... 10/02/2001 - 12/02/2001
  51  Madencilik Yatırımlarında Risk Analizi... 20/06/1996 - 22/06/1996
  52  Dry Proccessing of Boron Minerals for the Abatement of Enviromental Pollution... 18/09/1995 - 21/09/1995
  53  Bor Minerlallerini ve Ürünlerinin Pazarlanma Koşulları... 21/04/1995 - 22/04/1995
  54  Ülkemizde Tuz Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Tuzun Pazarlanma Koşulları... 21/04/1995 - 22/04/1995
  55  Madencilik Sektörünün Sanayimizdeki Yeri ve Özelleştirilmesi... 15/02/1995 - 17/02/1995
  56  Yüksek ve Düşük Uçuculu Kömürlerin Sobalarda Yanmasının Tunçbilek ve İthal Kömürler Ör... 10/05/1993 - 14/05/1993
  57  Ege Bölgesi Kömürlerinin Özellikleri ve Kömür Üretimi İle Tüketiminden Kaynaklanan Çevre K... 09/11/1992 - 12/11/1992
  58  Ege Bölgesi Kömürlerinin Özellikleri ve Kömür Üretimi İle Tüketiminden Kaynaklanan Çevre K... 09/11/1992 - 10/11/1992
 • NO AD YIL
  1  Kaya Mekaniği (5. Baskı)...  2014
  2  Maden İşletme Ekonomisi (3.Baskı)...  2009
  3  Kaya Mekaniği (4. Baskı)...  2009
  4  Dünya Bor Stratejisi ve Borun Türkiye İçin Önemi...  2003
  5  Kaya Mekaniği (Genişletilmiş Üçüncü Baskı)...  1999
  6  Maden İşletme Ekonomisi (Genişletilmi,ş İkinci Baskı)...  1997
  7  Kaya Mekaniği (İkinci baskı)...  1993
  8  Maden İşletme Ekonomisi...  1992
  9  Kaya Mekaniği...  1989
 • NO AD TARIH
  1  Konya Ilgın Kömür Sahası Piyasa Değeri Tespiti...  6/2021 - 7/2021
  2  Meta Nikel Sahasına ait rezerv ve stok sahası raporu değerlendirmesi...  3/2021 - 4/2021
  3  SİCİL:67548 SAYILI II (b) GRUBU (MERMER) İŞLETME RUHSAT SAHASI TEKNİK HİZMET PROTOKOLÜ...  1/2021 - 2/2021
  4  SİCİL:13987 SAYILI II (b) GRUBU (MERMER) İŞLETME RUHSAT SAHASI TEKNİK HİZMET PROTOKOLÜ...  1/2021 - 2/2021
  5  İscehisar Bölgesi Mermer Sahalarında Gerçekleştirilen Üretim Faaliyetleri Kapsamında Teknik Destek...  2/2020 - 7/2020
  6  AR -201800854 ve AR-201800857 nolu Ruhsat Sahalarında Planlanan Sondajlı Arama Faaliyetlerinin Teknik Yönden Değerlendirmesi...  5/2020 - 6/2020
  7  Eti Krom A.Ş. Danışmanlık Hizmeti...  3/2020 - 9/2020
  8  Krom sahasına ait rezerv tespit raporlarına göre sahanın ekonomik değerinin belirlenmesi...  2/2020 - 3/2020
  9  Nikel Sahasına ait rezerv ve stok sahası raporu değerlendirmesi...  2/2020 - 3/2020
  10  AVESORO - Bea Mountain Mining Corporation Danışmanlık Protokolü...  9/2020 - 9/2021
  11  Eti Krom A.Ş. Danışmanlık Hizmeti...  12/2020 - 6/2021
  12  İzmir Çevre Yolu (Çiğli-Aliağa Arası) Km:46+200 Yarma Kazı Şevi Stabilite Değerlendirme Raporu...  2/2019 - 3/2019
  13  Güvenler Madencilik Taşımacılık Hafriyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Tarafından Ruhsatsız Granit Üretimi Yapıldığına İlişkin Tespit ve Ölçüm ile İlgili İnceleme Raporu...  12/2019 - 12/2019
  14  Himmetdede Altın Projesi kapsamında yığın liçi yöntemi ile zenginleştirilmesi planlanan tüvanan cevherin dayanım parametrelerinin belirlenmesi....  1/2018 - 2/2018
  15  TORTUM MADEN İŞLETMELERİ A.Ş. DEREKAPI BAKIR-ÇİNKO PROJESİ AÇIK OCAK ŞEV STABİLİTE ANALİZİ...  1/2018 - 5/2018
  16  Gürçeşme Yolu Genişletme Çalışmaları Danışmanlık...  6/2018 - 7/2018
  17  85446 Ruhsat nolu II B grup Maden Sahası Patlatma Raporu...  7/2018 - 8/2018
  18  ÇİFTAY İNŞAAT TAAHHÜT ve TİCARET A.Ş. KURŞUNKAYA DEMİR PROJESİ JEOTEKNİK ETÜD ÇALIŞMALARI...  8/2018 - 8/2019
  19  KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ÇUKURALAN AÇIK OCAĞI ŞEV STABİLİTESİ DEĞERLENDİRMESİ PROJESİ...  9/2018 - 10/2018
  20  AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR MERMERCİLER DERNEĞİ DANIŞMANLIK...  9/2018 - 5/2019
  21  İZMİR BAYRAKLI ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJE SAHASI DANIIŞMANLIK HİZMETİ...  6/2018 - 8/2018
  22  İzmir Bayrakli Entegre Sağlik Kampüsü Proje Sahasindaki Yapay Ve Doğal Mikrosismik Etkinliğin Kaya Şev Stabilitesi Ve Ana Hastane Binasi Temel İnşaatina Etkisi...  2/2017 - 5/2017
  23  MERMER AÇIK OCAK ZEMİN KONTROL YÖNERGESİ...  6/2017 - 6/2018
  24  AFYON İLİ İSCEHİSAR İLÇESİ II-B GRUBU MERMER SAHALARI DÜZENLEME VE ÜRETİM PLANI RAPORU...  5/2016 - 5/2017
  25  Andezit Ocağı Patlatma Kaynaklı Çevresel Titreşim Değerlendirme Raporu...  3/2016 - 4/2016
  26  ASLAN ÇİMENTO A.Ş. KARABİGA KİREÇTAŞI SAHASI VE FIRINCIK KOYU İSKELESİ CİVARININ MADENCİLİK POTANSİYELİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRMESİ...  9/2016 - 12/2016
  27  BURKİNA FASO BALOGO ALTIN PROJESİ AÇIK OCAK ŞEV STABİLİTE DEĞERLENDİRME RAPORU...  10/2016 - 1/2017
  28  Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mah, 18-L1a-19-Lıvd Pafta, 2255 Aa, 01 Parsel Ve Civarının Stabilite Analizi...  8/2016 - 8/2016
  29  Mermer Sahasına Ait Verilerin Değerlendirilmesi...  2/2016 - 5/2016
  30  Kestanelik Projesi Ön Fizibilite Kapsamında Tasarlanan Açık Ocak Sahası Şev Stabilite Değerlendirme Raporu...  2/2016 - 3/2016
  31  Muğla İli Milas İlçesi Danişment Köyü Er:3233913 Ruhsat Nolu Iıa Grubu Kalker Sahası Kontrollü Patlatma Tasarımı Raporu...  2/2016 - 2/2016
  32  Kalker Ocağı (RN 66346) Patlatma Kaynaklı Çevresel Titreşim Değerlendirme Raporu...  12/2016 - 4/2017
  33  İvrindi Altın Sahası Jeoteknik Değerlendirme Raporu...  9/2015 - 3/2016
  34  Geri Hizmet Alanları Kazı Fazlası Dolgu Alanı Şev Stabilite Analizi...  10/2015 - 11/2015
  35  Gördes Zeolit Sahasinin Rezerv Kalite Iliskisinin Ortaya Konmasi...  4/2015 - 5/2015
  36  Gördes Zeolit Sahasının Sayısal Veri tabanının Oluşturulması...  5/2015 - 8/2015
  37  Aydın ili, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 317 ada 289 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait taşınmazda inşa edilen perde betonun kaldırılmasının Athena Kabartmasının üzerinde bulunduğu ana kütleye yapacağı etkinin teknik yönden incelenmesi....  11/2015 - 12/2015
  38  Yığın Liçi Sahası Dayanım Parametrelerinin Değerlendirilmesi...  9/2015 - 11/2015
  39  Liberya Kokoya Altın Projesi Arhavi Açık Ocağı Şev Stabilite Değerlendirme Raporu...  5/2015 - 9/2015
  40  Altıntepe Projesi Yığın Liç Sahası Stabilite Analizi...  4/2015 - 4/2015
  41  Aliağa İlçesi Güzelhisar Mahallesi Karahayıt Mevkii 633 Parsel Alanında Hafriyat Toprağı Atıkları Depolama Sahası Şev Stabilite Analiz Raporu...  2/2015 - 2/2015
  42  Marine Works Technical Specification For Additional Onshore Soil Investigation...  7/2015 - 8/2015
  43  Çukuralan Açık Ocak Sahası Şev Stabilite Değerlendirme Raporu...  8/2014 - 10/2014
  44  Ovacık Yeraltı İşletmesi Teknik Değerlendirme Raporu...  6/2014 - 1/2015
  45  Açık Ocak Sahalarının Atık Depolama Tesisi Olarak Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi...  10/2013 - 8/2014
  46  Akçasaz Maden İşletmesinin Ekonomik, Teknik ve Mali Yönden Değerlendirmesi...  9/2012 - 12/2012
  47  Çanakkale-Çan Çomaklı Kömür Sahası Mühendislik Hizmetleri...  10/2012 - 2/2013
  48  Alipaşa Albit Ocağı Şevlerinin Stabilite Etüdü...  1/2012 - 7/2012
  49  Küçük Ölçekli Metalik Maden İşletmelerinde Oda Topuk Dizaynı...  5/2012 - 5/2015
  50  Star Aegean Refınery (Star) Projesi Dolgu Faaliyetlerinde Kireç Stabilizasyonunun Zemin İyileştirmede Kullanılabilirliğinin Araştırılması...  8/2012 - 10/2012
  51  Çakmaklı Bazalt Sahası Mühendislik Hizmetleri...  12/2012 - 6/2013
  52  İR80576 Ruhsat Nolu Altın Sahası Patlatma Kaynaklı Çevresel Titreşim Değerlendirme Raporu...  11/2012 - 1/2013
  53  Çanakkale-Çan Çomaklı Köyü Kömür Sahasının Sayısallaştırılmış Veri Tabanı Oluşturma Çalışması...  12/2011 - 2/2012
  54  Diyadin Açik Ocaği Dekapaj Ve Cevher Kazi Yükleme Nakliye Işi Yaklaşik Maliyet Hesabı...  9/2011 - 10/2011
  55  Cukuralan Açik Ocaği Dekapaj Ve Cevher Kazi Yükleme Nakliye Işi Yaklaşik Maliyet Hesabı...  5/2010 - 7/2010
  56  Bayındır Kurşun Çinko İşletmesi...  8/2010 - 12/2010
  57  TKİ GLİ Müessesesi Yörgüç Köyünü Etkileyen Harman Sahasının Kayma Analizi ve Çözüm Önerileri AR-GE Projesi...  9/2010 - 6/2011
  58  Kalsit ocağı nihai şevinin stabilite etüdü...  4/2010 - 7/2010
  59  Çukuralan Sahası Altın Yatağı Maden İşletme Planlamasının Teknik Ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi...  5/2009 - 6/2009
  60  Sivas Divriği Sahası Mühendislik Hizmetleri Projesi...  1/2009 - 12/2009
  61  Observational Geological Report on Eastern Slope of the Alipaşa Albite Deposite in Karpuzlu-Çine (Aydın)...  1/2009 - 4/2009
  62  Açık İşletme Planlaması Ve Üretim Teknolojisi Geliştirmeye Yönelik Kayaç Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi...  3/2009 - 4/2009
  63  Kaplan Sahası Jeoteknik Etüdü Araştırma Raporu...  2/2008 - 8/2008
  64  Kaplan Sahası Kayaçlarının Mühendislik Özelliklerinin Belirlenmesi...  9/2007 - 9/2008
  65  Eşme-Ulubey Sahası Kayaçlarının Mühendislik Özelliklerinin belirlenmesi...  6/2007 - 9/2007
  66  Gümüşhane-Mastra Sahası Yeraltı dolgu ve Püskürtme Beton (Shotcrete) Dizaynı...  11/2007 - 11/2008
  67  Denizli-Kızıldere Kuyularında Mekanik Temizlemenin Kuyu Performansına Etkileri...  5/2002 - 5/2004
  68  Ankara-Beypazarı Doğal Soda Sahası Yeraltı Şletme Projesi...  1/2000 - 1/2001
  69  Ankara-Beypazarı Doğal Soda Sahası Yeraltı İşletme Projesi, Ana Yollarda Tahkimat Etüdü...  1/2000 - 3/2001
  70  Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi Jeolojik ve Jeoteknik Etüdü...  1/1995 - 1/1996
  71  Tunçbilek Kömürünün Çevre ve Hava Kirliliğine Olan Etkilerini Etüdü...  1/1991 - 1/1992
  72  Seyitömer Havzası Kriblaj Tesislerinin Optimizasyonu ve Kapasite Arttırabilme İmkanlarının Etüdü, Proje Araştırıcısı...  10/1989 - 12/1990
  73  Demir-Çelik Üretiminde Kok Özellikleri ve Sıvı Demir üretiminin Optimizasyonu...  8/1988 - 10/1990
 • NO Görev
  1 Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Başkanı, Eylül 2017- Eylül 2020
  2 Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Haziran 2015- Haziran 2018
  3 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2015- Mayıs 2018
  4 Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Başkanı, Eylül 2014- Eylül 2017