Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. AYŞE FİLİBELİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İnşaat Mühendisliği Fakültesi İnşaat Mühendisliği  1979
  Yüksek Lisans  İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Bilimleri (İnşaat Mühendisliği) Dalı  1982
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği (Çevre Teknolojisi) Anabilim Dalı  1988
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi  1990
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Teknolojisi  1990
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  1997
 • NO AD YIL
  1  Arıtma Çamurlarının Yönetimi ve Maliyeti: Gediz Havzası Arıtma Çamuru Yönetimi Projesi...  2022
  2  Akdeniz'in Kıyı Kentlerinde Sürdürülebilir Yaşam Sempozyumu...  2019
  3  Ultrasonic Pre-treatment of Wastewater Sludge from a Meat Processing Industry...  2018
  4  Comparison of Dewatering Characteristics of Chemically Conditioned Sludge and Freeze/ Thawed Sludge...  2017
  5  The investigation of the sludge reduction efficiency and mechanisms in oxic-settling-anaerobic (OSA)...  2016
  6  Comparison of Energy Efficiencies for Advanced Anaerobic Digestion, Incineration, and Gasification P...  2016
  7  Scientific basis of dissolved organic carbon limitation for landfilling of municipal treatment sludg...  2014
  8  Basic principles of CO2 emission calculations at airport: a case study from Turkey...  2014
  9  Effects of partial ozonation on activated sludge process for the minimization of excess sludge produ...  2014
  10  Regulatory Framework in Sludge Management: Examples from Around the World...  2014
  11  Current Situation and Future Perspectives in Municipal Wastewater Treatment and Sludge Management in...  2013
  12  Fate of Return Activated Sludge After Ozonation: An Optimization Study for Sludge Disitegration...  2012
  13  Disintegration of Biological Sludge: Effect of Ozone Oxidation and Ultrasonic Treatment on Aerobic d...  2010
  14  Anaerobik Yöntemle Stabilize Edilen Kentsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Nihai Bertaraf Açısından D...  2010
  15  Effects of Fenton Pre-treatment on Waste Activated Sludge Properties...  2010
  16  Effect of Low Frequency Ultrasound on Anaerobic Biodegradability of Meat Processing Effluent...  2010
  17  Ozone Oxidation of Biological: Effects on Floc Disintegration, Solubilization and Cell Lysis...  2010
  18  Ultrasonic Pre-treatment of Biological Sludge: Consequences on Disintegration, Anaerobic Biodegradab...  2010
  19  Kentsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Ultrasonik Yöntemle Ön Arıtımı...  2010
  20  Improving Anaerobic Biodegradability of Biological Sludges by Fenton Pre-treatment: Effects on singl...  2010
  21  Rheological characterization of sludges during the belt filtration dewatering using an immobilizatio...  2010
  22  Special issue: Facing sludge diversities: Challenges, risks, and opportunities...  2008
  23  Assesment of Fenton Process as a Minimization Technique for Biological Sludge: Effects on Anaerobic ...  2008
  24  The evaluation of pumice stone applicability at struvite crystallization by using box-benhken experi...  2008
  25  Aerobic and anaerobic bioprocessing of activated sludge: Floc disintegration by enzymes...  2008
  26  Arıtma Çamurlarının Biyolojik Dezentegrasyonu: Enzimatik Arıtımın Çamur Minimizasyonu Üzerine Etkile...  2008
  27  Historical development of sludge management in Turkey...  2007
  28  IWA Specialist Conference Facing Sludge Diversities:Challenges, Risks, and Opportunities...  2007
  29  Effects of organic and inorganic acids on phosphorus release from municipal sludges...  2007
  30  Arıtma çamurlarından fosfor salınmasını etkileyen parametrelerin belirlenmesi: Box-Wilson deneysel t...  2007
  31  Arıtma Çamuru Miktarının Azaltılması ve Özelliklerinin İyileştirilmesi Amacıyla Yapılan Ön İşlemler...  2006
  32  Evaluation of conditioning responses of thermophilic-mesophilic anaerobically and mesophilic aerobic...  2006
  33  Toward efficient sludge processing using novel rheological parameters: dynamic rheological testing...  2006
  34  Agricultural Usage of Treatment Plant Sludges in Turkey...  2006
  35  Modern rheometric characterization of sludges...  2005
  36  Dual polymer conditioning of water treatment residuals...  2005
  37  Volatile Fatty Acid Formation In An Anaerobic Hybrid Reactor...  2004
  38  Use of drainability and filterability simulations for evaluation of oxidative treatment and polymer ...  2004
  39  A Rewiev of Waste Management Options in Olive Oil Production...  2004
  40  Determination of biokinetic constants of a thermophilic anaerobic reactor...  2003
  41  Determination of Kinetic Constants of an Anaerobic Hybrid Reactor...  2002
  42  Concentrated Wastewater Treatment Studies by Using an Anaerobic Hybrid Reactor...  2002
  43  Termofilik Anaerobik Reaktörlerde Biyokinetik Parametrelerin Belirlenmesi...  2002
  44  Çamur Yataklı Anaerobik Filtre Reaktörde İşletmeye Alma Fazının İncelenmesi...  2001
  45  Türkiye'de Arıtma Çamuru Problemi...  2001
  46  Solidification of Tannery Wastes...  2000
  47  Comparison of Different Anaerobic Model Studies...  1999
  48  İçmesuyu Koruma Havzalarının Kirlenmeye Karşı Korunması...  1999
  49  Organik Yükleme Değerinin DSFF Reaktörlerinin Verimi Üzerine Etkisi...  1997
  50  Control of Organized Industrial Districts:A Case Study From Turkey...  1996
  51  Dredged Material of Izmir Harbor: Its Behaviour and Pollution Potential...  1995
  52  Katı Atıkların Geri Kazanılması ve Değerlendirilmesi...  1995
  53  Tahtalı Barajı Göl ve Koruma Alanlarındaki Uygulamalara İlişkin Görüşler...  1994
  54  Wastewater Management for Istanbul: Basis for Treatment and Disposal...  1994
  55  Pamukyağı Endüstrisi Atıksularının Karakteristikleri ve Arıtımı...  1993
  56  İzmir'deki Deri Sanayi Arıtma Çamurlarının Envanteri ve Bertarafı...  1993
  57  Solidifiye Edilmiş Uçucu Küllerin Eluat Testleri...  1993
  58  Kentsel Katı Artık Yakma Tesisi Uçucu Küllerinin Solidifikasyonu...  1992
  59  Arıtma Çamurlarının Tasfiyesi ve Bertarafı...  1992
  60  Factors Affecting Pollution Control Strategies Along the Coastal Zone of İstanbul...  1991
 • NO AD TARİH
  1  Organize Sanayi Bölgelerinde Atık Yönetimi Uygulamaları... 18/10/2023 - 21/10/2023
  2  Laboratuvarlarda Atık Yönetimi İçin İzlenecek Yol... 18/10/2023 - 21/10/2023
  3  İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KAPSAMINDA KONUTLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR SU, ENERJİ VE ATIK YÖNETİMİ... 18/10/2023 - 21/10/2023
  4  ARITMA ÇAMURU YÖNETIMINDE SÜRDÜRÜLEBILIR ÇÖZÜM ÖNERILERI: UYGULAMADAN BIR ÖRNEK... 10/10/2019 - 12/10/2019
  5  Endüstriyel Arıtma Çamurları İçin Yararlı Kullanım Ve Nihai Bertaraf Seçeneklerinin İrdele... 09/05/2018 - 11/05/2018
  6  Principles of Generating a Sludge Management System... 02/05/2018 - 04/05/2018
  7  Different Solution Alternatives for Domestic /Municipal Treatment Plant Sludge Management: Case Stud... 24/04/2018 - 27/04/2018
  8  Investigation of Beneficial Usage Alternatives of Domestic/Municipal/Industrial Treatment Plant Slud... 11/04/2018 - 15/04/2018
  9  Characterization of Domestic/Municipal/Industrial Treatment Plant Sludges: Case Study of Gediz Water... 11/04/2018 - 15/04/2018
  10  Investigation of the Potential of Sewage Sludge as a Renewable Energy Source... 19/11/2017 - 21/10/2017
  11  Yeşil Kampüs Uygulaması: Kampüs Atıksularının Sulama Amacıyla Yeniden Kullanımı... 02/11/2017 - 04/11/2017
  12  Possibility of Wastewater Reuse in a Dairy Factory... 08/05/2017 - 10/05/2017
  13  Environmental And Health And Safety Management System Integration For A Dairy Factory: A Case Study ... 22/03/2017 - 24/03/2017
  14  Green Campus Application: Reuse of Campus Wastewaters for Irrigation Purpose... 22/03/2017 - 24/03/2017
  15  Environmental Impacts Assessment of a Wastewater Treatment Plant for a Dairy Factory... 26/10/2016 - 28/10/2016
  16  Arıtma Çamurlarının Kireç Üretim Tesislerinde Ek Yakıt Olarak Kullanımı: Deneme Yakması İ... 26/05/2015 - 29/05/2015
  17  Comparison of Energy Efficiencies for Advanced Anaerobic Digestion, Incineration and Gasification Pr... 26/05/2014 - 27/05/2014
  18  Regulatory Framework In Sludge Management: Examples From Around The World... 26/05/2014 - 27/05/2014
  19  Domestic/Municipal Wastewater Treatment and Sludge Management In Turkey... 26/05/2014 - 27/05/2014
  20  Arıtma Çamuru Yönetiminde Yasal Mevzuat: Türkiye ve Dünya Örnekleri... 17/10/2012 - 20/10/2012
  21  Türkiye'de Evsel/Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Çamurlarının Yönetimi... 17/10/2012 - 19/10/2012
  22  Türkiye'de Evsel/Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Mevcut Durumu: Atıksu Arıtma Teknolojileri,... 17/10/2012 - 19/10/2012
  23  Evsel/Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinde Çamur Üretim Potansiyeli: Mevcut Durum... 17/10/2012 - 20/10/2012
  24  Current Situation and Future Perspectives in Municipal Wastewater Treatment and Sludge Management in... 06/09/2012 - 07/09/2012
  25  Evaluation of Stabilized Treatment Plant Sludges for Land Application... 27/09/2011 - 30/09/2011
  26  Arıtma Çamurlarının Dezentegrasyonu... 04/11/2010 - 05/11/2010
  27  Yüksek Yağ İçeriğine Sahip Arıtma Çamurlarının Ultrasonik Yöntemle Ön Arıtımı... 16/06/2010 - 18/06/2010
  28  Kentsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Ultrasonik Yöntemle Ön Arıtımı... 04/11/2009 - 06/11/2009
  29  Membran biyorekatörlerin (MBR) çamur minimizasyonundaki rolü... 02/11/2009 - 03/11/2009
  30  Ön Arıtma İşlemi Olarak Fenton Prosesi Uygulamasının Anaerobik Çamur Çürüme Üzerindeki Et... 27/05/2009 - 29/05/2009
  31  Türkiye'de Arıtma Çamuru Potansiyeli: Yasa Mevzuat, Arıtma Çamurlarının Özellikleri ve Yarar... 27/11/2008 - 29/11/2008
  32  Tehlikeli Atık Sınıfındaki Arıtma Çamurlarının Yönetimi... 02/11/2008 - 06/11/2008
  33  Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempoyumu '08... 02/11/2008 - 06/11/2008
  34  Fenton Prosesinin Biyolojik Arıtma Çamurlarının Minimizasyonu Açısından Değerlendirilmesi... 02/11/2008 - 06/11/2008
  35  Sludge Minimization by Fenton Process: Effects on Anaerobic Sludge Bioprocessing... 01/09/2008 - 02/09/2008
  36  Rheological Evaluation of Polymer-Conditioned Sludges... 01/09/2008 - 02/09/2008
  37  Arıtma Çamurlarının Biyolojik Dezentegrasyonu: Enzimatik Arıtımın Çamur Minimizasyonu Üzeri... 24/10/2007 - 27/10/2007
  38  Biological sludge disintegration: fate and effects of hydrolytic enzymes for enhanced dewaterability... 24/06/2007 - 28/06/2007
  39  Aerobic and anaerobic bioprocessing of activated sludge: Floc disintegration by enzymes... 28/03/2007 - 30/03/2007
  40  Historical development of sludge management in Turkey... 28/03/2007 - 30/03/2007
  41  Arıtma Çamuru Dezentegrasyonu... 07/06/2006 - 09/06/2006
  42  Better forthcoming to efficient sludge processing using novel rheological parameters: dynamic rheolo... 09/08/2005 - 12/08/2005
  43  Evaluation of conditioning responses of thermophilicmesophilic anaerobically and mesophilic aerobica... 09/08/2005 - 12/08/2005
  44  Agricultural Usage of Treatment Plant Sludges In Turkey... 14/07/2005 - 15/07/2005
  45  Magnezyum Amonyum Fosfat Kristalizasyonunda Pomza Taşının Kullanılması... 23/03/2005 - 25/03/2005
  46  Sludge rheology and sludge processing: From state-of-the-art to state-of-the-science... 23/03/2005 - 25/03/2005
  47  Şartlandırma İşleminin Arıtma Tesisi Çamurlarının Su Verme Kapasitesi Üzerindeki Etkileri... 23/03/2005 - 25/03/2005
  48  Konsantre Organik Atıkların Ototermal Aerobik Termofilik Çürüme İşlemi ile Arıtılması... 20/10/2004 - 22/10/2004
  49  Biyolojik Arıtma Çamurlarının Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Reolojik Parametrelerin G... 13/10/2004 - 15/10/2004
  50  Çamur Şartlandırma ve Susuzlaştırma İşlemlerinin Arıtma Çamurlarının Reolojik Özellikler... 02/06/2004 - 04/06/2004
  51  Use of drainability and filterability simulations for evaluation of oxidative treatment and polymer ... 02/03/2004 - 03/03/2004
  52  Arıtma Tesisi Çamurlarının Susuzlaştırma Kapasitesinin Kimyasal Şartlandırma ile Geliştiril... 22/10/2003 - 24/10/2003
  53  Kentsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Dondurma / Çözme Yöntemi ile Şartlandırılması: Ör... 09/10/2003 - 10/10/2003
  54  Kentsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Karakterizasyonu ve Su Verme Özelliklerinin Geliştirilme... 30/10/2002 - 01/11/2002
  55  Çamur Bertarafında Stabilizasyonun Önemi ve Çamur Stabilizasyon Seçenekleri: Örnek Çalışma... 30/10/2002 - 01/11/2002
  56  Improvement of settleability of treatment plant sludges... 23/09/2002 - 25/09/2002
  57  Arıtma Çamurlarının Su Verme Özelliklerinin Geliştirilmesi... 20/09/2002 - 22/09/2002
  58  Supernatant characterization of sludge treatment systems... 08/07/2002 - 12/07/2002
  59  Sludge management in Turkey... 08/07/2002 - 12/07/2002
  60  Arıtma Çamurlarının Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesi... 17/05/2001 - 20/05/2001
  61  Tahtalı Baraj Haznesinde Oluşan Katı Atık Yükleri... 18/04/2001 - 21/04/2001
  62  Anaerobik Çürütücülerin Biyokinetik Modellemesi... 20/09/2000 - 22/09/2000
  63  Comparison of Different Anaerobic Model Studies... 05/11/1998 - 07/11/2007
  64  Anaerobic Wastewater Treatment Studies Using Upflow Anaerobic Filter Model... 19/10/1998 - 21/10/1998
  65  Factors Effecting Performance of Anaerobic Downflow Stationary Fixed Film Reactors: Model Study... 08/09/1997 - 11/09/1997
  66  The Treatment of Yeast Wastewater Using Anaerobic DSFF Reactors : Model Study... 16/10/1996 - 18/10/1996
  67  Gökovadaki Su Kaynakları ve Kirlenmeye Karşı Alınması Gereken Önlemler... 28/06/1994 - 30/06/1994
 • NO AD YIL
  1  TÜBA Bilimler Akademisi, Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü, Mühendislik Bilimleri 3 Cilt...  2019
  2  ORYAPI HEBİL EVLERİ SİTESİ YÜKSEK KLORÜR İÇEREN DENİZ SUYU ARITMA TESİSİ ÇIKIŞ SULARINI...  2010
  3  Anaerobik Arıtma...  2009
  4  "ET İŞLEME TESİSİ ATIKSULARININ YENİDEN KULLANIM ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ" DE...  2008
  5  IWA Facing Sludge Diversities: Challenges, Risks, and Opportunities...  2007
  6  "Anaerobik Arıtmada Hybrid Reaktör Uygulaması (Model Çalışma)" TÜBİTAK YDABÇAG-198Y093 proj...  2001
  7  "Bergama Belediyesi Eski Katı Atık Döküm Sahasındaki Metan Gazı ve Diğer Gazların Araştır...  2001
  8  "Anaerobik Arıtmada Hybrid Reaktör Uygulaması (Model Çalışma)" DEÜ-BAP projesi sonuç raporu...  1999
  9  "SÖKTAŞ Pamuk ve Tarım Ürünlerini Değerlendirme Ticaret ve Sanayi A.Ş. Atıksu Arıtma Tesisi...  1998
  10  "BETONSAN Konut Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye Ait Çiğli Eski Çöp Döküm Sahası Civarında Bulunan...  1997
  11  "Düşey Akışlı Sabit Yataklı Anaerobik Reaktörlerin Veriminin İrdelenmesi (Model Çalışma)"...  1997
  12  Arıtma Çamurlarının İşlenmesi...  1996
  13  "Düşey Akışlı Sabit Yataklı Anaerobik Reaktörlerin Veriminin İrdelenmesi (Model Çalışma)"...  1996
  14  "Aydın İli Atıksu Arıtma Tesisi" Ön Raporu...  1995
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  9.4. Anaerobik Ayrışma :Proses 9.5. Anaerobik Ayrışma :Teknoloji 9.6. Anaerobik Ayrışma :Kütle Dengesi ve Ürünler Katı Atık Yönetimi ve Teknolojileri...  2017
  2  Bölüm 9.4 Anaerobik Ayrışma:Proses, Bölüm 9.5 Anaerobik Ayrışma: Teknoloji,Bölüm 9.6 Anaerobik Ayrışma: Kütle Dengesi ve Ürünler Katı Atık Yönetimi ve Teknolojileri...  2017
  3  27 Arıtma Çamurlarının Yönetimi Su ve Atıksu Mühendisliği-Tasarım Esasları ve Uygulamaları...  2015
  4  Turkey Turkey Wastewater Sludge: a global overwiev of the current status and future prospects, Water21 Mark...  2011
  5  Sludge/biosolid management in Turkey: From point view of practical applications by local authorities and legal aspects of Turkish environmental policy on sludge/biosolid treatment and handling Global Biosolid Atlas of Wastewater Sludge and Biosolids Management: Moving Forward the Sustainbale ...  2007
 • NO AD TARIH
  1  Gediz Havzası Arıtma Çamuru Yönetim Planının Hazırlanması...  2/2016 - 12/2016
  2  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TINAZTEPE YERLEŞKESİ’NDE OLUŞAN EVSEL NİTELİKLİ ATIKSULARIN YENİDEN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI VE UYGULAMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI...  6/2015 - 6/2017
  3  Arıtma Çamurlarının Elektrik Alanı Yardımıyla Susuzlaştırma Performansının Arttırılması...  1/2013 - 1/2015
  4  Elektro-oksidasyon tekniği kullanılarak ön arıtılmış kentsel nitelikli arıtma çamurunun su verme özellikleri, anaerobik çürüme performansı ve nihai bertaraf açısından değerlendirilmesi...  1/2012 - 1/2014
  5  Evsel/Kentsel Arıtma Çamurlarının Yönetimi...  6/2010 - 6/2013
  6  Oryapı Hobi Evleri Sitesi Yüksek Klorür İçeren Deniz Suyu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Deniz ve Kıyı Ortamına Olan Etkilerinin Araştırılması...  7/2010 - 9/2010
  7  Modifiye Aktif Çamur Sistemlerinin Aşırı Çamur Üretiminin Azaltılması Üzerine Etkilerinin Araştırılması...  3/2009 - 3/2010
  8  İleri Oksidasyon Prosesleri ile Çamur Dezentegrasyonu...  6/2006 - 6/2008
  9  Kentsel nitelikli arıtma çamurlarından fosfor geri kazanımı...  1/2006 - 1/2007
  10  Arıtma Çamurlarının Su Verme Özelliklerinin Geliştirilmesinde Yeni Bir Uygulama: Enzimlerle Arıtma...  7/2005 - 7/2007
  11  Şartlandırma İşleminin Arıtma Çamurlarının Susuzlaştırma Kapasitesi Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması...  5/2003 - 11/2004
  12  Atıksulardan ve arıtma çamurlarından fosfor geri kazanımı...  12/2003 - 12/2006
  13  Etleme Atıklarının Anaerobik Parçalanabilirliğinin İncelenmesi...  1/2002 - 6/2003
  14  Çeşitli Arıtma Kademelerinde Oluşan Arıtma Çamurlarının Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesi...  5/2002 - 4/2005
  15  Etleme Atıklarının Anaerobik Parçalanabilirliğinin İncelenmesi...  7/2002 - 7/2003
  16  Atıksu Arıtma Tesislerinde Oluşan Arıtma Çamurlarının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri...  1/2001 - 1/2003
  17  Farklı Arıtma Arıtma Çamurlarının Su Verme Özelliklerinin Belirlenmesi ve Şartlandırılması...  1/2001 - 1/2003
  18  Çeşitli Arıtma Kademelerinde Oluşan Arıtma Çamurlarının Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesi...  10/2000 - 1/2005
  19  Tahtalı Baraj Havzası Içme Suyu Kalitesinin Izlenmesi (TISKIP) Projesi...  9/2000 - 7/2001
  20  Anaerobik Arıtmada Hybrid Reaktör Uygulaması (Model Çalısma)...  6/1999 - 1/2001
  21  Menemen Belediyesi Katı Atık Kompost Tesisi Çevresel Etki Değerlendirmesi...  1/1999 - 6/1999
  22  SÖKTAŞ Pamuk ve Tarım Ürünleri Değerlendirme Tic. Ve San. A.Ş. Atıksu Arıtma Tesisinin Performansının Değerlendirilmesi...  5/1998 - 12/1998
  23  Betonsan Konut Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye Ait Çiğli Eski Çöp Döküm Sahası Civarında Bulunan Arazide Metan Gazı Değerlendirme...  6/1997 - 8/1997
  24  Anaerobik Arıtmada Hybrid Reaktör Uygulaması (Model Çalısma)...  7/1997 - 7/1999
  25  SÖKTAŞ Pamuk ve Tarım Ürünleri Değerlendirma Tic. A.Ş. ve San. A.Ş. ISO14000 Çevre Yönetim Sistemi Projesi Mevcut Durum Değerlendirme...  7/1996 - 7/1997
  26  Arıtma Çamurlarının Kireç Stabilizasyonu Yöntemiyle Suyunun Alınması ve Stabilizasyonu...  1/1996 - 1/1998
  27  Aydın İli Atıksu Arıtma Tesisi Ön Raporu...  2/1995 - 3/1995
  28  Düşey Akışlı Sabit Yataklı Anaerobik Reaktörlerin Veriminin İncelenmesi...  7/1995 - 6/1996
  29  Düşey Akışlı Sabit Yataklı Anaerobik Reaktörlerin Veriminin İrdelenmesi...  7/1993 - 6/1996
  30  Konsantre Çözünmüş Kirliliklerin Arıtımında Anaerobik Sistemlerin Uygulanması (Model Çalışma)...  2/1992 - 6/1998
 • NO AD YIL
  1  NATO Bursu  1985
  2  Alman Hükümeti Çevre Bakanlığı Bursu  1988
 • NO Görev
  1 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2021-Devam ediyor
  2 Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite Yönetim Kuruluna Seçilmiş Üye, Nisan 2013- Nisan 2017
  3 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Nisan 2012- Nisan 2015
  4 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2012- Ocak 2015
  5 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2011- Mayıs 2013
  6 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Nisan 2009- Nisan 2012
  7 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2008- Aralık 2011
  8 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Mart 2006- Mart 2009
  9 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2005- Kasım 2008
  10 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Eylül 2003- Haziran 2004
  11 Fen Bilimleri Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2003- Temmuz 2006
  12 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ekim 1997- Ekim 2000
  13 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ekim 1994- Ekim 1997
  14 Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 1993- Kasım 1996