En

PROF.DR. EMİNE İLKNUR CÖCEN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü  1977
  Yüksek Lisans  Ege Üniversitesi Makina Fakültesi Maden Cevher Hazırlama Bölümü  1979
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği (Cevher Hazırlama) Anabilim Dalı  1986
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Cevher Hazırlama ABD  1991
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  1997
 • NO AD YIL
  1  Pomzanin Su Aritiminda Filtre Malzemesi Olarak Kullanimindaki Gelişmeler...  2016
  2  Pomza Cevherinin Hazırlanması ve Zenginleştirilmesi...  2016
  3  Determination of Separation Parameters for Calcite and Apatite by Magnetic Coating...  2015
  4  The Determination of Leaching Parameters in Lateritic Nickel Ore Beneficiation...  2015
  5  Leonardit ve Humik Maddeler...  2012
  6  Hydrometallurgical Evaluation of Zinc Leach Plant Residue...  2011
  7  An efficient process for the beneficiation of a low grade chromite ore...  2010
  8  Farklı Killer İle Yapılan Tuğlaya İzmir-Menderes Pomza Katkısı ve Etkilerinin Araştırılması...  2009
  9  Technological Properties of Izmir-Menderes Pumice Ores...  2009
  10  Influence of Fatty Acid Based Collector on The Flotation of Heavy Minerals from Alkali Feldspar Ores...  2009
  11  İzmir-Menderes Yöresi Pomza Cevherinin Bazı Tür Mermerlerin Aşındırılmasında Abrasiv Olarak Kullanım...  2009
  12  Technical and Economical Applicability Study of Centrifugal Force Gravity Seperator (MGS) to KEF Chr...  2008
  13  An efficient Process for Recovery of Fine Coal from Tailings of Coal Washing Plants...  2008
  14  Investigation into utilization of bayer-Al(OH)3 in production of calcium aluminate cements...  2004
  15  Applicability of Mozley multigravity separator (MGS) to fine chromite tailings of Turkish chromite c...  2002
  16  Spekülarit Tesis Artıklarının Geleneksel Ve Kolon Flotasyonuyla Zenginleştirilmesi...  1997
  17  Yüksek Titan İçerikli Aydın-Çine Feldspatlarının Flotasyonla Zenginleştirilmesi"...  1997
  18  Zonguldak Lavvar Şlamının Sallantılı Masa İle Zenginleştirilmesi...  1995
  19  Beneficiation of Zonguldak High Ashed Coal by Conventional - Column Flotation...  1993
  20  "Halıköy Civa Cevherinin Flotasyonunda Bastırıcı Etkisi Ve Flotasyon-İzabe Tesislerinin Ekonomikliği...  1991
  21  Mordoğan, H., Çilingir, Y., Cöcen, İ., (1991), "Mercury Production From Cınnabar Ore By Na2s Leachin...  1991
 • NO AD TARİH
  1  Determination of alkaline leach parameters of low grade oxidized zinc ore slime... 31/10/2019 - 02/11/2019
  2  Beneficiation of Niğde Ulukışla Region Oxidized Coarse Size (9.51/4.75 mm) Lignites... 12/06/2019 - 16/06/2019
  3  Erzurum Karayazı Manganez Cevherinin Fiziksel Ayırma Yöntemleri İle Zenginleştirilmesi... 16/04/2019 - 19/04/2019
  4  İzmir-Menderes Pomza Cevherinin Jig ve Sallantılı Masa ile Zenginleştirilmesi... 11/04/2017 - 14/04/2017
  5  Magnetic Characterization of Chromium Ores from Podiform Chromite Deposts in Turkey... 19/10/2016 - 21/10/2016
  6  Beneficiation of Kutahya-Karaoz Talc Ore by Knelson Concentrator and Magnetic Separator... 19/10/2016 - 21/10/2016
  7  Beneficiation of lateritic Ni-Co ore from Manisa ? Çaldag, Turkey... 17/06/2015 - 19/06/2015
  8  Niğde Ulukışla Bölgesi 4.75/2 mm Tane Boyut Aralığı Okside Olmuş Linyitlerinin Değerlendiri... 15/05/2015 - 15/05/2015
  9  Kalsit ve Apatit Minerallerinin Manyetik Kaplama Tekniği ile Ayrılma Koşullarının Belirlenmesi... 14/05/2015 - 15/05/2015
  10  Experimentation on Beneficiation of Oxidized Zinc Ore by Gravitational Methods... 15/10/2014 - 17/10/2014
  11  Flotation Parameter Determination for Deslimed Complex Oxidized Zinc Ore... 15/10/2014 - 17/10/2014
  12  Removal of Iron from Acidic Leach Liquor of Zinc Leach Plant Residue by Jarosite Precipitation: Effe... 15/10/2014 - 17/10/2014
  13  Removal of Impurity Ions from Zinc Sulfate Solution by Cementation... 15/10/2014 - 17/10/2014
  14  Dissolution Kinetics of Chalcopyrite Concentrate in Acidic Nitrite Solutions... 10/10/2012 - 12/10/2012
  15  Briquetting of fine chromite ore... 10/10/2012 - 12/10/2012
  16  Upgrading of Fine Leonardite from Thrace Region... 02/07/2012 - 06/07/2012
  17  Türkiye'de Leonardit... 06/06/2012 - 09/06/2012
  18  Beneficiation of Iskenderun Region Chromite Ore by Using Shaking Table... 06/10/2010 - 08/10/2010
  19  Enrichment of a low grade chromite ore... 06/05/2009 - 08/05/2009
  20  Researches on The Usage of Izmir-Menderes Pumice As Ceramic Raw Material... 25/02/2009 - 27/02/2009
  21  Beneficiation of Fine Chromite Tailings using a MGS Separator... 21/10/2008 - 23/10/2008
  22  Recovery of Coal from Fine Tailings of a Hard Lignite Washing Plant Using Flotation... 21/10/2008 - 23/10/2008
  23  Santrifüj Etkili bir Separatörün (MGS) KEF Krom Cevheri Konsantratöründe Kullanabilirliğinin T... 06/06/2007 - 08/06/2007
  24  Recovery of Coal From Fine Tailings of a Coal Washing Plant Using Centrifugal Gravity Seperators... 03/10/2006 - 08/10/2006
  25  Probleme dayalı öğrenmede (PBÖ) örnek bir senaryo çalışması... 18/11/2005 - 19/11/2005
  26  Maden Mühendisliği Eğitiminde Profesyonalizm... 04/06/2005 - 05/06/2005
  27  Clean Coal Production From Soma Fine Coal Tailings... 22/05/2005 - 26/05/2005
  28  Desulphogypsum from heavy fuel oil (HFO) fired power plant and its use in the cement industry as set... 10/06/2004 - 11/06/2004
  29  Mühendislik aktif eğitiminde mesleksel becerilerin kazanılması... 20/05/2004 - 21/05/2004
  30  Maden Mühendisliği Eğitiminde Probleme Dayalı Öğretim İçin Yapılanma Modeli... 20/05/2004 - 21/05/2004
  31  Alunit Cevherinden Potasyum ve Alüminyum Sülfat Hammaddelerinin Kazanımı... 13/05/2004 - 14/05/2004
  32  Bayer-Al(OH)3 in Kalsiyum Aluminat Çimentosu üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması... 13/05/2004 - 14/05/2004
  33  Recovery of Fine Coal from Tailings of Coal Washing Plants... 18/09/2002 - 20/09/2002
  34  Applicability of Multi Gravity Separator (MGS) to Turkish fine chromite tailings,... 15/06/2001 - 18/06/2001
  35  The Beneficiation of Colemanite Ore By Flotation... 10/02/2001 - 12/02/2001
  36  Applicability of multi-gravity separation to Kop chromite concentration plant... 16/10/2000 - 18/10/2000
  37  Concentration of Aladag-Adana chromite tailings by gravitational methods... 13/09/1999 - 18/09/1999
  38  Recovery of rutile from feldspars using Mozley multi gravity separator... 20/02/1999 - 24/02/1999
  39  Gravimetric Concentration of fine Chromite Tailings... 15/09/1998 - 17/09/1998
  40  Enrichment of specular Hemetite by using a Multy Gravity Separator... 15/05/1997 - 19/05/1997
  41  Gravimetric Concentration of coal Washing Plants of Soma Region... 01/05/1997 - 03/05/1997
  42  Beneficiation of a Turkish Calcareous Phosphate rock by Column Flotation... 01/02/1997 - 01/02/1997
  43  Removal of iron-minerals from Aydın-Çine Feldspar by magnetic separation... 24/09/1996 - 26/09/1996
  44  Disposal and treatment of electric arc furnace dust... 29/07/1996 - 31/07/1996
  45  Spekularit Cevherinin HGMS ile Zenginleştirilmesi... 01/05/1996 - 02/05/1996
  46  The Effects of Frothers on Beneficiation of High and Low Ashed Zonguldak Coal by Column Flotation... 06/09/1994 - 08/09/1994
  47  Kömür Flotasyonunda Alkol / Eter Tip Köpürtücülerin Etkisi... 25/05/1992 - 28/05/1992
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Kırma Cevher Hazırlama El Kitabı...  2014
 • NO AD TARIH
  1  Mikrodalga Radyasyonunun Cevherlerin Yüzey Alterasyonuna ve Liç Verimine Etkisi...  9/2012 - 9/2015
  2  İnce Tane Boyutundaki Kromit Artıklarının Manyetik Taşıyıcı Yöntem ile Değerlendirilmesi...  11/2012 - /
  3  Eti Bakır Murgul İşletmesi Akerşen Bölgesi Bakır Çinko Cevherinden Flotasyon Yöntemiyle Çinkonun Kazanılması...  3/2011 - 6/2011
  4  Altın Konsantrelerinden Hidrometalurjik İşlemler İle Altın Eldesi Veriminin Arttırılması...  2/2008 - 8/2010
  5  Ege Bölgesi Leonarditlerinin Karakterizasyonu ve Tarımda Kullanılabilirliği...  11/2008 - 5/2011
  6  Koyuncu Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şirketine ait Konya Yöresi Sülfürlü Kurşun-Çinko Cevheri ve Kayseri Yöresi Oksitli Çinko Cevherinin Zenginleştirilebilirliğinin Araştırılması...  4/2008 - 1/2009
  7  Kütahya Tunçbilek yöresi kömür lavvarı ince artıklarının ince tane boyut zenginleştirme yöntemleri ile değerlendirilmesi...  1/2005 - 1/2005
  8  Çinko Tesisi Liç Artıklarından Metal Kazanım Yöntemlerinin Araştırılması...  12/2005 - 12/2008
  9  Kömür yıkama tesisleri ince artıklarının değerlendirilmesi...  1/2002 - 12/2003
  10  BİRLİK MADENCİLİK A.Ş. tarafından işletilen KEF ve KOP Konsantratörleri artıklarından ince Kromitin Multi Gravity Sparatörü ile geri kazanımı üzerine araştırmalar...  3/1998 - 7/1998
  11  Türkiyedeki krom tesisleri artıklarının değerlendirilmesi...  12/1998 - 12/2000
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi, Nisan 2019-Devam ediyor
  2 Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite Yönetim Kuruluna Seçilmiş Üye, Mayıs 2017- Mayıs 2021
  3 Rektörlük 100/2000 Yükseköğretim Kurulu Doktora Bursu Koordinatörlüğü 100/2000 Doktora Bursu Koordinatörü, Nisan 2017- Ekim 2017
  4 Fen Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (Öyp) Koordinasyon Bürosu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörü, Ekim 2016- Ekim 2017
  5 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Başkanı, Ekim 2016- Ekim 2017
  6 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdürü, Ekim 2016- Ekim 2017
  7 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Başkanı, Ekim 2016- Ekim 2017
  8 Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı, Aralık 2008- Kasım 2011
  9 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Aralık 2008- Kasım 2011
  10 Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Cevher Hazırlama Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2007- Kasım 2010
  11 Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mayıs 2006- Aralık 2008
  12 Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite Yönetim Kuruluna Seçilmiş Üye, Mart 2006- Aralık 2008
  13 Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Cevher Hazırlama Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2004- Kasım 2007
  14 Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Aralık 2002- Aralık 2005
  15 Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite Yönetim Kuruluna Seçilmiş Üye, Şubat 2002- Şubat 2006