En

PROF.DR. YALÇIN ÇEBİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DONANIMI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü  1986
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği (Maden İşletme) Anabilim Dalı  1988
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği (Maden İşletme) Anabilim Dalı  1995
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  1997
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden İşletme  2000
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2009
 • NO AD YIL
  1  Machine Translation Infrastructure for Turkic Languages (MT-TURK)...  2019
  2  Automated Antonym Dictionary Generation Tool For Turkish (AADICT)...  2016
  3  Rule-Based Sentence Detection Method (RBSDM) for Turkish...  2013
  4  Automated Synonym Dictionary Generation Tool for Turkish (ASDICT)...  2013
  5  Omni-directional vision system with fibre grating device for obstacle detection...  2011
  6  Event Reporting with Fairness in Wireless Sensor Networks...  2010
  7  A Multi-Event Congestion Control Protocol for Wireless Sensor Networks...  2008
  8  Kritik Kablosuz Ağların Kullanım Parametreleri...  2005
  9  Surface gravity vectors: an approach for open pit mine optimisation...  2005
  10  Zipf's Law and Mandelbrot s Constants for Turkish Language using Turkish Corpus (TurCo)...  2004
  11  Türkçe Külliyat Oluşturulması ve Türkçe Metinlerde Kullanılan Kelimelerin Uzunluk Dağılımlarının Bel...  2003
  12  A 300MB Turkish Corpus and Word Analysis...  2002
  13  Çocuklarda Görme Keskinliğinin Hızlı Görme Uyarılı Potansiyeller (VEP) ile Değerlendirilmesi...  2002
  14  Sivas-Divriği Demir Cevher Yatağı Rezervinin Jeoistatistik Yöntemle Belirlenmesi...  2001
  15  Belirli Bir Dekapaj için Değişik Ekskavatör-Kamyon Kombinasyonlarının Maliyet Analizi ile Değerlendi...  2000
  16  Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Taş Ocakları ve Kalker Ocaklarının Rehabilitasyonu-Bir Ör...  1999
  17  Selection of the Most Economical Stripping Method for the Lignite Field Konya-Ilgın-Çavuşçu...  1991
  18  Realization of Flat Fission Power Density in a Hybrid Blanket over Long Operation Periods...  1989
  19  Untersuchung der Gebirgdruckverteilung beim Abbau Maechtiger Kohlenflöze...  1988
  20  A 244CMO2/Nat.UO2 Hybrid Blanket with Flat Fission Power Production...  1988
  21  A Fast Hybrid Blanket with Flat Fission Power over a Long Operational Period...  1987
 • NO AD TARİH
  1  KEMOTERAPİ PLANI OLUŞTURMA ARACININ GELİŞTİRİLMESİ... 04/10/2019 - 06/10/2019
  2  A Framework for Cyber Crime Investigation... 21/03/2019 - 23/03/2019
  3  LOW COST WIRELESS SENSOR NETWORKS FOR GREENHOUSE MONITORING APPLICATIONS... 22/11/2016 - 25/11/2016
  4  Yeraltı Madenciliğinde Kablosuz Algılayıcı Ağları için Güç Yönetimi... 16/05/2016 - 19/05/2016
  5  Low Cost Wireless Sensor Networks For Environment Monitoring... 02/09/2015 - 04/09/2015
  6  Türkçe için Kural Tabanlı Metin Özetleme Yazılımı... 08/05/2014 - 09/05/2014
  7  DENIAL OF SERVICE ATTACKS IN WSN... 24/10/2013 - 25/10/2013
  8  Türk Dillerinin Bilgisayarlı Çevirisi Ve Karşılaşılan Sorunlar... 24/09/2012 - 28/09/2012
  9  Türk Lehçeleri Arası Otomatik Çeviri Ve Karşılaşılan Sorunlar... 25/04/2012 - 27/04/2012
  10  Minimum Değişim Uzaklığı Ve Kök Kombinasyonu Teknikleri Kullanımı İle Cümlelerdeki Deyimse... 21/06/2010 - 24/06/2010
  11  Türk Lehçeleri Arası Çeviri Altyapısı... 09/12/2009 - 11/12/2009
  12  Türkçe için Kural Tabanlı Otomatik Derlem Oluşturma Altyapısı... 09/12/2009 - 11/12/2009
  13  Turkish Spelling Error Detection and Correction by Using Word N-grams... 02/09/2009 - 04/09/2009
  14  Privacy Impact Assessment Methodologies for Protection of Personal Data... 25/12/2008 - 26/12/2008
  15  A Unified Event Reporting Solution for Wireless Sensor Networks... 05/12/2008 - 13/12/2008
  16  Many-to-One Congestion Control Scheme for Densely Populated WSNs... 26/09/2007 - 28/09/2007
  17  Personal Data Protection in Turkey: Technical and Managerial Controls... 07/05/2007 - 11/05/2007
  18  Türkçe Derlem Oluşturmada Otomasyon ve Karşılaşılan Zorluklar... 15/11/2006 - 18/11/2006
  19  Bilgisayar Destekli Türkçe Derlem Oluşturma Aşamaları, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Ö... 09/06/2006 - 10/06/2006
  20  Türkçe Derlem Olusturmada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 14/05/2005 - 14/05/2005
  21  Word Statistics of Turkish Language on a Large Scale Text Corpus - TurCo... 05/04/2004 - 07/04/2004
  22  Turkish Word N-gram Analyzing Algorithms for a Large Scale Turkish Corpus - TurCo... 05/04/2004 - 07/04/2004
  23  Akıllı Kartlar ile Web Tabanlı, Ön Ödemeli Satış Otomasyon Sistemi... 02/09/2003 - 07/09/2003
  24  Effects of Optimization Direction in Determination of Open-Pit Mine Limits by Learchs-Grossmann Algo... 08/06/1998 - 13/06/1998
  25  TS-ISO EN-9000 Kalite Güvence Yönetim Sisteminin Endüstriyel Hammaddeler Sektöründe Uygulanmas... 16/10/1997 - 17/10/1997
  26  The Evaluation of Coal Borehole Data for Resource Estimation by Using Computers... 05/05/1997 - 10/05/1997
  27  A Computer program for the selection of open pit mining equipment and economical evaluation of open ... 18/10/1994 - 20/10/1994
  28  3,000,000 ton/yıl Üretim Kapasiteli Bir Kalker Ocağı İçin Ekonomik Üretim Yönteminin Seçimi... 13/05/1991 - 16/05/1991
  29  Kalın Kömür Damarlarının Kazanılması Sırasında Oluşan Gerilmelerin İncelenmesi... 23/05/1988 - 27/05/1988
  30  Örtü Kazı Yöntemlerinin Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi... 11/05/1987 - 15/05/1987
 • NO AD YIL
  1  Root-Suffix Seperation of Turkish Words - Basics, Design and Method...  2010
  2  Rule-Based Natural Language Processing Methods for Turkish...  2010
  3  Maden İşletme Terimleri Sözlüğü...  1989
 • NO AD TARIH
  1  ÇAGRISIM, Türkçe'yi ve Bireyi Geliştirici Eğitim Oyunu...  5/2013 - 5/2015
  2  Türkçe Dilbilimsel Çözümleme Araçları Ve Sözlükleri Için Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi...  6/2012 - /
  3  Türkçe için Kural Tabanlı Bilgi Özetleme...  6/2011 - 6/2013
  4  Türk Lehçeleri Arası Otomatik Çeviri Yazılımı...  3/2009 - 3/2011
  5  Izgara Desenli Lazer Görüntüsü Yardımı İle Bulunulan Ortamın Üç Boyutlu Yapısının Algılanması...  2/2009 - 2/2011
  6  Türk Lehçeleri için Geniş Ölçekli Türkçe Derlem Oluşturmaya Kural Tabanlı bir Yaklaşım...  1/2008 - 6/2009
  7  Eğrisel Ayna Ve Matris Desenli Lazer Noktalar Kullanarak Çevrenin Üç Boyutlu Yapısını Oluşturan Tümyönlü (Omni Directional) Bir Görüntüleme Sisteminin Geliştirilmesi...  10/2008 - 10/2009
  8  Mekan Bağımsız Eğitim...  5/2007 - 5/2008
  9  Oyun Tabanlı Eğitim Yazılımı...  1/2006 - 6/2008
  10  Güncel Türkçe nin İstatistiksel ve Kriptanalitik Ölçütlerinin Belirlenmesi...  2/2004 - 11/2006
  11  Açık Maden Ocaklarında Üretim Planlaması için Optimizasyon ve 3 Boyutlu Simulasyon Yazılımı Geliştirilmesi...  3/2001 - 3/2002
  12  İzmir İli Bornova Belkahve Mevkii Taşocaklarının Rehabilitasyon ve Rekültivasyon Projesi...  9/2000 - 3/2001
  13  İzmir İli Işıkkent Mevkiinde Bulunan Taşocaklarına Yönelik Nihai Rehabilitasyon ve Rekültivasyon Projesi...  2/2000 - 11/2000
  14  Açık Maden Ocaklarında Üretim Planlama ve Optimizasyonu için Yazılım Geliştirilmesi...  11/1998 - 11/1999
  15  Konya-Ilgın Çavuşçu Linyit Sahası Ön Fizibilite Etüdü...  1/1989 - 7/1989
  16  Ankara-Nallıhan-Acıbaşı Kireçtaşı Sahası Açık İşletme Projesi...  6/1986 - 6/1987
 • NO AD YIL
  1  A Computer Program for the Selection of Open-Pit Mining Equipment and Economical Evaluation of Open-...  1994
  2  Zipf?s Law and Mandebrot Constants for Turkish Language Usign Turkish Corpus (TurCo)...  2004
 • NO AD YIL
  1  Carl Duisberg Ges.e.V.  1989
 • NO Görev
  1 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı, Ağustos 2020-Devam ediyor
  2 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Ağustos 2020-Devam ediyor
  3 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2018-Devam ediyor
  4 Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Temmuz 2018-Devam ediyor
  5 Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Temmuz 2018-Devam ediyor
  6 Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Temmuz 2018-Devam ediyor
  7 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2015- Temmuz 2018
  8 Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Temmuz 2015- Temmuz 2018
  9 Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Temmuz 2015- Temmuz 2018
  10 Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Aralık 2013- Aralık 2016
  11 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2012- Temmuz 2015
  12 Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Temmuz 2012- Temmuz 2015
  13 Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Temmuz 2012- Temmuz 2015
  14 Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Aralık 2010- Aralık 2013
  15 Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2009- Temmuz 2012
  16 Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Aralık 2009- Temmuz 2012
  17 Ses Kayıt Stüdyosu, Akustik ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2009- Ekim 2012
  18 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2009- Temmuz 2012
  19 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ağustos 2008- Temmuz 2011
  20 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 1998- Eylül 2001