En

PROF.DR. MEHMET NECDET ALPASLAN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği  1977
  Yüksek Lisans  Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü  1979
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği (Çevre Teknolojisi) Bölümü  1983
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi  1987
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Teknolojisi - Su Kirliliği ve Kontrolü  1988
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  1994
 • NO AD YIL
  1  Emerging options for arsenic removal in remote areas...  2019
  2  Selection of a rural arsenic treatment system using multi-criteria decision-making techniques...  2019
  3  Arsenic Removal From Aquoeus Solutions Using Ironoxide Coated Sepiolite...  2017
  4  Environmental impacts and impact mitigation plans for desalination facilities...  2015
  5  Çevre mühendisliği eğitiminde akreditasyon...  2012
  6  İçme suyu arıtımında kimyasal süreçler...  2011
  7  Katı atık bertraf tesisleri yer seçimi için bir karar destek aracı olarak coğrafi bilgi sistemleri...  2011
  8  İçme suyundan kimyasal yöntemlerle arsenik giderimi...  2010
  9  Katı Atık Depolama Alanları Yer Seçimi için Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Bir Konumsal Karar Dest...  2008
  10  Total maximum daily load (TMDL) based sustainable basin growth and management strategy...  2007
  11  Comparative evaluation of the nutrient and COD removal performances of various sequentially operated...  2007
  12  Agricultural recycling of treatment-plant sludge: A case study for a vegetable-processing factory...  2007
  13  Combining fluidized and fixed film processes in a single biofilm reactor for organic matter removal...  2007
  14  Use of rainwater cistern systems (RWCS) as an alternative for freshwater augmentation...  2006
  15  GIS supported solid waste management in coastal areas...  2005
  16  Energy potential of municipal solid wastes...  2005
  17  Ülkemizdeki kentsel atıksu arıtma tesisleri ve maliyetleri üzerine bir araştırma...  2005
  18  Use of an agro-industry treatment plant sludge on iceberg lettuce growth...  2004
  19  Elektronik atıkların yönetimi...  2004
  20  Ambalaj Atıkları ve geri kazanım konusunda yasal mevzuat ve ulusal uygulamalar...  2004
  21  Hybrid operation concept of biofilter reactors: example of pilot scale 3F Reactor...  2004
  22  Best waste management programs (BWMPs) for marinas: A case study...  2003
  23  Kentsel katı atık uzaklaştırma alternatiflerinin ekonomik analizi: İzmir örneği...  2003
  24  Türkiyede altyapı tesislerinin mevcut durumunun belediyeler ölçeğinde değerlendirilmesi...  2003
  25  Adsorpsiyon biooksidasyon (AB) prosesinin atıksu arıtımındaki uygulamalarından örnekler...  2002
  26  Liquid waste management strategies for coastal areas...  2002
  27  Biyolojik Filtre Reaktörler (BFR) için dolgu malzemesi alternatifleri...  2002
  28  Ardışık kesikli reaktör teknolojisinin gıda endüstrisi atıksuyu arıtımında uygulanması...  2002
  29  Endüstriyel kirliliğin Büyük Menderes Irmağında irdelenmesi...  2000
  30  Hydrogen sulfide and odor control in Izmir Bay...  2000
  31  Atıksu arıtımında çok fonksiyonlu biyolojik filtrelerin kullanımı...  2000
  32  Ardışık kesikli biyolojik filtre reaktörlerde organik madde giderimi...  2000
 • NO AD TARİH
  1  Arsenik Arıtımında Kullanılan Modifiye Adsorban Malzemeler... 12/12/2019 - 13/12/2019
  2  EMERGING OPTIONS FOR ARSENIC REMOVAL IN REMOTE AREAS... 06/11/2019 - 10/11/2019
  3  Üniversite Yerleşkesinde Trafikten Kaynaklanan Çevresel Gürültünün İncelenmesi... 10/10/2019 - 12/10/2019
  4  Kırsal Bölgelerde Arsenik Arıtımı İçin Öne Çıkan Alternatifler: İZSU Uygulamaları... 06/12/2018 - 07/12/2018
  5  Çok Kriteri Karar Verme Yöntemleri İle Deniz Suyundan Tatlı Su Eldesi Tesisi Seçimi... 01/11/2018 - 03/11/2018
  6  İçme Suyu Şebekelerinde İzlenen Su Kalitesi Parametrelerinin CBS ile Konumsal Analizi... 25/10/2018 - 27/10/2018
  7  Geometrical Properties of the Jet Trajectory of Brine Discharges in Dynamic Environment... 12/09/2018 - 14/09/2018
  8  Selection of the appropriate arsenic treatment processes for small establishments by AHP approach... 26/08/2018 - 29/08/2018
  9  Kırsal yerleşimler için uygun arsenik arıtma yöntemleri: Uygulama örnekleri... 02/11/2017 - 04/11/2017
  10  Desalinasyon Tesislerinde Enerji Kullanımı ve Yenilenebilir Enerji... 10/10/2017 - 12/10/2017
  11  An Ecological Approach to Managing Industrial Wastewater Treatment Plant Sludges... 22/05/2017 - 25/05/2017
  12  Characteristics and adsorption capacities of low-cost natural adsorbents for arsenic removal... 22/03/2017 - 24/03/2017
  13  Adsorptive removal of arsenic from aqueous solutions by iron oxide coated natural materials... 19/06/2016 - 23/06/2016
  14  İçme Sularında Arsenik Sorunu ve Küçük Ölçekli Tesisler Özelinde Arıtma Önerileri... 26/10/2015 - 30/10/2015
  15  Improvement of arsenic adsorption capabilities of natural materials by metal coating process... 19/10/2015 - 23/10/2015
  16  Investigation Of Arsenic Treatment Alternatives For Rural Remote Areas... 13/09/2015 - 18/09/2015
  17  ): A promising solution to overcome water scarcity: Desalination plants.... 18/06/2013 - 21/06/2013
  18  Desalinasyon Tesislerinin Çevresel Etkileri... 22/11/2012 - 23/11/2012
  19  Models for the prediction of landfill gas models - A comparison... 04/06/2012 - 06/06/2012
  20  Alt yapı tesisleri için çevre yönetim planı (ÇYP) hazırlanması... 05/10/2011 - 08/10/2011
  21  Düzenli depolama tesislerinde oluşan depo gazı (LFG) emisyonlarının LANDGEM modeli ile belirlen... 07/09/2011 - 10/09/2011
  22  Recycling potential of agro-industrial treatment plant sludges (AITPS)... 22/06/2011 - 24/06/2011
  23  Evaluation of arsenic removal strategies for drinking water systems: Izmir case.... 21/01/2009 - 23/01/2009
  24  Merkezi içme ve kullanma suyu arıtma sistemlerinde uygulanan yöntemlerin değerlendirilmesi: İzm... 08/01/2009 - 10/01/2009
  25  Kuşadası bölgesel katı atık yönetimi projesi kapsamında beş eski çöp döküm sahasının r... 04/11/2008 - 09/11/2008
  26  Katı Atık Yönetimi ve Düzenli Depolama Yer Seçimi... 04/11/2008 - 08/11/2008
  27  Bitki işleme tesisi arıtma çamurunun tarımsal amaçlı geri kullanımı... 24/10/2007 - 27/10/2007
  28  Katı Atık Depolama Alanları Yer Seçimi için Bir Konumsal Karar Destek Sistemi... 24/10/2007 - 27/10/2007
  29  Tahtalı havzası yeraltı suyu kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemi destekli değerlendirilmesi... 24/10/2007 - 27/10/2007
  30  A GIS- and MCDA-based Approach to Landfill Site Selection... 14/11/2006 - 15/11/2006
  31  Utilization of GIS in Solid Waste Management... 14/11/2006 - 15/11/2006
  32  Kıyı yerleşimlerine uygun sıvı ve katı atık yönetim stratejileri üzerine görüşler... 07/11/2006 - 11/11/2006
  33  Agricultural utilization of the sludge produced at agro-industry wastewater treatment plants.... 29/05/2006 - 31/05/2006
  34  Use of wastewater treatment plant sludges as biosolids... 29/05/2006 - 31/05/2006
  35  Environmental scan analysis for development of waste management strategies: Kusadasi example... 25/10/2005 - 29/10/2005
  36  Düzensiz çöp depolama sahalarının rehabilitasyonu: Kuşadası örneği... 25/05/2005 - 27/05/2005
  37  Use of rainwater cistern systems (RWCS) as an alternative for freshwater augmentation... 15/03/2005 - 16/03/2005
  38  Biyodizel yakıtın uluslar arası standartta üretimi... 20/10/2004 - 22/10/2004
  39  Su kalitesi yönetiminde yeni bir yaklaşım: Günlük Maksimum Yük GMY analizi... 06/10/2004 - 08/10/2004
  40  Kırsal yerleşimlere uygun sıvı ve katı atık yönetim stratejileri üzerine görüşler... 05/10/2004 - 08/10/2004
  41  GIS supported solid waste management in coastal areas... 09/06/2004 - 11/06/2004
  42  Biosolid management: Legal framework and practical applications... 09/06/2004 - 11/06/2004
  43  Yenilenebilir enerji kaynağı olarak katı atıklar... 15/10/2003 - 18/10/2003
  44  Hybrid operation concept of biofilter reactors: Pilot scale 3F reactor example... 04/10/2003 - 08/10/2003
  45  Energy potential of municipal solid wastes... 13/07/2003 - 17/07/2003
  46  Elektronik atıkların yönetimi... 07/05/2003 - 09/05/2003
  47  Kentsel katı atık uzaklaştırma alternatiflerinin ekonomik analizi: İzmir örneği.... 07/05/2003 - 09/05/2003
  48  Rekreasyon amaçlı suların korunmasına yönelik yasal düzenlemelerin değerlendirilmesi... 05/11/2002 - 08/11/2002
  49  Agricultural use of pickle industry wastewater sludge... 26/10/2002 - 29/10/2002
  50  Endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde toplanan verilerin bilgiye dönüşümü... 18/09/2002 - 20/09/2002
  51  Water quality assessment and control in drinking water reservoirs by deductive approach... 11/09/2002 - 13/09/2002
  52  Effect of seasonality on solid waste management.... 08/07/2002 - 12/07/2002
  53  Investigation of organic matter removal in hybrid biological filters... 08/07/2002 - 12/07/2002
  54  Investigation of treatment alternatives for wastewater generating from yachting activities... 12/05/2002 - 15/05/2002
  55  An approach for the best waste management program for marinas... 23/10/2001 - 27/01/2001
  56  Marinalar ve yatçılık aktivitelerinden oluşan atıklar: Temiz marina arayışları.... 05/10/2001 - 08/10/2001
  57  Sanayi Yatırımlarının Çevresel Boyutu... 29/09/2001 - 30/09/2001
  58  Deniz deşarjı sistemlerinin yatırım ve işletme süreci... 26/06/2001 - 29/06/2001
  59  Kapalı koy ve körfezlerde hidrojen sülfürden kaynaklanan kokunun giderimi... 26/06/2001 - 29/06/2001
  60  Liquid waste management strategies for coastal areas... 06/06/2001 - 08/06/2001
  61  Endüstriyel atıksu arıtımında otomasyon destekli ardışık kesikli reaktör uygulamaları... 19/04/2001 - 22/04/2001
  62  Türkiyede katı atık yönetiminin belediyeler ölçeğinde değerlendirilmesi... 18/04/2001 - 21/04/2001
  63  Ambalaj atıkları ve geri kazanım konusunda yasal mevzuat ve ulusal uygulamalar.... 18/04/2001 - 21/04/2001
  64  Enerji çevre sinerjisi: Biyogaz örneği.... 18/01/2001 - 20/01/2001
  65  Assessment of marine outfall systems... 27/11/2000 - 02/12/2000
  66  Hava alanlarında atık yönetimi: İzmir Adnan Menderes Hava Alanı örneği... 04/10/2000 - 06/10/2000
  67  Treatment of industrial wastewater by SBR process: Pickle and brewery industry examples... 10/07/2000 - 12/07/2000
  68  Kıyı yönetimi enstrümanları açısından Kuşadası'nın geleceği: Sıvı atık özelinde öne... 23/02/2000 - 26/02/2000
  69  Kuşadası beldesi altyapı sistemlerinin gelişim sürecinin incelenmesi... 23/02/2000 - 26/02/2000
  70  Ülkemizde içme suyu arıtma tesislerinin mevcut durumunun değerlendirilmesi... 25/11/1999 - 26/11/1999
  71  Atıksu arıtma tesisleri ile deniz deşarjı sistemlerinin ortak değerlendirilmesi... 22/10/1999 - 23/10/1999
  72  Atıksu arıtımı ve Büyük Menderes Havzasında durumu... 09/09/1999 - 10/09/1999
  73  Aerobic treatment of high strength wastewaters... 19/11/1998 - 20/11/1998
  74  Planned Activities Towards Urban Catchment Management for the City of Izmir... 06/07/1998 - 10/07/1998
  75  Sequencial batch reactor systems for seasonal establishments... 18/06/1998 - 20/06/1998
  76  Evsel atıksuların kireç ile arıtılabilirliği... 22/05/1998 - 22/05/1998
  77  Treatment of pickle industry wastewater by SBR process... 21/04/1998 - 23/04/1998
  78  Atıksu arıtımında yatırım-bürokrasi-eğitim ilişkisi... 04/12/1997 - 05/12/1997
  79  Kıyı yerleşimleri için uygun arıtma teknolojileri... 14/11/1997 - 16/11/1997
  80  Çöp depolama alanı yer seçimi: Klasik ve yeni yaklaşımlar... 14/11/1997 - 16/11/1997
  81  Yeşilırmak Havzasında İçsu Yönetim Planlarının Oluşturulması... 23/10/1997 - 25/10/1997
  82  Evsel atıksuların kireç ile arıtılması... 01/08/1997 - 01/08/1997
  83  Atıksuların deniz deşarjı sistemleri ile uzaklaştırılması ve Türkiye özelinde incelenmesi... 24/06/1997 - 27/06/1997
  84  QUAL2E Su Kalitesi Modelinin Gediz Akarsuyu Havzasına Uygulanması... 02/12/1996 - 04/12/1996
  85  Treatment of industrial wastewater by AB process... 16/10/1996 - 18/10/1996
  86  AB Prosesinin endüstriyel atıksular için uygulanması... 25/09/1996 - 25/09/1996
  87  Statistical Approaches to Assessment of Treatment Plant Efficiencies... 29/07/1996 - 31/07/1996
  88  Entropy-based approaches to assesment of monitoring networks... 29/07/1996 - 31/07/1996
  89  AB Prosesinin evsel ve endüstriyel atıksu arıtımında kullanılması... 24/06/1996 - 26/06/1996
  90  Arıtma tesislerinin ekonomik analizi... 24/06/1996 - 26/06/1996
  91  Mevsimsel yerleşimlerde atıksu arıtımı... 05/03/1996 - 05/03/1996
  92  Dünyada ve Türkiyede Su Kalitesi Gözlem Ağlarının Gelişimi... 20/12/1995 - 22/12/1995
  93  Sea outfall experiences in Turkey... 23/10/1995 - 26/10/1995
  94  Su Kalitesi Gözlem Ağlarının Tasarımında Ölçüm Konumlarının İrdelenmesi... 18/09/1995 - 20/09/1995
  95  Maximization of Freshwater Productivity: Case of the Yeşilırmak Basin in Turkey... 04/06/1995 - 07/06/1995
  96  Optimizing the Performance of Environmental Data Collection Systems... 04/06/1995 - 04/06/1995
  97  Application of Simulation Models in Integrated River Basin Management... 16/11/1994 - 18/11/1994
  98  AB Prosesinin yüksek kirlilik içeren atıksular üzerine uygulanabilirliği... 26/09/1994 - 28/09/1994
  99  Design of a Basin-Wide Water Quality Monitoring Network in Turkey... 14/06/1994 - 18/06/1994
  100  Quantification of Risk Components in Water Quality Assessment and Management... 17/08/1993 - 20/08/1993
  101  Risk Factors in Assessment of Compliance With Standards... 17/08/1993 - 20/08/1993
 • NO AD YIL
  1  Integrated modeling of nutrients in selected river basins of Turkey...  2008
  2  Türkiyede Su Yönetimi: Sorunlar ve Öneriler...  2008
  3  Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım ve İşletim Esasları Kursu (ATTİK III)...  2004
  4  Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım ve İşletim Esasları II (ATTİK II)...  2001
  5  Water Quality Monitoring Network Design...  1999
  6  Integrated Approaches to Environmental Data Management Systems...  1997
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Decision Making for Environmental Management Environmental Data Management...  1998
  2  Water Quality Monitoring and Network Design Environmental Data Management...  1998
  3  Conclusions and Recommendations Integrated Approach to Environmental Data Management Systems...  1997
 • NO AD TARIH
  1  Flotasyonla Yağ Ayırımında Verim Arttırımı...  7/2019 - /
  2  Arsenik ve Antimon Giderimi İçin Metal Kaplama Prosesiyle Modifiye Edilmiş Düşük Maliyetli Adsorban Geliştirilmesi...  9/2018 - /
  3  Modifiye edilmiş doğal malzemelerin arsenik adsorpsiyon veriminin araştırılması...  10/2013 - 10/2015
  4  İzmir Harmandalı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde Oluşan Depo Gazının Bertaraf ve Değerlendirme Seçeneklerinin Araştırılması...  1/2011 - 4/2011
  5  Manisa Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Yer Seçimi Projesi...  1/2008 - 7/2008
  6  İzmir Büyükşehir Belediyesi Kuzey Bölgesi Su Kaynaklarında İnsani Tüketime Yönelik Olarak Metal ve Ağır Metallerin Tespiti ve Giderimi Stratejik Araştırmalar Projesi...  4/2008 - 10/2008
  7  Tahtalı Havzasında CBS Destekli Yeraltısuyu Kalitesi Yönetimi...  1/2007 - 1/2008
  8  Katı Atık Depolama Alanları Yer Seçimi için Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Karar Destek Sistemi (KAKDES) Geliştirilmesi...  1/2006 - 12/2008
  9  Akhisar Atıksu Arıtma Tesisi Tevsii Teknik Şartnamesi Hazırlama...  6/2006 - 10/2006
  10  Integrated modeling of nutrient loads and eutrophication in the catchment area of Izmit bay, the Tahtali and Porsuk river basins, Turkey...  1/2005 - 12/2008
  11  Biyolojik Filtre Reaktörde Organik Madde, Nutrient ve Askıda Madde Giderimi...  7/2004 - 7/2006
  12  Kuşadası Belediyesi Mevcut Çöp Depolama Alanı Rehabilitasyon Projesi Ön Etüdü...  11/2004 - 3/2005
  13  Biyolojik Filtre Reaktörlerin Hibrit İşletimi ve Organik Madde, Nutrient, Katı Madde Gideriminin İncelenmesi...  3/2003 - 9/2004
  14  Akhisar Atıksu Arıtma Tesisi Tevsi İşi Teknik Şartnamesi...  11/2002 - 12/2003
  15  Integrated Health-care Waste Management of Istanbul...  3/2002 - 9/2004
  16  Antalya Batı Biyolojik Arıtma Tesisi Önçed Raporu...  12/2000 - 6/2001
  17  ISPOL Istanbul Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. ÇED Ön Araştırma Raporu...  9/2000 - 4/2001
  18  Atıksuların Arıtımında Alternatif Fizikokimyasal Yöntemlerin Değerlendirilmesi...  3/1999 - 9/2000
  19  Institutional Support Systems Project - the Turkey Activity...  5/1999 - 9/2000
  20  Tahtalı Barajı Havzasının Mevcut Durumunun Teknik, Bilimsel ve Yasal Açıdan Değerlendirilmesi Raporu...  12/1998 - 11/2000
  21  SÖKTAŞ Pamuk ve Tarım Ürünleri Değerlendirma Tic. A.Ş. ve San. A.Ş. ISO14000 Çevre Yönetim Sistemi Projesi Mevcut Durum Değerlendirme...  7/1997 - 7/1997
  22  Atıksuların 3-F Reaktör (Akışkan-Sabit_Filtre) ile Arıtılması...  3/1997 - 9/1999
  23  DSİ'nin Su Kalitesi İzleme Ağlarında Verimlilik Analizi - Ölçüm Ağı İyileştirilmesi - I...  9/1997 - 2/1999
  24  Assessment of Water Quality Monitoring Networks - Design & Redesign...  9/1995 - 9/1997
  25  Su Erozyonu ve Erozyon Kaynaklı Kirliliklerin Belirlenmesinde Universal Denklem (USLE) Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) Entegrasyonu ve Veri Tabanı Oluşturulması...  9/1995 - 8/1996
  26  Evsel Atıksularda Azot ve Fosforun Biyolojik Olarak Arıtılması...  2/1995 - 12/1996
  27  Yüksek Kirlilik İçeren Atıksuların İki Kademeli Aktif Çamur Süreci İle Arıtımı...  6/1994 - 12/1996
  28  Türkiye Akarsularında Kalite Eğilimlerinin Belirlenmesi...  10/1993 - 10/1995
  29  İki Kademeli Aktif Çamur Sistemlerinde Yüksek BOI5 Değerine Sahip Atıksuların Biyolojik Arıtma Potansiyelinin İncelenmesi...  3/1992 - 12/1994
  30  Yeşilırmak Havzası Su Kirliliği ve Su Toplama Havzası İçsu Üretim Potansiyelinin Tesbiti...  11/1992 - 11/1994
  31  Su Kaynaklarının Yönetimi ve Kirlilik Kontrolunda Su Kalitesinin İzlenmesi Değerlendirilmesi ve Ölçüm Ağı Tasarımı...  10/1991 - 10/1993
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Kalite Komisyonu Üyesi, Ağustos 2017- Aralık 2019
  2 DEÜ Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2014- Nisan 2017
  3 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı, Ekim 2012- Ekim 2015
  4 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Ekim 2012- Ekim 2015
  5 DEÜ Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2010- Mayıs 2013
  6 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı, Ekim 2009- Ekim 2012
  7 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Ekim 2009- Ekim 2012
  8 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2009- Ekim 2009
  9 Sığ Jeofizik ve Arkeolojik Prospeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 2007- Nisan 2009
  10 Sığ Jeofizik ve Arkeolojik Prospeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 2004- Temmuz 2007
  11 DEÜ Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2004- Mart 2007
  12 DEÜ Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Şubat 2003- Şubat 2006
  13 DEÜ Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Şubat 2000- Şubat 2003
  14 DEÜ Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Şubat 1997- Şubat 2000