En

PROF.DR. FUNDA AKGÜN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GENEL JEOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühühendisliği Dalı  1981
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği (Genel Jeoloji) Bölümü  1984
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği (Genel Jeoloji) Anabilim DalI  1990
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genel Jeoloji  1993
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2000
 • NO AD YIL
  1  Late Eocene to Late Miocene Palaeoecological and Palaeoenvironmental Dynamics of the Ereğli-Ulukışla...  2021
  2  Stratigraphy of the Mio-Pleistocene sequence in the Göktepe region based on the fossil record (Muğla...  2020
  3  Palaeoclimatic and Palaeoenvironmental interpretations of the Late Oligocene, Late Miocene-Early Pli...  2017
  4  The Influence of Palaeovegetation and Palaeoclimate on the Palynoflora in the Kemalpaşa?Torbalı Basi...  2014
  5  Palynofloras and Vertebrates from Muğla-Ören region (SW Turkey) and Palaeoclimate of the Middle Burd...  2014
  6  Oligocene vegetation and climate characteristics in north-west Turkey: data from the south-western p...  2013
  7  Sedimentary Properties of the Middle'upper Eocene Formations in Çardak, Burdur and İncesu, SW Turkey...  2012
  8  Precipitation gradients during the Miocene in Western and Central Turkey as quantified from pollen d...  2011
  9  Stratigraphy and palaeoenvironment of the Lower-''middle? Oligocene units in the northern part of th...  2011
  10  Palaeoflora and Climate of Lignite?bearing Lower-Middle Miocene Sediments in Seyitömer and Tunçbilek...  2011
  11  Türkiye'de Geç Burdigaliyen?Langiyen Periyodu ve Avrupa ile Paleortamsal ve Paleoiklimsel Karşılaştı...  2010
  12  Palynostratigraphic, Palaeovegetational and Palaeoclimatic Investigations on the Miocene Deposits in...  2008
  13  Palaeoecology of Coal-Bearing Eocene Sediments in Central Anatolia (Turkey) Based on the Quantitave ...  2008
  14  Palaeoclimatic evolution and vegetational changes during the Late Oligocene?Miocene period in the We...  2007
  15  Palaeoclimatic evolution and vegetational changes during the Late Oligocene?Miocene period in the We...  2007
  16  Stratigraphic and Palaeoenvironmental Significance of Bartonian-Priabonian (Middle-Late Eocene) Micr...  2006
  17  Palynology and age of the Early Oligocene units in Çardak-Tokça Basin, Sothwest Anatolia: Paleoecolo...  2005
  18  İzmit Körfezi'nin doğusu, Adapazarı, Sakarya Deltası ve çevreleri Geç Kuvaterner (Holosen) çökelleri...  2004
  19  Tertiary Terrestrial to Shallow Marine deposition in Central Anatolia: A palynological approach...  2002
  20  A Palynostratigraphic Approach to the SW Anatolian Molasse Basins: Kale-Tavas Molasse and Denizli Mo...  2001
  21  Palynostratigraphy of the coal bearing Neogene deposits in Büyük Menderes Graben, Western Anatolia...  1999
  22  Palynological investigation of Quaternary Sequence in the Gulf of İzmit (Hersek Burnu - Kaba Burun)....  1995
 • NO AD TARİH
  1  New U-Pb zircon ages from the Miocene volcanic association around İzmir: What they state for evolut... 07/10/2019 - 11/10/2019
  2  Palaeoenvironmental evolution of the Eocene Marine Evaporite bearing units in the Western Pontides (... 07/10/2019 - 11/10/2019
  3  Preliminary Palynological Data from the Campanian Sakarya Archipelago: Evidences for Vegetation Cove... 07/10/2019 - 11/10/2019
  4  Ulukışla Havzası'ndaki geç Erken-erken Orta Miyosen Yaşlı Hacıbekirli ve Gelinkayalar Formays... 28/01/2019 - 01/02/2019
  5  Palaeoecological Investigations of the Middle-Late Eocene Marine Evaporite bearing units in the West... 28/01/2019 - 01/02/2019
  6  Detailed Palynofloral Investigations (Late Eocene-Late Miocene) of the Aktoprak Subbasin and Their V... 28/01/2019 - 01/02/2019
  7  Drowned and Rebirth of a Platform Type Carbonates: an Example from the Karabük Paleogene Basin (Wes... 28/01/2019 - 01/02/2019
  8  Sedimentological properties of the Western Pontides Middle Eocene evaporites (Kaynaşlı-Bakacak,Wes... 08/04/2018 - 13/04/2018
  9  An Example of a Tertiary Basin in a Transition from an Open to a Closed or Restricted Platform Syste... 08/04/2018 - 13/04/2018
  10  Tectono-sedimentary evolution Late Paleocene to Eocene aged sequences, Karabük basin,Western Pontid... 08/04/2018 - 13/04/2018
  11  Pliocene Vegetation and Climate Reconstruction Based on Pollen Data from Dombayova Graben (Afyonkara... 13/10/2016 - 16/10/2016
  12  Stratigraphy of the Neogene sequence between İzmir and Manisa (western Anatolia): New palynological... 13/10/2016 - 16/10/2016
  13  Palaeovegetational Dynamic of the Cihanbeyli-Yeniceoba from The Cretaceous to Early Pliocene (Salt L... 16/09/2016 - 18/09/2016
  14  Palaeovegetation of the Cihanbeyli-Yeniceoba Oligo-Miocene Basin (Central Turkey)... 24/05/2016 - 28/05/2016
  15  Fupingopollenites Wackersdorfensis and Margocolporites Vanwijhei Finding in the Oligocene Deposits f... 24/05/2016 - 28/05/2016
  16  Cihanbeyli-Yeniceoba Tersiyer Havzasi'nin Eskiortamsal Yorumlamalari (Tuzgölü, Turkey)... 11/04/2016 - 15/04/2016
  17  The pollen of Fupungopollenites wackersdorfensis and Margocolporites vanwijhei in the Cenozoic depos... 26/11/2015 - 27/11/2015
  18  Anadolu'nun IPR-Vejetasyon Analizi Sonuçlarına bağlı Geç Oligosen, Miyosen-Erken Pliyosen'e ait... 25/10/2015 - 28/10/2015
  19  Paleoenvironmental interpretations and age constraints on Akkaşdağı Formation using ostracods and... 22/07/2015 - 30/07/2015
  20  Petrographic, Mineralogic And Geochemical Properties of Yeniceoba-Cihanbeyli Tertiary Basin-Fill Dep... 22/06/2015 - 25/06/2015
  21  Its Sedimentary Environments, Basinal Architecture, and Structural Relationship with Tuzgölü and H... 22/06/2015 - 25/06/2015
  22  Gypsum Conglomerate and its Environmental Implication : An Example of Cihanbeyli-Yeniceoba Tertiary ... 22/06/2015 - 25/05/2015
  23  Taxonomic Synthesis of Evergreen and Deciduous Quercus (Fagaceae) from the Oligocene, Early Middle M... 25/10/2014 - 28/10/2014
  24  Palaeovegetational Investigation from the Sediments of the 7000BP and 6 Century in the Ancient Harbo... 23/10/2014 - 25/10/2014
  25  Batı ve Güneybatı Anadolu Fosil Değerleri... 14/10/2014 - 16/10/2014
  26  Çankırı-Çorum Havzasının (Kırıkkale-Orta Anadolu) Oligosen, Geç Miyosen-Erken Pliyosen Pali... 03/03/2014 - 08/03/2014
  27  Çanakkale-Şevketiye Bölgesine Ait Mikromakrofloralar ve İz Fosili Bulguları... 03/03/2014 - 08/03/2014
  28  Palinolojik bulgulara dayalı, Yenikapı-İstanbul antik limanına ait, 7000 BP ve 6. Yüzyıl aras... 27/10/2013 - 29/10/2013
  29  Palaeovegetational comparison between sediments of the 7000 BP and 6 Century in the Ancient Harbor o... 08/09/2013 - 12/09/2013
  30  Palynological and Palaeoclimatic Interpretation of the Late Miocene-Early Pliocene in the Çankırı... 01/09/2013 - 05/09/2013
  31  Synthesis of Vegetation and Climate of the Middle-Late Miocene period in Central and Southwestern Tu... 01/10/2011 - 04/10/2011
  32  Ören Havzası'nın Orta Miyosen sürecindeki paleoiklimsel ve paleovejetasyonel özellikleri,... 25/04/2011 - 29/04/2011
  33  Isparta ve Gümüşhane (G ve KD Türkiye) Triyas-Orta Jurasik periyoduna ait iklimsel değerlendirm... 25/04/2011 - 29/04/2011
  34  Isparta ve Gümüşhane (G ve KD Türkiye) Triyas-Orta Jurasik Periyoduna Ait İklimsel Değerlendir... 25/04/2011 - 29/04/2011
  35  Isparta ve Gümüşhane (G ve KD Türkiye) Geç Triyas-Orta Jurasik Periyoduna Ait Palinolojik Bulg... 29/10/2010 - 31/10/2010
  36  Anadolu'da Ören Havzasına ait Miyosen Makro ve Mikro Floraları: Paleoiklimsel ve Paleovejetasyone... 05/04/2010 - 09/04/2010
  37  Palaeovegetational and Palaeoclimatıc Interpretation during the Burdigalian-Langhian Period in Turk... 28/09/2009 - 01/10/2009
  38  Türkiyenin Eosenden Miyosene Palaeoiklim ve Palaeovejetasyonundaki Değişimler,... 13/04/2009 - 17/04/2009
  39  üzümdere formasyonu?nun köklüyayla, sorgun yaylası ve çayır yaylası tip kesitlerinde kömür... 13/04/2009 - 17/04/2009
  40  Milas-Ören Havzasının Şattiyen Paleoiklim ve Palaeovejetasyonu: Palinolojik ve 13C ve 18O İzoto... 13/04/2009 - 17/04/2009
  41  Üzümdere Formasyonunun Köklüyayla, Sorgun Yaylası ve Çayır Yaylası Tip Kesitlerinde Kömürl... 13/04/2009 - 17/04/2009
  42  Ören Havzasının Şattiyen Dönemindeki Palaeoiklimsel ve Palaeoekolojik Özellikleri... 10/10/2008 - 12/10/2008
  43  Late Burdigalian-Langhian time interval in Turkey-palaeoenvironment and palaeoclimatologic implicati... 01/09/2008 - 05/09/2008
  44  Doğu Toroslar'da (Saimbeyli-Adana) Devoniyen-Karbonifer Geçişini Belgeleyen Brachiopod, Conodont ... 22/11/2007 - 23/11/2007
  45  Biostratigraphy of Ören-Kultak Region In The Langhian,... 25/10/2007 - 27/10/2007
  46  Investigations for the Middle Miocene Time in Central Anatolia (Çorum Region and Sivas Basin)... 25/10/2007 - 27/10/2007
  47  Early Middle Miocene (Langhian) period in north of the Gökova Gulf (western Anatolia),... 25/10/2007 - 28/10/2007
  48  Stratigraphy and microfaunal data of the Oligocene and Miocene ages in the Alakilise and Kultak regi... 25/10/2007 - 28/10/2007
  49  Palynological Record From the Late Oligocene and Miocene of Biga Peninsula (NW Turkey), with Emphasi... 25/10/2007 - 28/10/2007
  50  Palynological Investigations of the Early Miocene Period in the İzmir-Sabuncubeli Area... 25/10/2007 - 27/10/2007
  51  Biga Yarımada'sının (KB Türkiye) Geç Oligosen ve Miyosen'inde Mangrov Paleocağrafyasını vurg... 07/09/2007 - 09/09/2007
  52  Türkiyenin Miyosen Periyodundaki Palaeoiklimsel Özellikleri ve Avrupada ki yeri,... 07/09/2007 - 09/09/2007
  53  Kultak (Milas-Muğla) Memeli Faunasının Yeni Bulgular Işığının Değerlendirilmesi... 16/04/2007 - 22/04/2007
  54  Biostratıgraphical Study Of The Oligo-Miocene In The Muğla-Ören And Muğla-Yatağan Regions, West... 06/12/2006 - 12/12/2006
  55  KD-doğrultulu Kemalpaşa-Torbalı Havzası'nın Neotektonik Evrimi... 02/11/2006 - 04/11/2006
  56  Palaeoclımatıc Evolutıon And Vegetatıonal Changes Durıng The Late Olıgocene-Mıocene Perıod I... 06/10/2006 - 12/10/2006
  57  Palynostratigraphy And Palaeoclimatology of the Ermenek and Mut Regions (Southern Turkey) In The Ear... 06/10/2006 - 12/10/2006
  58  A Quantıtatıve Palynologıcal Investıgatıon of Coal-Bearıng Eocene Sedıments In Turkey,... 06/10/2006 - 12/10/2006
  59  Palaeoclimatic Evolution and Vegetational Changes during the Late Oligocene-Miocene Period in Wester... 06/09/2006 - 11/09/2006
  60  Reconstruction of Palaeoclimate, Palaeovegetation and Palaeoenvironment Based on the Leaf Floras and... 06/09/2006 - 11/09/2006
  61  A Quantitative Palynological Investigation of Coal-Bearing Eocene Sediments in Turkey... 06/09/2006 - 11/09/2006
  62  Spatial Distribution Of Climatic Conditions Of The Early, Middle And Early Late Miocene Based On Res... 06/09/2006 - 12/09/2006
  63  Palynologıcal And Faunal Inventıons Of The Olıgo-Mıocene Perıod in The Muğla-Kultak Regıon, W... 06/09/2006 - 12/09/2006
  64  KD Doğrultulu Kemalpaşa-Torbalı Havzası ve Çubukludağ Grabeninin palinostratigrafisi ve bu hav... 20/03/2006 - 24/03/2006
  65  Miyosen Dönemine Ait Palinolojik Verilere Dayalı Isı Dağılım Haritaları (Türkiye),... 20/03/2006 - 24/03/2006
  66  Batı Anadolu'daki Orta-Geç Eosen Mikrofosillerinin Stratigrafik ve Eskiortamsal Önemi... 20/03/2006 - 24/03/2006
  67  Latest Devonian - earliest Carboniferous Miospores Biostratigraphy from Adana and Mardin Regions, so... 25/10/2005 - 27/10/2005
  68  Foraminiferal, algal and Palynologic data from the coal bearing Triassic (Rhaetian)- Liassic boundar... 16/10/2005 - 19/10/2005
  69  Foraminiferal, algal and palinologic data from the coal bearing Triassic Rhaetian-Liassic boundary i... 04/10/2005 - 07/10/2005
  70  Palaeoenvironmental and Palaeoclimatological Data for the Oligocene Microfloras (Southwestern Turkey... 01/10/2005 - 04/10/2005
  71  Palynoflora from the Early to early Late Miocene and palaeoclimatological data in the Kemalpaşa-Tor... 01/10/2005 - 04/10/2005
  72  The Early to Late Miocene temperature patterns and gradients with Coexistence Approach and climatic ... 01/10/2005 - 04/10/2005
  73  Suludere Formasyonu, Kiraz Havzası ( Küçük Menderes Grabeni Doğu Ucu)... 05/05/2005 - 06/05/2005
  74  Dereköy Formasyonu, Kemalpaşa-Torbalı Havzası, Batı Anadolu... 05/05/2005 - 06/05/2005
  75  Preliminary Palynological Investigations of the Quaternary Sequence in Yüzüncü Yıl University Ca... 11/04/2005 - 15/04/2005
  76  Palynological evidence for Miocene climatic changes of the Miocene period in the Çankırı-Çorum a... 11/04/2005 - 15/04/2005
  77  Palaeoclimatic evolution and vegetational changes from Oligocene to Miocene in Turkey... 07/11/2004 - 09/11/2004
  78  Paleoclimatic Evolution and Vegetational Changes from the Oligocene to Miocene in Turkey... 29/10/2004 - 02/11/2004
  79  Climatic Evolution and Vegetational Changes during the Miocene Period in the Central Anatolia (Turke... 29/10/2004 - 02/11/2004
  80  First Example of a Transtensional Supradetachment Basin in western Anatolia: The Kemalpaşa-Torbalı... 20/08/2004 - 28/08/2004
  81  Palynological data on Devonian miospores in the Adana-Tufanbeli (SE Anatolia)... 04/07/2004 - 09/07/2004
  82  Öğrenci merkezli probleme dayalı eğitim sisteminde eğitim yönlendiriciliğinin temel ilkeleri... 29/05/2004 - 30/04/2004
  83  Palynological approach to the early Oligocene Çardak-Tokça Basin, Denizli Province, SW Turkey... 22/09/2003 - 23/09/2003
  84  Palynofloristic Correlation of Neogene Sediments in Western and Central Anatolia (Turkey),... 11/09/2003 - 14/09/2003
  85  Palynological data on Miocene climate and vegetation in the Çankırı-Çorum and Sivas Basins (Cent... 14/05/2003 - 16/05/2003
  86  Kiraz (İzmir) Kuzeydoğusunun Jeolojisi, Küçük Menderes Grabeni, Batı Anadolu.... 14/04/2003 - 20/04/2003
  87  Palynostratigraphic Correlation of Lignite Bearing Miocene Sediments and Their Depositional Environm... 14/04/2003 - 20/04/2003
  88  Erken-Orta Miyosen Sedimanter İstifindeki Sintektonik Formasyon İçi Uyumsuzluklar ve Bunların Te... 14/04/2003 - 20/04/2003
  89  Palynological study of the Late Eocene-Early Oligocene Çardak-Tokça Basin (Denizli Province, weste... 29/08/2002 - 02/09/2002
  90  Palynostratigraphic correlation of the coal bearing Eocene Sediments between Çorum-Amasya (Çankır... 29/08/2002 - 02/09/2002
  91  Palynostratigraphic Correlation of the Miocene Sediments with Lignites and Their Depositional Enviro... 29/08/2002 - 02/09/2002
  92  İzmit Körfezi'nin Doğusu, Adapazarı, Sakarya Deltası ve çevreleri Geç Kuvaterner (Holosen) ç... 11/03/2002 - 15/03/2002
  93  Paleoecological interpretation of Oligo-Miocene sediments based on the palynological data (Southwest... 24/09/2001 - 28/09/2001
  94  Palynostratigraphic correlation of the coal bearing Eocene Sediments between Çorum-Amasya (Çankır... 10/09/2001 - 14/09/2001
  95  Palynostratigraphic correlation of the coal bearing Eocene Sediments between Çorum-Amasya (Çankır... 10/10/2000 - 14/10/2000
  96  Stratigraphy and tectonic significance of the early Oligocene - early Miocene late orogenic Piggy Ba... 25/09/2000 - 29/09/2000
  97  Palynostratigraphic study of the Oligocene Çardak - Tokça Basin, Denizli Provence, SW Turkey... 25/09/2000 - 29/09/2000
  98  Uyumsuzluklarla sınırlandırılmış Tersiyer yaşlı Tortul istiflerin Denizli ve İzmir arasınd... 21/02/2000 - 25/02/2000
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Türkiye?nin Orta Miyosen?den?Kuvaterner?e Flora, Vejetasyon ve İklimsel Değişimler: Önceki Polen Verilerine Dayalı Değerlendirmelerin Işığında Kuvaterner Bilim...  2012
  2  Palinoloji ve Palinoloji?de Örnek Hazırlama Yöntemleri Fosiller ve Çalışma Yöntemleri...  2007
 • NO AD TARIH
  1  Batı Karadeniz Bölgesi (Düzce-Bolu-Karabük) Paleojen Evaporitlerinin Stratigrafisi, Sedimantolojisi Ve Havza Evrimi...  3/2017 - 8/2019
  2  Cihanbeyli-Kulu (Konya Kuzeyi) Neojen Havzası Birimlerinin Stratigrafisi, Sedimantolojisi ve Havza Evrimi...  9/2013 - 10/2015
  3  Büyük Menderes Grabeni Kuzey Kenarı Orta Kesiminin Neojen-Kuvaterner Stratigrafisi ve Tektoniği...  10/2010 - 10/2012
  4  Çankırı-Çorum havzasındaki en büyük kara mememlisi olan Baluchitherium ve eşlik eden diğer omurgalıların bulgu yerilerinin araştırılması ve bölgenin paleocoğrafyası...  4/2010 - 4/2013
  5  Reconstruction of Palaeoclimate, Paleovegetationand Paleoenvironment Based on Leaf Floras and Palynofloras of Neogene Deposits in Western Turkey...  2/2007 - 2/2009
  6  Küçük Menderes Grabeni Orta Kesiminin Neojen-Kuvaterner Stratigrafisi ve Tektoniği...  8/2006 - 8/2008
  7  Ören Havzası ve çevresinin (Gökova Körfezi Kuzeyi) biyostratigrafisi ve Batı Anadolunun Oluşumundaki Yeri...  8/2005 - 8/2008
  8  Ören Havzası ve çevresinin Kömürlü Neojen İstiflerinin Palinostratigrafisi, GB Anadolu...  8/2004 - 8/2008
  9  Anamas Dağı (Eğirdir Isparta) yöresindeki Liyas yaşlı Çayır Formasyonu'nun stratigrafik konumu ve sedimantolojik özellikleri...  6/2004 - 6/2007
  10  Yamanlar-Çiçekli (İzmir) Çevresinde Neojen volkanizmasının stratigrafisi ve verimi,...  1/2003 - 1/2005
  11  Çardak-Tokça, Burdur ve İncesu Molas Havzalarındaki Kömürlü Tersiyer Tortulların Palinostratigrafik Korelasyonu...  5/2002 - 5/2004
  12  Çardak-Tokça, Burdur ve İncesu Molas havzalarındaki kömürlü Tersiyer tortullarının palinostratigrafik korelasyonu (GB Anadolu, Türkiye)...  2/2002 - 9/2004
  13  Küçük Menderes Grabeni doğu kesiminin Neojen stratigrafisi ve tektoniği...  8/2002 - 8/2004
  14  Çubukludağ Grabeni (Kemalpaşa-Gümüldür)'nin Miyosen palinostratigrafisi...  5/2001 - 5/2003
  15  Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Optik Görüntüleme Sistemi Altyapı projesi....  1/2001 - 1/2003
  16  Palynostratigraphic Correlation of the Miocene Sediments with Lignites and Their Depositional Environments in the Central Anatolia...  8/2001 - 8/2003
  17  Denizli Çardak Oligo-Miyosen Molasının Palinostratigrafisi...  6/1999 - 6/2000
 • NO Görev
  1 Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2007- Haziran 2010
  2 Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Mayıs 2007- Mayıs 2010
  3 Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Ekim 2006- Mart 2007
  4 Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mart 2003- Mart 2006
  5 Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Kasım 2002- Ocak 2003