En

PROF.DR. CENK ÖZLER İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri  1990
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı  1992
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı  1997
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2000
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Nicel Karar Yöntemleri  2009
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  PEARSON DAĞILIŞ AILESI KULLANILARAK KALITE-KAYIP FONKSIYONLARININ ELDE EDILMESI ÜZERINE BIR YAKLAŞIM...  2019
  2  Ders Değerlendirme Sürecinde Öğrenci Geribildirim Sisteminin Tasarımı: Dokuz Eylül Üniversitesi Örne...  2017
  3  Stratejik Planlamanın Önemli Bir Girdisi Olarak Öğrenci Memnuniyetinin Ölçümü: Dokuz Eylül Üniversit...  2017
  4  HIZLANDIRILMIŞ YAŞAM TESTİ VERİLERİNİNANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA...  2016
  5  İstatistiksel Mühendislik Algoritmasının Altı Sigma Projelerinde Kullanılması Üzerine Bir Araştırma...  2014
  6  Optimum Tolerance Design Using Component-Amount and Mixture-Amount Experiments...  2013
  7  Kurum Performansının Değerlendirilmesinde İç ve Dış Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi ve Yönetilmesi...  2012
  8  Performans yönetiminde kurum kültürü modellerinden yararlanılması...  2012
  9  Using Analytic hierarchy process to determine process economics in multivariate loss functions...  2008
  10  The use of mixture experiments in tolerance allocation problems...  2008
  11  Keşfedici Veri Analizi Tekniklerinin Süreç Yetenek Analizi Çalışmalarında Kullanılması...  2006
  12  Optimum Toleransların Belirlenmesinde Cevap Yüzeyi Yöntemlerinin Kullanılması Üzerine Bir İnceleme...  2006
  13  Cevap Yüzeyi Tasarımlarında Döndürülebilirliğin Ölçülmesi ve Onarılması Üzerine Bir İnceleme...  2004
  14  Çekicilik (Desirability) Fonksiyonları Üzerine Bir İnceleme...  1999
  15  Çok Cevaplı Süreçlerin Optimizasyonu Üzerine Bir İnceleme...  1998
  16  Genelleştirilmiş En Küçük Kareler Regresyonunda Ağırlıkların Tahminlenmesi...  1994
 • NO AD TARİH
  1  Akademik Personel Memnuniyet Çalışması İçin Bir Yazılım: Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği... 24/11/2016 - 25/11/2016
  2  Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Ve İdari Süreçlerin Bologna Süreci Temelinde Tanımlanma... 17/09/2015 - 18/09/2015
  3  Ders Değerlendirme Sürecinde Öğrenci Geribildirim Sisteminin Kurulması... 17/09/2015 - 18/09/2015
  4  Stratejik Planlamanın Önemli Bir Girdisi Olarak Öğrenci Memnuniyetinin Ölçümü: Dokuz Eylül ... 17/09/2015 - 18/09/2015
  5  A Research on the Analysis of Accelerated Life Test Data... 07/05/2015 - 12/05/2015
  6  Süreç Verilerinin Normal Dağılışa Uymadığı Durumlarda Kullanılan Süreç Yetenek Analizi Y... 22/05/2014 - 25/05/2014
  7  Çok değişkenli İstatistiksel Kalite Kontrol Uygulama Prosedürü Üzerine Bir Çalışma... 08/05/2005 - 12/05/2005
  8  Karışım Deneyleri Üzerine Bir İnceleme... 14/05/1999 - 16/05/1999
  9  Ridge Tahminleyicisinin Özellikleri... 11/11/1993 - 12/11/1993
 • NO AD YIL
  1  Keşfedici Veri Analizi, Genişletilmiş, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı...  2014
  2  Keşfedici Veri Analizi...  2007
 • NO Görev
  1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Bölüm Başkanı, Ağustos 2020-Devam ediyor
  2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Ağustos 2020-Devam ediyor
  3 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü İstatistik Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2019-Devam ediyor
  4 Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2013- Eylül 2016
  5 Kalite ve Mükemmellik Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ocak 2013- Ocak 2016
  6 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Mart 2011- Haziran 2011
  7 Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2010- Eylül 2013
  8 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Eylül 2010- Eylül 2013