Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. HÜSEYİN AVNİ EGELİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonomi Bölümü  1979
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı  1984
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı  1991
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  1993
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikası  1998
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2004
 • NO AD YIL
  1  Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci Beklenti ve Algılamaları Temelinde Hizmet Kalitesinin SERVQUAL Öl...  2019
  2  The Nexus Between Tourism and Economic Growth: Case of Commonwealth of Independent States ...  2018
  3  A Comparison of Domestic Demand and Export-Led Growth Strategies for European Transition Economies: ...  2018
  4  EMPIRICAL ANALYSIS OF EXPORT-LED GROWTH AND DOMESTIC DEMAND-LED GROWTH HYPOTHESES IN EAST ASIA ...  2017
  5  THE RELATIONSHIP BETWEEN R&D EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH FOR SOME DEVELOPED AND DEVELOPING COUN...  2017
  6  İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi: Türkiye Örneği...  2016
  7  Ege Bölgesi'nde bulunan meslek yüksekokullarının durum analizi: Sorunlar ve çözüm önerileri...  2013
  8  İmalat Sanayinin Gelişimi ve Dışa açıklık Üzerine Bir Uygulama:1996-2011 Türkiye Örneği...  2013
  9  Bir Geçiş Ekonomisi Olarak Kırgızistan'ın Dış Borçlarının Sürdürülebilirliği...  2008
  10  Dış Borç Yönetimine İlişkin Sorunlar...  2003
  11  Dış Ticaret Açısından Sanayileşme Stratejileri ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi...  2001
  12  Türk İmalat Sanayii Sektörlerinin İhracata Katkısı...  1998
  13  Turk Turizminin Dış Ticaret ve Sektörlerarası Bağlantıları Açısından Değerlendirilmesi...  1998
  14  Türk Turizminin Gelişimini Etkileyen Faktörler ve Diğer Sektörlerle İlişkisi...  1997
  15  Türkiye'de İzlenen Sanayileşme Stratejilerinin Sanayi Sektörünün Gelişimi Açısından Değerlendirilmes...  1993
  16  Türkiye'nin Dış Borç Yapısının Analizi (1980-1990)...  1992
  17  1980 Sonrası Dönemde Türkiye'de İmalat Sanayii İhracatının İmalat Sanayi Yapısı Üzerindeki Etkileri...  1992
  18  Türkiye'de1980 Sonrası Dönemde İhracatın Gelişimi ve İzlenen Politikaların Etkinlikleri...  1992
  19  Türkiye'de KİT'lerin Özelleştirilmesi ve Sorunları...  1990
  20  Biyogaz Uygulamaları...  1990
  21  Kovertibilite Üzerine...  1987
  22  Aşırı Nüfus Artışı ve Açlık...  1983
 • NO AD TARİH
  1  The Nexus Between Tourism and Economic Growth: Case of Commonwealth of Independent States... 24/07/2018 - 27/07/2018
  2  Meslek Yüksekokullarında Hizmet Kalitesinin Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi: Dokuz Eyl... 18/05/2016 - 20/05/2016
  3  İHRACATA DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİ: (1999-2013) TÜRKİYE ÖRNEĞİ... 03/09/2014 - 05/09/2014
  4  Reel Döviz Kurunun Dış Ticaret Üzerine Etkisi ve Yoksullaştıran Büyüme: 2003-2013 Türkiye ... 01/07/2014 - 03/07/2014
  5  Ege Bölgesi'nde bulunan meslek yüksekokullarının durum analizi: Sorunlar ve çözüm önerileri... 02/10/2013 - 04/10/2013
  6  Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerinde Yakınsama:Satınalma Gücü Paritesine Göre Analiz... 12/10/2011 - 14/10/2011
  7  Finansal Krizin Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerine Etki Mekanizmaları... 01/05/2010 - 05/05/2010
  8  Finansal Krizin Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerine Etki Mekanizmaları... 01/05/2010 - 05/05/2010
  9  Bir Geçiş Ekonomisi Olarak Kırgısiztan'ın Dış Borçlarının Sürdürülebilirliği... 24/10/2007 - 27/10/2007
  10  İhracat- Milli Gelir İlişkisi:Asya Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi... 10/09/2007 - 15/09/2007
  11  İhracat-Milli Gelir İlişkisi: Asya Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi... 10/09/2007 - 15/09/2007
  12  Geçiş Sürecinde Kırgızistan Ekonomisi... 17/06/2002 - 18/06/2002
  13  Geçiş Ekonomilerinin Makro Ekonomik Performansları ve Kırgızistan Üzerine Bir Değerlendirme... 02/05/2002 - 04/05/2002
  14  Interindustry Relations and The Key Sectors In The Turkish Manifactoring Industry... 21/09/2001 - 23/09/2001
  15  Ekonomide Sektörlerarası Bağlantılar ve Sektörlerin Ekonomiyi Etkileme Düzeyleri... 11/05/2001 - 12/05/2001
 • NO AD YIL
  1  Kalkınma Ekonomisi...  2003
  2  Türk Sanayinin Dış Ticaret Yönünden Sektörel Analizi...  2003
  3  İzmir'in KİT'leri...  1995
  4  Bir Kamu Finansman Tekniği Olarak Özelleştirme...  1994
  5  Ege Bölgesi Turizminin Sektörel Analizi ve Gelişme Stratejileri...  1994
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Dış Ticaretteki Gelişmeler Bağlamında Türkiye-Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi Bilimsel Araştırmalardan Seçmeler-Profesör Jusup Junusbaeviç Pirimbaev'in 60. Yaş Günü Onuru...  2015
  2  Mikro İktisada Giriş Mikro İktisat:Teori ve Uygulamalar...  2014
  3  Türk Turizminin Fiyat ve Gelir Etkilerinin Analizi Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksek Okulu, Ali Fuat Cebesoy Adına Armağan...  2010
 • NO Görev
  1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Bölüm Başkanı, Mart 2023-Devam ediyor
  2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Mart 2023-Devam ediyor
  3 Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Mart 2023-Devam ediyor
  4 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili, Mart 2023-Devam ediyor
  5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Mart 2023-Devam ediyor
  6 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Mart 2023-Devam ediyor
  7 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2022-Devam ediyor
  8 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Yöneylem Anabilim Dalı Başkan Vekili, Mayıs 2022-Devam ediyor
  9 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Şubat 2022- Şubat 2022
  10 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Şubat 2022- Şubat 2022
  11 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Şubat 2022-Devam ediyor
  12 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Yöneylem Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ağustos 2021- Mayıs 2022
  13 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Mart 2021- Kasım 2021
  14 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Mart 2021- Kasım 2021
  15 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü İstatistik Anabilim Dalı Başkan Vekili, Mart 2021- Haziran 2022
  16 DEÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyesi, Aralık 2020-Devam ediyor
  17 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı Başkan Vekili, Kasım 2020- Aralık 2020
  18 Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Ekim 2020- Kasım 2020
  19 Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Ekim 2020- Kasım 2020
  20 Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili, Ekim 2020- Kasım 2020
  21 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkan Vekili, Temmuz 2020- Mart 2021
  22 DEÜ Rektörlüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Komisyonu Üyesi, Nisan 2020-Devam ediyor
  23 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Bölüm Başkanı, Mart 2020- Mart 2023
  24 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Mart 2020- Mart 2023
  25 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı, Mart 2020- Mart 2023
  26 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Mart 2020- Mart 2023
  27 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Mart 2020- Mart 2023
  28 Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2020- Mart 2023
  29 D.E.Ü. Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Mart 2020- Mart 2023
  30 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2019- Mayıs 2022
  31 DEÜ Rektörlüğü Sosyal ve Eğitim Amaçlı İşletmeler Denetim Kurulu Başkanı, Nisan 2019- Nisan 2021
  32 DEÜ Rektörlüğü Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi, Nisan 2019- Aralık 2021
  33 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili, Nisan 2019- Mart 2020
  34 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Nisan 2019- Mart 2020
  35 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Nisan 2019- Mart 2020
  36 İzmir Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Şubat 2015- Eylül 2016
  37 Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Ağustos 2014- Kasım 2016
  38 Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Ağustos 2014- Kasım 2016
  39 İzmir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanı, Aralık 2013- Eylül 2016
  40 İzmir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü, Aralık 2013- Eylül 2016
  41 İzmir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı, Aralık 2013- Eylül 2016
  42 İzmir Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Haziran 2012- Haziran 2012
  43 İzmir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Haziran 2012- Haziran 2012
  44 Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2010- Aralık 2013
  45 İzmir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanı, Aralık 2010- Aralık 2013
  46 İzmir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü, Aralık 2010- Aralık 2013
  47 İzmir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı, Aralık 2010- Aralık 2013
  48 İzmir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Vekili, Eylül 2010- Aralık 2010
  49 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Ekim 2008- Ekim 2011
  50 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2008- Eylül 2011
  51 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ağustos 2008- Temmuz 2011
  52 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2005- Eylül 2008
  53 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Haziran 2005- Haziran 2008