En

PROF.DR. RECEP YAPAREL İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DİN PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü Psikoloji Dalı  1981
  Yüksek Lisans  Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı  1984
  Doktora  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Medeniyetleri ve Sosyal Bilimler  1988
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  1988
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi  1995
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  2002
 • NO AD YIL
  1  Bilim Tarihi Çalışmalarının Toplumsal Maneviyata Katkıları: Prof. Dr. Fuat Sezgin Örneği...  2019
  2  Ders Değerlendirme Sürecinde Öğrenci Geribildirim Sisteminin Tasarımı: Dokuz Eylül Üniversitesi Örne...  2017
  3  Stratejik Planlamanın Önemli Bir Girdisi Olarak Öğrenci Memnuniyetinin Ölçümü: Dokuz Eylül Üniversit...  2017
  4  The Role of Religious Symbols and Metaphors in Relation to Positive Mental Health with a Reference t...  1999
  5  Doğum Kontrolüne İlişkin Tutumların Oluşmasında Dinsel ve Dinsel Olmayan (Seküler) Bilginin Rolü...  1999
  6  Ölüme İlişkin Depresyon Ölçeği'nin Türkçe Çevirisinin Normal Populasyonda Geçerlik ve Güvenilirlik Ç...  1998
  7  Günümüz Psikolojisinde Güdü Kavramı ve Güdülenme Kuramları...  1995
  8  Depresyon ve Dinî İnançlar ile Tabiatüstü Nedensel Yüklemeler Arasındaki İlişkiler...  1994
  9  Dinin Tarifi Mümkün mü?...  1987
 • NO AD TARİH
  1  BİLİM TARİHİ ÇALIŞMALARININ TOPLUMSAL MANEVİYATA (PSİKOLOJİSİNE) KATKILARI: PROF. DR. FUAT... 07/11/2019 - 07/11/2019
  2  Ders Değerlendirme Sürecinde Öğrenci Geribildirim Sisteminin Kurulması... 17/09/2015 - 18/09/2015
  3  Stratejik Planlamanın Önemli Bir Girdisi Olarak Öğrenci Memnuniyetinin Ölçümü: Dokuz Eylül ... 17/09/2015 - 18/09/2015
  4  Group Boundaries, Collective Action And Intergroup Contact: The mediating effect of stability, legit... 12/07/2011 - 16/07/2011
  5  Simgeden Stigmaya: Türban Dinsel Bir Sembol Mü Yoksa Modern Bir Stigma Mı?... 13/10/2009 - 16/10/2009
  6  Laik Eğitim Sistemi Açısından Dinsel Fundamentalizm Olgusu İle Başaçıkmada Bilimsel Din Ara... 07/04/2005 - 09/04/2005
  7  Dinsel Fundamentalizm: Modernitenin İstenmeyen Çocuğu... 01/05/2004 - 03/05/2004
  8  Evliya ve Azizlere Atfedilen Kutsal Mekanlardaki Etkinliklerin Psiko-sosyal Fonksiyonları... 16/04/2004 - 18/04/2004
  9  Din Hizmetleri Uzmanının Yeterliklerini Belirleme... 11/03/2004 - 12/03/2004
  10  The Maternal Qualities in The Representation of Allah(Islamic God): An Interpretation in Terms of Ob... 07/04/1999 - 10/04/1999
  11  Doğum Kontrolüne İlişkin Tutumların Oluşmasında Dinsel ve Dinsel Olmayan Bilginin Rolü... 02/12/1997 - 05/12/1997
  12  The Role Of Religious Symbols And Metaphors In Relation To Positive Mental Health: With A Reference ... 01/04/1997 - 04/04/1997
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Dönüşen Kentte Maneviyat Kent ve Maneviyat...  2020
  2  din hizmetlerinde psikolojinin yeri ve önemi din hizmetleri rehberlik ve iletişim...  2013
  3  Gündelik Hayat; Birey: Özgür ve Sorumlu Varlık İslam'a Giriş: Ana Konulara Yeni Yaklaşımlar...  2008
 • NO AD YIL
  1  Fulbright  1984
 • NO Görev
  1 Rektörlük Kütüphane ve Dökümantasyon Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Vekili, Kasım 2014- Aralık 2014
  2 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2014- Ağustos 2016
  3 Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Kasım 2012- Temmuz 2016
  4 Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Vekili, Kasım 2012- Kasım 2012
  5 Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Ekim 2011- Nisan 2012
  6 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2011- Eylül 2014
  7 Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Nisan 2011- Ekim 2011
  8 Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Nisan 2011- Ekim 2011
  9 Buca Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Ekim 2010- Nisan 2011
  10 Buca Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Mart 2010- Eylül 2010
  11 Buca Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Şubat 2010- Mart 2010
  12 Buca Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Ocak 2010- Şubat 2010
  13 Buca Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Kasım 2009- Ocak 2010
  14 Buca Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Ağustos 2009- Kasım 2009
  15 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2008- Eylül 2011
  16 Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü Enstitü Müdürü, Haziran 2008- Ekim 2008
  17 İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mayıs 2008- Ağustos 2008
  18 Buca Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanı, Ağustos 2006- Ağustos 2009
  19 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2005- Eylül 2008
  20 Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü Enstitü Müdürü, Haziran 2005- Haziran 2008
  21 İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Mayıs 2005- Mayıs 2008
  22 İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mayıs 2005- Mayıs 2008
  23 Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü Enstitü Müdürü, Haziran 2002- Haziran 2005
  24 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Eylül 2001- Eylül 2004
  25 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2001- Temmuz 2004
  26 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Eylül 1998- Eylül 2001