En

DR.ÖĞR.ÜYESİ ABDÜLKADİR PALABIYIK İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HADİS ANABİLİM DALI HADİS USULÜ VE TARİHİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  1987
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Anabilim Dalı  1991
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü  1997
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  1999
 • NO AD YIL
  1  Tercüme Eserlerde Dipnot Verilirken Verilen Dipnot İle Adres Gösterilen Temel Kaynağın Uyuşması Mese...  2022
  2  Mevlana ve Hadis Şerhi: Mesnevî'nin I. cildinde Başlık Olarak Yer Alan Hadisler Bağlamında Bir Değer...  2006
  3  Hadis Leteratüründe "Kitabü'l-İlim"ler....  2001
  4  Taberani ve "el-Mu'cemü's-Sağir" Adlı Eseri...  2001
  5  Hadisleri Açısından "Atabetü'l-Kakayık" Üzerine Bir İnceleme...  1999
 • NO AD TARİH
  1  İlahiyat Fakültelerinin Sosyal Değişimdeki rolü... 16/04/2010 - 18/04/2010
  2  Hz. Peygamber'in Hz. Ali'ye Nasihatleri... 24/10/2007 - 25/10/2007
 • NO AD YIL
  1  Hadislerin Anlaşılmasında Dil Problemi...  2022
  2  İSLAM TARİHİNDE İLK DÖNEM HUTBE VE YAZIŞMALARI VE ABDÜLGÂFİR EL-FÂRİSÎ'nın EL-MÜFHÎM'...  2022
  3  Düşünce Dünyamızı Aydınlatan Hadisler (Kutadgu Bilig ve Atabetü'l-Hakayık Örneği)...  2010
  4  Türk Kültüründe Peygamber Sevgisi...  2007
 • NO Görev
  1 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ocak 2021- Aralık 2022
  2 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 2020- Ocak 2021
  3 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 2017- Mayıs 2020
  4 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Kasım 2016- Mayıs 2017
  5 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Ocak 2013- Ocak 2016