En

DR.ÖĞR.ÜYESİ VELİ ÖZTÜRK İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DİN EĞİTİMİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  1985
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Medeniyeti ve Sosyal Bilimler ABD  1990
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı  1997
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  1999
 • NO AD YIL
  1  İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlilik Algılarının Ç...  2019
  2  İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlilikleri...  2019
  3  Sosyalizm Dönemi Kırgızistan'ında Bazı Kırgız Halk Şairlerinin Şiirlerindeki Dini ve Ahlaki Motifler...  2010
  4  Hamdullah Suphi Tanrıöver'in Din Eğitimine İlişkin Görüşleri...  2003
 • NO AD TARİH
  1  Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının Eğitim ve Din Eğitimi Sorunları... 27/04/2018 - 28/04/2018
  2  Kuran ve Dini Çoğulculuk Üzerine Bazı Düşünceler... 01/05/2004 - 03/05/2004
  3  İlahiyat Fakülteleri İLE Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Arasındak... 16/10/2003 - 17/10/2003
  4  Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Dkab Öğretimi İle İlgili Görüşleri: Buca E... 24/05/2003 - 25/05/2003
  5  Avusturya'daki Türk İşcilerinin Örgün ve Yaygın Din Eğitimi Sorunları ve Bazı Çözüm Öne... 03/05/2000 - 07/05/2000
  6  Çok Partili Dönemde Din Eğitimi Ve Öğretimi... 04/12/1998 - 06/12/1998
  7  Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri Öğretimi ve Ders Kitapları Üzerine Bazı Düşünc... 04/10/1996 - 04/10/1996
 • NO Görev
  1 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ocak 2020-Devam ediyor
  2 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2011- Mayıs 2014
  3 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Nisan 2009- Nisan 2012
  4 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Nisan 2006- Nisan 2009
  5 İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ocak 2003- Ocak 2005