En

DR.ÖĞR.ÜYESİ SÜLEYMAN GENÇ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI İSLAM KURUMLARI TARİHİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  1983
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Medeniyeti ve Sosyal Bilimler ABD İslam Tarihi Programı  1987
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları  1996
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  1997
 • NO AD YIL
  1  Selçuklu Tarihinde İbrahim Yınal İsyanı ve Onun Fatımi Arkaplanı...  2010
  2  Hz. Ali'nin Halife Seçimlerindeki Tutum ve Tavrı...  2007
  3  H.V/M.XI. Asırda Ehl-i Sünnet'in Yeniden Yükselişi: Süreç Kurum ve Şahsiyetler Üzerine Bir İnceleme...  2007
  4  Halife el-Kadir Döneminde (h.381-422/m. 991-1031) Bağdad'da Yaşanan Dini-Siyasi Hadiseler ve Onun Sü...  2004
 • NO AD TARİH
  1  Ahi Evran ve Anadolu'da Ahilik... 10/05/2021 -
  2  Müzakere: Siyasi Şahsiyeti Açısından Hz. Ali... 18/12/2009 - 20/12/2009
  3  21. Yüzyıla Girerken İslam Dünyasının Mevcut Durumu ve Geleceği Üzerine Bazı Düşünceler... 25/12/2000 - 25/12/2000
  4  Küreselleşen Dünyada Milli Kültürün Durumu ve Geleceği... 17/12/2000 - 17/12/2000
  5  İbrahim Yinal İsyanının Ortaya Çıkışı ve Sonuçları... 11/10/2000 - 13/10/2000
  6  Tarih İçinde Eğitim-Öğretim ve Kültür Merkezi Olarak Camiler... 06/10/2000 - 06/10/2000
  7  "Selçuklu Devletinin Batı Siyaseti: Güttüğü Hedefler ve İçerdiği Hususlar"... 18/09/2000 - 22/09/2000
  8  Seyyit Beyin Hilafet ile İligili TBMM'deki Konuşmasının İslam Tarihi Açısından Değerlendiri... 16/05/1997 - 16/05/1997
  9  Çanakkale Savaşının ve Zaferinin İslam Dünyasına Tesiri... 20/03/1997 - 20/03/1997
  10  Çanakkale Savaşlarını Hazırlayan Gelişmeler ve Sebepler... 18/03/1997 - 18/03/1997
 • NO AD YIL
  1  Muhammed İbn Sa'd ve Eseri Tabakâtü'l-Kübrâ...  2021
  2  Nusretü'l-Fetre ve Usretu'l-Fıtra...  2021
  3  Türk İslam Medeniyeti Tarihi...  2018
  4  İslam Tarihi ve Medeniyeti...  2013
  5  İslam Tarihi Atlası...  2002
 • KİTABIN ADI: Türk Medeniyeti Tarihi, Anadolu Üniv. Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, No: 609, ISBN 975-492-903-3-, Eskişehir-1999, Ders Kitabı, s. 35-53.]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''"> KİTABIN ADI: Türk Medeniyeti Tarihi]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''"> KİTABIN ADI: Türk Medeniyeti Tarihi, Anadolu Üniv. Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, No: 609, ISBN 975-492-903-3-, Eskişehir-1999, Ders Kitabı, s. 35-53.]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO BÖLÜM ADI YIL
  1  İlk Müslüman Türk Devletleri: İdil(Volga) Bulgarları, Karahanlılar, Gazneliler İslam Tarihi ve Medeniyeti, DEÜ. Uzaktan Eğitim İlahiyat Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM) Y...  2011
  2  Türk Nüfuzu Altında Abbasi Halifeliği İslam Tarihi ve Medeniyeti, DEÜ. Uzaktan Eğitim İlahiyat Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM) Y...  2011
  3  İslam Dünyasının Yeniden Merkezileşmesi: Selçuklular Dönemi İslam Tarihi ve Medeniyeti, DEÜ. Uzaktan Eğitim İlahiyat Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM) Y...  2011
  4  İbrahim Yinal İsyanının Ortaya Çıkışı ve Sonuçları Ethem Ruhi Fığlalı'ya Armağan...  2002
  5  Tuğrul Bey Zamanında Selçuklu-Abbasi İlişkileri Türkler...  2002
  6  ?Türk İslam Siyasi Teşekkülleri: İlk Müslüman Türk Devletleri' Türk Medeniyeti Tarihi, Anadolu Üniv. Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, No: 609, ISBN 975-4...  1999
  7  'Türk İslam Siyasi Teşekkülleri: İlk Müslüman Türk Devletleri' Selçuklular ve İlk Müslüman-Türk Devletlerinde Devlet Anlayışı, 35-53, 53-79 Türk Medeniyeti Tarihi...  1999
  8  ?Türk İslam Siyasi Teşekkülleri: İlk Müslüman Türk Devletleri' Türk Medeniyeti Tarihi, Anadolu Üniv. Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, No: 609, ISBN 975-4...  1999
 • NO Görev
  1 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 2020- Aralık 2021
  2 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Kasım 2018- Haziran 2020
  3 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Kasım 2015- Kasım 2018
  4 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ağustos 2014- Kasım 2015
  5 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ekim 2012- Ağustos 2014
  6 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Temmuz 2008- Temmuz 2011
  7 İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Aralık 2006- Aralık 2009
  8 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Temmuz 2005- Temmuz 2008
  9 İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2003- Aralık 2006
  10 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı İslam Kurumları Tarihi Bilim Dalı Başkanı, Kasım 1997- Kasım 2000