En

PROF.DR. İBRAHİM EMİROĞLU İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ MANTIK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü  1979
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam ve İslam Felsefesi Anabilim Dalı  1985
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Medeniyeti ve Sosyal Bilimler ABD.  1991
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  1992
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mantık  1996
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  2002
 • NO AD YIL
  1  Mesnevi'ye Göre Akıl Nasıl Kullanılmalıdır?...  2019
  2  Eflatun'un Devlet Diyaloğu'nun Tartışma Usûlü Açısından İncelenmesi...  2019
  3  Sa'dî'nin Bostan'ında Bazı Ahlâkî Mesajlar ve Mantıksal İncelikler...  2012
  4  Kul Hakkından Ne Anlıyoruz?...  2012
  5  Gazâlî'nin Tehâfüt'ünde Muhataplarını veya Muârızlarını Red Gerekçeleri...  2011
  6  Mevlâna'ya Göre Aşk Dile Getirilebilinir mi?...  2011
  7  Mevlânâ'da Aşkı İfade Etme İmkânı ve Aşk Betimlemeleri...  2009
  8  Ömer Nasuhi Bilmen'in Hukuk-i İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu'nun Mantıksal Açıdan Değer(le...  2008
  9  Mehmet Âkif İnan'ın Şiirlerinde İnsan Teması-I...  2008
  10  Mevlânâ'ya Göre Hz. Muhammed'in Üstünlüğü...  2007
  11  Mevlânâ'da Söz ve Muhatap...  2007
  12  Dede Korkut Kitabındaki Ahlâkî Mesajlar...  2006
  13  Eşler Arası Mutluluk (6 S Kuralı)...  2005
  14  Aile Mutluluğu Üzerine...  2005
  15  Mevlânâ'nın Hz. Muhammed'e Sevgisi ve Bağlılığı...  2003
  16  Language of State in Mawlana Jalal al-Din al-Rûmî...  2003
  17  Mevlana'da Hal Dili...  2002
  18  Mevlana'da Eylem Boyutuyla İnsan...  2002
  19  Mevlânâ Celaledin er-Rûmî'ye Göre Görünüşe ve Biçime Takılıp Kalmama...  2001
  20  Cedelin İşleyişi ve Değeri...  2001
  21  Mevlânâ'nın Mesnevî'de Yanlışlara Bakışı...  2001
  22  Cedel Nedir?...  2000
  23  Mevlânâ'ya Göre Yanlışlara Düşmemek İçin Nefsi Eğitme...  2000
  24  Mevlânâ'ya Göre Biçime takılıp Kalmama...  1999
  25  Kur'an'da Akıl ve İnsan...  1998
  26  Mevlana'nın Fihi Ma Fih'te Yanlışlara Bakışı...  1995
  27  Petitio Principii Nedir?...  1993
  28  Mugalata Nedir?...  1992
  29  Yanlışlara Düşme Nedenleri...  1992
  30  Mantıkta Yanlışların Ele alınışı...  1992
 • NO AD TARİH
  1  Mesnevî'de Vefa Kavramı... 10/12/2019 - 11/12/2019
  2  Davette Dil, Mantık ve Liyakat... 18/10/2019 - 19/10/2019
  3  Eflatun'un Devlet Diyaloğu'nun Tartışma Usûlü açısından İncelenmesi... 26/04/2019 - 27/04/2019
  4  Müftüzâde El-Erzincânî'nin Ala'l-Hüseyniyye Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme... 28/09/2016 - 01/10/2016
  5  M. Şemseddin Günaltay'ın Felsefe-i Ûlâ adlı Eseri üzerine Bir İnceleme... 16/10/2015 - 18/10/2015
  6  Necip Fazıl Kısakürek'in Şiirlerinde Ölüm Teması... 07/10/2015 - 09/10/2015
  7  Dilde Çok Anlamlılık ve Belirsizlik Hep Yanıltıcı mıdır?... 15/05/2015 - 17/05/2015
  8  Sa'dî'nin Bostan'ında Bazı Ahlâkî Mesajlar ve Mantıksal İncelikler... 01/11/2012 - 03/11/2012
  9  Vaazlarda Düşülen Bazı Yanlışlar ve Sebepleri... 17/12/2011 - 18/12/2011
  10  Tartışma Usûl ve Âdâbı Açısından Gazzali'nin Tehâfütü'l-Felâsife'sinin İncelenmesi... 07/10/2011 - 09/10/2011
  11  Kur'ân'da Tefekkür Kavramı... 26/06/2010 - 27/06/2010
  12  İbn Sina'nın Sofistik Çürütmeler'i Üzerine Bir İnceleme... 22/05/2008 - 24/05/2008
  13  Mevlânâ'da Aşkı İfade Etme İmkânı ve Aşk Betimlemeleri... 08/05/2007 - 12/05/2007
  14  Ömer Nasûhi Bilmen'in Istılahât-ı Fıkhiyye Kamusu'nun Mantıksal Açıdan Değer(lendirilmes)i... 26/06/2006 - 28/06/2006
  15  Mevlana'nın Hz. Muhammed'e Sevgi ve Bağlılığı... 08/11/2002 - 09/11/2002
  16  Mevlânâ'ya Göre İnsanı Yanlışlara Sevkeden Bazı Nedenler... 03/11/2000 - 05/11/2000
  17  Mevlânâ'nın Mesnevî'de Yanlışlara Bakışı... 26/10/1996 - 27/10/1996
  18  İzmirli İsmail Hakkı'nın Mantık Anlayışı... 24/11/1995 - 26/11/1995
 • NO AD YIL
  1  Örnekleriyle Mantık Sözlüğü...  2018
  2  Mevlânâ Yazıları...  2018
  3  Mevlana'nın Düşünce Dünyası...  2017
  4  Mantık Yazıları...  2016
  5  Mantık (İLİTAM)...  2011
  6  Mantık Yanlışları...  2004
  7  Klasik Mantığa Giriş...  2004
  8  Sûfi ve Dil (Mevlânâ Örneği)...  2002
  9  Yanlış Düşünce ve Davranışlar Karşısında Mevlânâ...  2002
  10  Ana Konularıyla Klasik Mantık...  1999
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  M.Şemseddin Günaltay'ın Felsefe-i Ûlâ adlı Eseri üzerine Bir İnceleme Bir Din Aydını Profili, M.Şemsettin Günaltay...  2016
 • NO Görev
  1 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Mantık Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2019-Devam ediyor
  2 Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2016- Aralık 2018
  3 Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Aralık 2016- Aralık 2018
  4 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Mantık Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2016- Ocak 2019
  5 İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Ekim 2013- Ekim 2016
  6 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Mantık Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2013- Ocak 2016
  7 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı, Eylül 2010- Eylül 2013
  8 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Eylül 2010- Eylül 2013
  9 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Mantık Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2010- Ocak 2013
  10 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı, Eylül 2007- Eylül 2010
  11 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Eylül 2007- Eylül 2010
  12 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Mantık Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2007- Ocak 2010
  13 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Mantık Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2004- Ocak 2007
  14 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Mantık Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2001- Ocak 2004
  15 İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 1995- Kasım 1996
  16 İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 1995- Kasım 1998
  17 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Mantık Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 1991- Kasım 1994