En

PROF.DR. OSMAN BİLEN İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI İSLAM FELSEFESİ TARİHİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ve İslam Felsefesi Bölümü  1985
  Yüksek Lisans  THE CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA THE CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA Felsefe Bölümü  1994
  Doktora  Yabancı Ülke Üniversiteleri THE CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA Felsefe Bölümü  1995
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Din Felsefesi) Bilim Dalı  2002
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  2008
 • NO AD YIL
  1  Religion as A Form of Life: Some Remarks on Wittgenstein's Concept of 'Religion'...  2019
  2  Beauty Torn by a Prick of Thorn: Rumi's Philosophy of Human Love...  2018
  3  Alfarabi's Hermeneutics of Religion:Contemporary Relevance of His Perspectives on Freedom of Religio...  2018
  4  İslam Yorum Gelenekleri ve Çağdaş Hermeneutik...  2017
  5  İbn Haldun: Geçmiş İle gelecek Rasında Bir İbret Köprüsü...  2017
  6  Ebu Bişr Matta ile Ebu Said es-Sirafi Arasında Mantık ve Gramer Üzerine Bir Tartışma...  2004
  7  Mantık Gramer İlişkisi Üzerine İki Görüş...  2002
  8  Mitolojik Bilinç Ürünü Olarak Nevruz...  1998
 • NO AD TARİH
  1  Justice Still Holds Some Juice... 13/06/2019 - 14/06/2019
  2  Küreselleşme ve Kültür... 13/05/2017 - 13/05/2017
  3  Yunus Şiirine Uygun Bir Nazariyat Arayışı... 14/10/2016 - 16/10/2016
  4  Knowledge and Virtue: Recognition and Tolerance as Moral Virtues... 04/06/2016 - 06/06/2016
  5  Necessity of Cultural Dialogue From a Moral Point of View... 01/06/2016 - 02/06/2016
  6  Kültür Güvenliği... 19/03/2016 - 20/03/2016
  7  Saving Face or Giving Spirit to the Letters: Reconciliation by Inspiring New Meaning and Value Into ... 17/08/2015 - 23/08/2015
  8  Alfarabi's Hermeneutics of Religion: Contemporary Relevance of Some Muslim Philosophers Perspectives... 14/06/2015 - 14/06/2015
  9  Avicenna's Pyschology of Knowledge Compared to Aquinas' Division of Science"... 22/05/2008 - 25/05/2008
  10  Mevlana ve Ahlaki Kişilik... 08/06/2007 - 09/06/2007
  11  Ethics of Religious Tolerance: A Muslim Perspectivee... 11/09/1998 - 13/09/1998
 • NO AD YIL
  1  İslam Felsefesi (e-kitap)...  2018
  2  Sovremennaya germenevtika...  2017
  3  Çağdaş Yorumbilim Kuramları: Felsefi ve Eleştirel Hermeneutik...  2016
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Zahiri-Literalist Anlayışın İslam Düşüncesindeki ve Çağdaş Selefilikteki İzdüşümleri: Müzakere Zahiri Ve Selefi Din Yorumu...  2019
  2  Görsel ve İşitsel Kültür Çatışması Arasında Gençlik Günümüz Gençliğinin Zihin Sorunları...  2019
  3  Ünite 1: Sosyal Bilimler ve İslam Bilimleri İslam Bilimlerinde Yöntem...  2011
  4  Environmental Ethics and Its Relation to Truth Truth and Morality: The Role of Truth in Public Life...  2008
 • NO Görev
  1 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Haziran 2020-Devam ediyor
  2 DEÜ Rektörlüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Komisyonu Üyesi, Nisan 2020-Devam ediyor
  3 İlahiyat Fakültesi Dekanı, Mart 2020-Devam ediyor
  4 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Mart 2020-Devam ediyor
  5 İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Mart 2020-Devam ediyor
  6 Veteriner Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Aralık 2019-Devam ediyor
  7 Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Aralık 2019-Devam ediyor
  8 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Kasım 2019- Mart 2020
  9 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı, Kasım 2019-Devam ediyor
  10 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Kasım 2019-Devam ediyor
  11 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Ekim 2019- Kasım 2019
  12 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Ekim 2019- Kasım 2019
  13 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkan Vekili, Temmuz 2019-Devam ediyor
  14 DEÜ Rektörlüğü Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi, Nisan 2019-Devam ediyor
  15 DEÜ Rektörlüğü Prof.Dr. Fuat Sezgin Yılı Etkinlikleri Yürütme Kurulu Başkanı, Şubat 2019-Devam ediyor
  16 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Şubat 2019- Kasım 2019
  17 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2019- Mayıs 2019
  18 İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili, Aralık 2018- Mart 2020
  19 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Aralık 2018- Mart 2020
  20 İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Aralık 2018- Mart 2020
  21 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2018- Ocak 2019
  22 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Kasım 2018- Ocak 2019
  23 DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2018-Devam ediyor
  24 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2018-Devam ediyor
  25 Dokuz Eylül Üniversitesi Senato Üyesi, Kasım 2017- Ağustos 2019
  26 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı, Ekim 2016- Ekim 2019
  27 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Ekim 2016- Ekim 2019
  28 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2015- Haziran 2018
  29 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2012- Haziran 2015
  30 Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ekim 2011- Temmuz 2014
  31 Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ekim 2011- Temmuz 2014
  32 Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2011- Temmuz 2014
  33 İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Mayıs 2011- Mayıs 2014
  34 Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ağustos 2010- Ekim 2011
  35 İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Mart 2007- Mart 2008
  36 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2006- Haziran 2009
  37 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı İslam Felsefesi Tarihi Bilim Dalı Başkanı, Haziran 2006- Haziran 2009
  38 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Eylül 2004- Eylül 2007
  39 İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Mart 2004- Mart 2007
  40 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2003- Haziran 2006
  41 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı İslam Felsefesi Tarihi Bilim Dalı Başkanı, Haziran 2003- Haziran 2006
  42 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Ağustos 1998- Ağustos 2001