Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. MUSTAFA HULİSİ ÖZKAN TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI EL CERRAHİSİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1991
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı  1996
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji  2002
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2010
 • NO AD YIL
  1  Scapular spine base fracture with long outside-in superior or posterior screws with reverse shoulder...  2021
  2  Effects of early manual therapy on functional outcomes after volar plating of distal radius fracture...  2020
  3  Radius Distal Uç Kırığı Volar Plaklama Sonrası Fizyoterapi Uygulanan Hastalarda Radyolojik Ölçümler ...  2018
  4  Suture Anchor Fixation in Osteoporotic Bone: A Biomechanical Study in an Ovine Model....  2017
  5  Efficacy of Proprioceptive Exercises in Patients with Subacromial Impingement Syndrome: A Single-Bli...  2016
  6  Rotator Kılıf Onarım Cerrahisi Sonrasında Omuz MRG ve Omuz Ultrasonografisinin Tanısal Tutarlılıklar...  2014
  7  Biomechanical evaluation of different internal fixation methods for humerus shaft fractures with med...  2013
  8  The effectiveness of scapular stabilization exercise in the patients with subacromial impingement sy...  2011
  9  Üst ekstremite replantasyon ve revaskülarizasyonu sonrası kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilme...  2011
  10  Oxford Shoulder Score: cross-cultural adaptation and validation of the Turkish version Tugay Umut; ...  2011
  11  Donuk Omuz Hastalığının Tedavisinde Anestezi altında Manipulasyonla Birlikte Artroskopik Gevşetme So...  2011
  12  Replante Üst Ekstremitede Rehabilitasyon Sonuçlarımız...  2009
  13  Glenohumeral Artroplasti Endikasyonları ve Ameliyat Teknikleri...  2007
  14  A New Method for Estimating Arterial Occlusion Pressure in Optimizing Pneumatic Tourniquet Inflation...  2006
  15  Omuz Problemi Olan Hastaların Genel Özellikleri...  2006
  16  Functional Outcome in Patients with Zone V Flexor Tendon Injuries...  2005
  17  Open Surgical Treatment of Recurrent Anterior İnstability of The Shoulder...  2005
  18  Generalized joint hypermobility in patients with traumatic anterior shoulder instability...  2004
  19  Comparison of the haemodynamic effects of interscalene block combined with general anaesthesia and i...  2003
  20  Indirect MR Arthrography Of The Shoulder İn Detection Of Rotator Cuff Ruptures...  2001
  21  Bilateral discoid medial menisci....  2000
  22  El Yaralanmalarına Yaklaşım...  1999
  23  Anatomic study of posterior interosseus nerve in the arcade of frohse...  1999
  24  The Reverse Effect Of Posterior İnterosseous Nerve Decompression On The Treatment Of Choronic Latera...  1998
  25  Traumatic prepatellar neuroma:an unusual cause of anterior knee pain....  1996
  26  Intraarticular fibroma of the tendon sheeth of the knee....  1995
  27  İdiopatik Skolyoz Patolojisinin Üç Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi...  1995
  28  Surgical Treatment Of Spinal Tuberculosis With Alıcı System...  1994
  29  The Effect Of Hook Pattern On The Sagittal Profile İn İdiopathic Scoliosis...  1994
  30  Thoracoscopic Anterior Applications To The Spine...  1994
  31  Natural History And Pathogenesis Of İdiopathic Scoliosis...  1992
  32  Terminology Of İdiopathic Scoliosis...  1992
  33  Clasification Of İdiopathic Scoliosis...  1992
 • NO AD TARİH
  1  Distal Metaphyseal Ulnar Closed Wedge Osteotomy for Ulnocarpal Abutment... 20/09/2021 - 21/09/2021
  2  Karpal tünel operasyonu sonrası aynı el bileginde operasyon skarı üzerinde subakut dönemde agr... 02/10/2018 - 06/10/2018
  3  Subakromial sıkışma sendromu olan kişilerde proprioseptif egzersizlerin etkinliği üzerine yap... 04/11/2010 - 07/11/2010
  4  latissimus dorsi tendon transfer for ırreperable massive rotator cuff tears:an anatomic study... 02/09/2009 - 05/09/2009
  5  Clinical and Functional Outcome Following Conservatively Treated Distal Radius Fractures... 13/06/2009 - 17/06/2009
  6  Doğumsal brakiyal pleksus paralizili hastalarda omuz abduksiyon ve eksternal rotasyonunun rekonstr... 16/05/2008 - 19/05/2008
  7  Rekonstrükte Edilemeyen Radius Başı KIrıklarında Uygulanan Farklı Tip Radius Başı Protezleri... 27/03/2008 - 29/03/2008
  8  Replante Elde Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi... 24/10/2007 - 29/10/2007
  9  Subakromial Sıkışma Sendromu Olan Olgularda Posterior Kapsül Gerginliği ve Tedavi Yanıtına Et... 24/10/2007 - 29/10/2007
  10  Replante Elde Rehabilitasyon Sonuçlarımız... 24/10/2007 - 29/10/2007
  11  Humerus diafizinde kaynamama sonrası çift plak uygulaması... 14/05/2005 - 19/05/2005
  12  Outcome of open anterior stabilization and postoperative rehabilitation in recurrent shoulder instab... 30/09/2004 - 04/10/2004
  13  İki Farklı Brakial Arter Onarım Tekniğinin Radyodiagnostik ve Klinik Karşılaştırması... 19/05/2004 - 23/05/2004
  14  Lateral epikondilitli hastaların cerrahi tedavi sonrası MRG tetkiklerinin klinik bulgularla birlik... 08/10/2003 - 11/10/2003
  15  Radius distal uç kırıkları ve kompleks bölgesel ağrı sendromu... 04/10/2003 - 08/10/2003
  16  Doğumsal brakial pleksus paralizili hastalarımızın özellikleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  17  N. Aksesoryus paralizisi: olgu sunumu... 04/10/2003 - 08/10/2003
  18  Omuz Problemi Olan Hastaların Klinik Özellikleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  19  Do the uninvolved shoulders of the anterior instability cases have a tendency to instability: propri... 18/05/2003 - 22/05/2003
  20  Generalized joint hypermobility in patients with traumatic anterior shoulder instability... 18/05/2003 - 22/05/2003
  21  Does shoulder strength always correlate with shoulder function in postoperative patients with imping... 18/05/2003 - 22/05/2003
  22  Experience With Tensor Fasciae Latae Myocutaneous Free Flap For Extramity Soft Tissue Reconstruction... 20/06/2002 - 23/06/2002
  23  Travmatik glenohumeral eklem instabilitesi olgularında hipermobilite... 06/03/2002 - 09/03/2002
  24  Tam kat rotator kaf yırtıklarında konservatif tedavi sonuçları... 06/03/2002 - 09/03/2002
  25  Opere evre 2ve 3 subakromial sıkışma sendromlu hastaların izokinetik ve fonksiyonel sonuçalrın... 06/03/2002 - 09/03/2002
  26  Discrepancies in postoperative shoulder MR imaging... 01/03/2002 - 05/03/2002
  27  Omuz cerrahisinde anestezi ve postoperatif analjezi: İki farklı yöntemin karşılaştırılması... 27/10/2001 - 31/10/2001
  28  Evaluation of physical findings in acute wrist trauma and development of clinical decision rules in ... 04/10/2001 - 07/10/2001
  29  Complex extremity injuries: problems and complications... 10/06/2001 - 14/06/2001
  30  Do Concomitant TCCC injuries in distal radius fractures effect the outcome... 10/06/2001 - 14/06/2001
  31  Distal radius fractures... 10/06/2001 - 14/06/2001
  32  Rotator kaf masif yırtıklarında konservatif tedavi sonuçları... 12/05/2001 - 17/05/2001
  33  A new technique for the treatment of venous ischemia of radial forearm flow-through free flaps... 21/06/2000 - 21/06/2000
  34  Dermotenodesis for Surgical Treatment of Mallet Finger Deformity... 21/06/2000 - 21/06/2000
  35  Kronik lateral epikondilitin tedavisinde magnetoterapinin etkisi... 09/02/2000 - 11/02/2000
  36  Humerus diafiz pseudoartrozlarının sirküler eksternal fiksatör ile tedavisi... 09/02/2000 - 11/02/2000
  37  Travmatik omuz instabilitesinde kapsüler pikasyonun yeri... 09/02/2000 - 11/02/2000
  38  Nonopere Rotator Cuff Patolojilerinde Rehabilitasyon... 09/02/2000 - 11/02/2000
  39  Eklem içi distal radius kırıklarının artroskopik yardımlı redüksiyonu... 03/11/1999 - 07/11/1999
  40  Masif Rotator Manşet Yırtıklarının Tedavi Sonuçları... 03/11/1999 - 07/11/1999
  41  Ramus palmaris nervi medianin dağılımının anatomik incelenmesi... 25/10/1999 - 30/10/1999
  42  Musculus pronator quadratus varyasyonlarının cerrahi önemi... 25/10/1999 - 30/10/1999
  43  Nervus medianusun canalis carpi düzeyinde planum medianuma göre pozisyonlarının topografik değe... 25/10/1999 - 30/10/1999
  44  Ramus radioulnaris transversalisin dağılım tipleri ve klinik önemi... 25/10/1999 - 30/10/1999
  45  Musculus coracobrachialisin nervus radialisden ayrılan bir dal ile innervasyonu (Olgu sunumu)... 25/10/1999 - 30/10/1999
  46  Nervus medianus'un canalis carpi içindeki pozisyonlarının incelenmesi ve klinik önemi.... 25/10/1999 - 30/10/1999
  47  Arthroscopic reduction of intraarticular fractures of the distal radius... 26/05/1999 - 29/05/1999
  48  Artroskopik cerrahi uygulanan triangular fibrokartilaj kompleks (TFCC) yaralanmalarında rehabilitas... 26/10/1998 - 29/10/1998
  49  Kronik el bileği ağrısında TFCC lezyonunun yeri... 26/10/1998 - 29/10/1998
  50  Utilization of biceps tendon in massive rotator cuff tears... 05/10/1998 - 08/10/1998
  51  The reverse effect of PIN decompression at the surgical treatment of resistant tennis elbow... 05/10/1998 - 08/10/1998
  52  The Relationship between recurrent radial arterial arcade and posterior interosseous nerve in the ar... 24/05/1998 - 28/05/1998
  53  Hypothenar fat pad flap for the treatment of choronic and recurrent carpal tunnel syndrome... 24/05/1998 - 28/05/1998
  54  Multifactoriel effects on the patency rates of the forearm arterial repairs... 24/05/1998 - 28/05/1998
  55  Anterior ve çok yönlü omuz instabilitelerinde cerrahi tedavi uygulamalarımız... 13/10/1997 - 17/10/1997
  56  Kronik el bileği ağrısında artroskopik değerlendirme sonuçlarımız... 13/09/1997 - 17/09/1997
  57  Thoracoscopic anterior applications and instrumentations to the spine... 10/07/1997 - 12/07/1997
  58  Gorham Hastalığı: Olgu Sunumu... 31/03/1997 - 05/04/1997
  59  Humerus Proksimal Uç Kırıkları Sonrası Hemiartroplasti Uygulamalarımız... 26/10/1996 - 29/10/1996
  60  Kienböck hastalığının tedavisinde skafokapitat füzyonun erken sonuçları... 26/10/1996 - 29/10/1996
  61  Combined Bone,Labeled white blood cell and bone marrow imaging in diagnosing prosthetic infection... 10/09/1996 - 12/09/1996
  62  Biomechanical analysis of comminuted phalangeal fracture model... 18/08/1996 - 23/08/1996
  63  Rehabilitation results of patients who have had sudeck atrophy after radius distal joint fractures... 18/08/1996 - 23/08/1996
  64  The early results of anterior application of Alıcı anterior plate and Alıcı spinal system... 26/05/1996 - 30/05/1996
  65  Traumatic prepatellar neuroma: an unusual cause of anterior knee pain... 10/05/1996 - 15/05/1995
  66  The role of arthroscopic lavage in the management of gonarthrosis... 10/05/1996 - 15/05/1996
  67  İdiopatik skolyoz patolojisinin üç boyutlu bilgisayarlı tomografi ile incelenmesi... 29/09/1995 - 04/10/1995
  68  Travmatik karpal instabilitelerde uyguladığımız tedavi yöntemlerimiz ve erken sonuçları... 29/09/1995 - 04/10/1995
  69  nervus, arteria ve vena suprascapularisin foramensuprascapulae ile ilişkilerinin anatomik incelenme... 06/09/1995 - 09/09/1995
  70  Anatomic Variations of Transverse Ligament and Suprascapular Foramen; Locations of Suprascapular A... 27/06/1995 - 01/07/1995
  71  Anatomic variations of suprascapular nerve... 27/06/1995 - 01/07/1995
  72  The Effect of hook pattern on the sagittal profile in idiopathic scoliosis... 02/10/1994 - 06/10/1994
  73  Surgical treatment of spine tuberculosis with alıcı spinal system... 02/10/1994 - 06/10/1994
  74  Our results in external fixation of the distal radius fractures... 10/09/1994 - 12/09/1994
  75  Anatomic variations of suprascapular artery, vein and nerve when passing across the foramen suprasca... 16/06/1994 - 18/06/1994
  76  The evaluation of the pathology in idiopathic scoliosis by using 3-D computerized tomography... 31/05/1994 - 03/06/1994
  77  Kongenital skolyozda Alıcı Spinal Sistemi Uygulaması... 01/01/1994 - 01/01/1994
  78  Alıcı Spinal System in the Treatment of İdiopathic Scoliosis... 14/09/1993 - 16/09/1993
  79  Alıcı spinal instruments in the treatment of idiopathic scoliosis... 28/08/1993 - 03/09/1993
  80  Gözden kaçmış servikal dislokasyonların alıcı spinal sistem ile redüksiyon ve posterior füz... 15/05/1993 - 19/05/1993
  81  Alıcı Spinal System in idiopathic scoliosis... 06/09/1992 - 10/09/1992
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Nerve Entrapments Around Shoulder Fundamentals of the Shoulder...  2022
  2  Omuz Biyomekaniği, Kırık oluşum Mekanizmaları ve Humerus Başı Kanlanması Omuz ve Dirsek Bölgesi Kırık ve Çıkıkları...  2021
  3  Distal Radius Kırıklarına Artroskopik Yaklaşım El Bileği Artroskopisi...  2020
  4  Distal Radius Kırıklarında Artroskopik Yaklaşım DİSTAL RADIUS KIRIKLARI Güncel Yaklaşımlar...  2018
  5  Artroskopik Kapsül Kaydırma ve Rotator İnterval Kapatma A'dan Z'ye Omuz İnstabilitesi...  2018
  6  Masif Rotator Manşet Yırtıklarında Tendon Transferleri A'dan Z'ye Rotator Manşet...  2016
  7  Assessment Of Proprioceptive Function And Comparison Of Active And Passive Tests Of Proprioception in Patients With Traumatic Anterior Shoulder İnstability Surgery Of The Shoulder And Elbow An İnternational Perspective...  2006
 • NO AD YIL
  1  Hong Kong Universitesi QueenMary Hastanesi  1995
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı El Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı Vekili, Ekim 2023-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı El Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı, Ekim 2021- Ekim 2023
  3 Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mayıs 2021-Devam ediyor
  4 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı El Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı, Ekim 2018- Ekim 2021