Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. ÖZLEM YILMAZ TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Western Washington University College of Arts and Sciences Bachelor of Science Degree,USA, Biyoloji  1982
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  1985
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  1988
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji (Tıp)  1999
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2007
 • NO AD YIL
  1  Unacceptable antibiotic resistance rates for Helicobacter pylori in Turkey: Something must change...  2021
  2  COVID-19, Artificial Intelligence and Wastewater-based Epidemiology....  2021
  3  Antimicrobial resistance of Helicobacter pylori: Incoming Danger...  2017
  4  Importance of antimicrobial susceptibility testing for the management of eradication in Helicobacter...  2017
  5  Rapid identification of Helicobacter pylori and assessment of clarithromycin susceptibility from cli...  2017
  6  Screening of celiac disease in children with Henoch Schoenlein purpura...  2016
  7  The effect of 50 Hz electromagnetic field on Helicobacter pylori...  2013
  8  Miocamycin-containing triple therapy for H. pylori infection...  2013
  9  The diagnostic accurracy of urine IgG antibody tests for the detection of Helicobacter pylori infect...  2012
  10  Helicobacter pylori'nin yaşama stratejisi...  2012
  11  Evaluation of different cryoprotective agents in maintenance of viability of helicobacter pylori in ...  2010
  12  Diversity of VacA intermediate region among Helicobacter pylori strains from several regions of the ...  2010
  13  Helicobacter pylori sinyal yolaklarının dünyası...  2009
  14  Epidemiology of Helicobacter pylori infection...  2007
  15  Helicobacter pylori enfeksiyonunda üreaz enziminin rolü ve önemi...  2007
  16  Nobelli Bir Bakteri: Helicobacter Pylori...  2007
  17  Detection of Helicobacter pylori and Determination of Clarithromycin Susceptibility using Formalin-f...  2007
  18  Comparison of serum antigliadin and antiendomysium antibodies in patients with familial mediterranea...  2007
  19  Clinical role and importance of fluorescence in situ hybridization method in diagnosis of H. pylori ...  2007
  20  Progress in developing accurate tests for the diagnosis of Helicobacter pylori infection...  2007
  21  Detection of Helicobacter pylori infection by ELISA and Westernblot techniques and evaluation of ant...  2006
  22  Comparison of invasive methods and two different stool antigen tests for diagnosis of Helicobacter p...  2006
  23  Detection of Helicobacter pylori DNA by a Simple Stool PCR method in Adult Dyspeptic Patients...  2005
  24  Helicobacter pylori'de antibiyotik direnci ve direncin saptanmasında kullanılan moleküler yöntemler...  2005
  25  Gebelikte toxoplasmosis tanısında Anti-Toxoplasma gondii Ig M, Ig G, Ig A antikor ve Ig G avidite t...  2005
  26  Konnektif doku hastalıklarının tanısında antinükleer (ANA) ve anti-double stranded DNA (Anti-ds DNA)...  2005
  27  Antinükleer antikorların saptanmasında indirek immunofloresan ve enzim immün yöntemlerinin karşılaşt...  2004
  28  Toksoplazmoz tanısında özgül IgA antikorlarının tanısal değeri...  2003
  29  Anti-nötrofil sitoplazmik otoantikorların (ANCA) varlığının tanısal önemi...  2003
  30  The possible role of nitric oxide in the evasion of the immune system by Toxoplasma gondii: Serum ni...  2002
  31  Antinükleer antikorların saptanmasında indirek immünfloresan, enzim immünassay ve western blot yönte...  2001
  32  Doku örneklerinde aside rezistan basil tanısında modifiye Rhodamine Auramine yöntemi...  1997
  33  Gazlı Gangren: Bir Olgu Nedeni İle....  1996
  34  The effect of irrigation with chlorhexidine or saline on plaque vitality...  1995
 • NO AD TARİH
  1  COVID-19, Artificial Intelligence and COVID-19,Artificial Intelligence and Wastewater-based Epidemio... 16/04/2021 - 18/04/2021
  2  Helicobacter pylori and Artificial Intelligence,... 04/06/2020 - 06/06/2020
  3  Monitoring Infectious Diseases Spread in Population by Determining the Pathogen Microorganisms in Wa... 04/06/2020 - 06/06/2020
  4  Dokuz Eylül Sağlık Yerleşkesinde TIıbbiyeli Yaşamında Bir Fidanın Yeşermesi ve Kitaba Dokun... 18/09/2019 - 18/09/2019
  5  Helicobacter pylori outer membrane protein genes expression in gastric biopsy specimens of patients ... 05/09/2019 - 07/09/2019
  6  'ıdentification of anti East Asian CagA specific antibody in Helicobacter pylori strains of Turkish... 05/09/2019 - 07/09/2019
  7  The cagA and some outer membrane proteins gene expression profiles in gastric tissues of adult Turki... 05/09/2019 - 07/09/2019
  8  Bağ Dokusu Hastalıkları Tanısında Antinükleer Antikorların Patern Değerlendirilmesinin Rolü... 04/11/2018 - 08/11/2018
  9  Sistemik Bağ Dokusu Hastalıklarında Otoantikorlar Floresan Mikroskobu İle Nasıl Tanımlanıyor?... 26/09/2018 - 26/09/2018
  10  Otoimmun Sistemik Bağ Dokusu Şüpheli Hasta Grubunda Gerçek Hastaları Ayırt Etmede Avidite Test... 26/09/2018 - 06/09/2018
  11  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitiminde Eleştirel Değerlendirme Uygulamaları... 09/05/2018 - 12/05/2018
  12  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitiminde Araştırma Becerileri Özel Çalışma ... 09/05/2018 - 12/05/2018
  13  Anti-nükleer antikor ilişkili romatizmal hastalıkların tanısında biyobelirteçlerin akılcı k... 08/11/2017 - 12/11/2017
  14  Prevalence and clinical relevance of Helicobacter pylori oipA, babA and dup A genotypes in patients ... 07/09/2017 - 09/09/2017
  15  Resistance rates of all commonly used antimicrobials for Helicobacter pylori clinical isolates... 07/09/2017 - 09/09/2017
  16  inderekt immünfloresan antinükleer antijen tarama test sonuçlarının immunoblotlama yönteminde ... 27/04/2017 - 30/04/2017
  17  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Özel Çalışma Modüllerinin Özellikleri ve İşleyiş... 15/03/2017 - 17/03/2017
  18  Tıbbi Mikrobiyolojide Nobel Ödüllü Yaşam... 21/09/2016 - 21/09/2016
  19  Endoskopiden Laboratuvara Helicobacter pylori... 21/09/2016 - 21/09/2016
  20  Antimicrobial susceptibility of five antimicrobial agents in Helicobacter pylori clinical isolates.... 15/09/2016 - 17/09/2016
  21  In vitro Evaluation of Bioactive Chitosan Microspheres for Eradicating Helicobacter pylori biofilm... 15/09/2016 - 17/09/2016
  22  Determination of biofilm formation by Helicobacter pylori... 15/09/2016 - 17/09/2016
  23  Evaluation of endoscopic findings and conventional methods in Helicobacter pylori infection.... 15/09/2016 - 17/09/2016
  24  High Helicobacter pylori High Helicobacter pylori resistance to clarithromycin and metronidazol in T... 25/05/2016 - 28/05/2016
  25  The prevalance of atrophic gastritis and intestinal metaplasia in Helicobacter pylori gastritis... 24/09/2015 - 26/09/2015
  26   Antimicrobial susceptibility of Helicobacter pylori: What are the resistance rates for five commonl... 24/09/2015 - 26/09/2015
  27   Microbiome and its relationship with Helicobacter pylori in patients with dyspepsia... 24/09/2015 - 26/09/2015
  28   High Helicobacter pylori resistance to clarithromycin and metronidazole in Turkish Children... 24/09/2015 - 26/09/2015
  29  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi Öğrencilerinin Helicobacter pylori enfeksiyonu kon... 19/09/2014 - 19/09/2014
  30  Evalution of stool real-time PCR to detect Helicobacter pylori and to determine clarithromycin susce... 11/09/2014 - 13/09/2014
  31  Real-time PCR for diagnosing Helicobacter pylori and determining clarithromycin susceptibility in p... 11/09/2014 - 13/09/2014
  32  A questionnaire survey to determine the levels of knowledge and awareness about Helicobacter pylori ... 11/09/2014 - 13/09/2014
  33  Investigation of antimicrobial activity to determine MIC value of cinnamon bark oil against Helicoba... 11/09/2014 - 13/09/2014
  34  Which test to use for determination of clarithromycin and levofloxacin susceptibility in Helicobacte... 11/09/2014 - 13/09/2014
  35  Imprint FISH (I-FISH): A novel approach in FISH technique for Helicobacter pylori independent from p... 12/09/2013 - 14/09/2013
  36  Is genotype HelicoDR method efficient enough to detect Helicobacter pylori in comparison with tradit... 12/09/2013 - 14/09/2013
  37  A new approach as a non-invasive molecular method to detect Helicobacter pylori and determine clarit... 12/09/2013 - 14/09/2013
  38  Evaluation of celiac disease in children with Henoch Schoenlein purpura... 18/05/2013 - 21/05/2013
  39  Otoantikor Testlerin Uygun Kullanımı ve Birim Performans Uygulamasının Greksiz Test İstem Üzer... 27/04/2013 - 30/04/2013
  40  ANA HeP-2 Hücre Hatlarında Metafaz Pozitif Nüklera Homojen Benzeri Patern ( Anti-DFS70) ve Önemi... 27/04/2013 - 30/04/2013
  41  Henoch Schoenlein purpuralı çocuklarda Çölyak hastalığı sıklığı artmış mıdır?... 24/04/2013 - 28/04/2013
  42  Importance of antimicrobial susceptibility testing for eradication of Helicobacter pylori based on t... 09/11/2012 - 10/11/2012
  43  gastrik biyopsilerde APCA pozitifliği ve mide biyopsi bulguları... 07/11/2012 - 11/11/2012
  44  Helicobacter pylori boyunun gastrit ile ilişkisi... 03/11/2012 - 07/11/2012
  45  Gastrik Biyopsi örneklerinden izole edilen Helicobacter pylori suşlarının klaritromisin ve levof... 03/11/2012 - 07/11/2012
  46  Dispeptik yakınmalı hastalarda klaritromisin dirençli Helicobacter pylori suşlarının Floresan ... 03/11/2012 - 07/11/2012
  47  Çölyak hastalığı tanısında serolojik testlerin etkinliğinin değerlendirilmesi... 03/11/2012 - 07/11/2012
  48  Çocukluk çağında anemiye neden olabilen çölyak hastalığı ve Helicobacter pylori enfeksiyonu... 03/11/2012 - 07/11/2012
  49  Helicobacter pylori enfeksiyonu tanısında floresan in situ hibridizasyon yöntemi... 03/11/2012 - 07/11/2012
  50  Gastrik biyopsi örneklerinde Helicobacter pylori'nin direkt imprint preparat incelenmesinde modifiy... 03/11/2012 - 07/11/2012
  51  Helicobacter pylori dışkı antijen test sonuçlarının değerlendirilmesi... 03/11/2012 - 07/11/2012
  52  Floresan in-Situ Hibridizasyon (FISH) yöntemi Helicobacter pylori'nin saptanmasında ve klaritromis... 18/10/2012 - 21/10/2012
  53  Çocukluk çağında anemiye neden olabilen çölyak hastalığı ve Helicobacter pylori enfeksiyonu... 18/10/2012 - 21/10/2012
  54  Çocuklarda Helicobacter pylori enfeksiyonu eradikasyonunda standart ve ardışık tedavinin etkinli... 18/10/2012 - 21/10/2012
  55  Henoch Schoenlein purpuralı çocuklarda çölyak hastalığı varlığının araştırılması... 03/10/2012 - 06/10/2012
  56  Çocukluk çağında anemiye neden olabilen çölyak hastalığı ve Helicobacter pylori enfeksiyonu... 28/09/2012 - 28/09/2012
  57  Is FISH alternative to culture to detect H. pylori and clarithromycin susceptibility in a pediatric ... 13/09/2012 - 15/09/2012
  58  Is there any relationship between Helicobacter pylori infection and celiac disease which causes iron... 13/09/2012 - 15/09/2012
  59  Prevalance of VacA alleles in Helicobacter pylori strains isolated in Turkey... 13/09/2012 - 15/09/2012
  60  Helicobacter pylori stool antigen test results required from different outpatient clinics at univers... 13/09/2012 - 15/09/2012
  61  Assesment of clarithromycin resistant Helicobacter pylori strains in Turkish dyspeptic patients... 13/09/2012 - 15/09/2012
  62  Antimicrobial susceptibility of Helicobacter plori strains isolated from gastric biopsies to clarith... 13/09/2012 - 15/09/2012
  63  Helikobakter pilori boyunun gastrit ile ilişkisi... 16/11/2011 - 20/11/2011
  64  Is there any relationship between Helicobacter pylori infection and Celiac disease which iron defici... 13/09/2011 - 15/09/2012
  65  Increased resistance needs to change the first line treatment strategy for eradication of Helicobact... 11/09/2011 - 13/09/2011
  66  Comparison of sequential and classical therapies for Helicobacter pylori eradication in children and... 11/09/2011 - 13/09/2011
  67  Genipin crosslinked clarithromycin loaded chitosan microspheres for eradication of Helicobacter pylo... 11/09/2011 - 13/09/2011
  68  Evaluation of fluorescence in sıtu hybridization (FISH) and real-time PCR for molecular determinati... 11/09/2011 - 13/09/2011
  69  Simultaneous detection of Helicobacter pylori infection and clarithromycin resistance by fluorescenc... 11/09/2011 - 13/09/2011
  70  Comparing the accuracy of stool antigen tests for the detection of Helicobacter pylori infection in ... 11/09/2011 - 13/09/2011
  71  Comparasion of sequential and classical therapies for Helicobacter pylori eradication in children an... 11/09/2011 - 13/09/2011
  72  Evaluation of Helicobacter pylori infection and clarithromycin resistance by fluorescence in situ hy... 28/08/2011 - 01/09/2011
  73  Antimicrobial activity of essential oils against H. pylori... 17/09/2010 - 19/09/2010
  74  A natural antioxidant: Trans-resveratrol against H. pylori... 17/09/2010 - 19/09/2010
  75  Indicator Medium for Culture and Identification of H. pylori Colonies Isolated from Gastric Biopsy S... 17/09/2010 - 19/09/2010
  76  Characterization of H. pylori CagA EPIYA motifs in H. pylori strains of Turkish origin... 16/09/2010 - 18/09/2010
  77  Is Antibiotic Supplemented Culture Medium Inhibits Recovery of H-pylori from Gastric Biopsy Specimen... 16/09/2010 - 18/09/2010
  78  A novel convenient culture medium for isolation of H. pylori from gastric biopsy specimens... 16/09/2010 - 18/09/2010
  79  CagA, CagA EPIYA motifs and histopathological features in gastric Helicobacter pylori infection... 31/08/2010 - 03/09/2010
  80  Floresan İn Situ Hibridizasyon (FISH) ve Real-Time PCR Yöntemleri ile Helicobacter pylori Enfeksiy... 20/04/2010 - 22/04/2010
  81  Helicobacter pylori Enfeksiyonu Tanısı ve Klaritromisin Direncinin Saptanmasında İki Farklı Rea... 20/04/2010 - 22/04/2010
  82  The importance of the positivity duration for rapid urease test in the diagnosis of Helicobacter pyl... 17/09/2009 - 19/09/2009
  83  Immunity marker of Helicobacter pylori in adult patients with dyspepsia: Autoantibodies against pari... 17/09/2009 - 19/09/2009
  84  Identification of Eastern Asian cagA 3' region using a single PCR technique... 17/09/2009 - 19/09/2009
  85  Identification and characterization of CagA EPIYA motifs in Turkish origin strains... 17/09/2009 - 19/09/2009
  86  Helicobacter pylori detection and susceptibility testing: histopathology through culture to FISH.... 17/09/2009 - 19/09/2009
  87  The effect of 50 Hz electromagnetic field (EMF) ob Helicobacter pylori... 17/09/2009 - 19/09/2009
  88  The importance of stool antigen test for the diagnosis of Helicobacter pylori infection and eradicat... 16/05/2009 - 19/05/2009
  89  Isolation and characterization of Helicobacter pylori in dyspeptic patients of Izmir, Turkey... 20/09/2007 - 22/09/2007
  90  An evaluation of urine based and serum anti- Helicobacter pylori antibody tests for the detection of... 20/09/2007 - 22/09/2007
  91  A questionnaire survey to test and treat strategy of Helicobacter pylori infection by the second yea... 20/09/2007 - 22/09/2007
  92  Importance of anti-Helicobacter pylori CagA IgG for Helicobacter pylori infection in adult patients ... 20/09/2007 - 22/09/2007
  93  Urine-based ELISA testing for the diagnosis and confirmation of eradication of Helicobacter pylori i... 20/09/2007 - 22/09/2007
  94  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde H. pylori IgG Seropozitifliğinin Saptanması... 12/09/2006 - 16/09/2006
  95  Helicobacter pylori ve Klaritromisin Direncinin Floresan İn Situ Hibridizasyon Metodu (FISH) ile Sa... 12/09/2006 - 16/09/2006
  96  Helicobacter pylori IgG Antibody Positivity at Dokuz Eylül University Hospital, Turkey... 07/09/2006 - 09/09/2006
  97  Detection of Helicobacter pylori infection by invasive methods and two different urine antibody test... 07/09/2006 - 09/09/2006
  98  Comparison of invasive methods and two different stool antigen tests for diagnosis of Helicobacter p... 24/11/2005 - 26/11/2005
  99  Helicobacter pylori enfeksiyonu tanısında iki farklı dışkı antijen testinin invaziv yöntemler... 16/11/2005 - 20/11/2005
  100  Helicobacter pylori enfeksiyonu tanısında indirek floresan antikor testinin değerlendirilmesi.... 16/11/2005 - 20/11/2005
  101  Diagnosis of Helicobacter pylori infection and determination of clarithromycin resistance in stool s... 12/10/2005 - 14/10/2005
  102  Detection of Helicobacter pylori DNA by a New Stool PCR Method in Adult Dyspeptic Patients... 22/09/2004 - 24/09/2004
  103  Helicobacter pylori status by updated Sydney system and CagA positivity in adult dyspeptic patients:... 22/09/2004 - 24/09/2004
  104  Effects of subminimal inhibitory concentrations of three antimicrobials on the virulence factors and... 01/05/2004 - 04/05/2004
  105  ASSURE rapid test for diagnosis of Helicobacter pylori infection: a new proposal test?... 01/05/2004 - 04/05/2004
  106  Detection of Helicobacter pylori infection by ELISA and Westernblot techniques and evaluation of ant... 01/05/2004 - 04/05/2004
  107  Fungal örneklerde modifiye gliserin ? jelatin tekniği ile preparat hazırlama... 27/05/2003 - 30/05/2003
  108  Helicobacter pylori tanısında iki farklı dışkı antijen testinin karşılaştırılması... 30/03/2003 - 03/04/2003
  109  Mide biyopsisinde Helicobacter pylori tanısında Hematoksilen & Eosin, Giemsa, Gram ve Diff-3 boyal... 30/03/2003 - 03/04/2003
  110  Helicobacter pylori eradikasyonunda ranitidin bizmut sitrat ve proton pompası içeren eradikasyon t... 01/10/2002 - 06/10/2002
  111  Antı-glıadın ve antı-endomysıum antikorlarının EIA ve IFA yöntemleriyle araştırılması.... 09/05/2001 - 13/05/2001
  112  Antinükleer Antikorların Saptanmasında İmmünfloresan ve Enzim İmmün Yöntemlerinin Karşıla... 09/05/2001 - 13/05/2001
  113  Konnektif doku hastalıklarının tanısında antinükleer (ANA) ve anti-double stranded DNA (Anti-d... 09/05/2001 - 13/05/2001
  114  Anti nötrofil sitoplazmik antikorların (ANCA) varlığının tanısal önemi... 09/05/2001 - 13/05/2001
  115  Comprasion of serum antigliadin, antiendomysium antibodies by IFA and ELISA in patients with Familia... 01/04/2001 - 04/04/2001
  116  Antinükleer antikorların saptanmasında immünfloresan, enzim immünassay ve western blot yönteml... 08/10/2000 - 13/10/2000
  117  Skleroderma tanısında scl-70?in western blot tekniği ile saptanması... 08/10/2000 - 13/10/2000
  118  Anti-Helicobacter pylori antikor varlığının Elisa yöntemi ile araştırılması... 08/10/2000 - 13/10/2000
  119  Skleroderma tanısında Scl-70?in Western blot tekniği ile saptanması (Bir olgu nedeni ile)... 08/10/2000 - 13/10/2000
  120  Brucella İnfeksiyonunun Serolojik Tanısında Rose Bengal, Standart Tüp Aglütinasyon ve Brucellac... 08/10/2000 - 13/10/2000
  121  Toxoplasmos tanısında spesifik IgA antikorlarının tanısal değeri... 03/10/1999 - 08/10/1999
  122  İzmir Kahramanlar Verem Savaş Derneğine başvuran hastaların pozitif kültürlerinde antimikobak... 17/05/1999 - 19/05/1999
 • NO AD YIL
  1  Tıbbi Laboratuvar Testleri El Kitabı...  2011
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Aerop ve Fakültatif Gram-Pozitif Basiller Corynebacterium Türleri Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology...  2017
  2  Çölyak Hastalığı Serolojik Tanı Testleri Çölyak Hastalığı ile Yaşam El Kitapçığı Dokuz Eylül Üniversitesi \nAvrupa Bilim ve Eğlen...  2012
  3  Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Yöntemleri Hastane İnfeksiyonları...  2009
  4  Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Yöntemleri Hastane İnfeksiyonları...  2003
 • NO AD TARIH
  1  Helicobacter pylori enfeksiyonunda primer tetrasiklin ve levofloksasin direncinin belirlenmesi...  8/2015 - 6/2017
  2  Çocuklarda Helicobacter pylori enfeksiyonunda amoksisilin, klaritromisin ve metronidazole karşı primer antibiyotik direncinin belirlenmesi...  1/2014 - 2/2015
  3  Helicobacter pylori enfeksiyonunda tetrasiklin,amoksisilin,levofloksasin primer direncinin fenotipik yöntemler ile, klaritromisin direncinin fenotipik ve genotipik yöntemler ile araştırılması...  11/2013 - 1/2015
  4  DEVELOPMENT OF CINNAMON OIL LOADED CHITOSAN BASED DRUG RELEASING SYSTEMS FOR HELICOBACTER PYLORI TREATMENT AND INVESTIGATION OF DRUG RELEASING PROPERTIES...  1/2012 - 12/2015
  5  Farklı gastrointestinal yakınmalar ile başvuran çölyak ön tanılı çocuk hastalarda Helicobacter pylori enfeksiyonunun görülme sıklığı ve demir eksikliği anemisi ile ilişkilendirilmesi...  2/2012 - 5/2012
  6  Gastrik biyopsi ve dışkı örneklerinden izole edilen Helicobacter pylori genomik DNA'sında klaritromisin ve levofloksasin duyarlılığının moleküler yöntemler ile belirlenmesi...  2/2012 - 6/2013
  7  Çocuklarda Helicobacter pylori enfeksiyonunda klaritromisine karşı primer antibiyotik direncinin moleküler yöntemler ile belirlenmesi...  1/2010 - 12/2010
  8  Çocuklarda Helicobacter pylori enfeksiyonunda standart ve ardışık tedavinin etkinliğinin karşılaştırılması...  5/2010 - 5/2011
  9  Helicobacter pylori'nin Eradikasyonunda Etkili Uçucu Yağların Ve Klaritromisinin Kitosan Bazlı Mikrokürelerden Kontrollü Salımı...  8/2009 - 8/2010
  10  Helicobacter pylori CagA EPIYA Motiflerinin Klaritromisin Direnci, Gastropatolojik ve Klinik İlişkisinin Araştırılması...  10/2009 - 10/2011
  11  Helicobacter pylori eradikasyonunda ilk sira tedavi olarak levofloksasin içeren üçlü tedavi protokolünün etkinliği...  1/2009 - 3/2011
  12  Helicobacter pylori enfeksiyonunda bakteriyel dış membran proteinlerinin incelenmesi...  12/2008 - /
  13  Plasma levels of pepsinogen I,pepsinogen II,gastrin-17 and H.pylori IgA IgG antibodies an ELISA test panel intended for diagnosis of H.pylori infection and atrophic gastritis and related risks as well as for the risk of assessment of the risk of the complications of gastroesophageal reflux diseases...  1/2008 - 1/2011
  14  Helicobacter pylori tanısında kullanılan Hızlı Üreaz testinin pozitifleşme süresinin araştırılması...  1/2008 - 1/2009
  15  Dispeptik hastalarda ELISA ve Westernblot yöntemleriyle Helicobacter pylorinin antijenik varyasyonlarının araştırılması...  11/2007 - 11/2009
  16  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Polikliğinde endoskopi endikasyonu konulan hasta grubunda Helicobacter pylori enfeksiyonunun araştırılması...  1/2007 - 1/2008
  17  Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Veren Hekimlerin ve DEÜ Tıp Fakültesi Dönem 6 Öğrencilerinin Dispepsi Yakınması ile Gelen Hastaya ve Helicobacter pylori Enfeksiyonuna Yaklaşımı...  1/2006 - 1/2007
  18  Helicobacter pylori enfeksiyonu tanısında idrar antikor testleri ile invaziv metodların karşılaştırılması...  4/2006 - 7/2007
  19  Helicobacter pylori eradikasyon kontrolünde idrarda Helicobacter pylori antikorunun etkinliği...  4/2006 - 4/2007
  20  Helicobacter pylori ve klaritromisin direncinin parafin bloklarda floresan in situ hibridizasyon yöntemi ile belirlenmesi...  5/2005 - 8/2006
  21  Helicobacter pylori (HP) antijen ve DNAsının feçeste, HP antikorunun serumda saptanması ve invaziv-noninvaziv tanı yöntemlerinin karşılaştırılması...  5/2002 - 6/2004
 • NO AD YIL
  1  Tübitak Yayın Teşvik Ödülü...  2006
  2  Tübitak yayın Teşvik Ödülü...  2008
  3  Helicobacter pylori'nin eradikasyonuna yönelik biyobozunur polimer bazlı kontrollü salım yapabil...  2012
  4  Yurtdışı kongre teşvik ödülü...  2012
 • NO AD YIL
  1  Tübitak  1989