Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. BEYAZIT YEMEZ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Ege Tıp Fakültesi  1982
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dalı  1991
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri  2000
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2010
 • NO AD YIL
  1  Ritmik Cimnastikçilerde Yarışma Öncesi Kaygı Düzeylerinin Yarışma Sonuçlarıyla İlişkisi...  2013
  2  The effects of anxiety and depression symptoms on treatment adherence in COPD patients...  2013
  3  The validity and reliability of Turkish version of separation anxiety symptom inventory and adult se...  2012
  4  Ayrılma Anksiyetesi Belirtileri İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşmesi Türkçe Versiyonunun Psikometri...  2012
  5  Anxıous Personality Is A Risk Factor For Developing Complex Regional Pain SyndromeType I...  2012
  6  The Influence of Health Care Reforms on Work Related Attitudes and Anxieties of Primary Care Physic...  2011
  7  Anxiety Sensitivity and Its Importance in Psychiatric Disorders...  2011
  8  The validity and reliability of the Turkish version of the anxiety sensitivity index-3...  2010
  9  Quality of life, frequency of anxiety and depression in obstructive sleep apnea syndrome...  2008
  10  Panik bozuklukta GABAerjik ve glutamaerjik sistemler...  2008
  11  Konsültasyon liyezon psikiyatrisi uygulamaları ve farmakoterapi tercihlerinde değişim...  2007
  12  Zabıtaların sosyodemografik özellikleri ve çalışma yaşamı bileşenleriyle şiddetle karşılaşma durumla...  2007
  13  Parkinson Hastalığı'nda depresyon sıklığı ve yaşam kalitesini etkileyen faktörler...  2007
  14  Socio-demographic features and emotional-behavioral problems in a girl's orphanage in Turkey...  2006
  15  The relationship of pressure-pain threshold with alexithymia in healthy young subjects...  2005
  16  Mental health and communication skills training for the staff in a girls orphanage...  2005
  17  Yıkıcı Davraınış Bozukluklarında DSM IV Belirtileri Açısından Anne ve Öğretmen Verilerin Uyumu...  2002
  18  Sağlık alanında okuyan öğrencilerin empati beceri düzeyi ile ruhsal bozukluğu olanlara tutumları ara...  2001
  19  Tourette Bozukluğunda Ailesel, Davranışsal ve Klinik Özellikler....  2001
  20  Tc-99m HMPAO brain perfusion SPECT in drug-free obsessive-compulsive patients without depression...  2001
  21  Tıp eğitiminde iletişim becerileri: çağdaş yöntem ve teknikler...  2001
  22  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısına Varılan Olguların DSM-IV Ölçütlerine Göre Belirti ...  2000
  23  Technetium-99m DTPA Inhalation Scintigraphy in Patients Treated with Fluoxetine and Maprotiline: Pre...  2000
  24  Romatoid artritli hastalarda aleksitimik özellikler...  2000
  25  Refraktif cerrahi uygulanmış olgularda psikometrik değerlendirme...  2000
  26  Psychosexual function in CAPD and hemodialysis patients...  1999
  27  Depresyon Etiyolojisi...  1998
  28  Dinar Depremi Sonrası Çocuklarda Görülen Ruhsal Belirtiler....  1998
  29  Aktif tıp eğitimi ve probleme dayalı öğrenme...  1997
  30  Epileptik Çocuklarda Görsel İşitsel Sayı Dizisi (GİSD-A) Uygulaması....  1996
  31  Spor ve Psikiyatri...  1996
  32  Fibromiyalji sendromunda psikolojik faktörlerin değerlendirilmesi...  1996
  33  Psödemans-depresyonda tanı aracı olarak SPECT FAS sözcük üretme testi: Bir olgu...  1995
  34  Superior sagital sinüs trombozu...  1989
 • NO AD TARİH
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Psikiyatri Kurulunda Değerlendirilen Olguların So... 05/10/2018 - 07/10/2018
  2  Ritmik Cimnastikçilerde Yarışma Öncesi Kaygı Düzeylerinin Yarışma Sonuçlarıyla İlişkisi... 07/11/2014 - 09/11/2014
  3  Comorbidity and psychological differences among patients with anxiety disoders... 20/09/2008 - 25/09/2008
  4  Psikiyatri polikliniğine geliş sayısını etkileyen faktörler... 19/09/2008 - 19/09/2008
  5  Temperament and character differences among patients with anxiety disorders... 28/11/2007 - 02/12/2007
  6  Radius Distal Uç Kırığı Sonrası Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Tip 1 Gelişimi; Psikolojik... 24/10/2007 - 29/10/2007
  7  Social anxiety and blood-injury phobias in Turkish medical students... 19/05/2007 - 24/05/2007
  8  Tıp fakültesi öğrencilerinde sosyal anksiyete ve kan-enjeksiyon-yaralanma fobisi... 25/04/2007 - 28/04/2007
  9  Esansiyel tremorda depresyon sıklığı ve yaşam kalitesi... 25/04/2007 - 28/04/2007
  10  Parkinson hastalığında depresyon ve yaşam kalitesi... 01/11/2006 - 05/11/2006
  11  Bir üniversite hastanesi konsültasyon liyezon psikiyatrisi uygulamalarında değişim1998-2005... 01/11/2006 - 05/11/2006
  12  Obstruktif uyku-apne sendromlu olgularda anksiyete, depresyon sıklığı ve yaşam kalitesi... 25/10/2006 - 29/10/2006
  13  Psikiyatri polikliniğine başvuran hastalarda yapılandırılmış görüşme ile DSM-IV tanıları... 01/10/2006 - 05/10/2006
  14  Çalışma yaşamı bileşenleri ile anksiyete arasındaki ilişki... 06/09/2006 - 08/09/2006
  15  The state of municipal police facing with violence in working life... 11/06/2006 - 16/06/2006
  16  Anxiety sensitivity, alexithymia, abuse, personal properties and quality of life in patients with ir... 24/11/2005 - 26/11/2005
  17  Polikliniğe ilk kez başvuran hastalarda ansiyete bozukluklarının sıklığı ve komorbidite... 15/11/2005 - 20/11/2005
  18  İzmir'de zabıtaların çalışma yaşamında şiddetle karşılaşma durumları... 06/09/2005 - 06/09/2005
  19  İRRİTABLE BARSAK SENDROMU OLAN HASTALARDA ANKSİYETE DUYARLILIĞI, ALEKSİTİMİ, İSTİSMAR, Kİ... 30/08/2005 - 04/09/2005
  20  İzmir'de Zabıta Memurlarının Çalışma Yaşamı Bileşenlerinin İncelenmesi... 03/11/2004 - 06/11/2004
  21  Sağlıklı genç bireylerde basınç ağrı eşiği ve aleksitimi arasındaki ilişki... 28/10/2004 - 31/10/2004
  22  Bir kız öğrenci yurdu personelinin ruh sağlığı ve iletişim becerileri eğitimi... 21/04/2004 - 24/04/2004
  23  Arythmic markers affected by clozapine treatment in patients with schizophrenia: heart rate variabil... 01/03/2004 - 04/03/2004
  24  Preliminary Results of Our Smoking Cessation Outpatient Clinic... 03/08/2003 - 08/08/2003
  25  Sigara bıraktırma poliklinimizin erken dönem sonuçları... 23/04/2003 - 26/04/2003
  26  Bipolar bozukluk hastasında düşük serum lityum düzeyi ile ortaya çıkan lityum toksisitesi-Olg... 01/04/2003 - 04/04/2003
  27  Bir kız yetiştirme yurdunda sosyodemografik özellikler ve coşkusal-davranışsal sorunlar... 07/03/2003 - 09/03/2003
  28  Kanser Tanısı Hastalara Nasıl Söylenmeli... 22/10/2002 - 27/10/2002
  29  Hekim Hasta İletişiminde Hastaların Bazı Beklentileri.... 22/10/2002 - 27/10/2002
  30  Dibe Vurmak-Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III, Modül 8... 02/10/2001 - 06/10/2001
  31  Tıp eğitiminde iletişim becerisi... 24/04/2001 - 28/04/2001
  32  Şizofrenik bozukluk tanısı olan hastalar ile yakınlarında yaşam kalitesi ve depresyon... 03/10/2000 - 07/10/2000
  33  Öğrencilerde Empatik Beceri Düzeyi İle Akıl Hastalıklarına Tutumlar Arasındaki İlişki... 22/06/1999 - 26/06/1999
  34  Tourette Bozukluğunda Ailesel ve Davranışsal Özellikler... 28/04/1999 - 30/04/1999
  35  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda DSM-IV Belirti Sıklığı... 15/04/1999 - 18/04/1999
  36  Fluoksetin ve maprotilin kullanan hastalarda tedavi öncesi ve sonrası Tc-99m DTPA inhalasyon sinti... 01/04/1999 - 05/04/1999
  37  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Iletişim Becerileri Programı... 12/11/1998 - 15/11/1998
  38  Obsesif kompulsif bozuklukta sertraline tedavisi: Çok merkezli bir çalışmada bir merkezin sonuç... 29/09/1998 - 03/10/1998
  39  Kantitatif Elektroensefalogram ve Psikiyatride Kullanım Alanları... 29/09/1998 - 03/10/1998
  40  Romatoid artritli hastalarda aleksitimik özellikler... 27/09/1998 - 30/09/1998
  41  Pratisyen hekimlere depresyonla ilgili eğitim programı... 10/12/1997 - 14/12/1997
  42  Aktif tıp eğitimi ve probleme dayalı öğrenme... 01/10/1997 - 04/10/1997
  43  Psycho-sexual Functions in CAPD Patients... 20/02/1997 - 23/02/1997
  44  Psikodramanın Kontrol Odağı, Aleksitimi ve Empatik Eğilim Düzeylerine Etkisi.... 18/09/1996 - 20/09/1996
  45  Psikodrama Eğitim Grubundaki Öğrencilerin Engellenmeye Dayanma Düzeyleri ve Empatik Eğilim Düz... 05/09/1996 - 07/09/1996
  46  A training course for primary care physicians and medical students in the management of depression... 01/09/1996 - 03/09/1996
  47  Serebral trauma sonrası pozitif belirtilerde düzelme görülen şizofrenik monozigotik ikizlerde b... 12/06/1996 - 15/06/1996
  48  Farklı tip yeme bozuklukları olan monozigotik ikizlerde SPECT bulguları... 12/06/1996 - 15/06/1996
  49  Dinar depremi sonrası çocuklarda görülen ruhsal belirtiler... 27/03/1996 - 30/03/1996
  50  Psikiyatri polikliniğinde yazılan reçete profilindeki değişim... 27/09/1995 - 30/09/1995
  51  Psikodrama Grup Terapisi Sürecinde Aleksitimik Özellikler ile Sosyometrik Test Sonuçlarının İl... 27/09/1995 - 30/09/1995
  52  Changes in prescription profiles between 1989-1990 and 1993-1994 at a psychiatric outpatient clinic ... 03/09/1995 - 08/09/1995
  53  Differencial diagnosis of pseudodementia using Tc 99m HMPAO brain SPECT after frontal cortex activa... 24/08/1995 - 27/08/1995
  54  Tanısal görüşmede tanı değişikliğine neden olan ve görüşme süresini etkileyen etkenler... 09/09/1994 - 14/09/1994
  55  Alkol kullanım bozukluğu belirleme testi ile alkol kullanım bozukluğu yaygınlığının araşt... 09/09/1994 - 14/09/1994
  56  Psikiyatrik tanı gruplarında tanısal görüşmeye ilişkin bazı özelliklerin karşılaştırıl... 09/09/1994 - 14/09/1994
  57  Correlations of symptoms with cerebral perfusion abnormalities in atypical psychiatric patients... 21/08/1994 - 24/08/1994
  58  SPECT FAS word generation test as a diagnostic tool in pseudodementia-depression: A case report... 05/05/1994 - 06/05/1994
  59  Psikolojik danışma ve rehberlik öğrencilerinde psikodramanın empatik eğilim ve empatik beceri ... 28/04/1994 - 30/04/1994
  60  Tanısal görüşmeye ilişkin özellikler... 29/09/1993 - 04/10/1993
  61  Öz zeka imgesinin kişinin affektif durumu üzerine etkisinin araştırılması... 29/09/1993 - 04/10/1993
  62  Aleksitimi ile demografik özellikler arasında ilişki araştırılması... 06/11/1991 - 09/11/1991
  63  Psikosomatik somatoform ve diğer psikiyatrik bozukluklarda aleksitimi skorlarının birbiriyle ve k... 06/11/1991 - 09/11/1991
  64  Documenting psychotropic drug use: The outpatient prescription profıles.... 15/10/1991 - 18/10/1991
  65  Bir üniversite hastanesinin psikiyatri polikliniği epidemiyolojisi... 01/11/1990 - 04/11/1990
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Uyuşturucu ve Alkol Kullanımı Paramedik (Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri için)...  2000
 • NO AD YIL
  1  Rasim Adasal Ruh Sağlığı Bilim Ödülü...  2002
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2017- Eylül 2020
  2 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2003- Kasım 2006