Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. İHSAN ŞÜKRÜ ŞENGÜN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI KLİNİK NOROFİZYOLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1984
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı  1991
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji  2006
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  Therapeutic plasma exchange in neurological disaeses: Eleven years experience at a tertiary care cen...  2021
  2  Selective bilateral vestibular neuropathy in a Turkish CMT1B family with a novel MPZ mutation...  2021
  3  Vestibular impairment in Charcot?Marie?Tooth disease...  2021
  4  Awareness and Knowledge Levels of Osteoporosis in Patients with Neuromuscular Diseases: A Multicentr...  2019
  5  Vestibular impairment in chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy...  2017
  6  Safety and efficacy of eculizumab in anti-acetylcholine receptor antibody-positive refractory genera...  2017
  7  nöropatik ağrının fizyopatolojisi...  2017
  8  Preoperative parameters and their prognostic value in amyotrophic lateral sclerosis patients undergo...  2016
  9  Importance of diaphragm thickness in amyotrophic lateral sclerosis patients with diaphragm pacing sy...  2016
  10  santral alveoler hipoventilasyonlu hastada diyafragma pil uyarı sistemi:olgu sunumu ve ilk türkiye d...  2015
  11  Tetraplejik hastada diyafragma pil uyarı sistemi: Olgu sunumu ve ilk Türkiye deneyimi...  2014
  12  Pregabalin in Chronic Pelvic Pain...  2013
  13  Results Of Diaphragm Pacing Application in Amyotrophic Lateral Sclerosis Patients. First Turkish Exp...  2013
  14  Nöropatik Ağrı Mekanizmaları...  2011
  15  Prevalence of peripheral neuropathy and painful peripheral neuropathy in Turkish diabetic patients....  2011
  16  Amyotrofik Lateral Sklerozun Patogenezi...  2009
  17  Elektrofizyolojik Testlerin Romatolojide Kullanımı...  2006
  18  Atrial Fibrilasyonlu İskemik İnme Hastalarında İnme Alt Tipleri ve Diğer Risk Fajtörleri...  2004
  19  Myastenia gravis tedavisinde mikofenolat mofetil...  2004
  20  Tümör nekrozis faktör-alfa tek başına multipl sklerozda relapsın habercisi değildir...  2004
  21  Bir Olgu Nedeniyle Guillain Barre Sendromunda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon...  2003
  22  serum anti-fas antibody levels in amyotrophic lateral sclerosis...  2003
  23  PARP expression is increased in astrocytes but decreased in motor neurons in the spinal cord of spor...  2003
  24  Antifosfolipid Antikor (APLA) Sendromu: Olgu Sunumu...  2003
  25  Multiple sclerosis and parkinsonism: a case report...  2002
  26  Multipl sklerozda ölüm nedenleri: 16 yıllık bir seride kesitsel analiz...  2002
  27  Coexistence of myasthenia gravis and multiple sclerosis in two cases; a coincidence?...  2002
  28  Primer Progresif Afazi: Bir Olgu Sunumu...  2001
  29  Distribution of some extracellular matrix proteins and ultrastructural findings in sural nerve biop...  2001
  30  Nöbet rekürrensi olan epileptik olguların klinik özellikleri....  2001
  31  Distrofinopatili Hastaların Genetik ve Mental Açıdan Değerlendirilmesi...  2001
  32  Gündüz uzun süreli EEG incelemesi...  2000
  33  Amyotrofik Lateral Skleroz'un Patogenez....  1999
  34  Myastenia Gravis?in Patogenezi...  1999
  35  Bir Ailede Huntington Koresi ve Nörofibromatozis Birlikteliği....  1993
  36  Multipl Sklerozda Yüksek Doz Metil Prednizolon Tedavisinin Klinik Tablo Üzerine Etkileri...  1993
  37  Nöromuskuler hastalıkların tanısında ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans gör...  1993
  38  Multipl Sklerozda Akkiz Monoküler Pendüler Nistagmus...  1990
  39  beckwith-wiedemann sendromu...  1990
  40  Hallervorden-Spatz Hastalığı...  1990
 • NO AD TARİH
  1  Pregabalin ile tedavi edilen huzursuz genital sendrom olgusu... 21/09/2022 - 25/09/2022
  2  Vestibular impairment in Charcot-Marie-Tooth disease... 29/05/2019 - 02/06/2019
  3  Awereness and Knowledge Level of Osteoporosis in Patients with Neuromuscular Diseases- Multicentre S... 27/06/2018 - 29/06/2018
  4  Solunum Güçlüğü Gelişen Kronik İnflamatuar Demiyelinizan Polinöropati Olgusu... 25/11/2016 - 01/12/2016
  5  VESTIBULAR IMPAIRMENT IN CHRONIC INFLAMMATORY DEMYELINATING PERIPHERAL NEUROPATHY... 05/06/2016 - 08/06/2016
  6  Otoimmun Limbik Ensefalit: Bir Olgu Sunumu... 02/06/2016 - 05/06/2016
  7  Propafenone Responsive Myotonic Dystrophy... 21/11/2014 - 27/11/2014
  8  propafenon'na yanıtlı myotonik distrofi... 21/11/2014 - 27/11/2014
  9  Halüsinasyonlarla Seyreden, Temporal Lob Semiyolojisi Gösteren ve İnteriktal Parietal Odak Saptan... 21/11/2014 -
  10  Inpatient physiotherapy management for stiff person syndrome... 31/05/2014 - 03/06/2014
  11  A Case of Stiff-Person Ameliorated with Plasmapheresis... 15/11/2013 - 21/11/2013
  12  Plazmaferez İle Düzelen Bir Stiff-person Olgusu... 15/11/2013 -
  13  Plazmafereze Yanıt Veren Bir Otonom Nöropati Olgusu... 15/11/2013 -
  14  Wolfram (DIDMOAD) sendromlu Bir Olgu... 15/11/2013 - 21/11/2013
  15  Anti GAD antikoru pozitif ensefalit olgusu... 27/09/2013 - 29/09/2013
  16  PRELIMINARY RESULTS OF DIAPHRAGM PACİNG APPLİCATİON İN AMYOTROPHİC LATERAL SCLEROSİS PATİENTS... 26/05/2013 - 29/05/2013
  17  Amyotrofik Lateral Sklerozlu Hastalara Diyafragma Pil Uygulamasının Erken Dönem Sonuçları. İlk... 25/04/2013 - 28/04/2013
  18  Tetraplejik Hastada Diyafragma Pil Uyarı Sistemi: Olgu Sunumu ve İlk Türkiye Deneyimi... 25/04/2013 - 28/04/2013
  19  Amyotrofik Lateral Sklerozlu Hastalarda Diyafragma Pil Uygulamasının Erken Dönem Sonuçları. İl... 03/04/2013 - 07/04/2013
  20  Antibiyotik çağında bir geç nörosifiliz olgusu: 33 yaşında transseksüel hasta... 13/03/2013 - 17/03/2013
  21  Brusella Vasküliti: Bir Olgu... 16/11/2012 - 22/11/2012
  22  Farklı Etiyolojilere Bağlı İki Hipokalemik Paralizi Olgusu... 16/11/2012 - 22/11/2012
  23  Klinik ve Elektrofizyolojik Bulgularla Guillain Barré Sendromunu Taklit Eden Hipokalemik Periyodik ... 25/04/2012 - 29/04/2012
  24  Aripiprazol'e bağlı geç diskinezi... 11/04/2012 - 14/04/2012
  25  Pregabalin in Chronic Pelvic Pain... 26/05/2011 - 29/05/2011
  26  Retinitis Pigmentosa ve Miyoshi miyopatisi birlikteliği... 12/11/2006 - 17/11/2006
  27  Migren nedeni olarak Glomus Jugulare Tümörü... 12/11/2006 - 17/11/2006
  28  Hemiplejik Migren Plus... 12/11/2006 - 17/11/2006
  29  Amyotrophic Lateral Sclerosis and Lyme Borreliosis... 02/07/2006 - 07/07/2006
  30  A case with Myoshi myopathy and retinis pigmentosa.... 05/05/2006 - 06/05/2006
  31  Herediter sferositoz olgusunda iskemik strok... 19/10/2002 - 23/10/2002
  32  Myastenia Gravisli hastaların polisomnografik özellikleri(ön bildiri)... 19/10/2002 - 23/10/2002
  33  Antifosfolipid sendrom: Olgu sunumu... 19/10/2002 - 23/10/2002
  34  Strokta atrial fibrilasyonun diğer risk faktörleriyle birlikteliği... 19/10/2002 - 23/10/2002
  35  Myastenia Gravisde anti-asetilkolin reseptör antikorları ile klinik arasındaki ilişki... 02/11/2000 - 05/11/2000
  36  Primer progresif afazi: olgu sunumu... 02/11/2000 - 05/11/2000
  37  Gündüz Uzun Süreli EEG izlemi... 10/10/2000 - 15/10/2000
  38  Probabl Alzheimer Hastalığı Olgularında Mental durum Testinin kısa kognitif Muayeneye denkliği... 24/10/1999 - 28/10/1999
  39  Servikal Distoni ve Botulinum Toksin-A Uygulaması... 24/10/1999 - 28/10/1999
  40  Periferik ve Santral Sinir Sisteminin Birlikte Tutulduğu Demyelinizan Hastalıkta Sural Sinirde Eks... 24/10/1999 - 28/10/1999
  41  Relapsing remitting multipl skleroz (RRMS) hastalarında TNF-alfa üretim kapasitesinin ölçümüyl... 24/10/1999 - 28/10/1999
  42  Interferon tedavisi altındaki relapsing-remitting seyirli multipl skleroz hastalarında klinik rela... 24/10/1999 - 28/10/1999
  43  Distrofinopatili Hastaların Klinik ve Genetik Açıdan Değerlendirilmesi... 24/10/1999 - 28/10/1999
  44  Seririyat-ı Asabiyeden Nöroloji Anabilim Dalına... 24/10/1999 - 28/10/1999
  45  Clinic and Genetic Evaluation of Patients with Dystrophinopathy... 14/10/1999 - 16/10/1999
  46  Cause of death in multiple sclerosis... 14/09/1999 - 16/09/1999
  47  Duchenne Musküler Distrofi:Delesyonlu İkizler... 26/04/1998 - 30/04/1998
  48  Multiple sclerosis and movement disorders, ECTRIMS 97.... 02/11/1997 - 05/11/1997
  49  Parkinsonism in multiple sclerosis. ECTRIMS 97.... 02/11/1997 - 05/11/1997
  50  Nöbet rekürrensi olan epileptik olguların klinik özellikleri.... 27/10/1997 - 27/10/1997
  51  Striopallidodentat Kalsifikasyon Saptanan Üç Olgunun Manyetik Rezonans Görüntüleme Özellikleri... 04/10/1993 - 06/10/1993
  52  Bir ailede Huntington Koresi ve nörofibromatozis birlikteliği.... 21/10/1992 - 21/10/1992
  53  Multipl Sklerozda kognitif fonksiyonlardaki değişiklikler ve manyetik rezonans görüntüleme bulg... 08/11/1990 - 11/11/1990
  54  Hallervorden Spatz Hastalığı: Olgu Sunumu... 08/11/1990 - 11/11/1990
  55  Yarımalan Görsel Uyarılmış Potansiyellerin Genikulokalkarin Lezyonlarda İncelenmesi... 08/11/1990 - 11/11/1990
  56  Multipl Sklerozda Monoküler Akkiz Pandüler Nistagmus: Olgu Sunumu... 08/11/1990 - 11/11/1990
  57  Rinoserebral Mukormikoz... 08/11/1990 - 11/11/1990
  58  Beckwith-Widemann Sendromu: Olgu Sunumu... 08/11/1990 - 11/11/1990
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  İmmün aracılı otonomik nöropatiler Temel ve Klinik Nöroimmünoloji...  2013
  2  motor nöron hastalığı nöroloji temel kitabı...  2012
  3  nöropatik ağrı mekanizmaları nöropatik ağrı...  2009
 • NO Görev
  1 Beyin Dinamiği Multidisipliner Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Aralık 2021- Temmuz 2023