Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. HAKKI OGÜN SERCAN TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü  1990
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı  1993
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı  1998
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji  2008
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  Dvl proteins regulate SMAD1, AHR, mTOR, BRD7 protein expression while differentially regulating cano...  2022
  2  Kronik Miyeloid Lösemi (KML) hastalarında DNA Metil Transferaz 3A (DNMT3A) kodlayan gende R882H muta...  2021
  3  KML VE KML LÖSEMİK KÖK HÜCRESİ ARASINDA MİKRORNA EKSPRESYON DEĞİŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ...  2020
  4  Secreted Wnt antagonists in leukemia: A road yet to be paved...  2018
  5  Dishevelled Proteins and CYLD Reciprocally Regulate Each Other in CML Cell Lines...  2017
  6  Systematic mapping of WNT-FZD protein interactions reveals functional selectivity by distinct WNT-FZ...  2015
  7  Cancer stem cell differentiation: TGFß1 and versican may trigger molecules for the organization of t...  2014
  8  Expression profiling of stem cell signaling alters with spheroid formation in CD133high/CD44high pro...  2014
  9  An in-house method for molecular monitoring of BCR-ABL...  2012
  10  Expression profile of WNT, FZD and sFRP genes in human hematopoietic cells...  2010
  11  Beta-catenin mutations are not observed in chronic myeloid leukemia...  2009
  12  sFRP1 promoter methylation is associated with persistant Philadelphia chromosome in chronic myeloid ...  2009
  13  Induction of apoptosis increases expression of non-canonical WNT genes in myeloid leukemia cell line...  2007
  14  Analysis of cytotoxic T lymphocyte antigen-4 (CTLA-4) exon 1 polymorphism in patients with type 1 di...  2004
  15  Microsatallite instability is not a common feature in Medullary Breast Cancer...  2002
  16  Microsatellite instability in early-onset breast cancer....  2002
  17  Microsatellite Instability is a Rare Phenomenon in Transition from Chronic to Blastic Phase Chronic ...  2001
  18  Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM)...  2001
  19  Consistant loss of heterozygosity at 14q32 in lymphoid blast crisis of chronic myeloid leukemia,...  2000
  20  A Turkish family with 6.7 Kb deletion associated with isolated growth hormone deficiency type 1A...  1997
  21  Molecular detection of BCR/ABL mRNA and cytogenetic analysis in CML patients:comparıson of results a...  1997
  22  Two brothers with a 7.0 kb gene deletion associated with isolated growth hormone deficiency type 1A...  1996
 • NO AD TARİH
  1  KML ve KML kanser kök hücrelerindeki mikroRNA ekspresyon profillerinin karşılaştırılması... 01/03/2019 - 03/03/2019
  2  The expression and a possible oncogenic effect of Dvl in CML... 14/09/2016 - 17/09/2016
  3  the role of sfrp1 in cml progression... 14/09/2016 - 17/09/2016
  4  Kronik Miyeloid Lösemide WIF1 Proteininin Tedavi Direncinin Aşılmasına Etkisi... 17/04/2015 - 19/04/2015
  5  Pankreas kanserinde DNA baz hasarının ölçümü ve altta yatan mekanizmaların araştırılması... 27/10/2013 - 30/10/2013
  6  NÖROBLASTOMA HÜCRE HATTINDA KEMOTÖROPATİK AJANLARA YANITTA KANONİKAL VE NON-KANONİKAL WNT YOLA... 27/10/2013 - 30/10/2013
  7  Kronik Miyeloid Lösemi Moleküler Yanıt Takibinde Yaygın Olarak Kullanılabilecek Standartların ... 03/11/2010 - 06/11/2010
  8  Miyeloid Lösemi Öncül Hücrelerinde Erken Embriyonik Kök Hücre Transkripsiyon Faktörlerinin Ek... 03/11/2010 - 07/11/2010
  9  A Role for Noncanonical Wnt signaling in programmed cell death... 09/10/2008 - 11/10/2008
  10  Hematopoetik Kimerizmin Real-Time Quantitative PCR ile Değerlendirilmesi... 24/02/2008 - 27/02/2008
  11  Maternal Periferik Kanda Fetal Genomik DNAnın Belirlenmesi... 06/09/2007 - 09/09/2007
  12  KML ve ALL Olgularında Real Time PCR ile Kimerik Genlerin Saptanması... 24/11/2005 - 27/11/2005
  13  Çocukluk çağı Akut lenfoblastik lösemide tel/aml, bcr/abl, mll/af4 kimerik gen ürünlerinin rt... 21/04/2004 - 24/04/2004
  14  ALL özgü kimerik gen ürünlerinin RT-PCR yöntemi ile saptanması.... 18/04/2002 - 22/04/2002
  15  KML HASTALARINDA MOLEKÜLER ve SİTOGENETİK TANI YÖNTEMLERİ... 18/04/2002 - 22/04/2002
  16  Medüller Meme Kanserlerinde Genomik İnstabilite... 30/04/2001 - 04/05/2001
  17  Bcr/abl antisense ve interferon-a tedavisinin K562 hücrelerine sitotoksik etkisi... 30/04/2001 - 04/05/2001
  18  Kronik Myeloid Lösemi Hastalarının Sitogenetik ve Moleküler Genetik Yöntemlerle Değerlendirilm... 30/04/2001 - 04/05/2001
  19  Microsatellite instability does not have a major contribution in the transition from chronic to blas... 10/09/1998 - 14/09/1998
  20  Mitochondrial cytochrome oxidase activity and mutation analysis of the cytochrome oxidase genes I an... 01/09/1998 - 01/09/1998
  21  1992-1995 yılları arasında DEÜTF Tıbbi Biyoloji Laboratuvarında KML ön tanısı ile gönderil... 23/04/1997 - 26/04/1997
  22  KML ve AML Vakalarında Sitogenetik Çalışmalar... 24/06/1996 - 28/06/1996
  23  Hepatoprotective and immunoactive effects of P.Lanceolata... 24/07/1994 - 29/07/1994
 • NO AD TARIH
  1  ß-katenin yıkım kompleksi düzenleyici genlerinin KML patogenezindeki rollerinin araştırılması...  1/2016 - 12/2016
  2  Kronik Miyeloid Lösemide, tirozin kinaz inhibitörlerine karşı oluşan primer dirençte Wnt/B-katenin yolağı antagonistlerinin rollerinin incelenmesi...  5/2012 - 12/2013
  3  Frizzled gen ürünlerinin apoptotik uyarı verilmiş hücrelerde expresyon düzeylerinin araştırılması...  5/2009 - 11/2010
  4  Frizzled 4,5,7 ve Wnt5b'nin Apoptozis sürecindeki rolünün araştırılması...  10/2007 - 4/2009
  5  Melatonin MCF-7 Meme Kanser Hücre Hatlarında Apoptotik Etkileri...  12/2006 - 12/2008
  6  Wnt/Frizzled Sinyal İleti Yolunun Hematolojik Malignansilerdeki Rolünün Araştırılması...  8/2004 - 4/2005
  7  Tümör hücrelerinde saptanan oksidatif stresin mitokondrial DNA üzerinde yer alan Kompleks I, III ve IV gen bölgelerinin mutasyonu ve ilgili enzim aktivitelerinin araştırılması...  1/1997 - 1/1999
  8  KML ve ALL hastalarında DNA dizisinde meydana gelen primer ve sekonder genetik değişikliklerin rutin hizmet ve araştırma amacıyla moleküler biyolojik yöntemler ile saptanması...  2/1997 - 2/1998
 • NO AD YIL
  1  1. Doktora sonrası ziyaretçi bilim adamı ?Fogarty International Center? araştırmacı bursu...  2001
  2  Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu,Araştırma Birincilik Ödülü...  2001
  3  Prof.Dr.Altan Günalp, Üçüncülük Ödülü...  1998
  4  Poster İkincilik Ödülü...  1993
  5  Bristol Myers Squibb, En iyi laboratuvar çalışması - Endüstri Ödülü...  2008
  6  Poster 3.lük ödülü, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Dernegi...  2015
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Endüstri 4.0 Koordinatörlüğü Kurulu Üyesi, Aralık 2022-Devam ediyor
  2 İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2021-Devam ediyor
  3 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2021-Devam ediyor
  4 İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2018- Mayıs 2021
  5 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2018- Mayıs 2021