Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. SEMİH KÜÇÜKGÜÇLÜ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1985
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  1993
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1995
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji  1998
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2009
 • NO AD YIL
  1  Configuration of the Anesthesia Clinic in the COVID-19 Pandemic: Dokuz Eylül Faculty of Medicine Ane...  2022
  2  Association Between Anterior Cingulate Cortex Neurochemical Profile and Clinical Remission After Ele...  2021
  3  Sex difference and intra-operative tidal volume: Insights from the LAS VEGAS study...  2021
  4  Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi COVID-19 İzlem Merkezi: İşleyiş ve ön bulgular...  2021
  5  Surveillance of COVID-19 patients at a university hospital in Turkey...  2021
  6  Anterior Abdominal Wall Blocks as A Source of Information in A Social Media Network...  2021
  7  The Association of Intraoperative driving pressure with postoperative pulmonary complications in ope...  2021
  8  Successfull Cardiopulkmonary Resuscitation (CPR). Lasting 187 Minute after Aortic Injury during Nep...  2021
  9  COVID-19 Pandemic Action Plan of a University Hospital...  2021
  10  Peri-operative blood transfusion in elective major surgery: incidence, indications and outcome - an ...  2020
  11  Intraoperative ventilator settings and their association with postoperative pulmonary complications ...  2020
  12  Effect of Sugammadex on Ischemia Reperfusion in a Rat Extremity Model...  2020
  13  Association between night-time surgery and occurrence of intraoperative adverse events and postopera...  2019
  14  Intraoperative ventilation settings and their associations with postoperative pulmonary complication...  2018
  15  Post-anaesthesia pulmonary complications after use of muscle relaxants (POPULAR): a multicentre, pro...  2018
  16  The LAS VEGAS risk score for prediction of postoperative pulmonary complications.Bu çalışmada 492 co...  2018
  17  Epidemiology, practice of ventilation and outcome for patients at increased risk of postoperative pu...  2017
  18  A comparison of usage of the laryngeal mask UniqueTM in denticulate and edentulate geriatric patient...  2017
  19  Evaluation of Ibuprofen's Precipitation Characteristics...  2017
  20  Dişsiz geriyatrik hastalarda Laringeal Maske Unique TM ile Supreme TM' nin Karşılaştırılması...  2016
  21  Morbidity and mortality predictivity of nutritional assessment tools in the postoperative care unit...  2016
  22  Comparison of three differentinsertion techniques with LMA-Unique TM in adults: results of a randomi...  2016
  23  Investigating the frequency and causes of diffucult mask ventilationin intraoperative in geriatric p...  2015
  24  Cardioprotective Effects of Remifentanil in a Sympathetic Hyperactivity Model in Rabbits...  2015
  25  Sezaryende Uygulanan Anestezi Yöntemlerinin Retrospektif olarak İncelenmesi...  2015
  26  Effect of Larryngeal Mask Cuff Pressure on Postoperative Pharyngolaryngeal Moorbidity in Geratric Pa...  2015
  27  Parsiyel Larenjektomisi Bulunan Bir Hastada Endobronsiyal Bloker ile Tek Akciger Ventilasyonu...  2014
  28  In vivo proton magnetic resonance spectroscopic examination of benzodiazepine action in humans...  2010
  29  The correlations between the cerebrospinal fluid tau levels, immunological parameters of the cerebro...  2009
  30  The influence of epidural volume extension on spinal block with hyperbaric or plain bupivacaine for ...  2008
  31  The soft seal disposable laryngeal mask airway in adults:comparison of two insertion techniques with...  2008
  32  The influence of epidural volume extension on spinal block with hyperbaric or plain bupivacaine for ...  2008
  33  Gebe tavşanlarda bupivakainin olüşturduğu epileptiform EEG aktivitesi üzerine efedrinin etkisi...  2008
  34  Ratlarda oluşturulan medulla spinalis travma modelinde ketorolak trometamin'in spinal hücre hasarına...  2008
  35  Ratlarda termal ağrı modelinde intratekal uygulanan bupivakainin analjezik etkisine intraperitoneal ...  2008
  36  Termal ağrı modelinde intratekal ropivakainin analjezik etkilerine intratekal midazolamın etkisi...  2007
  37  Sıçanlarda intratekal uygulanan esmolol'ün analjezik etkinliğinin ve nörotoksisitesinin değerlendiri...  2007
  38  Jinekolojik cerrahide anestezi...  2006
  39  Effects of CO2 pneumoperitoneoum on inorganic fluoride:an experimental study in rabbits...  2006
  40  Right Lung atelectasis during general anesthesia with laryngeal mask airway...  2006
  41  Supratentoriyal Yer Kaplayan Oluşumlarda Remifentanil ve Fentanilin Hemodinami ve Postoperatif Erken...  2004
  42  Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM)...  2001
  43  rat hemorajik şok modelinde isofluran ve sevofluranın plazma hepatik Glutatyon- S-transferaz üzerine...  2000
  44  Pediyatrik olgularada kaudal blok uygulamsında klonidin ile bupivakainin karşılaştırılması...  1999
  45  Travma ve Pentoksifilin...  1999
  46  Horner Syndrome During Cesarean Section Epidural Anesthesia (case report)...  1999
  47  Tavşanlarda oluşturulan Hemorajik şok modelinde enteral ve parenteral beslenmenin bakteri translokas...  1998
  48  Çocuk Hastalarda rektal premedikasyonda klonidin ile midazolamın karşılaştırılması...  1998
  49  Interskalen pleksus bloğu sonrası ani solunum durması ve bilinç yitimi (Olgu sunumu)...  1997
  50  Doğum Analjezisinde Bupivakain + Fentanyl ile Bupivakain + Meperidin Kombinasyonlarının Karşılaştır...  1997
  51  Epidural yolla uygulanan benzodiazepinlerin tavşan solunum sistemi, homodinamik ve spinal kord üzeri...  1997
  52  Enteral beslenme sırasında gelişen özafagus tıkanması ( Olgu sunumu)...  1997
  53  Yeniden canlandırma(CPR) konusunda uygulanan klasik ve aktif eğitim yöntemlerinin karşılaştırılması...  1996
  54  New Technique for Catheterization of the Sacral Canal in Rabbits...  1996
  55  Mekanik Ventilatör Tedavisi Uygulanan Hastalarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon...  1996
  56  Multiple-dose activated charcoal in an accidental vancomycin overdose...  1996
  57  Solunum durması ve adele içi ketamin uygulaması...  1995
  58  Deri altına yerleştirilen santral venöz kateterler...  1995
  59  Tavşanlarda Sacral Epidural Kanalın Kronik Kateterizasyonu için yeni bir teknik...  1995
  60  Kas Gevşetici Kullanılmadan Yapılan Entübasyonda Tiyopental ile propofol'ün değerlendirilmesi...  1994
  61  Budd-Chıarı sendromu tedavisi için ortotopik karaciğer transplantasyonu...  1994
  62  Tavşanda Epidural Klonidin Uygulamasının Nörotoksik Etkisi...  1993
 • NO AD TARİH
  1  ultrason altında aksiller brakial pleksus anatomik yerleşimi... 03/11/2022 - 06/11/2022
  2  Sosyal bir media ağında bilgi kaynağı olarak Anterior Abdominal Duvar Blokları, EP019... 28/10/2020 - 30/10/2020
  3  Altmış Beş Yaş üstü Ortopedi Alt Ekstremite cerrahisi hastalarında nöroaksiyel blok öncesin... 07/10/2019 - 10/10/2019
  4  Unexpected intraoperative cardiac arrest ? an unexpected happy end... 19/09/2019 - 21/09/2019
  5  Laparoskopik Jinekolojik Girişimler de Nöromuskuler Bloker Ajan Kullanılmadan Laringeal Maske Air... 07/11/2018 -
  6  Taze donmuş Plazma Transfüzyonu sonrası Akciğer hasarı: Olgu Sunumu... 07/11/2018 -
  7  Russel-Silver Sendromlu Bir Olguda Anestezik Yaklaşım... 07/11/2018 - 11/11/2018
  8  Ultrasound-guided Supraclavicular brachial plexus block versus general anaesthesia for proximal hume... 12/09/2018 - 15/09/2018
  9  The Most Frequently Cited 100 Articles on Ultrasonography in the Anaesthesia Literature... 02/06/2018 - 04/06/2018
  10  Ratlarda ekstremite modelinde Sugammadeksin iskemi reperfüzyon üzerine etkisi... 25/10/2017 - 29/10/2017
  11  Ketojenik Diyet Alan 11 Yaşında Miller-Dieker Sendromlu Olguda Başarılı Anestezi Yönetimi... 25/10/2017 - 29/10/2017
  12  NUTRIC skor ve diğer tarama araçları kullanılarak postoperatif bakım ünitesinde nutrisyon risk... 06/04/2016 - 10/04/2016
  13  Preoperatif Aort Rüptürü Sonrası Kardiyak Arrest: Uzamış KPR'nin Başarılı Yönetimi... 18/03/2016 - 20/03/2016
  14  Beklenmedik İntraoperatif Kardiak arrest-Beklenmedik Mutlu Son... 18/03/2016 - 20/03/2016
  15  Police officer attitudes towards performing cardiopulmonary resuscitation in western part of Turkey... 29/10/2015 - 31/10/2015
  16  Effect of laryngeal mask cuff pressure on postoperative pharyngolaryngeal morbidity in geriatric pat... 30/05/2015 - 02/06/2015
  17  Geriyatrik Hastalarda Laringeal Maske Kaf Basıncının Postoperatif Faringolaringeal Morbidite Üz... 25/10/2014 - 29/10/2014
  18  Use of C-Mac videolaryngoscope with D-blade during difficultintubation in two cases... 05/12/2013 - 07/12/2013
  19  2005-2010 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi uygulama ve araş... 07/11/2012 - 11/11/2012
  20  LMA uique ve I-gel uygulamasında baş -boyun pozisyonlarının orofaringeal kaçak basıncına etki... 26/10/2011 - 30/10/2010
  21  Laringeal maske unique'in dişli ve dişsiz geriyatrik hastalarda kullanımının karşılaştırıl... 26/10/2011 - 30/10/2011
  22  The correlations between the cerebrospinal fluid tau levels,immunological parameters of the cerebros... 09/09/2009 - 12/09/2009
  23  İntratekal bupivakainin dansitesi ve barisitesinin sezaryen olgularında hemodinami ve motor blok ... 29/10/2008 - 01/11/2008
  24  Sezeryan girişimlerinde spinal anestezi için fentanil ile kombine edilen üç farklı düşük lev... 29/10/2008 - 01/11/2008
  25  Sıçanlarda medulla spinalis travması sonrasında ketorolak tromethaminin nöroprotektif etkileri:... 20/05/2008 - 23/05/2008
  26  Tavşanlarda sempatik aşırı aktivite modelinde remifentanilin antiaritmik ve antiiskemik (kardiyo... 25/10/2007 - 28/10/2007
  27  Tavşanlarda epidural kateter yolu ile verilen magnezyum sülfat'ın beyin omirlik sıvısına geçi... 25/10/2007 - 28/10/2007
  28  Ratlarda termal ağrı modelinde intratekal uygulanan bupivakainin analjezik etkisine intraperitonea... 25/10/2007 - 28/10/2007
  29  Ratlarda oluşturulan medulla spinalis travma modelinde intratekal yolla verilen ketorolak trometami... 25/10/2007 - 28/10/2007
  30  Ratlarda termal ağrı modelinde intratekal ropivakainin analjezik etkilerine intratekal midazolamı... 25/10/2007 - 28/10/2007
  31  Effects of CO2 Pneumoperitoneum on Nephrotoxicity of Sevoflurane: An Experimental Study in Rabbits.... 01/01/2005 - 05/01/2005
  32  Cardiopulmonary bypass in rats using a membrane oxygenator... 26/09/2004 - 29/09/2004
  33  Approaches of Turkish anesthesiologist to delirium observed in İntensive Care Unit Patients... 01/01/2004 - 05/01/2004
  34  Tavşanlarda epidural kateter yoluyla verilen MgSO4` ın motor ve duyu blok yapıcı etkisi varmıd... 27/11/2003 - 01/12/2003
  35  Tavşan pnömoperitoneum modelinde genel anestezi ve epidural anestezinin intestinal perfüzyon üze... 27/11/2003 - 01/12/2003
  36  Supratentoriyal yer kaplayan oluşumlar için kraniyotomi yapılan hastalarda, remifentanil ve fenta... 01/01/2002 - 02/01/2002
  37  Taska dayalı öğrenimde uygulanacak seçmeli staj programına ilişkin öğrenci görüşleri... 24/04/2001 - 28/04/2001
  38  Subaraknoid Kanama Nedeniyle Opere Edilen Hipertiroidili bir Olguda Postoperatif Dönemde Gelişen T... 25/10/2000 - 29/10/2000
  39  Rectal premedication in children: clonidine compared with midazolam... 01/04/2000 - 04/04/2000
  40  rat hemorajik şok modelinde izofluran ve sevofluranın plazma hepatik glutatyon -S Transferaz (alfa... 27/10/1999 - 31/10/1999
  41  the comparison of the caudal route epidural labour analgesia with the lumbar route.... 04/04/1999 -
  42  Omurga Cerrahisinde Alfentanil-Propofol ile Alfentanil-Midazolam Anestezi Yöntemlerinin Wake-Up Tes... 26/03/1998 - 29/03/1998
  43  Yoğun Bakım Hastalarının sedasyonunda midazolam ve propofolün karşılaştırılması... 24/10/1997 - 28/10/1997
  44  Laparaskopik Kolesistektomi Ameliyatlarında End-Tidal CO2 ve PaCO2 Ölçümlerinin Karşılaştırm... 25/10/1996 - 29/10/1996
  45  Hipoglisemik diffüz serebral etkilenme... 25/10/1996 - 29/10/1996
  46  Laparoskopik Kolesistektomi ve Laparoskopik Ekstraperitoneal Girişimlerin Arteriyel Kan Gazları ve... 25/10/1996 - 29/10/1996
  47  Yoğun Bakım Hastalarında endotrakeal tüpün malpozisyonunun değerlendirilmesi... 25/10/1996 - 29/10/1996
  48  Tavşanlarda oluşturulan hemorajik şok modelinde enteral ve parenteral beslenmenin bakteriyel tran... 25/10/1996 - 29/10/1996
  49  Tavşan serebral iskemi modelinde magnezyum sülfatın serum kreatinin kinaz (CK), aspartat amino tr... 26/03/1996 - 30/03/1996
  50  Tavşan serebral iskemi modelinde magnezyum sülfatın plazma glutamat değerlerine etkisi... 26/03/1996 - 30/03/1996
  51  The effects of magnesium sulfate to plasma neuron specificic enolase levels in rabbit serebral isch... 30/10/1995 - 03/11/1995
  52  The effect of magnesium sulphate to serum creatine kinase, aspartate amino transferase, lactate dehi... 30/10/1995 - 03/11/1995
  53  femur fraktürünü takiben oluşan bir yağ embolisi vakası... 17/10/1995 - 22/10/1995
  54  Diagnostic importance of the pH, PO2, PCO2 values of peritoneal and draınage fluids for the early d... 27/09/1995 - 02/10/1995
  55  yoğun bakım bakteri florasının ve antibiyotik duyarlılığının belirlenmesi... 02/11/1994 - 06/11/1994
  56  Karaciğer transplantasyonu... 02/11/1994 - 06/11/1994
  57  Deneysel Anestezi Uygulamalarında Keçi ve Koyunların Kolay Orortrakeal İntubasyonu İçin Yeni L... 02/11/1994 - 06/11/1994
  58  Kas gevşetici kullanılmadan yapılan entübasyonda pentotal ile propofo'ün değerlendirilmesi... 27/10/1993 - 31/10/1993
  59  İntrakraniyal girişimlerde magnezyum sülfat'ın yeri... 27/10/1993 - 31/10/1993
  60  erken mobilizasyon için cerrahi uygulamanın ARDS'de prognoza olumlu etkisi... 27/10/1993 - 31/10/1993
  61  Hava yolu direnci artmış hastalarda magnezyum sülfat tedavisinin yeri... 27/10/1993 - 31/10/1993
  62  Ketamin ile 50 günde 32 kez genel anestezi uygulaması... 22/06/1992 - 25/06/1992
  63  Geriatrik Anestezi; Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Uygulama Hastanesi?nde 5 yıllık retrospektif çal... 27/04/1992 - 29/04/1992
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  DEÜ ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ Covid-19 PANDEMİSİCOVİD-19 PANDEMİSİ YÖNETİMİ...  2021
  2  AMELİYATHANELERİN Covid-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE İŞLEYİŞİDOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ COVİD-19 PANDEMİSİ YÖNETİMİ...  2021
  3  Lokal Anestezikler Güncel Anestezi Ders Notları...  2016
  4  End-Tidal CO2 monitörizasyonu Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri...  2011
  5  Beyin Ölümü Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri...  2011
  6  Acil Oksijen Kullanımı ve Alternatif Hava Yolu Araçları T.C Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Acil Hekimliği Sertifika Program...  2006
  7  Beyin Ölümü Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri...  2003
  8  Doğum Analjezisi Maternal-Fetal Tıp &Perinatoloji...  2001
  9  Nöroşirurji hastalarında yoğun bakım Nöroanestezi...  2000
 • NO AD TARIH
  1  Kemoterapi İlaç Ün itesin in Tran sferi ve Veri Depolama İşleme Sistemlerin in Gü n cellen mesi...  1/2020 - 1/2022
  2  European practices in the management of accidental dural puncture in obstetrics...  12/2015 - 12/2020
  3  Postanaesthesia Pulmonary Complications After Use of Muscle Relaxants in Europe, European Prospective MulticentreObservational Study., Araştırmacı, 2014- Devam Ediyor....  3/2014 - 12/2016
  4  Local Assesment of Ventilatory Maganement During General Anesthesia For Surgery and effects on Postoperative Pulmanary Complications: a Prospective Observational International Multi-center Chort Study...  6/2013 - 11/2013
  5  Local Assesment of Ventilatory Management During General Anesthesia for Surgery and effects on Postoperative Pulmonary Complications: a Prospective Observational International Multi-center Cohort Study...  6/2013 - 11/2013
  6  Ratlarda termal ağrı modelinde intratekal bupivakainin analjezik etkisi, intraperitoneal ondansetronun etkisi...  6/2006 - 2/2007
  7  Kronik intratekal deksmedetomidine uygulamasının analjezik ve nörotoksik etkisi...  5/2005 - 1/2007
  8  Neurochemical and neuroanotomical status of bipolar and unipolar affective patients in different mood states: A nuclear magnetic resonance imaging and spectroscopy study...  1/2003 - 1/2006
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı D Tipi Yayın Teşvik Ödülü...  1996
  2  TARK 96 sözlü sunum yarışması 2. lik ödülü...  1996
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkan Vekili, Kasım 2023- Aralık 2023
  2 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Ekim 2023- Aralık 2023
  3 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Ekim 2023- Aralık 2023
  4 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Ekim 2023- Ekim 2023
  5 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Ekim 2023- Ekim 2023
  6 Dokuz Eylül Üniversitesi Senato Üyesi, Haziran 2023-Devam ediyor
  7 Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mayıs 2021-Devam ediyor
  8 Kalite ve Mükemmellik Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Nisan 2021- Ocak 2022
  9 Kalite ve Mükemmellik Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2021- Ocak 2022
  10 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı, Ekim 2020- Ekim 2023
  11 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Ekim 2020- Ekim 2023
  12 D.E.Ü. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (Getat) Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2020- Haziran 2022
  13 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hastane Başmüdürlüğü Hastane Başmüdürü Vekili, Şubat 2020- Şubat 2020
  14 DEÜ Rektörlüğü DEÜ Döner Sermaye İşletmesi Birimi Yürütme Kurulu Üyesi, Ocak 2020- Eylül 2022
  15 DEÜ Rektörlüğü DEÜ Döner Sermaye İşletmesi Birimi Yürütme Kurulu Üyesi, Ekim 2019- Ocak 2020
  16 Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite Yönetim Kuruluna Seçilmiş Üye, Ağustos 2019- Ekim 2022
  17 DEÜ Rektörlüğü Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi, Ağustos 2019- Aralık 2021
  18 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili, Ağustos 2019- Ekim 2022
  19 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Mayıs 2019- Ağustos 2019
  20 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ocak 2019- Mayıs 2019
  21 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Başkan Vekili, Kasım 2018- Ocak 2019
  22 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hastane Başmüdürlüğü Hastane Başmüdürü Vekili, Eylül 2018- Eylül 2018
  23 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ağustos 2018- Ocak 2019
  24 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ağustos 2018- Ağustos 2018
  25 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı, Ekim 2017- Ekim 2020
  26 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Ekim 2017- Ekim 2020