Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. ÇİĞDEM İÇKE TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANATOMİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1987
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi (Morfoloji) Anabilim Dalı  1996
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi (Tıp) Ana Bilim Dalı  2001
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2010
 • NO AD YIL
  1  The Morphometrical Evaluation of the Localizations of Oculomotor, Trochlear, Trigeminal and Abducent...  2011
  2  Normal stress pattern of the pubic symphysis....  2010
  3  Microaatomical study of the intracranial abducens nerve: Clinical interest and surgical perspective...  2010
  4  Microaatomical characteristics of the petrosphenoidal ligament of Gruber...  2010
  5  Anatomical characteristics of the arcuate eminence...  2010
  6  The contribution of the micro dissection of the occipital artery to surgery...  2009
  7  Case report: The formation variation of the median nerve...  2006
  8  An anatomical consideration of the internal mammarial (thoracic) artery and vein...  2006
  9  An anatomical study of the relationship between the inferior epigastric artery and rectus abdominis...  2005
  10  An anatomical evaluation of the relationship between the rectus abdominis and superior epigastric a...  2005
  11  Facial artery and lingual artery originated from a common trunk (faciolingual trunk)...  2005
  12  A case with thyrolingual trunk originating from common carotid artery....  2005
  13  Olgu sunumu: Arteria carotis externa'nın lateral pozisyonu...  2005
  14  Arteria poplitea dallanım varyasyonlarının anatomik incelenmesi....  2001
  15  Musculi Lumbricales: Kliniğe Yönelik Morfometrik Bir Çalışma...  2001
  16  Cryomicrotomy: Technical note....  2001
  17  Musculus abductor pollicis longus'un insersiyo tipleri....  2001
  18  Distal ulnar tünelin anatomik incelenmesi....  2001
  19  Ramus superficialis nervi radialis'in anatomik incelenmesi....  2000
  20  Limbik Sistem Anatomisi...  2000
  21  Flexion and extension in the elbow joint: A morphometric and kinematic consideration...  2000
  22  The arterial supply of the elbow joint studied by plastic injection and putrification technique....  1999
  23  Sinus sagittalis superior'a açılan venae cerebri superficiales'in anatomik olarak incelenmesi...  1999
  24  Hemispherium cerebri'nin facies superolateralis'inde yer alan anastomatik venlerin anatomik olarak i...  1999
  25  Lobus temporalis'in facies superdoteralis'inde yer alan venae superficiales cerebri'sinde yer alan v...  1998
  26  Lobus temporalis'in facies superolateralis'inde yer alan venae cerebri superficiales'in anatomik ola...  1998
  27  Intersectiones tendineaenın morfolojisi....  1997
  28  An anatomical study of the inferior cubital artery...  1997
  29  Fissura orbitalis superior'un orijinal tipleri....  1995
  30  Anatomy and relationship of the suprascapular nerve....  1995
  31  Martin Gruber ( M - G ) anastomozunun anatomik incelenmesi....  1995
  32  C1 lateral mass screw insertion from the caudal-dorsal to the cranial-ventral direction as an altern...  1994
  33  Foramen magnum'un anatomik varyasyonları....  1994
  34  Ramus marginalis mandibulae'nın anatomik incelenmesi...  1994
 • NO AD TARİH
  1  Endoscopic endonasal transclival approach for the posterior circulation aneurysm: Cadaver study... 08/09/2017 - 09/09/2017
  2  Meatus acusticus internus yerleşiminin anatomik landmarklara göre tanımlanması... 28/06/2012 - 01/07/2012
  3  Meatus acusticus internus yerleşiminin açısal olarak tanımlanması... 28/06/2012 - 01/07/2012
  4  Microanatomical study of middle cranial fossa: measurements of distances between anatomical landmark... 28/10/2010 - 01/11/2010
  5  Location of eminentia arcuata in relation to anatomical landmarks of middle cranial fossa.... 28/10/2010 - 01/11/2010
  6  Metric evaluation of the oculomotor, trochlear, trigeminal and abducent nerves in sphenopetroclival ... 02/09/2009 - 05/09/2009
  7  Anatomic properties of the arcuate eminence... 02/09/2009 - 05/09/2009
  8  About the functional architecture of the sole pad in the fore-foot region.... 07/09/2005 - 10/09/2005
  9  Anatomical and biomechanical conditions of the plantar plate of the metatarsophalangeal joints II an... 07/09/2005 - 10/09/2005
  10  Formatio reticularis... 26/08/2004 - 30/08/2004
  11  Olgu sunumu: Nervus medianus'un oluşum varyasyonu.... 26/08/2004 - 30/08/2004
  12  Arteria carotis externa'nın dallanma varyasyonlarının ve topografik ilişkilerinin incelenmesi.... 26/08/2004 - 30/08/2004
  13  Arteria carotis externa'nın lateral pozisyonu.... 26/08/2004 - 30/08/2004
  14  Os scaphoideum'un karpal kemiklerin ilk sırası ile olan ligamentöz bağlantılarının fonksiyone... 26/08/2004 - 30/08/2004
  15  Musculus rectus abdominis ve arteria epigastrica superior ilişkisinin anatomik olarak incelenmesi... 01/09/2003 - 05/09/2003
  16  Arteria thoracica interna ve vena thoracica interna'nın anatomik olarak incelenmesi.... 01/09/2003 - 05/09/2003
  17  Ortak kökten çıkan a.facialis ve a.lingualis olgusu (truncus faciolingualis)... 01/09/2003 - 05/09/2003
  18  Arteria carotis externa'nın dallanma tiplerinden birisi: Truncus thyrolingualis... 01/09/2003 - 05/09/2003
  19  An anatomical consideration of the internal mammary vessels... 07/07/2003 - 11/07/2003
  20  An anatomical evaluation of the relationship between the rectus abdominis and the superior epigastri... 07/07/2003 - 11/07/2003
  21  A topographic study of the superficial inguinal lymph nodes... 07/07/2003 - 11/07/2003
  22  An anatomic study of the relationship between the inferior epigastric artery and rectus abdominis.... 28/03/2003 - 31/03/2003
  23  An anatomic study of superficial cerebral veins draining into superior sagittal sinus.... 28/03/2003 - 31/03/2003
  24  Anatomical analysis of the anastomotic veins located on the superolateral face of cerebral hemisphe... 03/06/2002 - 08/06/2002
  25  Normal stress pattern of the pubic symphysis in the horizontal plane - Biomechanical analysis.... 22/03/2002 - 25/03/2002
  26  Morphological correlates in cases of convex forefoot.... 22/03/2002 - 25/03/2002
  27  Musculus coracobrachialis accessorius: Bir olgu sunumu.... 06/03/2002 - 09/03/2002
  28  Musculus coracobrachialis'in fasciculus medialis'den ayrılan bir dal ile inervasyonu: Olgu sunumu.... 06/03/2002 - 09/03/2002
  29  Anatomical study of the superficial radial nerve.... 26/09/2001 - 28/09/2001
  30  Probleme dayalı öğrenimde öğrenci ve eğitim yönlendiricisi geri bildirim verileri ile ilgili ... 03/09/2001 - 07/09/2001
  31  Konveks ayakönü olgularındaki morfolojik bağlantılar.... 03/09/2001 - 07/09/2001
  32  Symphysis pubica'nın horizontal düzlemdeki normal kuvvet modeli: Biomekanik analiz... 03/09/2001 - 07/09/2001
  33  Probleme dayalı öğrenimde öğrenci ve eğitim yönlendiricisi geri bildirim verileri ile ilgili ... 24/04/2001 - 28/04/2001
  34  The demonstration of the arterial supply of the elbow joint using the plastic injection and putrific... 02/06/2000 - 04/06/2000
  35  A Technical Note: Cryomicrotomy.... 02/06/2000 - 04/06/2000
  36  An anatomic study of the popliteal artery variations.... 02/06/2000 - 04/06/2000
  37  Musculus coracobrachialisin nervus radialisden ayrılan bir dal ile innervasyonu (Olgu sunumu)... 25/10/1999 - 30/10/1999
  38  Musculus abductor pollicis longusun insersiyo tipleri.... 25/10/1999 - 30/10/1999
  39  Arteria poplitea varyasyonlarının anatomik incelenmesi.... 25/10/1999 - 30/10/1999
  40  Nervus medianus'un canalis carpi içindeki pozisyonlarının incelenmesi ve klinik önemi.... 25/10/1999 - 30/10/1999
  41  Teknik bir çalışma: Cryomicrotomy... 25/10/1999 - 30/10/1999
  42  Articulatio cubiti'nin arteryel kanlanmasının plastik enjeksiyon ve pütrifikasyon tekniği kullan... 25/10/1999 - 30/10/1999
  43  Articulatio cubiti'de fleksiyon ve ekstensiyon. Bir morfometrik ve kinematik değerlendirme.... 25/10/1999 - 30/10/1999
  44  Distal ulnar tünelin anatomik incelenmesi... 25/10/1999 - 30/10/1999
  45  Ramus superficialis nervi radialis'in anatomik incelenmesi.... 25/10/1999 - 30/10/1999
  46  Musculus extensor carpi ulnaris'in insersiyo çesitliliği... 25/10/1999 - 30/10/1999
  47  Musculi lumbricales: kliniğe yönelik morfometrik bir çalışma... 25/10/1999 - 30/10/1999
  48  Ramus radioulnaris transversalis'in dağılım tipleri ve klinik önemi... 25/10/1999 - 30/10/1999
  49  Mediastinum medius'taki lenf düğümü grupları ile ilgili sayısal bir çalışma... 25/10/1999 - 30/10/1999
  50  Ramus radioulnaris transversalisin dağılım tipleri ve klinik önemi... 25/10/1999 - 30/10/1999
  51  Derin epigastrik damar aksında a.epigastrica inferior ve m.rectus abdominisin ilişkisinin incelenm... 01/09/1997 - 05/09/1997
  52  Yüzeyel inguinal lenf düğümlerinin topografisine bir yaklaşım... 01/08/1997 - 05/08/1997
  53  Musculus biseps brachiinin tuberculum minusdan orjin alan aksesuar başı.... 06/09/1995 - 09/09/1995
  54  nervus, arteria ve vena suprascapularisin foramensuprascapulae ile ilişkilerinin anatomik incelenme... 06/09/1995 - 09/09/1995
  55  Intersectiones tendineaenın morfolojisi... 06/09/1995 - 09/09/1995
  56  Fossa sacci lacrimalisin anatomik özellikleri.... 06/09/1995 - 09/09/1995
  57  Anatomic variations of suprascapular nerve... 27/06/1995 - 01/07/1995
  58  Anatomic Variations of Transverse Ligament and Suprascapular Foramen; Locations of Suprascapular A... 27/06/1995 - 01/07/1995
  59  Anatomic variations of suprascapular artery, vein and nerve when passing across the foramen suprasca... 16/06/1994 - 18/06/1994
 • NO AD YIL
  1  Anatomia...  2017
  2  Anatomia...  2016
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Bacak, Ayak, Alt Ekstremitenin Eklemleri Temel Klinik Anatomi...  2006
  2  Dolaşım Sistemi Sistematik Anatomi...  2003
  3  İskelet Sistemi Paramedik...  2000
  4  Kas Sistemi Paramedik...  2000
  5  Vücut Boşlukları Paramedik...  2000
  6  Endokrin Sistem Paramedik...  2000
  7  Kadın Üreme Sistemi Paramedik...  2000
  8  Yaşlanmanın Anatomisi Paramedik...  2000
  9  Boşaltım Sistemi Paramedik...  2000
  10  Erkek Üreme Sistemi Paramedik...  2000
  11  Sindirim Sistemi Paramedik...  2000
  12  Sinir Sistemi Paramedik...  2000
  13  Topografik Anatomi Paramedik...  2000
  14  Genel Anatomi Paramedik...  2000
  15  Solunum Sistemi Anatomisi Paramedik...  2000
 • NO AD TARIH
  1  Chopart ve ayak bileğinin üç boyutlu incelenmesi, kuvvet analizi ve yeni bir ayak bileği protezi geliştirilmesi...  1/2005 - 1/2007
  2  Chopart eklemi ve ayak bileği ekleminin üç boyutlu olarak incelenmesi, bu eklemlere etki eden kuvvetlerin analizi ve yeni bir ayak bileği protezinin geliştirilmesi...  1/2004 - 1/2008
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Uluslarararasılaşma Komisyonu Üyesi, Ağustos 2020- Kasım 2022