Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. YÜKSEL ERKİN TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI ALGOLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1986
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  1994
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1997
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Algoloji  2011
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji  2014
 • NO AD YIL
  1  Assessing the quality and reliability of YouTube videos as a source of information on inflammatory b...  2024
  2  Monocyte to high-density lipoprotein ratio and neutrophil to lymphocyte ratio in trigeminal neuralgi...  2023
  3  Herbal Product/Drug Usage Habits of Patients Applying to the Pain Clinic (Ağrı Kliniğine Başvuran H...  2023
  4  Evaluation of the reliability and quality of YouTube videos as a source of information fot transcuta...  2023
  5  Evaluating the readability, quality and realiability of online patient education materials on transc...  2023
  6  Demonstration of the protective effect of propofol in rat model of cisplatine-induced neuropathy...  2023
  7  Configuration of the anesthesia clinic in the COVID-19 pandemic: Dokuz Eylül Faculty of Medicine Ane...  2022
  8  Bel Agrisi ile Ilgili Turkce Internet Kaynakli Hasta Egitim Materyallerinin Okunabilirliklerinin Deg...  2022
  9  Postanestezi Bakim Ünitesinde Takip Edilen Major Baş-Boyun Cerrahisi Geçiren Hastaların Değerlendiri...  2022
  10  Evaluating the readability, quality and reliability of online patient education materials on chronic...  2022
  11  Does heated erythrocyte suspension transfusion with medical devices containing phthalates increase D...  2021
  12  Omuz ağrısı olan hastanın yüzünü de muayene ediyor muyuz?...  2020
  13  Internal carotid artery dissection which mimicry trigeminal neuralgia and cluster headache...  2020
  14  Medical Treatment in Neuropathic Pain (Nöropatik Ağrıda Medikal Tedavi)...  2018
  15  Spinal Epidural and Intracranial Subdural Haemorrhage that is a Complication of Spinal Anaesthesia...  2018
  16  In vitro comparison of epidural bacteria filters permeability and screening scanning electron micros...  2015
  17  Kanser Ağrısı...  2015
  18  Effects of line type blood-liquid warmer on two different infusion sets....  2015
  19  Ağrı Polikliniğine Başvuran Hastaların ve Yakınlarının Psikososyal Özelliklerinin Değerlendirilmesi...  2015
  20  Phantom extremity pain responding to stellate ganglion blockage: Case report...  2013
  21  A New Technique for Long Time Catheterization of Sacral Epidural Canal in Rabbits...  2013
  22  The Assessment of Memory under Total Intravenous Anesthesia...  2013
  23  Is Ther Risk of Emboli during Infusion with Line Type Blood-Liquid Warmers?...  2013
  24  Lomber Epidural Steroid Enjeksiyonu Sonrası Gelişen Bilateral İntrakraniyal Subakut Subdural Hematom...  2013
  25  Kanser Dışı Kronik Ağrıda Opioid Kullanımı...  2012
  26  Transient Allodynia Following Caudal Lipoma Excision: A Case Report...  2011
  27  A palliative care initiative in Dokuz Eylul University Hospital...  2011
  28  Prevalence of Peripheral Neuropathy and Painful Peripheral Neyropathy in Turkish Diabetic Patients...  2011
  29  Permanent neurological complication after central neuraxial blockage : a case report...  2009
  30  Epidural lornoxicam administration - innocent...  2007
  31  Baş ağrısı ve kraniofasial nevraljiler...  2007
  32  The Analgesic effect of morphine on postoperative pain in diabetic patients....  2004
  33  Evaluation of quality in patient-controlled analgesia provided by an acute pain service....  2003
  34  Transient Blindness Following Hysteroscopy...  2003
  35  Penetration of Amikacin into Aqueous Humor of Rabbits...  2001
  36  Effects of octreotide and morphine on the clearance rate of indium-111-pentetreotide from the epidur...  2000
  37  Faset eklem enjeksiyonlarına bağlı spinal anestezi: iki olgunun sunumu?,...  1999
  38  Topikal fortifiye damla, subkonjonktival enjeksiyon ve antibiyotik emdirilmiş yumuşak kontakt lens i...  1997
  39  Coccygodynia,...  1997
  40  Solunum durması ve adele içi ketamin uygulaması...  1995
  41  Total Inravenous Anaesthesia with Propofol in Orthopaedic Spine Surgery and The Wake-Up Test...  1990
 • NO AD TARİH
  1  Sırt ağrısı ile prezente geç tanınan metastatik akciğer kanseri... 04/05/2023 - 04/05/2023
  2  24.Kanser Kongresi... 09/11/2022 - 13/11/2022
  3  Dirençli Kronik Ağrı Sendromlarını Algologlar Nasıl Çözüyor... 08/06/2022 - 09/06/2022
  4  18.REJYONAL ANESTEZİ KONGRESİ... 19/05/2022 - 21/05/2022
  5  Does epidural magnesium sulphate causes medulla spinalis injury in rabbits? Tavşanlarda epidural ma... 21/11/2021 - 23/11/2021
  6  16.Ulusal Ağrı Kongresi... 08/04/2021 - 11/04/2021
  7  Perioperatif sıvı yönetimi, sıvı tercihi ve hipotansiyona yaklaşım: ulusal anket çalışmas... 28/10/2020 - 30/10/2020
  8  Ağrı Polikliniğine başvuran postzoster nevralji hastalarının özelliklerinin değerlendirilmes... 15/11/2018 - 18/11/2018
  9  Polinöropatiler ve Paraproteinemiler... 15/11/2018 - 18/11/2018
  10  Yüz Ağrısı ile Malignite Tanısı Konulabilir mi?... 07/11/2018 - 11/11/2018
  11  1.Palyatif Bakım Sempozyumu... 28/09/2018 - 29/09/2018
  12  Karbamazepin intoksikasyonu olan olgu eşliğinde trigeminal nevralji tedavisinde kullanılan ilaçl... 11/05/2018 - 11/05/2018
  13  KÜME BAŞAĞRISI TANISINDA SEKONDER NEDENLERİ DIŞLIYOR MUYUZ?... 16/03/2018 - 18/03/2018
  14  NERVUS İNTERMEDİUS NEVRALJİSİ... 16/03/2018 - 18/03/2018
  15  GEÇ BAŞLANGIÇLI POSTZOSTER NEVRALJİ... 09/03/2018 - 11/03/2018
  16  KOMPLEKS BÖLGESEL AĞRI SENDROMLU OLGU... 09/03/2018 - 11/03/2018
  17  AKCİĞER KANSERİYLE İLİŞKİLİ ATİPİK YÜZ AĞRISI OLGUSU... 09/03/2018 - 11/03/2018
  18  Sağlıkta Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminin İşlem Sayısına Etkisi... 11/05/2017 - 14/05/2017
  19  TARD EGE AKDENİZ ŞUBESİ 19.SEMPOZYUMU... 29/04/2017 - 30/04/2017
  20  14.Nöropatik Ağrı Sempozyumu... 03/03/2017 - 05/03/2017
  21  14.Ulusal Ağrı Kongresi... 03/11/2016 - 06/11/2016
  22  The Analgesic Effect of Morphine on Postoperative Pain in Diabetic Patients... 17/11/2014 - 19/10/2014
  23  47.ULUSAL KONGRESİ TARK... 20/11/2013 - 24/11/2013
  24  Galen vende anevrizmal malformasyonu olan bir olguda anestezi uygulaması... 20/11/2013 - 24/11/2013
  25  TARD AKCİĞER KANSERİNDE PALYATİF BAKIM ÇALIŞTAYI... 16/11/2013 - 17/11/2013
  26  DEÜ TERMİNAL HASTADA DİSPNE YÖNETİMİ SON NEFES ÜZERİNE ARTİSTİK EKSPRESYONLAR... 27/03/2013 - 28/03/2013
  27  Levobupivakainin Pseudomonas Aeruginosa Üzerine Antibakteriyel Etkinliğinin in-vitro Araştırılm... 07/12/2012 - 11/12/2012
  28  Elektrik Çarpması Sonrası Kolu Ampüte Edilen Hastada Fantom Ağrısı... 07/12/2012 - 11/12/2012
  29  Terminal Dönem Serviks Kanseri Hastasında Ağrı Palyasyonu Amacıyla Torakal Epidural Kateter Uyg... 07/12/2012 - 11/12/2012
  30  Sıçanlarda Tramadolün İntraarteriyel Uygulamasının Damar Duvarına Etkilerinin Değerlendirilm... 07/11/2012 - 11/11/2012
  31  Total kalça protezi revizyonu yapılan sklerodermalı hastada postoperatif geçici körlük... 26/10/2011 - 30/10/2011
  32  Hasta kontrollü epidural analjezi modelinde levobupivacainindüşük ve standart konsantrasyonları... 26/10/2011 - 30/10/2011
  33  Line tipi iki farklı kan-sıvı ısıtıcısının serum seti üzerine etkileri... 26/10/2011 - 30/10/2011
  34  Kan sıvı ısıtıcısının iki farklı serum seti üzerine etkileri... 26/10/2011 - 30/10/2011
  35  Hiperkoagülabilite nedeniyle antikoagülan kullanan olguda spinal anestezi... 26/10/2011 - 30/10/2011
  36  Lomber Epidural Steroid Enjeksiyonu Sonrası Bilateral İntrakraniyal Subakut Subdural Hematom... 29/09/2011 - 02/10/2011
  37  Epidural kateter tesbit materyaline bağlı ciltte gelişen mantar enfeksiyonu... 29/09/2011 - 02/10/2011
  38  Deneysel İntestinal İskemi Reperfüzyon Hasarında Levosimendanın Etkileri... 27/10/2010 - 31/10/2010
  39  Nöropatik Ağrı Modeli Oluşturulan Sıçanlarda Ketamin ve Tramadol Kombinasyonunun Etkinliği... 27/10/2010 - 31/10/2010
  40  İki farklı epidural kateter bakteri filtresinin invitro olarak bakteri geçirgenliğimin kıyaslan... 12/06/2008 - 15/06/2008
  41  TAVŞANLARDA EPİDURAL TEK DOZ LORNOKSİKAM'IN ANALJEZİK VE NÖROTOKSİK ETKİLERİ... 23/11/2005 - 27/11/2005
  42  KARDİYAK YÜKSEK RİSKLİ OLGUDA DİZALTI AMPUTASYONU İÇİN KOMBİNE POPLİTEAL SİYATİK VE DİZ... 23/11/2005 - 27/11/2005
  43  Kan Glukoz Düzeylerinin Postoperatif Morfin Tüketimine Etkisi... 27/11/2003 - 01/12/2003
  44  Alt batın cerrahisi uygulanan hastalarda preemptif verilen selektif COX-2 inhibitörü rofekoksibin... 17/05/2003 - 19/05/2003
  45  BOTULINUM TOXIN TYPE-A USE IN REFRACTORY MYOFASCIAL PAIN... 17/08/2002 - 22/08/2002
  46  Hasta Kontrollü Analjezi (HKA) Uygulamasının Ağrı Tedavisinde Toplam Kalite Yönetimi Programı... 25/10/2000 - 29/10/2000
  47  Nöropatik Ağrılı Hastada Oral Meksiletin Kullanımı... 03/10/1999 - 06/10/1999
  48  Coccygodynia... 15/05/1998 - 19/05/1998
  49  Sudeck Atrofisinde Sempatik Blokajın Rehabilitasyon Sonuçlarına Etkisi... 26/03/1998 - 29/03/1998
  50  Tavşan serebral iskemi modelinde magnezyum sülfatın plazma glutamat değerlerine etkisi... 26/03/1996 - 30/03/1996
  51  Tavşan serebral iskemi modelinde magnezyum sülfatın serum kreatinin kinaz (CK), aspartat amino tr... 26/03/1996 - 30/03/1996
  52  The effects of magnesium sulfate to plasma neuron specificic enolase levels in rabbit serebral isch... 30/10/1995 - 03/11/1995
  53  The effect of magnesium sulphate to serum creatine kinase, aspartate amino transferase, lactate dehi... 30/10/1995 - 03/11/1995
  54  omurga cerrahisinde fentanil propofol ile alfentanil propofol anestezisi karşılaştırması ve wak... 07/11/1990 - 10/11/1990
  55  Propofol'ün intravenöz enjeksiyonu sırasında oluşabilen ağrı/yanma'ya karşı kullanılan baz... 07/11/1990 - 10/11/1990
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Nöraksiyel Anestezi-Analjezi Uygulamaları ve Kanser Rekürrensi Onkolojide Destek Tedaviler...  2019
  2  Kemoterapinin indüklediği Polinöropati Onkolojide Özel Konular...  2019
  3  Ürolojik Cerrahide Postoperatif Ağrı Postoperatif Ağrı Tedavisi...  2019
  4  Baş-boyun cerrahisi sonrası ağrılarAnesteziyoloji ve Akut Ağrı (e-kitap)...  2016
  5  Brakiyal Pleksus Anatomisi Santral ve Periferik Sinir Blokları El Kitabı...  2004
 • NO AD YIL
  1  NÖROPATİK AĞRI MODELİ OLUŞTURULAN SIÇANLARDA KETAMİN VE TRAMADOL KOMBİNASYONUNUN ETKİNLİĞ...  2010
 • NO AD YIL
  1  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  1998
  2  Anesthesiology Research at Mayo Clinic (G-1 vizesi ile)  1994
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Algoloji Bilim Dalı Başkanı, Kasım 2021-Devam ediyor
  2 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2021- Temmuz 2023
  3 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Algoloji Bilim Dalı Başkanı, Kasım 2018- Kasım 2021
  4 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Aralık 2016- Aralık 2019
  5 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Algoloji Bilim Dalı Başkanı, Kasım 2015- Kasım 2018
  6 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ekim 2012- Ekim 2015