Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. RAİF ÇAKMUR TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI KLİNİK NOROFİZYOLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1987
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı  1993
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bilim Dalı  1997
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
 • NO AD YIL
  1  Determinants of 6-minute walk test in people with Parkinson's disease...  2022
  2  Effects of Pilates and Elastic Taping on Balance and Postural Control in Early Stage Parkinson's Dis...  2021
  3  The effect of directional social cues on saccadic eye movements in Parkinson's disease...  2021
  4  Balance and gait disturbances and quality of life in patients with idiopathic parkinson's disease an...  2021
  5  Erken Evre Parkinson Hastalarında Pilates ve Elastik Bantlama Uygulamalarının El Fonksiyonları, Post...  2020
  6  The difference of mild cognitive impairment in Parkinson's disease from amnestic mild cognitive impa...  2019
  7  Serotonin Sendromu...  2019
  8  Sarcopenia in Parkinson's disease patients...  2019
  9  Auditory Brain Oscillatory Responses in Drug-naïve Patients with Parkinson's Disease...  2019
  10  A Novel and Mosaic WDR45 Nonsense Variant Causes Beta-Propeller Protein-Associated Neurodegeneration...  2019
  11  Technical Case Report of Deep Brain Stimulation: Is it Possible Single Electrode Reach to Both of Su...  2018
  12  Decrease of Delta Oscillatory Responses in Cognitively Normal Parkinson's Disease...  2017
  13  De-novo Parkinson'da Görsel Uyaranlar İçin Yeni Bir Analiz Yaklaşımı: Ön Bulgular...  2017
  14  The Effects of Navigated Repetitive Transcranial Magnetic Simulation and Brunnstrom Movement Therapy...  2017
  15  Demonstration of Early Cognitive Impairment in Parkinson's Disease with Visual P300 Responses...  2017
  16  Navigated Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation or Brunnstrom Hand Manipulation: Which Treatm...  2016
  17  Assessing Olfactory Function in Parkinson's Disease via Entropy Analysis of Chemosensory Event Relat...  2015
  18  Low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation for dyskinesia and motor performance in P...  2014
  19  Mutation analysis of ATP7B gene in Turkish Wilson disease patients:identification of five novel muta...  2013
  20  Evaluation of the effects of home-based breathing exercises in Parkinson's Disease patients...  2012
  21  The effect of supervised exercises on static and dynamic balance in parkinsons disease patients...  2012
  22  Esansiyel Tremor Ve Parkinson Hastalarında Depresyon Sıklığı Ve Yaşam Kalitesinin Karşılaştırılması...  2011
  23  The effects of rasagiline on cognitive deficits in Parkinson's disease patients without dementia: a ...  2011
  24  Is it Always Necessary to Apply Botulinum Toxin into the Lower Facial Muscles in Hemifacial Spasm?A ...  2011
  25  Memantine for patients with Parkinson's disease dementia or dementia with Lewy bodies: a randomised,...  2010
  26  Increased intracranial pressure due to hyperthyroidism...  2010
  27  Parkinson Hastalarında Ev Programı Egzersizlerinin Denge ve Fonksiyonel Kapasite Uzerine Etkisi...  2010
  28  Double-Blind Trial of Levodopa/Carbidopa/Entacapone Versus Levodopa/Carbidopa in Early Parkinson's D...  2009
  29  Parkinson Hastalığının Tedavisinde Kanıta Dayalı Yaklaşım...  2008
  30  Parkinson Hastalığı'nda depresyon sıklığı ve yaşam kalitesini etkileyen faktörler...  2007
  31  Parkinson hastalarında düşme riskini etkileyen faktörlerin incelenmesi...  2007
  32  Cerebral venous thrombosis initially considered as a complication of spinal-epidural anesthesia...  2005
  33  Parkinson Hastalarının Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesinde İki Farklı Ölçeğin Kullanımı:PDQ-39 ve...  2005
  34  Pergolid Kullanan ve Kullanmayan Parkinson Hastalarında Kalp Kapak Hastalığı Sıklığı ve Şiddetinin D...  2005
  35  Parkinson Hastalığı Tedavisinde Kabergolinin Monoterapi Şeklinde yada Levodopa İle Birlikte Uygulanm...  2005
  36  Servikal Distonide Botulinum Toksin Tedavisinin Planlanmasında Klinik Ve Elektrofizyolojik Değerlend...  2005
  37  Coexistence of movement disorders and epilepsia partialis continua as the initial signs in probable ...  2005
  38  Parkinsonizmin Eşlik ettiği Mitokondriyal Miyopati....  2005
  39  Evidence of Widespread Impairment of Motor Cortical Inhibition in Focal Dystonia: A Transcranial Mag...  2004
  40  Putaminal Cavernous Angioma Presenting with Hemichorea...  2004
  41  Cortical relay time for long latency reflexes in patients with definite multiple sclerosis...  2004
  42  Cortical silent period and motor evoked potentials in patients with multiple sclerosis...  2003
  43  Comparison of cortical excitability in chronic migraine (transformed migraine) and migraine without ...  2002
  44  Treatment of carpal tunnel syndrome with nerve and tendon gliding exercises...  2002
  45  Comparison of preseptal and pretarsal injections of botulinum toxin in the treatment of blepharospas...  2002
  46  Nöromiyotoni: Olgu Sunumu...  2001
  47  Phe 84 deletion of the PMP22 gene associated with hereditary motor and sensory neuropathy HMSN III w...  2001
  48  Multipl sklerozda interferon beta-1A sağaltımının izleminde multimodal uyarılmış potansiyeller...  2001
  49  The droopy shoulder syndrome...  2001
  50  Epileptik olgularda rutin elektroensefalografi ile epileptik aktivite saptanma sıklığı....  2001
  51  Nöromyotoni ve epilepsi. Olgu sunumu....  2000
  52  Pür akinezi: bir olgu sunumu...  2000
  53  Beta interferon sağaltımı alan multipl sklerozlu hastalarda seri P300 ve "Contingent Negative Variat...  2000
  54  Primary progressive aphasia....  2000
  55  Torasik çıkış sendromunda konservatif tedavi etkinliği: 4 yıllık izlem sonuçları...  1999
  56  Crossed aphasia. Report of two cases...  1999
  57  Dermatomal and mixed nerve somatosensory evoked potentials in the diagnosis of neurogenic thoracic o...  1998
  58  KONVERSİYON BOZUKLUKLARINDA OLAYA BAĞLI İŞİTSEL UYARILMIŞ POTANSİYELLER (P300): DEPRESYON VE ANKSİYE...  1998
  59  Intra-operative localization of sensorimotor cortex by cortical somatosensory evoked potentials: Fro...  1997
  60  Maturation of human visual evoked potentials: 27 weeks conceptional age to 2 years...  1997
  61  Unusual association of neurofibromatosis Type 1 and idiopathic syringomyelia-bulbia-pontia...  1997
  62  Multipl sklerozda bazal ganglion sinyal intensitesi değişiklikleri...  1997
  63  Essential palatal tremor successfully treated with flunarizine...  1997
  64  Association of trigeminal neuralgia with multiple sclerosis: Clinical and magnetic resonance imaging...  1997
  65  Milier Tüberküloz İle Birlikte Akut Menenjit Ve Spinal Araknoidit...  1996
  66  Serebral kan akım hızları ve etkileyen faktörler. Transkranyal Doppler ultrasonografi çalışması....  1996
  67  Kortikobazal dejenerasyon. Olgu sunumu....  1995
  68  THE SPATIAL LOCATION OF EEG ELECTRODES - LOCATING THE BEST-FITTING SPHERE RELATIVE TO CORTICAL ANATO...  1993
  69  Leuko-araiosis ve kognitif işlevler....  1993
  70  KİD Sendromu (Keratitis, Ichthyosis, Deafness)...  1990
 • NO AD TARİH
  1  İnflamatuar serebral amiloid anjiyopati, geri dönüşlü bir demans nedeni... 13/12/2023 - 18/12/2023
  2  Parkinson Hastalığı'ndaki Hafif Kognitif Bozuklukta Volümetrik Değişikliklerin Saptanması... 17/02/2021 - 21/02/2021
  3  Structural Changes in Mild Cognitive Impairment in Parkinson's Disease... 15/07/2020 - 19/07/2020
  4  Parkinson Hastalığındaki Hafif Kognitif Bozuklukta Kortikal Kalınlık Değişiklikleri... 05/11/2019 - 10/11/2019
  5  De-Novo Parkinsonda Alfa Osilasyonlarının Görsel Uyaranlar Sırasında İncelenmesi... 02/05/2018 - 05/05/2018
  6  Parkinson Hastalığında Kognitif Süreçlerin P300 Yanıtları ve Nöropsikolojik Testler ile İnc... 24/11/2017 - 30/11/2017
  7  Bilateral Oftalmopleji ile Prezente Olan Unilateral Karotikokavernöz Dural AV Fistül Olgusu... 24/11/2017 - 30/11/2017
  8  Decreased Visual Delta Event-Related Oscillations in Parkinson's Disease with Mild Cognitive Impairm... 29/03/2017 - 27/04/2017
  9  De-novo Parkinson'da Görsel Uyaranlar İçin Yeni Bir Analiz Yaklaşımı: Ön Bulgular... 03/11/2016 - 05/11/2016
  10  Parkinson Hastalığı'nda Subkortikal Gri Cevher Yapılarında Atrofi Değerlendirmesi... 24/03/2016 - 27/03/2016
  11  Parkinson hastalığında sarkopeninin değerlendirilmesi... 27/11/2015 - 03/12/2015
  12  Kognitif Bozukluğu Olmayan Parkinson Hastalarında Subkortikal Gri Cevher Hacim Analizi... 21/10/2015 - 25/10/2015
  13  Reduced responsiveness to both visual sensory and cognitive stimuli in non-demented Parkinson's dise... 30/09/2015 - 04/10/2015
  14  Evaluation of Sarcopenia in Parkinson's Disease... 14/06/2015 - 18/06/2015
  15  İnme Olgularında Navigasyonlu Repetetif Transkranial Magnetik Stimulasyon (RTMS) ve Brunnstrom El... 20/05/2015 - 24/05/2015
  16  STRİATAL EL VE STRİATAL AYAK: OLGU SUNUMU... 15/04/2015 - 19/04/2015
  17  EDİNSEL HEPATOSEREBRAL DEJENERASYON: İKİ OLGU SUNUMU... 15/04/2015 - 19/04/2015
  18  Parkinson Hastaları ile Sağlıklı Yaşlılarda Görsel P300 Yanıtları... 15/04/2015 - 19/04/2015
  19  Analyzing the effects of navigated repetetive transcranial magnetic stimulation (rMTS) in upper extr... 22/10/2014 - 25/10/2014
  20  Effect of Navigated Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (RTMS) and Brunnstrom Hand Trainin... 22/10/2014 - 25/10/2014
  21  A study on the effects of exercises performed in front of a mirror or without a mirror in Parkinson'... 05/06/2011 - 09/06/2011
  22  Organofosfat zehirlenmesine bağlı bir parkinsonizm olgusu... 04/12/2010 - 09/12/2010
  23  The investigation of the effect of exercises on static and dynamic balance using balance master... 13/06/2010 - 17/06/2010
  24  Nörolojik Tutulumu Olan Wilson Hastalarında ATP7B Genini 8,9,12,13,14,16 ve 18 nolu Ekzonlarındak... 10/11/2009 - 15/11/2009
  25  Parkinson hastalarında fizyoterapist gözetiminde yapılan egzersizlerin fonksiyonellik, depresyon ... 30/09/2009 - 04/10/2009
  26  Parkinson hastalarında solunum egzersizlerinin pulmoner fonksiyonlar üzerine etkisi... 11/11/2008 - 16/11/2008
  27  The effect of arm position on pulmonary function in subjects with Parkinson's disease and in healty ... 22/06/2008 - 26/06/2008
  28  The effect of breathing exercises on pulmonary function in Parkinson's disease... 22/06/2008 - 26/06/2008
  29  Effect of lumbosacral corset on position sense of trunk, performance and balance of Parkinson's dise... 22/06/2008 - 26/06/2008
  30  Parkinson hastalarında ev programı şeklinde verilen egzersizlerin etkilerinin incelenmesi... 11/04/2008 - 13/04/2008
  31  Servikal distonide kas hipertrofisi: Manyetik rezonans görüntülemeye dayalı değerlendirme... 10/11/2007 - 15/11/2007
  32  Parkinson hastalığında repetetif transkraniyal manyetik uyarımın diskinezi ve motor performans ... 10/11/2007 - 15/11/2007
  33  Effects of repetetive transcranial magnetic stimulation on levodopa induced dyskinesia and motor per... 03/06/2007 - 07/06/2007
  34  Muscle hypertrophy in cervical dystonia: A magnetic resonance imaging (MRI) based analysis... 03/06/2007 - 07/06/2007
  35  Is it always necessary to apply botulinum toxin into the lower facial muscles in hemifacial spasm? A... 03/06/2007 - 07/06/2007
  36  Esansiyel tremorda depresyon sıklığı ve yaşam kalitesi... 25/04/2007 - 28/04/2007
  37  Wilson Hastalarında ATP7B Geninin 8,12,13,14 ve 17 Nolu Ekzonlarında DNA Dizi Analizi ile Mutasyon... 17/11/2006 - 17/11/2006
  38  Hemifasiyal Spazm Tedavisinde Alt Fasiyal Kaslara Botulinum Toksin Uygulaması: Randomize, Plasebo K... 12/11/2006 - 17/11/2006
  39  Parkinson hastalığında depresyon ve yaşam kalitesi... 01/11/2006 - 05/11/2006
  40  A case with orthostatic tremor: Improvement with levetiracetam.... 30/10/2006 - 02/11/2006
  41  Valvular heart disease and pergolide treatment in Parkinson's disease... 05/06/2005 - 09/06/2005
  42  Parkinsonlu Hastalarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesinde İki Farklı Ölçeğin Kullanımı:... 19/05/2005 - 22/05/2005
  43  Servikal Distonide Klinik Değerlendirme ve Elektromiyografinin Botulinum Toksin Tedavisinin Planlan... 19/05/2005 - 22/05/2005
  44  Pergolid Kullanan Ve Kullanmayan Parkinson Hastalarında Kalp Kapak Hastalığı Sıklığı Ve Şid... 19/05/2005 - 22/05/2005
  45  Ortostatik Tremor: Olgu Sunumu... 19/05/2005 - 22/05/2005
  46  Parkinson Hastalığı Tedavisinde Kabergolinin Monoterapi Şeklinde yada Levodopa İle Birlikte Uyg... 19/05/2005 - 22/05/2005
  47  Determination of the Contribution of the Clinical Examination and the EMG in Planning and Applicatio... 05/03/2005 - 08/03/2005
  48  Chorea and epilepsia partialis continua as initial signs in probable Creutzfeldt-Jacob disease... 14/06/2004 - 17/06/2004
  49  Shortened cortical silent period both dystonic and non-dystonic muscles of patients with cervical dy... 14/06/2004 - 17/06/2004
  50  Kavernoma Bağlı Hemikore: Olgu Sunumu... 22/10/2003 - 26/10/2003
  51  Assessment of Impairment of Cortical Inhibitory Mechanisms in Blepharospasm and Cervical Dystonia: A... 10/11/2002 - 14/11/2002
  52  Parkisonizmin eşlik ettiği iki mitokondrial myopati olgusu.... 19/10/2002 - 23/10/2002
  53  Taupatiler: Klinik tanı alt grupları ve özellikleri.... 19/10/2002 - 23/10/2002
  54  Servikal Distonide Distonik Ve Nondistonik Kaslarda Transkraniyal Manyetik Stimülasyon İle Sessiz ... 19/10/2002 - 23/10/2002
  55  Fokal Distonilerde Kortikal İnhibitör Kontrol Bozukluğu: Transkraniyal Manyetik Stimülasyon İle... 19/10/2002 - 23/10/2002
  56  Migren ve günlük süregen başağrısı olgularında kortikal motor uyarılmış potansiyeller.... 02/11/2000 - 05/11/2000
  57  Nöromiyotoni: Olgu Sunumu... 02/11/2000 - 05/11/2000
  58  Pretarsal injections of botulinum toxin for treatment of blepharospasm and hemifacial spasm.... 11/06/2000 - 15/06/2000
  59  Blefarospazm Olgularında Botulinum Toksin A Uygulaması Sonuçları: Preseptal ve Pretarsal Uygulam... 24/10/1999 - 28/10/1999
  60  Hemifasiyal spazmda botulinum toksin A tedavisi.... 24/10/1999 - 28/10/1999
  61  Servikal Distoni ve Botulinum Toksin-A Uygulaması... 24/10/1999 - 28/10/1999
  62  Pür akinezi sendromu... 24/10/1999 - 28/10/1999
  63  Torasik çıkış sendromunda konservatif tedavi etkinliği: 4 yıllık izlem sonuçları... 16/05/1999 - 21/05/1999
  64  Serial recordings of endogenous evoked potentials in patients with multiple sclerosis during interfe... 02/11/1997 - 05/11/1997
  65  Serial recordings of evoked potentials during interferon 1A (Rebif) therapy in multiple sclerosis... 02/11/1997 - 05/11/1997
  66  Multipl sklerozda interferon beta-1a sağaltımının izleminde multimodal uyarılmış potansiyelle... 24/10/1997 - 28/10/1997
  67  Primer Progresif afazi olgu sunumu... 24/10/1997 - 29/10/1997
  68  Beta interferon 1-A (Rebif) sağaltımı alan multpl sklerozlu hastalarda P300 ve Contingent Negativ... 24/10/1997 - 28/10/1997
  69  A left cerebral atrophy. A case of primary progressive aphasia.... 14/06/1997 - 18/06/1997
  70  Crossed aphasia due to right perisylvian infarction.... 14/06/1997 - 16/06/1997
  71  The rate of epileptiform activity in the routine scalp EEG of epileptic patients.... 04/06/1997 - 08/06/1997
  72  Which factors effect cerebral blood flow velocity? A multivariate analysis in 210 patients... 04/06/1997 - 08/06/1997
  73  Neuromyotonia and epilepsy: a case report.... 04/06/1997 - 08/06/1997
  74  A case with Dejerine-Sottas disease associated with multiple cranial neuropathy: Clinical, neurophys... 04/06/1997 - 08/06/1997
  75  Brainstem auditory evoked potentials in patients with cervical spondylarthrosis and vertigo.... 04/06/1997 - 08/06/1997
  76  Milier Tüberküloz İle Birlikte Akut Menenjit Ve Spinal Araknoidit: Olgu Sunumu... 13/10/1996 - 18/10/1996
  77  Hemiplegia vegetativa alterna.... 08/06/1996 - 12/06/1996
  78  The changes of signal intensity on MRI of basal ganglia in multiple sclerosis.... 08/06/1996 - 12/06/1996
  79  Multipl sklerozda bazal ganglion sinyal intensitesi değişiklikleri, .... 14/05/1996 - 15/05/1996
  80  Torasik çıkış sendromu tanısında yeni elektrofizyolojik yaklaşımlar.... 24/09/1995 - 28/09/1995
  81  Kortikobazal dejenerasyon: Bir olgu sunumu.... 24/09/1995 - 28/09/1995
  82  Yarımalan Görsel Uyarılmış Potansiyellerin Genikulokalkarin Lezyonlarda İncelenmesi... 08/11/1990 - 11/11/1990
 • NO AD TARIH
  1  The EPSILON Study: A Phase III, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled and Parallel-Group Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Opicapone...  9/2021 - /
  2  Alzheimer ve Parkinson Hastalığı için Biyomarkır Geliştirilmesi...  8/2012 - 8/2015
  3  Düşen ve düşmeyen Parkinson Hastalarında kas gücü, denge ve osteoporotik kırık ilişkisi...  6/2008 - 6/2009
  4  Düşen ve düşmeyen Parkinson Hastalarında kas gücü, denge ve osteoporotik kırık ilişkisi...  6/2008 - 6/2009
 • NO AD YIL
  1  Türk radyoloj derneği...  2019
 • NO Görev
  1 Beyin Dinamiği Multidisipliner Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2021- Temmuz 2023
  2 Beyin Dinamiği Multidisipliner Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Aralık 2012- Aralık 2015
  3 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Klinik Norofizyoloji Bilim Dalı Başkanı Vekili, Eylül 2010- Eylül 2010
  4 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Klinik Norofizyoloji Bilim Dalı Başkanı, Eylül 2007- Eylül 2010
  5 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2007- Temmuz 2010
  6 Beyin Dinamiği Multidisipliner Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2006- Haziran 2009
  7 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Klinik Norofizyoloji Bilim Dalı Başkanı, Eylül 2004- Eylül 2007
  8 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 2004- Haziran 2005
  9 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2004- Temmuz 2007