En

PROF.DR. ADEM AYDIN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI SOSYAL PEDİATRİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  1989
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  1997
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi  2000
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  2004
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2010
 • NO AD YIL
  1  Prevalence of Febrile Seizures in School-Aged Children: A Community Based Survey in Izmir, Turkey...  2018
  2  Sociodemographic Risk Factors for Febrile Seizures: A School-based Study from Izmir, Turkey...  2018
  3  What Are The Important Risk Factors For The Obesity In The Children Three to Six Age Years: A Cross-...  2018
  4  The role of melatonin and cortisol circadian rhythms in the pathogenesis of infantile colic...  2018
  5  Annelerin emzirme özyeterlilikleri ve emzirme başarılarını etkileyen özelliklerin değerlendirilmesi...  2017
  6  Anneye ait psikososyal risk etmenlerinin anne sütü elektrolit düzeylerine etkisi var mıdır?...  2017
  7  Do mothers with high sodium levels in their breast milk have high depression and anxiety score?...  2017
  8  Effect of health educatıon on nutrıtıon to behavıors and knowledge of elemantary school students...  2016
  9  İnfantil kolik patogenezinde kortizolün rolü...  2016
  10  Annelerin çocuklarının süt dişlerinin sürmesi ile ilişkili şikayet ve yaklaşımları...  2015
  11  İzole hepatit ile başvuran maternal kızamıkçık aşısının neden olduğu doğumsal kızamıkçık enfeksiyonu...  2014
  12  NÖROLOJİK SORUNU OLAN HASTALARDA BESLENME...  2014
  13  Comparison of acellular pertussis-tetanus-diphtheria vaccines and whole-cell pertussis-tetanus-dipht...  2014
  14  Nörolojik sorunu olan hastalarda beslenme...  2014
  15  Allerjik Hastalıkları Olan Çocuklarda Aşılama...  2014
  16  Ateş Yüksekliğinin Nadir Bir Nedeni: Subdural Ampiyem...  2014
  17  İnfantil Kolik ve Probiyotikler...  2012
  18  Hormones and cytokines in childhood obesity...  2010
  19  Grip Aşısı...  2009
  20  Sağlıklı süt çocuğu beslenmesi tipleri ve annelerin bebek beslenmesi uygulamaları: anket çalışması...  2007
  21  Akut gastroenteritli olguların başvuru sırasındaki bulgularının ve tedaviye yanıtlarının değerlendir...  2006
  22  Efficacy of continuous midazolam infusion and mortality in childhood refractory generalized convulsi...  2005
  23  Clinical quiz: Molybdenum cofactor deficiency in an infant presenting with intractable seizures and ...  2000
  24  Clinical quiz. Molybdenum cofactor deficiency...  2000
  25  Investigation of relationship between idipatic hypercalciurian and urinary enzyyme activites...  1998
  26  Ağır ve orta valvüler pulmoner darlıkta balon valvuloplasti uygulaması...  1997
  27  Relationship between serum unconjugated bilirubin levels and the autofluorescence of white blood cel...  1995
 • NO AD TARİH
  1  Determination of Obesity Frequency and Affecting Factors in Primary School Students in Izmir... 26/11/2020 - 29/11/2020
  2  Factors of Affecting Mothers Breastfeeding Self-Efficacy and Breastfeeding Success... 26/11/2020 - 29/11/2020
  3  Experimenting with Some Data Mining Techniques to Establish Pediatric Reference Intervals for Clinic... 26/06/2019 - 29/06/2019
  4  Experimenting with Some Data Mining Techniques to Establish Pediatric Reference Intervals for Clinic... 26/06/2019 - 29/06/2019
  5  Children with Disabilities: Experiences from The Health Board of University Hospital... 28/11/2018 - 01/12/2018
  6  İzmir ili büyükşehir merkez ilçelerinde 3-6 yaş arası çocuklarda obezite prevalansı ve risk... 09/11/2016 - 13/11/2016
  7  İzmir Merkezindeki İlkokullarda 6 ve 7 Yaşlarındaki Okul Çocuklarında Febril Konvulsiyon Preva... 09/11/2016 - 13/11/2016
  8  İzmir İli Büyükşehir Merkez İlçelerinde 3-6 yaş arası çocuklarda Obezite Prevalansı ve Ri... 09/11/2016 - 13/11/2016
  9  Çocuk sağlığı izleminde yapay belirti/işaret/hastalık... 17/12/2014 - 20/12/2014
  10  Traffic injuries in children and adolescents in Lithuania: Mortality trends by road users... 15/06/2014 - 18/06/2014
  11  Does Mother's emotions effect breastmilk content?... 14/06/2014 - 18/06/2016
  12  3-6 yaş arası sağlıklı çocuklarda besin desteği kullanımı sıklığı nedir?... 30/04/2014 - 03/05/2014
  13  Trafik yaralanmalarında 0- 19 yaş grubunda karayolunu kullananlara göre mortalite... 08/04/2014 - 11/04/2014
  14  Çocuk istismarı şüphesi oluşturan deri bulguları... 09/12/2013 - 12/12/2013
  15  Most common problems and approaches of mothers while teething of deciduous teeth... 24/08/2013 - 29/08/2013
  16  Asperger Bozukluğu... 07/11/2012 - 11/11/2012
  17  Çocuk Güvenliği İçin Bireysel Danışmanlık... 07/11/2012 - 11/11/2012
  18  Cinsel İstismar Şüphesi Oluşturan Diğer Bir Neden... 07/11/2012 - 11/11/2012
  19  Ateş yüksekliğinin nadir bir nedeni:Subdural Ampiyem... 04/04/2011 - 08/04/2011
  20  The Relationship Between Mammary Gland Permeability And The Factors Related To Mothers And Their Bab... 12/03/2011 - 15/03/2011
  21  Prevalence and serotype distribution of Salmonella gastroenteritis during 14 year period in ORT cent... 13/10/2010 - 16/10/2010
  22  Liselere Yönelik Sağlık Eğitimi Projesi Kapsamında Yer Alan Özel Çalışma Modülleri... 02/10/2009 - 02/10/2009
  23  Sağlıklı süt çocuklarında beslenme, özel çalışma modülü ile tıp fakültesi öğrenciler... 22/10/2007 - 25/10/2007
  24  Tıp eğitiminde özel çalışma modülü örneği: Sağlıklı süt çocuklarında beslenme tipler... 09/06/2007 - 10/06/2007
  25  Mediastende Multipl Apseler... 05/05/2006 - 08/05/2006
  26  Ciddi Stridor nedeni olarak retrofaringeal apse... 19/04/2006 - 23/04/2006
  27  Kafa travmalı olguların klinik ve epidemiyolojik özellikleri... 22/09/2005 - 24/09/2005
  28  Çocukluk çağında akut karbonmonoksit zehirlenmesi... 04/09/2000 - 08/09/2000
  29  İzmir ili 7-17 yaş okul çocuklarında epilepsi prevalansının araştırılması... 14/05/2000 - 16/05/2000
  30  Ege bölgesi kökenli Duchenne ve Becker kas distrofili hastalarda moleküler delesyon paterni... 03/05/2000 - 06/05/2000
  31  Distrofinopatili Hastaların Klinik ve Genetik Açıdan Değerlendirilmesi... 24/10/1999 - 28/10/1999
  32  non nefropatik insüline bağımlı olmayan diyabetis mellitusta B-D glukozaminidaz aktivitesinin ar... 08/10/1997 - 10/10/2007
  33  idipatik hiperkalsiüri ile idrar idrar enzim asktivitesi arasındaki ilişkinin araştırılması... 04/06/1995 - 08/06/1995
  34  the relation beetween serum unconjegated bilurubin levels and intracelular bilurubin accumulation i... 19/11/1994 - 22/11/1994
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Çocukluk Çağında Motor Gelişim Değerlendirilmesi Temel Pediatri...  2020
  2  Çocuk Sağlığı İzlem Merkezlerinde Taramalar Temel Pediatri...  2020
  3  Sosyal Pediari- Çocuklarda uyku bozuluklarına yaklaşım Temel Pediatri...  2020
  4  Çocuk Beslenmesinde Mineraller Çocuk Beslenmesi...  2020
  5  sosyal pediatri-Çocuklarda uyku sorunlarına yaklaşım Temel Pediatri...  2020
  6  Çocuklar İçin Oyuncak Seçimi İlk beş yaşta çocuk sağlığı izlemi...  2017
  7  Dil Gelişiminin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi İlk beş yaşta çocuk sağlığı izlemi...  2017
  8  Dil Gelişimi ve İletişim Bozuklukları Yurdakök Pediatri...  2017
  9  Konuşma ve Dil Gelişimi Yurdakök Pediatri...  2017
  10  Nörolojik Sorunu Olanların İzlemi İlk beş yaşta çocuk sağlığı izlemi...  2017
  11  Sosyal Pediatri. Sağlam Çocuk İzlemi. Dönem IV Pediatri Bloğu, TASK Klinik Çalışma Rehberi 2016- 2017...  2016
  12  Sosyal Pediatri. Sağlam Çocuk izlemi. Dönem IV Pediatri Bloğu, TASK Klinik Çalışma Rehberi 2015- 2016...  2015
  13  Sosyal Pediatri. Sağlam Çocuk İzlemi Dönem IV Pediatri Bloğu, TASK Klinik Çalışma Rehberi 2014- 2015....  2014
  14  Yenidoğan-Çocuk Öykü ve Fizik Muayene Kliniğe Giriş Öykü ve Fizik Muayene...  2005
 • NO AD TARIH
  1  Bebeklik döneminin ilk aylarında görülen infantil kolik ataklarının patogenezinde laktaz gen polimorfizminin araştırılması...  10/2009 - 10/2011
  2  Kemeraltı Esnafının Çalışan Çocukların İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitimi...  3/2007 - 3/2009
 • NO AD YIL
  1  X. wyeth bilimsel araştırma yarışması B grubu bilim teşvik ödülü...  1997
  2  Anne ve Çocuk Sağlığı Vakfı, 1996, birincilik ödülü...  1996
  3  Sanofi Pharma firması ile Türk Epilepsi ile savaş derneği, 1999, Proje birincilik ödülü....  1999
  4  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B2 tipi Yayın Teşvik Ödülü, 2000...  2000
  5  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B2 tipi Yayın Teşvik Ödülü, 2000...  2000
  6  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B2 tipi Yayın Teşvik Ödülü, 2001...  2001
  7  bilim yarışması ikincilik ödülü 2008...  2008
  8  Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B1 tipi Yayın Teşvik Ödülü, 2002....  2002
  9  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B1 tipi Yayın Teşvik Ödülü, 2003...  2003
  10  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B2 tipi Yayın Teşvik Ödülü, 2004...  2004
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2021-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2018- Ocak 2021
  3 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2015- Ocak 2018
  4 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2012- Ocak 2015
  5 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Ağustos 2009- Şubat 2010
  6 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2009- Ocak 2012
  7 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Haziran 2006- Haziran 2009
  8 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2006- Ocak 2009