Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. ADEM AYDIN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI SOSYAL PEDİATRİ BİLİM DALI / ÇOCUK NÖROLOJİSİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  1989
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  1997
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi  2000
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  2004
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2010
 • NO AD YIL
  1  An Example of Application of Machine Learning Method to Laboratory Medicine: Determination of Newbor...  2023
  2  Prevalence of Febrile Seizures in School-Aged Children: A Community Based Survey in Izmir, Turkey...  2018
  3  Sociodemographic Risk Factors for Febrile Seizures: A School-based Study from Izmir, Turkey...  2018
  4  What Are The Important Risk Factors For The Obesity In The Children Three to Six Age Years: A Cross-...  2018
  5  The role of melatonin and cortisol circadian rhythms in the pathogenesis of infantile colic...  2018
  6  Annelerin emzirme özyeterlilikleri ve emzirme başarılarını etkileyen özelliklerin değerlendirilmesi...  2017
  7  Anneye ait psikososyal risk etmenlerinin anne sütü elektrolit düzeylerine etkisi var mıdır?...  2017
  8  Do mothers with high sodium levels in their breast milk have high depression and anxiety score?...  2017
  9  Effect of health educatıon on nutrıtıon to behavıors and knowledge of elemantary school students...  2016
  10  İnfantil kolik patogenezinde kortizolün rolü...  2016
  11  Annelerin çocuklarının süt dişlerinin sürmesi ile ilişkili şikayet ve yaklaşımları...  2015
  12  İzole hepatit ile başvuran maternal kızamıkçık aşısının neden olduğu doğumsal kızamıkçık enfeksiyonu...  2014
  13  Comparison of acellular pertussis-tetanus-diphtheria vaccines and whole-cell pertussis-tetanus-dipht...  2014
  14  NÖROLOJİK SORUNU OLAN HASTALARDA BESLENME...  2014
  15  Nörolojik sorunu olan hastalarda beslenme...  2014
  16  Allerjik Hastalıkları Olan Çocuklarda Aşılama...  2014
  17  Ateş Yüksekliğinin Nadir Bir Nedeni: Subdural Ampiyem...  2014
  18  İnfantil Kolik ve Probiyotikler...  2012
  19  Hormones and cytokines in childhood obesity...  2010
  20  Grip Aşısı...  2009
  21  Sağlıklı süt çocuğu beslenmesi tipleri ve annelerin bebek beslenmesi uygulamaları: anket çalışması...  2007
  22  Akut gastroenteritli olguların başvuru sırasındaki bulgularının ve tedaviye yanıtlarının değerlendir...  2006
  23  Efficacy of continuous midazolam infusion and mortality in childhood refractory generalized convulsi...  2005
  24  Clinical quiz: Molybdenum cofactor deficiency in an infant presenting with intractable seizures and ...  2000
  25  Clinical quiz. Molybdenum cofactor deficiency...  2000
  26  Investigation of relationship between idipatic hypercalciurian and urinary enzyyme activites...  1998
  27  Ağır ve orta valvüler pulmoner darlıkta balon valvuloplasti uygulaması...  1997
  28  Relationship between serum unconjugated bilirubin levels and the autofluorescence of white blood cel...  1995
 • NO AD TARİH
  1  Evaluation of Sleep with ?Brief Infant Sleep Questionnaire? in Children with Cerebral Palsy... 16/11/2022 - 20/11/2022
  2  Evaluation of Demographic Characteristics and Responses to Oral Lactase Enzyme in Children Aged 0-6 ... 16/11/2022 - 20/11/2022
  3  Salivary Sex Steroid Levels in Infants During Minipuberty and Their Relationship with Infantile Coli... 15/09/2022 - 17/08/2022
  4  Determination of Obesity Frequency and Affecting Factors in Primary School Students in Izmir... 26/11/2020 - 29/11/2020
  5  Factors of Affecting Mothers Breastfeeding Self-Efficacy and Breastfeeding Success... 26/11/2020 - 29/11/2020
  6  Experimenting with Some Data Mining Techniques to Establish Pediatric Reference Intervals for Clinic... 26/06/2019 - 29/06/2019
  7  Experimenting with Some Data Mining Techniques to Establish Pediatric Reference Intervals for Clinic... 26/06/2019 - 29/06/2019
  8  Children with Disabilities: Experiences from The Health Board of University Hospital... 28/11/2018 - 01/12/2018
  9  İzmir Merkezindeki İlkokullarda 6 ve 7 Yaşlarındaki Okul Çocuklarında Febril Konvulsiyon Preva... 09/11/2016 - 13/11/2016
  10  İzmir İli Büyükşehir Merkez İlçelerinde 3-6 yaş arası çocuklarda Obezite Prevalansı ve Ri... 09/11/2016 - 13/11/2016
  11  Çocuk sağlığı izleminde yapay belirti/işaret/hastalık... 17/12/2014 - 20/12/2014
  12  Traffic injuries in children and adolescents in Lithuania: Mortality trends by road users... 15/06/2014 - 18/06/2014
  13  Does Mother's emotions effect breastmilk content?... 14/06/2014 - 18/06/2016
  14  3-6 yaş arası sağlıklı çocuklarda besin desteği kullanımı sıklığı nedir?... 30/04/2014 - 03/05/2014
  15  Trafik yaralanmalarında 0- 19 yaş grubunda karayolunu kullananlara göre mortalite... 08/04/2014 - 11/04/2014
  16  Çocuk istismarı şüphesi oluşturan deri bulguları... 09/12/2013 - 12/12/2013
  17  Most common problems and approaches of mothers while teething of deciduous teeth... 24/08/2013 - 29/08/2013
  18  Asperger Bozukluğu... 07/11/2012 - 11/11/2012
  19  Çocuk Güvenliği İçin Bireysel Danışmanlık... 07/11/2012 - 11/11/2012
  20  Cinsel İstismar Şüphesi Oluşturan Diğer Bir Neden... 07/11/2012 - 11/11/2012
  21  Ateş yüksekliğinin nadir bir nedeni:Subdural Ampiyem... 04/04/2011 - 08/04/2011
  22  The Relationship Between Mammary Gland Permeability And The Factors Related To Mothers And Their Bab... 12/03/2011 - 15/03/2011
  23  Prevalence and serotype distribution of Salmonella gastroenteritis during 14 year period in ORT cent... 13/10/2010 - 16/10/2010
  24  Liselere Yönelik Sağlık Eğitimi Projesi Kapsamında Yer Alan Özel Çalışma Modülleri... 02/10/2009 - 02/10/2009
  25  Sağlıklı süt çocuklarında beslenme, özel çalışma modülü ile tıp fakültesi öğrenciler... 22/10/2007 - 25/10/2007
  26  Tıp eğitiminde özel çalışma modülü örneği: Sağlıklı süt çocuklarında beslenme tipler... 09/06/2007 - 10/06/2007
  27  Mediastende Multipl Apseler... 05/05/2006 - 08/05/2006
  28  Ciddi Stridor nedeni olarak retrofaringeal apse... 19/04/2006 - 23/04/2006
  29  Kafa travmalı olguların klinik ve epidemiyolojik özellikleri... 22/09/2005 - 24/09/2005
  30  Çocukluk çağında akut karbonmonoksit zehirlenmesi... 04/09/2000 - 08/09/2000
  31  İzmir ili 7-17 yaş okul çocuklarında epilepsi prevalansının araştırılması... 14/05/2000 - 16/05/2000
  32  Ege bölgesi kökenli Duchenne ve Becker kas distrofili hastalarda moleküler delesyon paterni... 03/05/2000 - 06/05/2000
  33  Distrofinopatili Hastaların Klinik ve Genetik Açıdan Değerlendirilmesi... 24/10/1999 - 28/10/1999
  34  non nefropatik insüline bağımlı olmayan diyabetis mellitusta B-D glukozaminidaz aktivitesinin ar... 08/10/1997 - 10/10/2007
  35  idipatik hiperkalsiüri ile idrar idrar enzim asktivitesi arasındaki ilişkinin araştırılması... 04/06/1995 - 08/06/1995
  36  the relation beetween serum unconjegated bilurubin levels and intracelular bilurubin accumulation i... 19/11/1994 - 22/11/1994
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Kronik nörolojik, metabolik ve endokrin hastalıklarda bağışıklama Özel Klinik Durumlarda Bağışıklama...  2022
  2  Difteri Boğmaca Tetanoz AşılarıTürkiye Klinikleri Aşılar Özel Sayısı...  2021
  3  Sosyal Pediari- Çocuklarda uyku bozuluklarına yaklaşım Temel Pediatri...  2020
  4  sosyal pediatri-Çocuklarda uyku sorunlarına yaklaşım Temel Pediatri...  2020
  5  Çocuk Beslenmesinde Mineraller Çocuk Beslenmesi...  2020
  6  Çocuk Sağlığı İzlem Merkezlerinde Taramalar Temel Pediatri...  2020
  7  Çocukluk Çağında Motor Gelişim Değerlendirilmesi Temel Pediatri...  2020
  8  Çocuklar İçin Oyuncak Seçimi İlk beş yaşta çocuk sağlığı izlemi...  2017
  9  Dil Gelişiminin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi İlk beş yaşta çocuk sağlığı izlemi...  2017
  10  Nörolojik Sorunu Olanların İzlemi İlk beş yaşta çocuk sağlığı izlemi...  2017
  11  Dil Gelişimi ve İletişim Bozuklukları Yurdakök Pediatri...  2017
  12  Konuşma ve Dil Gelişimi Yurdakök Pediatri...  2017
  13  Sosyal Pediatri. Sağlam Çocuk İzlemi. Dönem IV Pediatri Bloğu, TASK Klinik Çalışma Rehberi 2016- 2017...  2016
  14  Sosyal Pediatri. Sağlam Çocuk izlemi. Dönem IV Pediatri Bloğu, TASK Klinik Çalışma Rehberi 2015- 2016...  2015
  15  Sosyal Pediatri. Sağlam Çocuk İzlemi Dönem IV Pediatri Bloğu, TASK Klinik Çalışma Rehberi 2014- 2015....  2014
  16  Yenidoğan-Çocuk Öykü ve Fizik Muayene Kliniğe Giriş Öykü ve Fizik Muayene...  2005
 • NO AD TARIH
  1  Sağlıklı adolesanlar ve genç erişkinlere uygulandığında GSK meningokokkal Grup B ve kombine ABCWY aşılarının etkililik, immünojenite ve güvenliliğini göstermek için faz III, randomize, kontrollü, gözlemci kör bir çalışma...  11/2020 - 8/2022
  2  Meningokok ACWY konjuge aşısının (GSK3536820A ve Menveo) farklı formülasyonlarının, 10-40 yaş arası sağlıklı adolesanlara ve genç erişkinlere uygulanmasının güvenliliğini ve immünojenisitesini değerlendirmeye yönelik bir Faz 2b, randomize, kontrollü, gözlemci kör, çok merke...  2/2019 - 11/2019
  3  GSK'nın liyofilize oral canlı zayıflatılmış insan rotavirüs (HRV) aşısının formülasyonuna kıyasla GSK'nın Porsin sirkovirüs (PCV) bulunmayan sıvı formülasyonlu HRV aşısının 6-12 haftadan başlayarak bebeklerde 2 dozluk aşı olarak uygulandığında reaktojenisitesini ve güven...  10/2019 - 1/2021
  4  Sağlıklı Bebeklerde 4-Doz V114 Rejiminin Güvenliliğini, Tolerabilitesini ve İmmünojenisitesini Değerlendiren Faz 3, Çok Merkezli, Randomize, Çift-Kör, Aktif Komparatör Kontrollü Çalışma (PNUE-PED)...  1/2019 - 1/2021
  5  6 ve 7 aylık süt çocuklarında şempanze kökenli adenovektör (ChAd155-RSV) (GSK3389245A) ile kodlanmış respiratuvar sinsisyal virüs (RSV) proteinleri F, N ve M2-1'e dayanan GSK Biologicals'ın RSV araştırma aşısının, kas içine tek doz ya da 0-1 ay şemasına göre iki doz olarak uygul...  5/2019 - 6/2021
  6  Bebeklik döneminin ilk aylarında görülen infantil kolik ataklarının patogenezinde laktaz gen polimorfizminin araştırılması...  10/2009 - 10/2011
  7  Kemeraltı Esnafının Çalışan Çocukların İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitimi...  3/2007 - 3/2009
 • NO AD YIL
  1  X. wyeth bilimsel araştırma yarışması B grubu bilim teşvik ödülü...  1997
  2  Anne ve Çocuk Sağlığı Vakfı, 1996, birincilik ödülü...  1996
  3  Sanofi Pharma firması ile Türk Epilepsi ile savaş derneği, 1999, Proje birincilik ödülü....  1999
  4  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B2 tipi Yayın Teşvik Ödülü, 2000...  2000
  5  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B2 tipi Yayın Teşvik Ödülü, 2000...  2000
  6  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B2 tipi Yayın Teşvik Ödülü, 2001...  2001
  7  bilim yarışması ikincilik ödülü 2008...  2008
  8  Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B1 tipi Yayın Teşvik Ödülü, 2002....  2002
  9  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B1 tipi Yayın Teşvik Ödülü, 2003...  2003
  10  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B2 tipi Yayın Teşvik Ödülü, 2004...  2004
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2024-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı Başkanı Vekili, Eylül 2023-Devam ediyor
  3 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2022-Devam ediyor
  4 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2021- Ocak 2024
  5 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2018- Ocak 2021
  6 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2015- Ocak 2018
  7 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2012- Ocak 2015
  8 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Ağustos 2009- Şubat 2010
  9 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2009- Ocak 2012
  10 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Haziran 2006- Haziran 2009
  11 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2006- Ocak 2009