Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. CANDAN ARMAN TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANATOMİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  1984
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Morfoloji  1988
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi SAGLIK BILM.ENSTITUSU Morfoloji Anabilim Dalı  1995
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1997
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi  2007
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  Çift taraflı plexus brachialis varyasyonu olgusu...  2012
  2  Phenotypic Features in Autistic Individuals : The Finger Length Ratio (2D:4D), Hair Whorl, and Hand ...  2012
  3  Location and Incidence of the Zygomaticofacial Foramen: An Anatomic Study...  2009
  4  Neck Circumference and 2:4 Digit Ratio in Patients With Acute Myocardial Infarction ...  2009
  5  The human sacrum and safe approaches for screw placement...  2009
  6  Anastomosis Between the Temporal Branch of Facial Nerve and Auriculotemporal Nerve...  2008
  7  Morphological and morphometric evaluation of lacrimal groove...  2007
  8  The thickness and the lengths of the anterior wall of adult maxilla of the West Anatolian Turkish pe...  2006
  9  Morphology and Morphometry of the Acetabulum...  2006
  10  The role of muscle integrity following midshaft clavicular resections: a cadaveric study...  2006
  11  Morphometric analysis of the C2 body and the odontoid process...  2006
  12  Biomechanical analysis of load transmission characteristics of limited carpal fusions used to treat ...  2005
  13   The Surgical Anatomy of the Cervical Sympathetic Trunk....  2005
  14  Morphometric analysis of human occipital condyle...  2005
  15  vena jugularis interna ve vena subclavia'nın kapaklarının özellikleri...  2005
  16  An anatomical study of the C-2 pedicle...  2004
  17  Anatomical and computed tomografic analysis of C1 vertebra...  2003
  18  The anterior inferior tibiofibular ligament and talar impingement: a cadaveric study...  2002
  19  El sırtı ve önkolun duyusal innervasyonunda farklı bir örnek...  2002
  20  Kienbock etioloji ve tedavisinde yük dağılımı ve ulnar varyans...  2002
  21  Bilateral üç başlı m.biceps brachii olgusu...  2002
  22  Arteria thoracica interna'nın orijinindeki farklılıklar...  2002
  23  Elin beşinci parmağına giden m.flexor digitorum superficialis tendonunun anatomik ve fonksiyonel var...  2000
  24  Vena saphena magna dallarının morfolojik incelenmesi...  1998
  25  An anatomical study of the inferior cubital artery...  1997
  26  Arteria metacarpea dorsalis I dağılım tiplerinin anatomik incelenmesi...  1996
  27  Arteria facialis varyasyonlarının anatomik incelenmesi...  1995
  28  Fissura orbitalis superior'un orijinal tipleri....  1995
  29  Arteria femoralis'in derin dallarının morfolojik olarak araştırılması...  1995
  30  Ramus marginalis mandibulae'nın anatomik incelenmesi...  1994
  31  Foramen magnum'un anatomik varyasyonları....  1994
  32  II. Foramen infraorbitale'nin morfolojik özelliklerinin ve varyasyonlarının incelenmesi...  1993
  33  I. Canalis infraorbitalis ve foramen infraorbitale'nin metrik özelliklerinin incelenmesi...  1992
 • NO AD TARİH
  1  Phenotypic Features in Individuals with autism: 2d/4d finger ratios, Hair Whorl and Hand Dominance P... 28/06/2012 - 01/07/2012
  2  Truncus superior yokluğu ile karakterize bilateral plexus brachialis varyasyonu: olgu sunumu"... 28/10/2010 - 01/11/2010
  3  Neck circumference and 2:4 digit ratio in patients who underwent acute myocardial infarction... 02/09/2009 - 05/09/2009
  4  The assessment of the orbital surface of the maxilla on dry skulls... 06/09/2006 - 10/09/2006
  5  Anthropometric evaluation of the anterior wall of maxilla... 07/09/2005 - 10/09/2005
  6  Morphology and morphometry of zygomaticofacial foramen... 07/09/2005 - 10/09/2005
  7  Morphology and morphometry of the acetabulum... 07/09/2005 - 10/09/2005
  8  Anatomical evaluation of the great saphenous vein and their importance for vascular surgery... 07/09/2005 - 10/09/2005
  9  Anastomosis between the temporal branch of facial nerve and auriculotemporal nerve... 07/09/2005 - 10/09/2005
  10  Sulcus lacrimalis'in morfolojik ve morfometrik olarak değerlendirilmesi... 26/08/2004 - 30/08/2004
  11  Unilateral venter superior m.omohyoideus agenesis olgusu... 26/08/2004 - 30/08/2004
  12  vena subclavia ve vena jugularis internanın kapaklarının topografik ve morfometrik incelenmesi... 26/05/2004 - 30/05/2004
  13  Nervus medianus'un orijininde görülen farklılıklara bakış... 01/09/2003 - 05/09/2003
  14  C2 vertebra (axis) korpusu ve odontoid çıkıntısının morfometrik analizi... 01/09/2003 - 05/09/2003
  15  Pars cervicalis trunci sympathici'nin anatomisi ve boyun bölgesindeki cerrahi uygulamalardaki önem... 01/09/2003 - 05/09/2003
  16  C2 pedikülü: Anatomik çalışma ve cerrahi önemi... 01/09/2003 - 05/09/2003
  17  The formation of posterior fascicle and the origin of radial nerve... 07/07/2003 - 11/07/2003
  18  C2 Vertebra: An anatomical study.... 07/07/2003 - 11/07/2003
  19  A topographic study of the superficial inguinal lymph nodes... 07/07/2003 - 11/07/2003
  20  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim sistemi ve anatomi.... 05/09/2002 - 07/09/2002
  21  Kienbök etyoloji ve tedavisinde yük dağılımı ve ulnar varyans... 20/04/2002 - 23/04/2002
  22  Morphometric analysis of human occipital condyle... 27/02/2002 - 02/03/2002
  23  Human occipital condyle: Surgical anatomy.... 16/09/2001 - 20/09/2001
  24  Human occipital condyle: Anatomical configuration and surgical implication... 16/09/2001 - 20/09/2001
  25  Arteria thoracica interna'nın orijinindeki farklılıkların incelenmesi... 03/09/2001 - 07/09/2001
  26  Supraorbital delik ve çentiklere yeniden ve yeni bir yaklaşım... 03/09/2001 - 07/09/2001
  27  Nervus radialis'in yapılanma farklılıkları... 03/09/2001 - 07/09/2001
  28  El sırtı ve önkolun duyusal innervasyonunda farklı bir örnek... 03/09/2001 - 07/09/2001
  29  C1 vertebrası anatomik ve bilgisayarlı tomografi analizi... 22/05/2001 - 26/05/2001
  30  Merkezi Sinir Sistemi Anatomisinin Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aktif Eğitimi içind... 24/04/2001 - 28/04/2001
  31  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aktif Eğitim Sisteminde Hipotalamus-Hipofiz anatomisinin... 24/04/2001 - 28/04/2001
  32  Ramus radioulnaris transversalisin dağılım tipleri ve klinik önemi... 25/10/1999 - 30/10/1999
  33  Mediastinum medius'taki lenf düğümü grupları ile ilgili sayısal bir çalışma... 25/10/1999 - 30/10/1999
  34  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-1998 Eğitim Müfredatı... 12/11/1998 - 15/11/1998
  35  Yüzeyel inguinal lenf düğümlerinin topografisine bir yaklaşım... 01/08/1997 - 05/08/1997
  36  Anatomic Variations of Scapholunate (SF) Ligament... 27/06/1995 - 01/07/1995
  37  Hiatus saphenus bölgesinde vena femoralis'e açılan venlerin morfolojik olarak incelenmesi... 22/09/1993 - 25/09/1993
  38  Arcus palmaris superficialis'in oluşumundaki değişikliklerin morfolojik olarak incelenmesi... 22/09/1993 - 25/09/1993
  39  Arteria femoralis'in derin dallarının morfolojik olarak araştırılması... 22/09/1993 - 25/09/1993
  40  Elin 5. parmağında musculus flexor digitorum superficialis'in varyasyonları... 22/09/1993 - 25/09/1993
  41  İnsanda plexus brachialis'in oluşumu ve uç dallarının orijinindeki morfolojik değişiklikler... 22/09/1993 - 25/09/1993
  42  Nervus laryngeus inferior ve arteria thyroidea inferior arasındaki ilişkinin incelenmesi... 22/05/1993 - 25/05/1993
 • NO AD YIL
  1  VIII.Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresinde araştırma bildiri dalında birincilik ödül...  2002