Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. TUNÇ ALKIN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1983
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı  1991
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1993
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikayatri  1993
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1999
 • NO AD YIL
  1  Increased telomerase activity in major depressive disorder with melancholic features : Possible role...  2021
  2  Vestibular migraine patients are more anxious than migraine patients without vestibular symptoms...  2017
  3  Diverse glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) support between mania and schizophrenia: ...  2015
  4  A Preliminary Observation of Increased Glial Cell Line-Derived Neurotrophic Factor in Manic Switch d...  2015
  5  Comparison of cognitive impairment between patients having epilepsy and psychogenic nonepileptic sei...  2015
  6  Epilepsiye Bağlı Anksiyete Bozukluğu Olgusu...  2015
  7  Alexithymia and Emotional Intelligence in Patients with Panic Disorder, Generalized Anxiety Disorder...  2013
  8  Temperament and character dimensions of patients with adult separation anxiety disorder....  2012
  9  The validity and reliability of Turkish version of separation anxiety symptom inventory and adult se...  2012
  10  Hypersensitivity to 35% carbon dioxide in patients with adult separation anxiety disorder....  2012
  11  Ayrılma Anksiyetesi Belirtileri İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşmesi Türkçe Versiyonunun Psikometri...  2012
  12  Anxiety Sensitivity and Its Importance in Psychiatric Disorders...  2011
  13  Major depresif bozuklukta ektanılar...  2011
  14  Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu...  2010
  15  Undergraduate psychiatric training in Turkey...  2010
  16  The validity and reliability of the Turkish version of the anxiety sensitivity index-3...  2010
  17  Electroconvulsive therapy in an adolescent pregnant patient...  2010
  18  Progesterone Receptor Gene Polymorphism in Panic Disorder: Associations with Agoraphobia and Respira...  2010
  19  History of suffocation, state-trait anxiety, and anxiety sensitivity in predicting 35% carbon dioxid...  2010
  20  Temporomandibuler bozukluğu olan hastalarda mizaç ve karekter boyutları Character and Temperament Di...  2008
  21  Panic disorder subtypes: further clinical differences....  2007
  22  Co-occurence of blepharospasm, tourettism and obsessive-compulsive symptoms During lamotrigine treat...  2007
  23  Baş dönmesi ve anksiyete ilişkisi: yeni klinik sendromlar...  2007
  24  Tedaviye dirençli panik bozukluğu...  2007
  25  Birinci basamakta bel ağrısının anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesiyle ilişkisi...  2007
  26  Kavum septum pellusidum ile obsesif kompulsif bozukluk ve tourette bozukluğu ilişkisi: bir olgu sunu...  2007
  27  Basilar artery blood flow velocity changes in patients with panic disorder following 35% carbon diox...  2007
  28  Yaşam boyu panik agorafobik spektrum ölçeği öz bildirim formunun (PASÖ-ÖB) Türkçe versiyonu geçerli...  2006
  29  Mizaç ve Karakter Envanteri'nin Türkçe formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenilirliği...  2005
  30  Normal Bir Olguya Eklenen Psikiyatrik Etiketin Akıl Hastalıkları İle İlgili Tutumlar Üzerine Etkisi...  2005
  31  Panik agorafobi spektrumu kavramı...  2004
  32  Sertraline versus paroxetine in the treatment of panic disorder: An acute, double-blind noninferiori...  2004
  33  Panic disorder severity scale: reliability and validity of the Turkish version...  2004
  34  Neuroleptic malignant sydrome : A case that may shed new light into the etology and treatment...  2003
  35  Epileptik olgularda panik bozukluğu görülme sıklığı...  2003
  36  Psikiyatride nörobiyoloji eğitimi: Ne, nerede, ne zaman?...  2002
  37  Assessing the severity of panic disorder and agoraphobia: validity, reliability and objectivity of t...  2002
  38  Panik bozukluğun işlevsel nöroanatomisi: Beyin on yılı öncesi ve sonrası....  2001
  39  Panik bozukluğun tedavisinde paroksetin açık bir çalışma...  2001
  40  Panik bozukluğu için tedavi algoritmaları....  2001
  41  Reevaluation of Serum Cortisol in Conversion Disorder With Seizure(Pseudoseizure)...  2000
  42  Panic disorder subtypes: differential responses to CO2 challenge....  1999
  43  Psychosexual function in CAPD and hemodialysis patients...  1999
  44  Near-drowning experiences and panic disorder....  1999
  45  The co- occurrence of bipolar disorder and multiple sclerosis....  1999
  46  Somatizasyonda biyolojik etkenler....  1999
  47  Konversiyon bozukluğundaki ruhsal bozukluk eştanılarının sosyodemografik değişkenlerle ilişkisi....  1999
  48  Konversiyon bozukluğunda I. ve II. eksen ruhsal bozukluk eştanıları....  1999
  49  Panik bozukluğunda karbondioksit uyarımı: yöntem ve değerlendirme üzerine....  1998
  50  Yaygın anksiyete bozukluğu....  1997
  51  Tedaviye dirençli obsesif kompulsif bozukluğu olan 5 olguda klomipramin infüzyonu ve klonezepam teda...  1996
  52  İki uçlu duygudurum bozukluğunda yaşamboyu izlem çizelgesi ve bir olguda kullanımı...  1996
  53  ELEKTROKONVÜLSİF TEDAVİYLE DÜZELEN BEŞ YILLIK MUTİZM OLGUSU...  1995
  54  Sistemik lupus eritematozus ve psikoz: bir olgu sunumu...  1995
  55  Psychosocial considerations in the management of late-diagnosed male pseudohermaphroditism....  1994
  56  Depresyonda Moclobemid Tedavisinin Etkinliği...  1993
  57  ANOREKSİ-BULİMİ VE HİPOMANİ: BİR OLGU...  1993
  58  Leuko-araiosis ve kognitif işlevler....  1993
  59  Ergenlerde bedenden hoşnutluk ve benlik saygısı....  1993
  60  Diazepam'a bağlı amnezi: Bir olgu sunumu....  1992
  61  Treadmill efor testi uygulanan hastalarda anksiyete ve depresyon....  1992
  62  Obsesif-kompulsif bozuklukta nörobiyolojik etkenler....  1990
  63  Obsesif-kompulsif bozukluk: epidemiyoloji, klinik, ilişkili psikiyatrik bozukluklar ve psikoterapisi...  1990
 • NO AD TARİH
  1  NLRP3 inflammasome regulator NEK7 is associated with obsessive compulsive disorder... 07/09/2019 -
  2  Assessment of the validity and reliability of Edinburgh Postpartum Depression Scale in Turkish men... 26/06/2019 - 29/06/2019
  3  Second Psychotic Attack After Rabies Vaccination: Case Report... 18/04/2019 - 21/04/2019
  4  Pregabalin kullanımı sonrası ilk atak psikoz: olgu sunumu... 11/04/2019 - 11/04/2019
  5  Alkol ve opiyat bağımlılığı hastalarında zihin kuramı ve emosyon tanıma işlemleri... 02/10/2018 -
  6  Edinburgh Postpartum Depresyon Ölçeğinin Erkeklerde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Sonuç... 10/11/2016 - 13/11/2016
  7  Psikolojik ve Farmakolojik Premedikasyonun Preoperatif Anksiyete Düzeyine Etkileri... 20/11/2013 - 24/11/2013
  8  Piyanistler Örneğinde Müzisyenlerdeki Performans Anksiyetesi... 06/06/2013 - 08/06/2013
  9  Epileptik ve Psikojen Nonepileptik Hastalarda Nöbet ilişkili Kognitif Etkilenme... 25/11/2011 - 01/12/2011
  10  Epileptik ve Psikojen Nonepileptik Hastalarda Karakter ve Mİzaç Özellikleri... 25/11/2011 - 01/12/2011
  11  OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK VE DEPRESYON HASTALARINDA SERUM BDNF DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMAS... 26/10/2011 - 30/10/2011
  12  Depresyon hastalarında elektrokonvülsif tedavinin beyinden türeyen nörotrofik faktör düzeyleri... 26/10/2011 - 30/10/2011
  13  Psöriasis hastalarında mizaç ve karakter özellikleri... 16/06/2010 - 19/06/2010
  14  Alexthymia and emotional intelligence in patient s with panic disorder , generalized anxiety disorde... 25/06/2008 - 28/06/2008
  15  Electroconvulsive therapy in an adolescent pregnant patient... 30/04/2008 - 03/05/2008
  16  Temporomandibuler bozukluğu olan hastalarda mizaç ve karakter boyutları... 23/10/2007 - 27/10/2007
  17  Panik bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu,major depresyon hastalarında emosyonel zekâ ve alek... 23/10/2007 - 27/10/2007
  18  Birinci basamakta bel ağrısının anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesiyle ilişkisi... 08/11/2006 - 12/11/2006
  19  Kavum septum pellusidum ile obsesif kompulsif bozukluk ve tourette bozukluğu ilişkisi: bir olgu su... 01/10/2006 - 05/10/2006
  20  Panic disorder subtypes: clinical differences beyond DSM-IV criteria... 12/06/2006 - 16/06/2006
  21  Basilar artery blood flow velocity changes in patients with panic disorder following 35% CO2 challen... 22/10/2005 - 26/10/2005
  22  State- trait anxiety and anxiety sensitivity in predicting to %35 carbon dioxide response... 01/05/2004 - 06/05/2004
  23  Impaired Reward Dependence Dimension on TPQ in Remitted Depression but not in Euthymic Bipolar Pati... 01/03/2004 - 04/03/2004
  24  Characteristics of Temperament in Conversion Disorder: Similarities and Differences with Depression... 09/02/2004 - 13/02/2004
  25  Konversiyon Bozukluğunda Temperement Özellikleri... 14/10/2003 - 19/10/2003
  26  Validity and reliabilty of the Turkish version of the self report questionarie version of lifetime ... 20/09/2003 - 24/09/2003
  27  Panic disorder severity scale reliability and validity of the Turkish version... 05/09/2002 - 09/09/2002
  28  DEÜTF psikiyatri anabilim dalı uzmanlık öğrencisi değerlendirme sınavı ve öneriler... 02/10/2001 - 06/10/2001
  29  Dibe Vurmak-Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III, Modül 8... 02/10/2001 - 06/10/2001
  30  Pratisyen hekimlere depresyonla ilgili eğitim programı... 10/12/1997 - 14/12/1997
  31  An open-label study of the clinical efficacy of tianeptine for depression: one center results of a m... 13/09/1997 - 17/09/1997
  32  Psycho-sexual Functions in CAPD Patients... 20/02/1997 - 23/02/1997
  33  Paylaşılmış psikotik bozukluk (Folie a Deux) : bir olgu sunumu... 25/09/1996 - 28/09/1996
  34  Bir olgu dolayısıyla parsiyel kompleks nöbetlerde SPECT'in önemi... 25/09/1996 - 28/09/1996
  35  Yeme bozukluğu olan bir olguda SPECT ile beyin görüntüleme bulguları... 25/09/1996 - 28/09/1996
  36  A training course for primary care physicians and medical students in the management of depression... 01/09/1996 - 03/09/1996
  37  Şizofreni ve diyabet: bir olgu sunumu... 12/06/1996 - 15/06/1996
  38  Sistemik lupus eritematosus ve psikoz: bir olgu sunumu... 27/09/1995 - 30/09/1995
  39  Elektrokonvulzif tedaviyle düzelen 5 yıllık mutizm olgusu... 27/09/1995 - 30/09/1995
  40  Ayaktan izlenen şizofrenik bozukluklu hastaların klinik özellikleri... 27/09/1995 - 30/09/1995
  41  Bipolar affektif bozuklukta yaşam boyu izlem çizelgesi ve kullanımı... 27/09/1995 - 30/09/1995
  42  Tedaviye dirençli obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda klomipramin infüzyon ve klonazepam tedav... 27/09/1995 - 30/09/1995
  43  The association between bipolar affective disorder and multiple sclerosis.... 03/09/1995 - 06/09/1995
  44  Multipl skleroz ve bipolar affektif bozukluk... 09/11/1994 - 14/11/1994
  45  A schizophrenic patient with compulsive behaviours and signs implying inhibition of motor activity... 09/10/1994 - 13/10/1994
  46  Tanısal görüşmede tanı değişikliğine neden olan ve görüşme süresini etkileyen etkenler... 09/09/1994 - 14/09/1994
  47  Psikiyatrik tanı gruplarında tanısal görüşmeye ilişkin bazı özelliklerin karşılaştırıl... 09/09/1994 - 14/09/1994
  48  Lityum tuzlarının periferik ve santral iletim üzerine etkileri... 01/11/1993 - 04/11/1993
  49  Tanısal görüşmeye ilişkin özellikler... 29/09/1993 - 04/10/1993
  50  A Case of Bromocriptine poisoning that resembles Pick-Wick Syndrome... 30/06/1993 - 03/07/1993
  51  Pick-Wick Sendromunu Anımsatan bir Bromokriptin Zehirlenmesi Olgusu... 27/09/1992 - 30/09/1992
  52  Bir üniversite hastanesinin psikiyatri polikliniği epidemiyolojisi... 01/11/1990 - 04/11/1990
  53  Magnetic resonance imaging of the brain in obsessive compulsive disorder (study of the 14 cases)... 13/06/1990 - 16/06/1990
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Psychometric Properties of Music Performance Anxiety Inventory for Adolescents in a Sample of Piano Students In Which Direction is Music Heading? Cultural and Cognitive Studies in Turkey...  2015
  2  Diğer yeni nesil antidepresanlar Temel Psikofarmakoloji...  2010
  3  Panik Bozukluk Panik Bozukluğun Patogenezi Psikiyatri Temel Kitabı...  2007
  4  Anksiyete kavramı ve anksiyete bozukluklarına genel bir bakış Psikiyatri Temel Kitabı...  2007
  5  Panik Bozukluğun Farmakolojik tedavisi Psikiyatri Temel Kitabı...  2007
  6  Panik Bozukluğu Panik Bozukluğun Fenomenolojisi Anksiyete Bozuklukları...  2006
  7  Panik bozukluğunda tedavi kılavuzu Anksiyete bozuklukları tedavi kılavuzu...  2004
  8  Şizofrenide Depresyon ve Özkıyım Şizofreni...  2001
  9  Yaygın Anksiyete Bozukluğu Anksiyete Monografları Serisi 4...  1995
 • NO AD TARIH
  1  Majör Depresif Bozuklukta Kronik Stres Yanıtının Kardiyovasküler Risk ile İlişkisi...  1/2019 - 1/2020
  2  OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK HASTALARINDA, DÜRTÜSELLİĞİN BİLİŞSEL İNHİBİSYONA OLAN ETKİSİNİN NEAR-INFRARED SPECTROSCOPY İLE İNCELENMESİ...  3/2010 - /
 • NO Görev
  1 Beyin Dinamiği Multidisipliner Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2012- Aralık 2015
  2 Dokuz Eylül Üniversitesi Senato Üyesi, Ekim 2008- Ekim 2011
  3 Beyin Dinamiği Multidisipliner Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2006- Haziran 2009
  4 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2005- Eylül 2008
  5 Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Aralık 2003- Aralık 2006
  6 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2002- Eylül 2005
  7 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2002- Eylül 2005