En

PROF.DR. MEHMET FIRAT KUTLUK GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü  1985
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı  1989
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı  1994
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri  1997
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  2003
 • NO AD YIL
  1  Turning Youthful Adventure into a Lifelong Project; Interview with Martin Stokes...  2019
  2  The impact of musical experience on neural sound encoding performance...  2019
  3  Yeni Angara Müziğinde Kadın ve Gizli Senaryoları...  2018
  4  Türk Müziği Çalgılarında Kayıt Yöntemleri ve Mikrofonlama Teknikleri...  2011
  5  Eğitim Mekanlarında Akustik Konfor: DEU Derslikleri Özelinde Bir Sınıf Akustiği Uygulaması...  2011
  6  Müzik Beğenisinde Kültürel Etkenler...  2008
  7  CD Kapaklarındaki Cinsellik ve Kayıt Sektörünün Yeni Satış Teknikleri...  2004
  8  "Protest'den Club Kültürüne": Değişen Toplumsal yapıda Gençlik ve Pop Müzik. Altkültürün Yeni Kimliğ...  2003
  9  Club Kültüründe DJ ve Clubber Jargonu...  2003
  10  Müziği Yasaklamak...  2002
  11  Bir Videoklip ve Düşündürdükleri...  2002
  12  Müziği Adlandırmak...  2001
  13  Yeni Bir Müzik Kültürü (mü?)...  2001
  14  Teknoloji Toplumu İçin Uygun CD'ler...  1998
  15  Rönesansta Müzik-Din İlişkisi...  1998
  16  Türk Pop Müziğinde Protest Etkiler Üzerine Bir İnceleme...  1996
  17  1948 Eleştirisi ve Türkiye...  1992
  18  Darülbedayi'de Operet...  1988
  19  Saygun'un Müzik Eğitimciliği...  1987
 • NO AD TARİH
  1  A Case Study on Auditory Brain Activations Relative to Musical Experience by Means of EEG Complexity... 02/05/2018 - 05/05/2018
  2  Republican Period Music Policies Critique Through Cultural Elitism... 22/03/2018 - 24/03/2018
  3  Müziğe Verilen Duygusal Tepkide Zaman-Mekan Etkenleri... 18/10/2016 - 22/10/2016
  4  Sinemada "Kötü Adam" ve Müzik: Film Karakterleri ve Klasik Müzik İlişkisi... 18/10/2016 - 22/10/2016
  5  Rock Erkek Müziği midir?... 12/10/2016 - 14/10/2016
  6  Klasik Müzik Performansçılarında "Müzik Algısı" ve Diğer Müzik Türlerine Yönelik Yaklaş... 12/10/2016 - 14/10/2016
  7  Kültürel Elitizm Bağlamında Darülbedayi'de Operet... 15/10/2015 - 16/10/2015
  8  Müziği İzlemek ve Değişen Görsel Algı: Klasik Müzik Videolarına Postmodern Bakış... 28/05/2015 - 30/05/2015
  9  Hisarlı Ahmet Sempozyunlarında Gelinen Nokta ve Müzik Üzerine Çalışmak... 28/05/2015 - 30/05/2015
  10  Müzikte İnterdisipliner Çalışma Sorunları... 11/05/2015 - 12/05/2015
  11  The Musician's Brain: Increased Grey Matter Volume and White Matter Integrity. A Voxel Based Morphom... 23/03/2015 - 25/03/2015
  12  Tom ve Jerry Özelinde Türkiye'de Klasik Müzik Algısı: Kültürel Elitizmin Çöküşü... 05/11/2014 - 08/11/2014
  13  Tonal ve Atonal Akorlara Beyin Yanıtlılığı Bir EEG Çalışması... 06/06/2013 - 08/06/2013
  14  Müzisyen Beyni ve Beyaz Madde Yapısındaki Farklılıklar: Bir DT-MRI Çalışması... 24/05/2012 - 26/05/2012
  15  Dichotic tonal processing in musicians... 14/09/2011 - 18/09/2011
  16  Türk Müziği Çalgılarında Kayıt Yöntemleri ve Mikrofonlama Teknikleri... 19/10/2010 - 22/10/2010
  17  Eğitim Mekanlarında Akustik Konfor: DEU Derslikleri Özelinde Bir Sınıf Akustiği Uygulaması... 19/10/2010 - 22/10/2010
  18  Yeni Bir Müzik Kültürü (Mü) ?... 07/05/2010 - 10/05/2010
  19  music preference and personality; has a personality play part on musical taste?... 08/07/2008 - 13/07/2008
  20  cultural relativity vs scientific universalism: emotions, identity and the materials of popular musi... 03/07/2008 - 06/07/2008
  21  Cultural relativity vs. scientific universalism: emotions, identity and the 'materials' of popular m... 03/07/2008 - 06/07/2008
  22  "müzik beğenisi kişilikle bağlantılı mıdır?"... 21/02/2008 - 23/02/2008
  23  Popüler müzik: Kültürel kimlik ve duygular... 21/02/2008 - 23/02/2008
  24  Müzisyen Beyni:Profesyonel Kadın Müzisyenlerle Müzik Eğitimi Almamış Kadınların Müziği Al... 21/02/2008 - 23/02/2008
  25  Profesyonel Müzisyenlerde Müzik Algısı Farklılıkları:Bir fMRI Çalışması... 21/02/2008 - 23/02/2008
  26  Müzik begenisinin beyindeki yansımaları: Fonksiyonel manyetik resonans görüntüleme çalısmas... 27/10/2007 - 31/10/2007
  27  Müzik Beğenisinin Beyindeki Yansımaları: Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme Çalışm... 27/10/2007 - 31/10/2007
  28  Müzik Beğenisinde Kültürel Etkenler: Bir fMRI Çalışması... 10/09/2007 - 15/09/2007
  29  Cultural Effects on Musical Preferences: an fMRI Study... 15/08/2007 - 19/08/2007
  30  Cultural effects on musical preferences: An fMRI study... 15/08/2007 - 19/08/2007
  31  Disiplinlerarası bir arastırma alanında kültürel sorunlar: Müzikoloji, nöroloji ve radyoloji ... 09/05/2007 - 11/05/2007
  32  Disiplinlerarası Bir Araştırma Alanında Kültürel Sorunlar: Müzikoloji, Nöroloji ve Radyoloji... 09/05/2007 - 11/05/2007
  33  Müzikte Akustik ve Tınısal Farklılıklar. Bir fMRI Çalışması... 09/05/2007 - 11/05/2007
  34  Türk Rap Müziğinde Türler ve Farklı Anlamlarıyla Underground Kavramı... 06/10/2005 - 08/10/2005
  35  Musical Styles in Turkish Rap Music and Underground in Different Meanings... 25/07/2005 - 30/07/2005
  36  Lan Angut Keriz Değiliz Biz Yutturamazsın: Türk Rapinde Underground Kavramı ve Argo... 04/10/2003 - 05/10/2003
  37  The National Identity and Government Policy on Popular Music in Turkey... 03/07/2003 - 07/07/2003
  38  Censorship in Music Programmes at Turkish Radio-Television Between 1970 and 1990... 28/09/2002 - 29/09/2002
  39  CD Kapaklarındaki Cinsellik ve Kayıt Sektörünün Yeni Satış Teknikleri Üzerine Bir Çalışma... 05/10/2000 - 06/10/2000
  40  Club Kültüründe DJ ve Clubber Jargonu... 03/10/2000 - 06/10/2000
  41  Cumhuriyetin 75 Yıllık Batı Sanat Müziği Serüveni... 26/10/1998 - 27/10/1998
  42  Müzik Tarihi Dersleri İçin Bir Model: Müziğin Farklı Açılardan Tarihsel Evrimi... 28/05/1997 - 31/05/1997
  43  Uluslararası Sanat Müziğinin Türkiye'deki Geleceği... 11/05/1992 - 13/05/1992
  44  Rossini'nin İtalyan Operasındaki Yeri... 13/04/1992 - 14/04/1992
  45  Mozart'ın Senfonileri... 05/05/1991 - 06/05/1991
  46  Türkiye'nin Tanıtımında Musikinin Yeri... 10/10/1989 - 15/10/1989
  47  Eğitimde Opera ve Balenin Yeri... 03/07/1989 - 10/07/1989
  48  Çağdaşlaşmada Batılı Ülkeler ve Biz... 02/10/1988 - 05/10/1988
  49  Saygun'un Müzik Eğitimciliği... 01/01/1987 - 03/01/1987
 • NO AD YIL
  1  MÜZİK VE POLİTİKA (genişletilmiş ve gözden geçirilmiş yeniden basım)...  2018
  2  CUMHURİYETİN MÜZİK POLİTİKALARI...  2018
  3  İLLÜZYON, CUMHURİYETİN KLASİK MÜZİK SERÜVENİ...  2016
  4  MÜZİKTE CİNSELLİK VE TOPLUMSAL CİNSİYET...  2016
  5  IN WHICH DIRECTION IS MUSIC HEADING? CULTURAL AND COGNITIVE STUDIES IN TURKEY...  2015
  6  MÜZİK VE POLİTİKA...  1997
  7  MÜZİĞİN TARİHSEL EVRİMİ...  1997
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Fırat Kutluk, Cihat Aşkın, İbrahim Yazıcı ve Bülent Evcil'le Konuşuyor Cumhuriyetin Müzik Politikaları...  2018
  2  Atatürk ve Müzik Yazını Eleştirisi Cumhuriyetin Müzik Politikaları...  2018
  3  Türkiye'de Politik Pop Müzik ve Politika...  2018
  4  Hars ve Medeniyet Ekseninde Cumhuriyet Dönemi Müzik Politikalarının Kitlesel Uygulama Alanı: Halkevleri İllüzyon, Cumhuriyetin Klasik Müzik Serüveni...  2016
  5  Fırat Kutluk Cihat Aşkın'la Konuşuyor İllüzyon, Cumhuriyetin Klasik Müzik Serüveni...  2016
  6  Kültürel Seçkincilik Bağlamında Darülbedayi'de Operet İllüzyon, Cumhuriyetin Klasik Müzik Serüveni...  2016
  7  Evaluation of Reverberation Time Differences: An fMRI Study In Which Direction is Music Heading? Cultural and Cognitive Studies in Turkey...  2015
  8  Brain Responsiveness to Tonal and Atonal Chords: An EEG Study In Which Direction is Music Heading? Cultural and Cognitive Studies in Turkey...  2015
  9  Being Afraid of Music: Moral Panic Created by Heavy Metal Music in Turkish Public Opinion and Stereotypes Due to its Negative Image In Which Direction is Music Heading? Cultural and Cognitive Studies in Turkey...  2015
  10  Müzik Beğenisi Ölçülebilir mi? The Applied Biophysics...  2009
 • NO AD TARIH
  1  Hacim Akustiği ve Çevresel Gürültü Ölçümleri için Ölçme Sistemi...  6/2018 - 1/2020
  2  HACİM AKUSTİĞİ VE ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ İÇİN GELİŞTİRİLEN ÖZGÜN BİR ÖLÇME SİSTEMİ VE UYGULAMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI...  6/2018 - 1/2020
  3  Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi'nde Ses Düzeyinin Değerlendirilmesi ve Bilgisayarlı Benzetim Programı ile İdeal Akustik Ortamın Oluşturulması...  4/2013 - 4/2015
  4  Dokuz Eylül Üniversitesine Ait Kapalı Alanlarda Akustik Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları...  7/2008 - 1/2010
  5  Türk Müziği Çalgılarında Kayıt Yöntemleri ve Mikrofonlama Teknikleri...  7/2008 - 7/2010
  6  Müzik Beğenisinde Kültürel Etki...  8/2005 - 8/2005
 • NO AD YIL
  1  Goethe Enstitüsü  1988
 • NO Görev
  1 Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Kurulu Başkanı, Şubat 2016- Eylül 2016
  2 Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Müdürü, Şubat 2016- Eylül 2016
  3 Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Başkanı, Şubat 2016- Eylül 2016
  4 Ses Kayıt Stüdyosu, Akustik ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2015- Aralık 2016
  5 Ses Kayıt Stüdyosu, Akustik ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Ağustos 2015- Aralık 2016
  6 Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2015- Temmuz 2018
  7 Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Kasım 2013- Kasım 2016
  8 Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Kurulu Başkanı, Şubat 2013- Şubat 2016
  9 Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Müdürü, Şubat 2013- Şubat 2016
  10 Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Başkanı, Şubat 2013- Şubat 2016
  11 Ses Kayıt Stüdyosu, Akustik ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2012- Ağustos 2015
  12 Ses Kayıt Stüdyosu, Akustik ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Ağustos 2012- Ağustos 2015
  13 Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı, Ağustos 2011- Mart 2013
  14 Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ağustos 2011- Mart 2013
  15 Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Ağustos 2011- Mart 2013
  16 Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı, Ağustos 2011- Mart 2013
  17 Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı, Şubat 2011- Haziran 2011
  18 Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Şubat 2011- Haziran 2011
  19 Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Şubat 2011- Haziran 2011
  20 Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2010- Haziran 2011
  21 Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Mart 2010- Şubat 2011
  22 Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2009- Temmuz 2011
  23 Ses Kayıt Stüdyosu, Akustik ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2009- Ağustos 2012
  24 Ses Kayıt Stüdyosu, Akustik ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Ağustos 2009- Ağustos 2012
  25 Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı, Şubat 2008- Şubat 2011
  26 Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Şubat 2008- Şubat 2011
  27 Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2005- Kasım 2007
  28 Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı, Şubat 2005- Şubat 2008
  29 Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 1998- Ağustos 2000