En

DOÇ. AYNUR MAKTAL GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ TEZHİP ANASANAT DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü  1987
  Yüksek Lisans  Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı  1989
  Sanatta Yeterlik  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı  1995
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  1998
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Sanatlar  2018
 • NO AD YIL
  1  Şair Emin'in Kazasker İsmail Efendi Tarafından Ta'lîk hattıyla Yazılmış İki Tarih Manzûmesi...  2021
  2  Türk Sanatlarında Ebrunun,Hat ve Tezhip Disiplinleriyle Tasarlanmasında Yeni Yaklaşımlar...  2019
  3  Estampaj Örneklerinde,Ayasofya Şadırvanı kubbe Kasnağındaki celî Talîk Kitâbeler...  2019
  4  Türk Tezyînatındaki yarı Üsluplaştırma Anlayışının "PORTAKAL ÇİÇEĞİ "Örneğinde İncelenmesi...  2019
  5  MOTİF VE ÇİZİM ŞEMALARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASININ TEZYÎNÎ SANATLARDAKİ TASARIM SÜRECİNE KATKI...  2018
  6  İzmir'in Bazı Tarihi Yapılarındaki Nazar Kitâbeleri...  2018
  7  "Besmele-i Şerife" örneğinde Hat sanatının Kompozisyon Zenginliği...  2002
  8  Sakızlı Ohannes in Fünun ı Nefise Tarihi Medhali Isimli Eseri...  1998
  9  Ayasofya Sadırvan Yazıları...  1996
  10  ÖDEMIS Merkezindeki Üç Camiin Yazı ve Kitâbeleri. D.E.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi(VIII-IX ), ...  1994
  11  Geleneksel Türk El Sanatlarımızın Üzerine Genel Bir Degerlendirme...  1993
 • NO AD TARİH
  1  Sembol Bir Değer Olarak MAŞAALLAH in Türk Hat Sanatındaki Örnekleri... 13/06/2019 - 14/06/2019
  2  Türk Tezyinatındaki Yarı Üsluplaştırma Anlayışıyla Portakal Çiçeğinin Yorumlandığı Ö... 03/05/2018 - 05/05/2018
  3  Motif Ve Çizim Şemalarının Dijital Ortama Aktarılmasının Tezyini Sanatlardaki Tasarım Süre... 03/05/2018 - 05/05/2018
  4  Tezyini Sanatlarda Tabiattan Kaçış Felsefesine Bir Örnek:Rûmî... 15/07/2017 - 18/07/2017
  5  Hat Sanatında İmzadan Sanata Bir Başkalaşım Örneği "TUĞRA "... 19/10/2016 - 21/10/2016
  6  Türk Tezyinatında Bulut Örneğinde Motiflerin Doğadan Sanata Göçü... 19/10/2016 - 21/10/2016
  7  Türk Tezyinâtıntaki Hurdeleme Tekniğinin Yarı Uslüplaştırılmış Motiflerde Gösterdiği... 19/10/2016 - 21/10/2016
  8  "İzmir'in Bazı Camilerinde Kitâbeye Dönüşmüş Hadisler"... 20/10/2014 - 25/10/2014
  9  "Bir Doğal Dönüşüm Ve Altınlı Kâğıtlar"... 20/10/2014 - 25/10/2014
  10  " Birgi Karaoğlu Camii Haziresi Mezartaşı Bezemeleri "... 12/12/2013 - 13/12/2013
  11  BursaTürk İslâmEserleri Müzesi?ndeSergilenen 206 Envanter NumaralıMEMLÛK MUSHAF-I ŞERÎF'İ... 17/09/2012 - 21/09/2012
  12  "Tezyinat-ı Kur'aniye "... 09/04/2007 - 15/04/2007
  13  "D.E.Ü.İâhiyat Fakültesi Kütüphanesi'nde Bulunan Hüsn-i Hat Levhaları "... 16/11/2006 - 18/11/2006
  14  "Tire Necip Paşa Kütüphanesi'nde Bulunan Yazmalarda Zahriye Sayfası Tezhipleri "... 07/06/2002 - 07/06/2002
  15  "Bergama Müzesi'nde Bulunan Osmanlı Dönemi Mezar Taşları "... 16/04/2002 - 16/04/2002
  16  Çivril'deki Osmanlı Dönemi Kitabelerine Genel bir Bakış... 18/09/2001 - 19/09/2001
  17  "Balıkesir-Burhaniye'deki Hacı Ahmet ve Koca Cami'lerin Kitâbe ve Yazıları "... 01/06/1998 - 02/06/1998
  18  "Hüsni Hat Sanatında Yazı-Mekan İlişkisi... 25/11/1997 - 27/11/1997
  19  Hat Sanatı Eserlerinin Günümüzdeki Durumlarıyla İlgili Bazı Tespitler... 21/11/1997 - 24/11/1997
  20  "Yakın Geçmişte Hat Sanatı Eğitimi "... 18/11/1992 - 20/11/1992
  21  " Ödemiş Merkezinde Üç Camiin Yazı ve Kitâbeleri "... 29/05/1992 - 30/05/1992
 • NO AD YIL
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hüsn-i Hat Koleksiyonu...  2008
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Ruhu t talîkTDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ / Ruhu t talîk...  2008
 • NO AD TARIH
  1  ABD North Carolina State Üniversitesi'nde Kağıt Bilimi, Doğal Kaynaklar Bölümü'ndeki Kağıt Üretimine Dair Çalışmaların Yazma Eser Restorasyonu ve Sanatsal Tasarımlara Yönelik Üretilmesi ...  10/2014 - 10/2017
  2  Alanya Kitabeleri...  4/1997 - 10/1999
  3  İSTANBUL SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ'NDE YAZMA ESER RESTORASYONUNUN ARAŞTIRILMASI VE SONUÇLARININ BÖLÜMÜMÜZ EĞİTİMİNDE KULLANILMASI...  2/1996 - 3/1998
  4  Ege Bölgesindeki Müzelerle ve Koleksiyonlarda Bulunan Türk El Sanatı Örneklerinin Kataloglanması Atina ve Budapeşte'deki Müzelerdeki Eserlerle Karşılaştırılması, DEÜ. Araştırma Fon Saymanlığı Projesi...  9/1993 - 12/1994
  5  Ege Bölgesi'ndeki Kütüphanelerde Yazma Eserlerin İncelenmesi...  6/1993 - 6/1995
  6  Ege Bölgesindeki Selçuklu,Beylikler ve Osmanlı Eserlerinde Süsleme Unsurlarının Saptanması...  9/1991 - 3/1994
 • NO AD TARIH
  1  BOZOK SANAT ETKİNLİKLERİ / 1.ULUSAL JÜRİLİ BOZOK SANAT ETKİNLİKLERİ, Üniversitenin Düz...  24/12/2020 - 28/12/2020
  2  "19 MAYIS'IN 101. YILINDA SANATLA BULUŞMA", Karma Sergi...  19/05/2020 - 02/06/2020
  3  8.EGEART İZDÜŞÜM, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  09/12/2019 - 15/12/2019
  4  D.E.Ü. G.S.F. Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü,Öğretim Elemanları Sergisi, Karma Sergi...  22/04/2019 - 01/05/2019
  5  DEÜGSF Kadın Öğretim Üyeleri Sergisi, Karma Sergi...  06/03/2019 - 15/03/2019
  6  Sanat Akademisyenleri Sergisi, Özel Kuruluşun Düzenlediği Sergi...  01/03/2019 - 07/03/2019
  7  "Tezhipli Hatlar", Bireysel(Kişisel) Sergi...  16/01/2019 - 31/01/2019
  8  YEDİTEPE BİENALi / Ehl-i Hiref, Bienaller, Trianeler...  19/04/2018 - 15/05/2018
  9  7. Uluslararası EGEART Sanat Günleri / GELENEKSEL İZLER, Karma Sergi...  29/11/2017 - 12/12/2017
  10  Anadolu da Selçuklu Dönemi, Karma Sergi...  04/05/2017 - 11/04/2017
  11  DEÜ GSF GTS Bölümü Ö E. Sergisi, Karma Sergi...  03/04/2017 - 17/04/2017
  12  GÖÇ MEKAN AİDİYET Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  20/10/2016 - 20/11/2016
  13  "GÜL", Kamu Kuruluşunun Düzenlediği Sergi...  05/05/2016 - 13/05/2016
  14  İzmirde Musiki Günleri Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  28/04/2016 - 03/05/2016
  15  "İZMİR", Kamu Kuruluşunun Düzenlediği Sergi...  28/04/2016 - 03/05/2016
  16  ANNE/ÇOCUK, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  15/04/2016 - 21/04/2016
  17  DÜNYA SANAT GÜNÜ İZMİR"Geleneksel Türk SanatlarıSergisi", Karma Sergi...  15/04/2016 - 22/04/2016
  18  3. Uluslar Arası Türk Kültürü ve Sanatlarını Tanıtma Çalıştayı, Kamu Kuruluşunun Düzen...  18/03/2016 - 21/03/2016
  19  "Empathy", Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  08/03/2016 - 18/03/2016
  20  D.E.Ü. GSF GELNEKSEL TÜRK SANTALRI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELMANLARI SERGİSİ, Kamu Kuruluşunun Dü...  20/12/2015 - 03/10/2016
  21  40 Yıl-40 Etkinlik/ SANATUAR3, Kamu Kuruluşunun Düzenlediği Sergi...  01/10/2015 - 10/01/2016
  22  D.E.Ü. GSF GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELAMANLARI SERGİSİ, Kamu Kuruluşunun ...  19/02/2015 - 24/02/2015
  23  "Son Bin Yılda Anadolu Başkentleri'ndenGörseller", Karma Sergi...  10/04/2014 - 17/04/2014
  24  lI.İzmir SANAT BİENALi, Bienaller, Trianeler...  30/04/2013 - 05/05/2013
  25  Unesco 2013 Piri Reis Haritasının 500. Yılı Sergisi 22-25 Mart 2013 Kuşadası, Karma Sergi...  22/03/2013 - 27/03/2013
  26  500. Yılında Piri Reis Sergi ( 15-21 Mart 2013 İzmir )?, Karma Sergi...  15/03/2013 - 21/03/2013
  27  E.Ü.Kağıt ve Kitap Sanatları Müzesi Sergisi, Karma Sergi...  12/12/2012 - 22/12/2012
  28  Uluslararası Milano Sergisi, Karma Sergi...  17/09/2012 - 21/09/2012
  29  Akdeniz Ü.Uluslararası Kitap Sanatları Sempozyumuve Ebru Sanatı Çalıştayı? Sergisi, Karma Se...  22/03/2012 - 24/03/2012
  30  DEU.GSF.Öğr. Elemanları Sergisi ,Konak Belediyesi,Güzelyalı Kültür Merkezi,, Karma Sergi...  04/01/2012 - 27/01/2012
  31  I.İzmir Sanat Bienali Sergisi, Bienaller, Trianeler...  04/05/2011 - 11/05/2011
  32  DEÜ. GSF. 10.. Ulusal El Sanatları Sempozyumu, Öğretim Elemanları Karma Sergisi,, Üniversiteni...  19/11/2009 - 24/11/2009
  33  BURHANİYE KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ SERGİSİ, Karma Sergi...  10/07/2009 - 12/07/2009
  34  ULUSLARARASI1. VAN GÖLÜ FESTİVAL SERGİSİ "FESTİVAN", Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  25/06/2009 - 30/06/2009
  35  iZMİR DEU .GSF ÖĞRETİM ELEMANLARI KARMA SERGİSİ, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  02/03/2009 - 06/03/2009
  36  iZMİR İÇİN SANAT SERGİSİ, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  02/12/2008 - 15/01/2009
  37  DEU.GSF.Geleneksel Türk El Sanatları Bl.Öğretim Elemanları Sergisi,, Üniversitenin Düzenledi...  01/09/2008 - 29/09/2008
  38  İzmirli Sanatçılar Sergisi- Tema, Karma Sergi...  21/03/2008 - 11/04/2008
  39  D.E.Ü.G.S.F Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  23/02/2008 - 28/02/2008
  40  Hat, Tezhip, Minyatür, Ebru, Resim Sergisi, Özel Kuruluşun Düzenlediği Sergi...  01/02/2008 - 07/02/2008
  41  geçmişten geleceğe doğru hat san'atı sergisi, Bireysel(Kişisel) Sergi...  28/01/2008 - 12/02/2008
  42  hz. mevlana sergisi, Bireysel(Kişisel) Sergi...  17/12/2007 - 30/12/2007
  43  Hat Tezhip Sergisi (D.E.Ü. 25. Yıl Etkinlikleri, İlahiyat Fakültesi Mevlana Haftası), Bireysel(...  10/12/2007 - 14/12/2007
  44  mevlana uluslar arası sempozyumu, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  29/09/2007 - 15/10/2007
  45  "50. Yılda Büyük Buluşma, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  25/09/2007 - 25/10/2007
  46  "Altın Yazılar"Hat Sergisi, Bireysel(Kişisel) Sergi...  13/08/2007 - 24/08/2007
  47  Uluslar Arası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  16/11/2006 - 18/11/2006
  48  D.E.Ü.G.S.F Türk El Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı Öğretim Elemanları Sergisi, Üni...  05/05/2005 - 23/05/2005
  49  D.E.Ü.G.S.F Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  25/05/2004 - 18/06/2004
  50  9. Sanat ve El Sanatları Fuarı Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları Serg...  11/10/2003 - 19/10/2003
  51  D.E.Ü G.S.F. 8. Ulusal El Sanatları Sempozyumu, Öğretim Elemanları Karma Sergisi,, Üniversiten...  13/11/2002 - 15/11/2002
  52  D.E.Ü.G.S.F Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi, Bireysel(Kişi...  17/06/2002 - 30/06/2002
  53  D.E.Ü.G.S.F Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı Öğretim Elemanları Se...  06/11/2001 - 20/11/2001
  54  Hüsn-i hat ( Türk Hat sanatında, nesih,divani,celidivani,talik Esma-i Hüsnalar ), Bireysel(Ki...  20/09/2001 - 29/09/2001
  55  "D.E.Ü.G.S.F Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  01/02/1999 - 14/02/1999
  56  2000'li Yıllarda Türkiye'de Geleneksel Türk El Sanatlarının ,Sanatsal, Tasarımsal ve Ekonomik ...  25/11/1998 - 27/11/1998
  57  Hüsn-i hat ve Tezhip Sergisi, Bireysel(Kişisel) Sergi...  29/07/1998 - 15/08/2007
  58  "Türkiyede El Sanatları Geleneği ve Çağdaş Sanatlar İçindeki Yeri Sempozyumu, Üniversitenin...  22/11/1995 - 24/11/1995
  59  "Yesevi Hat, Tezhip ve Minyatür Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  25/11/1993 - 02/12/1993
  60  D.E.Ü. G.S.F. Öğretinm Elemanları Karma Sergisi, Karma Sergi...  01/05/1993 - 07/05/1993
  61  "Kamu ve Özel Kuruluşlarla Orta Öğretimde Üniversitelerde el Sanatlarına Yaklaşım ve Sorunla...  18/11/1992 - 20/11/1992
  62  "D.E.Ü.G.S.F.Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  04/05/1992 - 15/05/1992
  63  "D.E.Ü.G.S.F. Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  01/04/1991 - 07/04/1991
 • NO AD YIL
  1  I. Uluslararası İzmir Bienali...  2011
 • NO Görev
  1 Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Hat Sanatı Anasanat Dalı Başkan Vekili, Eylül 2021-Devam ediyor
  2 Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Hat Sanatı Anasanat Dalı Başkan Vekili, Mart 2021- Eylül 2021
  3 Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Aralık 2020-Devam ediyor
  4 Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Aralık 2020-Devam ediyor
  5 Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Aralık 2020-Devam ediyor
  6 Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Hat Sanatı Anasanat Dalı Başkan Vekili, Eylül 2020- Mart 2021
  7 Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Şubat 2019- Aralık 2020
  8 Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Şubat 2019- Aralık 2020
  9 Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili, Şubat 2019- Aralık 2020
  10 Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı Başkanı, Kasım 2016- Ocak 2018
  11 Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2015- Şubat 2017
  12 Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı Başkanı, Kasım 2013- Kasım 2016
  13 Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı Başkanı, Kasım 2010- Kasım 2013
  14 Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı Başkanı, Kasım 2007- Kasım 2010
  15 Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı Başkanı, Kasım 2004- Kasım 2007