Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. ÜZEYİR GÜNENÇ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Ege Tıp Fakültesi  1982
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı  1990
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1995
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları  1995
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
 • NO AD YIL
  1  Management of glaucoma in eyes with Boston Type 1 Keratoprosthesis...  2023
  2  Ahmed glaucoma valve implantation with the tube placement in the ciliary sulcus: short-term results...  2022
  3  Conjunctival resection in the management of peripheral ulcerative keratitis...  2021
  4  The number of intracorneal ring segments in asymmetric and central cones...  2021
  5  Ophthalmic Abnormalities among Children Treated with Cochlear Implants...  2020
  6  Optical coherence tomography angiography for glaucoma...  2020
  7  Evaluation of ocular pulse amplitude in patients with carotid artery stenosis using the Pascal dynam...  2019
  8  Torik Göz İçi Lens İmplantasyonu: Derleme...  2019
  9  Bilateral Akut İris Transillüminasyonu: Olgu Sunumu...  2018
  10  Megalocornea in a case with Rubinstein-Taybi Syndrome...  2018
  11  Topically applied 1% voriconazole induces dysplastic changes on the ocular surface: animal study...  2018
  12  Psödoeksfoliasyonlu Hastalarda Koroid Kalınlığının Değerlendirilmesi...  2018
  13  Visual results following implantation of a refractive multifocal intraocular lens in one eye and a d...  2018
  14  Suprachoroidal drainage of aqueous humour with a novel implant: Suprajet...  2017
  15  Görme Keskinliği İyi Olan Glokom Hastalarında Transskleral Diod Laser Siklofotokoagülasyon...  2017
  16  Dirençli Glokomda Transskleral Diod Lazer Siklofotokoagülasyon Sonuçları...  2016
  17  İntravitreal Deksametazon İmplantasyonu Sonrası Dirençli Göz İçi Basıncı Yüksekliği Nedeniyle Trabek...  2016
  18  Glokom Şüphesi Olan Hastalarda Su İçme Testinin Kornea Biyomekanik Özellikleri ve Santral Kornea Kal...  2016
  19  Primer Açık Açılı Glokom, Normotansif Glokom ve Oküler Hipertansiyonda Korneal Histerezis ve Korneal...  2016
  20  Corneal Biomechanical Properties in Patients With Arcus Senilis...  2016
  21  Combined transscleral fixation of an artificial iris prosthesis with an intraocular lens...  2016
  22  Long-term results of viscocanalostomy and phacoviscocanalostomy: a twelve-year follow-up study...  2015
  23  Evaluation of the intraocular pressure in obese adolescents...  2015
  24  Kornea Ödemli Hastalarda Orbscan II Ultrasonik Pakimetri ve Visante Ön Segment Optik Koherens Tomogr...  2015
  25  Spektral-Domain Optik Koherans Tomografiyle Yapılan Peripapiller Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlığ...  2014
  26  Surgical management of spontaneous in-the-bag intraocular lens and capsular tension ring complex dis...  2014
  27  Kataraktın Spektral-Domain Optik Koherens Tomografiyle Yapılan Peripapiller Retinal Sinir Lifi Tabak...  2013
  28  Primer Açık Açılı Glokomda Perifoveal Ganglion Hücre Kompleksi Kalınlığının Spektral Domain Optik Ko...  2013
  29  Glokomlu olgularda katarakt cerrahisine yaklaşım...  2012
  30  The relationship between obstructive sleep apnea syndrome and glaucoma....  2012
  31  Glokom cerrahisinde revizyon, reoperasyon...  2011
  32  Multifokal Göz İçi Lensleri...  2011
  33  Primer Açık Açılı Glokom, Normal Tansiyonlu Glokom ve Oküler Hipertansiyonda Humphrey Görme Alanı, O...  2011
  34  Glokom Hastalarında Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi...  2011
  35  Plasma Homocysteine Levels in Patients with Pseudoexfoliation...  2011
  36  Glokomatöz görme alanı defektlerinin Humphrey Full Threshold, Fastpac, Sıta Standart ve Sıta Fast te...  2010
  37  Goldmann aplanasyon tonometresi ve pascal dinamik kontur tonometrenin karşılaştırılması ve merkezi k...  2009
  38  İntravitreal triamsinolon asetonid uygulaması sonrası göziçi basınç artışı ve etiyolojide etkili f...  2009
  39  Konjonktiva genetiği ve konjenital anomaliler...  2008
  40  Phacoemulsification and intraocular lens implantation in eyes with long axial length....  2007
  41  Prespiyopinin çözümünde göziçi lensleri...  2007
  42  Viskokanalostomi...  2006
  43  Staining of intraocular lenses with various dyes: A study of digital image analysis....  2004
  44  Oküler Hipertansiyonlu olgularda görme alanı, kontrast duyarlılık, santral korneal kalınlık ve Farn...  2004
  45  Pigment dispersiyon sendromunda Nd:YAG lazer iridotominin pigment dispersiyonu ve göz içi basıncı ü...  2004
  46  Sturge Weber Sendromu'na bağlı glokomun tedavisinde viskokanalostomi ve T-flux implantasyonu....  2003
  47  Eviserasyon uygulanan gözlerde protez motilitesinin değerlendirilmesi...  2002
  48  Parsiyel penetran keratoplasti olgularında son sütür alımına bağlı astigmatik değişim ve etkileyen f...  2002
  49  Staar kollamer arka kamara fakik göziçi lens implantasyonu...  2002
  50  Effects on visual function of glistenings and folding marks in AcrySof intraocular lenses...  2001
  51  Fakoemülsifikasyon sonrası ön kapsül açıklığı değişimi...  2001
  52  Penetration of Amikacin into Aqueous Humor of Rabbits...  2001
  53  Posterior capsule opacification after phacoemulsification: Foldable acrylic versus poly(methyl metha...  2000
  54  Çocukluk çağında Nörofibromatozis Tip 1 ile ilişkili optik gliom ve yumuşak doku sarkomları...  2000
  55  Erken dönem viskokanalostomi sonuçlarımız....  2000
  56  Goldmann aplanasyon tonometresinde hata kaynakları...  1999
  57  Orbital yayılımlı bir retinoblastom olgusunun tedavisi,...  1998
  58  Orbital yayılımlı bir retinoblastom olgusunun tedavisi...  1998
  59  Topikal fortifiye damla, subkonjonktival enjeksiyon ve antibiyotik emdirilmiş yumuşak kontakt lens i...  1997
  60  Vaskülarize kornealarda keratoplasti uygulamalarının değerlendirilmesi...  1996
  61  Konjonktivanın akkiz melanozisi...  1996
 • NO AD TARİH
  1  ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ SONUÇLARIMIZ... 17/05/2023 - 20/05/2023
  2  Ahmed glaucoma valve implantation with the tube placement in the ciliary sulcus: short-term results... 30/06/2021 - 03/07/2021
  3  Keratokonusta intrakorneal ring segment implantasyonunda ring sayısı... 09/12/2020 - 13/12/2020
  4  Periferik ülseratif keratit yönetiminde konjunktiva rezeksiyonunun yeri... 09/12/2020 - 13/12/2020
  5  Glokomatöz görme alanı defektlerinde Humprey otomatik perimetri ile Heidelberg edge perimetrinin ... 13/11/2018 - 18/11/2018
  6  The prevalence and clinical characteristics of Charles-Bonnet syndrome in Turkish patients with glau... 19/05/2018 - 22/05/2018
  7  Akut primer açı kapanması glokomunde klinik bulgular ve takip sonuçlarımız... 24/10/2017 - 28/10/2017
  8  Topikal vorikonazol damla uygulaması oküler yüzeyde displaziye neden olur mu? Hayvan çalışmas... 24/10/2017 - 29/10/2017
  9  Evaluation of choroidal thickness in patients with pseudoexfoliation syndrome... 10/06/2017 - 13/06/2017
  10  The results of diode laser cyclophotocoagulation in paediatric patients with glaucoma... 10/06/2017 - 13/06/2017
  11  Karotis arter darlığının oküler nabız amplitüdü üzerine etkisi... 09/11/2016 - 13/11/2016
  12  İntrakorneal halka implantasyonu ile kornea asferisitesi değişimleri... 09/11/2016 - 13/11/2016
  13  Geçirilmiş tekrarlayıcı grefon rejeksiyonunda titanium arka plakalı Boston tip 1 keratoprotez u... 09/11/2016 - 13/11/2016
  14  Kohlear implant uygulanmış çocuklarda oftalmolojik bulgular... 09/11/2016 - 13/11/2016
  15  Yüksek Kornea Astigmatizması Ve İnce Korneası Olan Bir Olguda Refraktif Amaçlı Kornea İçi Ha... 09/11/2016 - 13/11/2016
  16  Yüksek kornea astigmatizması ve ince korneası olan bir olguda refraktif amaçlı intrakorneal hal... 09/11/2016 - 13/11/2016
  17  Bilateral akut iris transluminasyonu:olgu sunumu... 09/11/2016 - 13/11/2016
  18  Efficiency and safety of the Gunenc trabecular shunt implant in the treatment of glaucoma... 19/06/2016 - 22/06/2016
  19  Intraocular pressure change following intravitreal dexamethasone implant... 19/06/2016 - 22/06/2016
  20  Outcomes of transscleral diode laser cyclophotocoagulation in refractory glaucoma patients with good... 05/09/2015 - 09/09/2015
  21  Corneal biomechanical properties in patients with Arcus senilis... 06/06/2015 - 09/06/2015
  22  The effect of intranasal steroids on intraocular pressure alterations in children with allergic rhin... 05/11/2014 - 09/11/2014
  23  Glokom drenaj cerrahisinde yeni bir implant: Suprajet... 06/11/2013 - 10/11/2013
  24  Ödemli kornealarda Orbscan II, ultrasonik pakimetri ve visante ön segment optik koherens tomografi... 06/11/2013 - 10/11/2013
  25  Dirençli glokomda transskleral diod laser siklofotokoagulasyon sonuçlarımız... 06/11/2013 - 10/11/2013
  26  Gunenc trabecular shunt implant for the drainage of aqueous humor in glaucoma surgery... 05/10/2013 - 09/10/2013
  27  The effect of water drinking test on central corneal thickness and corneal biomechanical properties... 05/10/2013 - 09/10/2013
  28  Transscleral fixation of artificial iris prosthesis in combination with intraocular lens... 05/10/2013 - 09/10/2013
  29  Evaluation of the efficacy and safety of a novel glaucoma shunt implant "Suprajet" in an animal stud... 17/07/2013 - 20/07/2013
  30  Long-term results of viscocanalostomy and phacoviscocanalostomy: a twelve year follow-up study... 17/07/2013 - 20/07/2013
  31  Primer açık açılı glokom, normal tansiyonlu glokom ve oküler hipertansiyonda oküler response ... 17/10/2012 - 21/10/2012
  32  Primer açık açılı glokomlu olgularda spektral domain optik koherens tomografi ile perifoveal ga... 17/10/2012 - 21/10/2012
  33  Su içme testinin merkezi kornea kalınlığı ve kornea biyomekanik özellikleri üzerine etkisinin... 17/10/2012 - 21/10/2012
  34  Artifisyel iris ve göziçi lensinin kombine skleral fiksasyonu... 17/10/2012 - 21/10/2012
  35  The effect of cataract on retinal nerve fiber layer thickness measurements taken with spectral-domai... 17/06/2012 - 22/06/2012
  36  The effect of pupillary dilation on retinal nerve fiber layer thickness measurements taken with spec... 17/06/2012 - 22/06/2012
  37  Corneal hysteresis and its relationship with intraocular pressure in primary open angle glaucoma, lo... 17/06/2012 - 22/06/2012
  38  Evaluation of the correlation between obesity and glaucoma in pediatric age group... 04/07/2011 - 07/07/2011
  39  Evaluation of the correlation obesity and glaucoma in pediatric age group... 04/07/2011 - 07/07/2011
  40  The treatment results of retinoblastoma in Dokuz Eylul University Hospital.... 21/10/2010 - 24/10/2010
  41  Atipik diffüz koroidal hemanjiyom... 29/09/2010 - 03/10/2010
  42  Afakik glokomda trabekülektomi sonrası ciddi koroid dekolmanı: olgu sunumu... 29/09/2010 - 03/10/2010
  43  Glokomda sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin değerlendirilmesi... 29/09/2010 - 03/10/2010
  44  Primer açık açılı glokom, normal tansiyonlu glokom ve oküler hipertansiyonda görme alanı, He... 29/09/2010 - 03/10/2010
  45  Comparison of Humphrey visual field, Heidelberg retina tomograph 3 and Stratus optical coherence tom... 12/09/2010 - 17/09/2010
  46  The assessment of quality of life in glaucoma patients... 12/09/2010 - 17/09/2010
  47  Fundus autofluorescent images between blue light blocking yellow tinted IOLs and non-tinted IOLs... 04/09/2010 - 08/09/2010
  48  Partial penetrating keratoplasty with extraction of dislocated crystalline lens and transscleral IOL... 04/09/2010 - 08/09/2010
  49  Transcanalicular dacryocystorhinostomy with diode laser... 04/09/2010 - 08/09/2010
  50  Anterior segment reconstruction in penetrating injuries... 04/09/2010 - 08/09/2010
  51  Management of traumatic dislocated crystalline lens... 04/09/2010 - 08/09/2010
  52  Centralization of subluxed lens with Cionni ring, posterior capsulorhexis and IOL implantation... 04/09/2010 - 08/09/2010
  53  Transscleral fixation of subluxed IOL... 04/09/2010 - 08/09/2010
  54  Limbal stem cell transplantation in different cases... 04/09/2010 - 08/09/2010
  55  Suprachoroidal shunt implant in refractory glaucoma... 04/09/2010 - 08/09/2010
  56  The relationship between obstructive sleep apnea syndrome and glaucoma.... 05/06/2010 - 09/09/2010
  57  Dokuz Eylül Üniversitesi retinoblastom tedavisi sonuçları.... 19/05/2010 - 22/05/2010
  58  Goldmann aplanasyon tonometresi ve dinamik kontur tonometrenin karşılaştırılması ve kornea kal... 11/11/2009 - 15/11/2009
  59  Endonazal dakriyosistorinostomi sonuçlarımız... 19/11/2008 - 23/11/2008
  60  Suprakoroidal şant cerrahisi sonuçlarımız... 19/11/2008 - 23/11/2009
  61  Limbal kök hücre yetmezliğinde limbal kök hücre nakli cerrahisi uygulaması... 19/11/2008 - 23/11/2008
  62  Keratokonuslu bir olguda uygulanabilecek cerrahi seçenekler... 19/11/2008 - 23/11/2008
  63  OculusGen implantlı viskokanalostomi ve trabekülektomi: Erken dönem sonuçlarımız... 30/10/2007 - 02/11/2007
  64  İntravitreal triamsinalon asetonid uygulaması sonrasında göz içi basıncı artışı ve etyoloj... 30/10/2007 - 02/11/2007
  65  Glokomatöz görme alanı defektlerinde Humphrey full threshold, fastpac, SITA standart ve SITA fast... 30/10/2007 - 02/11/2007
  66  Trabeculectomy and viscocanalostomy with oculusgen implant: short term results.... 18/07/2007 - 21/07/2007
  67  The efficacy and safety of diode laser cyclophotocoagulation in pediatric glaucoma patients... 28/03/2007 - 31/03/2007
  68  Plasma homocysteine levels in patients with pseudoexfoliation... 28/03/2007 - 31/03/2007
  69  Psödoeksfoliatif sendromda santral kornea kalınlığı ve endotel hücre sayısının değerlendir... 28/10/2006 - 01/11/2006
  70  Psödoeksfoliasyonda plazma homosistein düzeyinin incelenmesi... 28/10/2006 - 01/11/2006
  71  Keratokonusta göz içi basıncının pascal dinamik kontur tonometre, goldmann aplanasyon tonometr... 28/10/2006 - 01/11/2006
  72  Results of phacoemulsification in eyes with long axial length.... 26/05/2006 - 28/05/2006
  73  Contacts for the cone: Is there a magic formula?... 19/02/2006 - 24/02/2006
  74  Kataraktli gozlerde Heidelberg Retina Tomografi II olcumlerinin guvenilirligi... 17/09/2005 - 21/09/2005
  75  Viskokanalostomide geç dönem sonuçlarımız.... 17/09/2005 - 21/09/2005
  76  Efficacy of silicone implant in phacoviscocanalostomy on surgical success, visual acuity, visual fi... 30/03/2005 - 02/04/2005
  77  Staining of intraocular lenses with various dyes: A study of digital image analysis.... 25/04/2004 - 29/04/2004
  78  Fakoviskokanalostomide silikon implant kullanımının cerrahi başarı üzerine etkisi.... 04/10/2003 - 08/10/2003
  79  Fakoviskokanalostomide implant kullanımının postoperatif orta-uzun dönem görme keskinliği, g... 03/10/2003 - 08/10/2003
  80  Preliminary results with 1CU Humanoptics accommodative intraocular lens.... 06/09/2003 - 10/09/2003
  81  The effect of YAG laser iridotomy on pigment dispersion in pigmentary glaucoma... 07/06/2003 - 12/06/2003
  82  Viscocanalostomy and T-Flux implantation in the management of glaucoma associated with Sturge-Weber ... 19/03/2003 - 22/03/2003
  83  Viscocanalostomy and phaco-viscocanalostomy: Results of the cases with and without implants.... 19/03/2003 - 22/03/2003
  84  Arka kamara fakik göziçi lens implantasyonu (Staar kollamer lens)?,... 05/10/2002 - 09/10/2002
  85  Akomodatif göz içi lens implantasyonu sonuçlarımız.... 05/10/2002 - 09/10/2002
  86  Non-penetran glokom cerrahisinde silikon tüp implantasyonu.... 05/10/2002 - 09/10/2002
  87  Oküler hipertansiyonlu hastalarda görme alanı ve kontrast sensitivitenin değerlendirilmesi.... 05/10/2002 - 09/10/2002
  88  Yüksek miyopide fakoemülsifikasyon ve göziçi lens implantasyonu?,... 05/10/2002 - 09/10/2002
  89  Gonioscopic evaluation and tonometry in Staar collamer posterior chamber phakic intraocular lens... 03/06/2001 - 07/06/2001
  90  Management of corneal astigmatism after penetrating keratoplasty.... 03/06/2001 - 07/06/2001
  91  Transskleral fiksasyonlu primer ve sekonder göziçi lens implantasyonlarının komplikasyonlar yön... 30/09/2000 - 04/10/2000
  92  İki erkek kardeşte mikrokornea, konjenital katarakt, iridokorneal disgenezi ve retina dejeneransı... 30/09/2000 - 04/10/2000
  93  Fakoemülsifikasyon sonrası ön kapsül değişimi... 30/09/2000 - 02/10/2000
  94  The changes of voulting and rotations of staar collamer posterior chamber phakic intraocular lenses ... 02/09/2000 - 06/09/2000
  95  Viscocanalostomy: Two years follow-up results.... 02/09/2000 - 06/09/2000
  96  Comperative results of phaco-viscocanalostomy versus phaco-trabeculectomy.... 02/09/2000 - 06/09/2000
  97  Comparative results of phaco-viscocanalostomy versus phaco-trabeculectomy.... 26/06/2000 - 29/06/2000
  98  Küçük kesili fakoemülsifikasyon hastalarında keratometrik değişim.... 02/10/1999 - 06/10/1999
  99  The mobility of acrylic prosthesis after evisceration with silicone sphere implantation,... 16/09/1999 - 18/09/1999
  100  Management of punctal atresia?,... 16/09/1999 - 18/09/1999
  101  Keratometric changes following phacoemulsification through 3.2 mm and 4.0 mm sutured and non-sutured... 04/09/1999 - 08/09/1999
  102  Effects on visual functions of the glistenings and folding marks observed in Acrysof® intraocular l... 04/09/1999 - 08/09/1999
  103  Posterior capsule opacification in foldable acrylic and polymethylmethacrylate intraocular lenses... 04/09/1999 - 08/09/1999
  104  The early results of viscocanalostomy.... 04/09/1999 - 08/09/1999
  105  Erken dönem viskokanalostomi sonuçlarımız.... 15/09/1998 - 20/09/1998
  106  Topikal beta-bloker ilaçlarda oküler yan etki spektrumu ve hasta toleransı.... 15/09/1998 - 20/09/1998
  107  Orbital yayılımlı bir retinoblastom olgusunun tedavisi... 16/09/1997 - 20/09/1997
  108  Korneal tünel insizyonu kullanılarak yapılan fakoemülsifikasyon hastalarında erken dönemde ker... 16/09/1997 - 20/09/1997
  109  Vaskülarize kornealarda keratoplasti uygulamalarının değerlendirilmesi.... 17/10/1995 - 21/10/1995
  110  Gözyaşı yollarının anatomisi, kese biçim ve boyutları ile nazolakrimal kanal trajesinin daktr... 09/09/1989 - 14/09/1989
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Akomodatif göz içi lensleri ve preleks Akomodatif göz içi lensleri ve Preleks Katarakt ve Tedavisi Editör: Hikmet Özçetin, Scala Bası...  2005
 • NO AD TARIH
  1  DEÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları ABD Polikliniği'nde katarakt tanısı olan hastalarda görme keskinliği ve kontrast duyarlılığın farklı eşellerle değerlendirilmesi: Kesitsel bir çalışma...  7/2011 - /
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ekim 2023-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2023- Ekim 2023
  3 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkan Vekili, Eylül 2023- Ekim 2023
  4 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 1999- Kasım 2000
  5 Hemodiyaliz ve Transplantasyon Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Kasım 1998- Eylül 2000
  6 Hemodiyaliz ve Transplantasyon Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ekim 1995- Eylül 1998