Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. MURAT CELİLOĞLU TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI REPRODUKTİF ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1982
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı  1990
  Doçent  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum  1997
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
 • NO AD YIL
  1  Diagnostic use of CA 125 values measured on the 2nd and 14th days of the menstrual cycle in endometr...  2022
  2  The importance of maternal ischemia modified albumin, non stress test and doppler ultrasonography i...  2021
  3  Is it safe to perform myomectomy in first trimester of pregnancy? The report of two cases...  2021
  4  Parasitic myoma developing at the port site after laparoscopic myomectomy; a case report...  2021
  5  Evaluation of Epithelioid Trophoblastic Tumor in the Light of Literature...  2021
  6  COVID-19 Pandemic Action Plan of a University Hospital...  2021
  7  Prematür Ovaryen Yetmezlik Tanımı, Etiyolojisi ve Hastaya Yaklaşım...  2021
  8  The Effect of Educated Platelets on the Healing Process of Burn Wounds in Rats...  2021
  9  D vitamini eksikliği uterin fibroid gelişimi için predispozan bir faktör olabilir mi?...  2020
  10  Persistent tubal epithelium in ovaries after salpingectomy...  2020
  11  Sexual Dysfunction in Women who are Human Papillomavirus Positive...  2020
  12  Fertility and Breast Cancer: Recommendations of the 2019 Izmir Consensus Conference...  2020
  13  Prematür Ovaryen Yetmezlikli Hastalarda Karyotip Değerlendirmesi...  2020
  14  Prenatal Dönemde Saptanan Tanatoforik Displazi Olgusu...  2017
  15  Thanatophoric dysplasia detected during prenatal period...  2017
  16  Evaluation of Obstructive Sleep Apnea in Menopausal Women Menapozdaki Kadınlarda Obstruktif Uyku Apn...  2016
  17  Contraction-based uterine artery Doppler velocimetry: novel approach for prediction of preterm birth...  2016
  18  Polypoid endometriosis presenting as a mass at the pouch of Douglas...  2015
  19  Delayed interval delivery of a second twin after the preterm labor of the first one in twin pregnanc...  2012
  20  a case of heterotopic pregnancy treated with laparascopic tubal protective surgery :case report...  2011
  21  Laparoscopic removal of extrauterine mislocated IUDs: Report of six cases...  2011
  22  Angiomyxoma: a rare tumor of the umbilical cord Anjiyomiksoma: Umbilikal kordun nadir bir tümörü...  2010
  23  Primary Pelvic Hydatid Cyst: Case Report...  2010
  24  Follicular Dynamics and Apoptosis Following Unilateral Oophorectomy...  2010
  25  İmplantasyon öncesi insan embriyo kültüründe kullanılan medyumların gelişimi...  2009
  26  The effect of alendronate sodium on carotid artery intima-media thickness and lipid profile in women...  2009
  27  Parsiyal Molar Gebelik Ve Canlı Fetus Birlikteliği: Olgu Sunumu PARTIAL MOLAR PREGNANCY AND COEXIS...  2009
  28  FROZEN KESİT İNCELEMESİNİN OVER KAYNAKLI NEOPLAZİLERİ TEŞHİS ETMEDEKİ DOĞRULUK ORANI: PATOLOĞUN ROLÜ...  2007
  29  Case Report: Endodermal Sinus Tumor Existing With Pregnancy....  2007
  30  Intraperitoneal Levonorgestrel-Releasing Intrauterine Device Maintaining Its Contraceptive Effect: A...  2007
  31  Bir olguda kontraseptif etkinin devam ettiği intraperitoneal levonorgestrel salan intrauterin araç ,...  2007
  32  Second trimester cervical ectopic pregnancy treated by conservative surgery...  2007
  33  Gebelikte toxoplasmosis tanısında Anti-Toxoplasma gondii Ig M, Ig G, Ig A antikor ve Ig G avidite t...  2005
  34  Comparison of leptin levels in serum and follicular fluid during the oestrous cycle in cows....  2005
  35  Endocervicosis in a Caesarean incision scar....  2004
  36  Splenosis presenting with adnexal mass: a case report...  2004
  37  Anesthetic effect of intrauterine lidocaine plus naproxen sodium in endometrial biopsy....  2004
  38  İzmir Bölgesindeki İki Merkez Hastanede Ektopik Gebeliklerin Epidemiolojik İncelenmesi...  2003
  39  Primer Ovaryan Gebelik: Olgu Sunumu...  2003
  40  renal agenezi ile seyreden iki obstrüktif müllerian anomali vakası...  2002
  41  Vaginal akıntılı hastalarda Trichomonas vaginalis araştırılması...  2002
  42  Premenapozal Dönemde Tamoxifen Kullanımı ile Uyarılmış Endometriyozis Olgusu...  2002
  43  uterin leiomyomlarda mitotik aktivite ,prolifere olan hücre nükleer antijeni pcna ve östrojen ,proge...  2002
  44  Human Koryonik Gonadotropinin triod fonksiyonları üzerine etkisinin araştırılması: İn vivo bir çalış...  2001
  45  Goldston Syndrome: report of a case...  2001
  46  Human koryonik gonadotropin'in tiroid fonksiyonları üzerine etkisinin araştırılması.İn vivo bir çalı...  2001
  47  Hydroxyurea treatment for chronic myeloid leukemia during pregnancy...  2000
  48  İmmünohistokimyasal yöntemlerle umblikal kordda nöronal elemanların varlığının araştırılm...  2000
  49  desidual prolaktinin fetal zarlardan elektrolit transportuna etkisinin arastırılması...  1995
  50  Gentamicin excretion and uptake from breast milk by nursing infants...  1994
  51  Maternal, fetal and amniotic fluid prolactin levels in term and postterm pregancys...  1993
  52  türkiye de nöral tüp defekti ve bununla ilişkili anomali insidansı...  1993
  53  Plasenta previa olgularinda yeni dogan sex oranlarinin arastirilmasi...  1992
  54  rates and indications of the ceserean births in izmir konak maternity hospital between 1983-1989...  1992
  55  The epidemiology of nural tube defects in İzmir, Turkey...  1992
  56  Bir Primer İnvaziv Vagina Karsinomu Olgusu...  1992
  57  a propos d une grossesse gemellaire developpee dans un uterus bicorne...  1991
  58  jinekolojide gonadotropin releasing hormon analoglarının klinik kullanımı...  1991
  59  Ektopik gebelik tanisi almis yüz olgunun retrospektif incelenmesi. Tani ve tedavi metodalarinin, ris...  1991
  60  Jinekolojide transplantasyon...  1991
  61  Bir brenner tümör olgusu...  1990
  62  Normal ve riskli gebelerde serum beta human koryonik gonadotropin ve prolaktin düzeyleri arasındaki...  1990
  63  İzmir nöral tüp defektleri, insidansı ve epidemiyolojisi...  1990
  64  bilateral pelvik aktinomikozis...  1990
  65  polikistik over hastalıgının tanısında ultrasonografi sonuçlarının laparaskopi ve klinik muayene bul...  1989
  66  Hellp sendromlu bir preeklampsi vakası...  1989
  67  Türk toplumunda görülen hymen tipleri üzerine bir araştırma...  1989
  68  Luteinizan Hormon (LH)/Follikül Stimülan Hormon(FSH) Oran Yüksek Olan Polikistikover Hastalıklı (PCO...  1989
  69  Kadın Hayatının değişik devrelerinde serum prolaktin (PRL) düzeylerinin araştırılması....  1989
  70  Üreme çağındaki kadınların serolojik olarak sitomegalovirus enfeksiyonu açısından araştırılması....  1989
  71  Gebe ve gebe kalmak isteyen kadınların serum rubella antikor düzeylerinin değerlendirilmesi....  1989
  72  Gebelerde serum alfa-fetoprotein düzeylerinin değerlendirilmesi....  1989
  73  Gece perinatal mortaliteyi arttırır mı?...  1989
  74  polikistik overli hastaların ultrasonografik degerlendirmesinin klinik ve laparaskopik bulgularla ka...  1989
  75  iki vulvada fibrom olgusu...  1989
  76  Vulva Sitolojisinin Değerlendirilmesi...  1989
  77  myoma uteri olgularında serum bakır ve seruloplazmin düzeyleri...  1989
  78  oligohipomenorelerde anovulatuar siklusun rolü...  1989
  79  Ovulation induction and neural tube defects...  1989
  80  nörofibramotozis ve gebelik...  1988
  81  vulvanın paraklitoral bir granüler hücreli myoblastoma olgusu...  1988
  82  over tekomu...  1988
  83  Çiftlerde CMV enfeksiyonunda seksüel ilişkinin rol oynayıp oynamadığının araştırılması....  1988
  84  Kronik pelvik enfeksiyonların ve endometriosisin ultrasonografik değerlendirilmesi....  1988
  85  İntrauterin araç kullanan kadınlarda trofoblastik aktivitenin saptanması...  1988
  86  Myoma uteri, endometrial hipreplazi ve endometrium Ca'da endometrial doku glikojen düzeyleri...  1988
  87  oral kontraseptif alanlarda görülen hipomenorenin izahı...  1987
 • NO AD TARİH
  1  Evaluatıon Of The Extremely Rare Epıthelıoıd Trophoblastıc Tumor Entıty In The Lıght Of Lıte... 17/12/2020 - 19/12/2020
  2  Caryotype evaluation in patients with premature ovarian failure... 04/10/2017 - 08/10/2017
  3  prenatal dönemde saptanan tanatoforik displazi olgusu... 22/10/2015 - 24/10/2015
  4  The importance of maternal ischemia modified albumin in foreseeing perinatal asphyxia... 20/05/2015 - 22/05/2015
  5  Uterusun dev adenomatoid tümörü: Bir olgu sunumu... 16/11/2011 - 20/11/2011
  6  Gebeliğin intrahepatik kolestazı ve hepatit B reaktivasyonu... 24/11/2010 - 27/11/2010
  7  Sıçanlarda Tek Taraflı Ooferektomi Sonrası Kalan Overde Follikül Dinamiği ve Apoptozisin İnce... 07/10/2009 - 11/10/2009
  8  Effects of Postmenopausal Hormone Therapy on Leimyoma and Uterine Artery Doppler Indices: One Year P... 16/05/2007 - 20/05/2007
  9  Ofis Histeroskopi'de Paraservikal ve İntrauterin Lokal Anestezi Uygulamasının Etkinliği... 04/04/2007 - 07/04/2007
  10  Frozen Kesit İncelemesinin Over Kaynaklı Neoplazileri Teşhis Etmedeki Doğruluk Oranı ve Patolo... 17/01/2007 - 21/01/2007
  11  kontraseptif etkinin devam ettiği intraperitoneal levonergosterol salan intrauterin araç... 17/01/2007 - 21/01/2007
  12  gebelikte saptanan over kaynaklı endodermal sinüs tümörü... 17/01/2007 - 21/01/2007
  13  İneklerin siklus dönemlerindeki serum ve foliküler sıvı örneklerinde leptin, IGF-1 ve östroje... 01/09/2003 - 05/09/2003
  14  Östrüs döngüsünde serum ve foliküler sıvı leptin IGF-1 değerlerinin değişimi... 20/06/2003 - 22/06/2003
  15  Splenosis presenting with adnexal mass... 15/05/2003 - 19/05/2003
  16  Sigaranın sperm motilitesi ve konsantrasyonu ile ilişkisi.... 08/05/2003 - 09/05/2003
  17  Hormone replacement therapy and the breast: mammographic follow-up findings in various treatment pro... 07/03/2003 - 11/03/2003
  18  Hormon replasman tedavisi altında meme dokusunda değişimler: mamografik bulgular... 05/11/2002 - 08/11/2002
  19  The effects of human chorionic gonadotropin on thyroid function tests- An in vivo study... 21/10/2000 - 26/10/2000
  20  Toxoplasmos tanısında spesifik IgA antikorlarının tanısal değeri... 03/10/1999 - 08/10/1999
  21  a study of hymenal types in Turkish population... 25/10/1992 - 29/10/1992
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Covid -19 (SARS-CoV2) PANDEMİSİ VE DEÜTF DEKANLIĞI SÜREÇ YÖNETİM ÇALIŞMALARI Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Covid 19 Pandemisi Yönetimi...  2021
  2  Angiomyxoma:Arare tumor of umblical cord Pediatric Umblical Reconstruction...  2017
  3  Adolesanlarda Görülen Anormal Uterin Kanamalar Pediatrik ve Adolesan Jinekoloji...  2010
 • NO AD TARIH
  1  Postmenapozal kadınlarda klinik pilates ve vibrasyon tedavisinin etkilerinin karşılaştırılması...  9/2018 - 9/2019
  2  Postmenapozal kadınlarda klinik pilates ve vibrasyon tedavisinin etkilerinin karşılaştırılması...  9/2018 - 9/2019
  3  Ratlarda tek taraflı ooforektomi sonrası kalan overde folükül dinamiği ve apoptozisin araştırılması...  1/2007 - 7/2007
  4  Maternal periferik kanda fetal genomik DNA'nın belirlenmesi...  5/2005 - 5/2007
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı Başkanı Vekili, Ekim 2023-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı, Mart 2022- Haziran 2023
  3 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı Başkanı, Haziran 2020- Haziran 2023
  4 DEÜ Rektörlüğü İhtiyaç Değerlendirme Komisyonu (İMİD) Üyesi, Ocak 2020- Ağustos 2020
  5 Veteriner Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Aralık 2019- Ocak 2021
  6 Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Aralık 2019- Ocak 2021
  7 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili, Ekim 2019- Nisan 2020
  8 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Ekim 2019- Nisan 2020
  9 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Ekim 2019- Nisan 2020
  10 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ağustos 2019- Eylül 2019
  11 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkan Vekili, Mayıs 2019- Ağustos 2019
  12 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili, Mayıs 2019- Ağustos 2019
  13 DEÜ Rektörlüğü Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi, Nisan 2019- Ocak 2021
  14 DEÜ Rektörlüğü Değişim Programları ve Akademik İşbirliği Protokolleri Değerlendirme Komisyonu (Dış İlişkiler Koord.) Üyesi, Şubat 2019-Devam ediyor
  15 DEÜ Rektörlüğü DEÜ Döner Sermaye İşletmesi Birimi Yürütme Kurulu Üyesi, Şubat 2019- Ocak 2020
  16 DEÜ Rektörlüğü DEÜ Danışma Kurulu Üyesi, Şubat 2019- Haziran 2020
  17 Tıp Fakültesi Dekanı, Aralık 2018- Haziran 2020
  18 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Aralık 2018- Haziran 2020
  19 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Aralık 2018- Haziran 2020
  20 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkan Vekili, Kasım 2018- Mayıs 2019
  21 Tıp Fakültesi Dekan Vekili, Ağustos 2018- Aralık 2018
  22 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Ağustos 2018- Aralık 2018
  23 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2018- Aralık 2018
  24 Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ağustos 2018- Ağustos 2018
  25 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı Başkanı, Haziran 2017- Haziran 2020