En

DR.ÖĞR.ÜYESİ AYŞE ÇETİN GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ TEZHİP ANASANAT DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü  1984
  Sanatta Yeterlik  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Sanatta Yeterlilik Programı  1986
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  Mimaride Minyatürlerin Belge Niteliğinde Kullanımı Üzerine...  2018
  2  Yapı Çinilerinde Melezlenmeler Ve Üretimlerin Sürdürülebilmesi Sorunlarının Örnekler Üzerinden İrde...  2015
  3  Tarihi eserlerin korunması sürecinde uygulama elemanı sorunu ve koruma amaçlı inşşat sektörüne resto...  2006
 • NO AD TARİH
  1  Mimar Sinan'dan Günümüze Farklı Disiplinlerin İş Birliği... 14/04/2021 - 14/04/2021
  2  Söğüt Çinili Yapıları... 12/04/2021 - 14/04/2021
  3  Mimaride, Restorasyonlarda, Minyatürlerin Belge Niteliğinde Kullanımı... 09/05/2018 - 11/05/2018
  4  Sürdürülebilir Mimarinin Belgesi Minyatürler... 12/01/2018 - 18/01/2018
  5  Söke Kemalpaşa Mahallesi Canlandırma Projesi... 10/12/2016 -
  6  Zamanda Göç Eden Yapılar... 14/05/2016 - 15/05/2016
  7  Kozbeyli Camii Konservasyonu... 29/04/2016 - 29/04/2016
  8  Conservation, Restoration Projects Of The Tiles İn Diyarbakır... 21/06/2015 - 25/06/2015
  9  Halil Ağa Camii Bezemeleri Konservasyon Projesi ve Uygulamaları... 20/09/2014 - 26/09/2014
  10  Diyarbakır St. Hosef Armenian Catholic Church Tiles; Conservation, Restoration Project... 23/06/2013 - 26/06/2013
  11  Yapı Bezeme Restorasyonlarında Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 26/10/2011 - 29/10/2011
  12  NAKKAŞ-MİMAR SEMİH İRTEŞ... 13/10/2011 - 15/10/2011
  13  Diyarbakır Çinili Yapıları... 19/11/2009 - 20/11/2009
  14  Diyarbakır Melek Ahmet Paşa Camii Çinileri; Koruma, Onarım, Proje, Uygulama Çalışmaları ve ... 15/10/2009 - 17/10/2009
  15  Diyarbakır Melik Ahmet Paşa Camii Çinileri Koruma ve Onarım Projesi... 04/06/2009 - 06/06/2009
  16  Kuşadasının Markalaşma Sürecinde Geleneksel Mimari Bezemelerin Önemi... 04/09/2008 - 09/09/2008
  17  Süleymaniye Bir Dünya Markası... 23/11/2007 - 25/11/2007
  18  Kıyı Kentlerinde Değişim, Koruma ve Kuşadası Örneği... 08/10/2007 - 10/10/2007
  19  Mimaride Bezeme Restorasyonlarının Proje ve Uygulama Sorunları... 31/05/2007 - 01/06/2007
  20  Birgi Dervişağa Camisinde Bulunan Sıva Üstü Bezemelerinin Konservasyon ve Restorasyonu... 16/10/2006 - 18/10/2006
  21  Tarihi Eserlerin Korunması Sürecinde Uygulama Elemanı Sorunu... 21/02/2006 - 21/02/2006
  22  Tarihi eserlerin korunması sürecinde, uygulama elemanı sorunu... 16/04/2005 -
  23  Restoration of Traditional Arts in Architecture... 12/04/2004 - 16/04/2004
  24  Restorasyon Amaçlı Pişmiş Toprak Bezeme Yapı Malzemesinin Seri Üretimi... 10/10/2003 - 12/10/2003
  25  Bilecik, Söğüt Kaymakam Sait Bey Çeşmesi... 13/11/2002 - 15/11/2002
  26  Tire Gülcüoğlu Evleri... 07/06/2002 -
 • NO AD TARIH
  1  Kemeraltı Tarihi Dükkan Restorasyon Projesi...  1/2018 - /
  2  Çeşme Nazlı Hanım Taş Konak Restorasyonu...  10/2017 - 12/2017
  3  Foça Dudu Hanım Taş Konak Restorasyonu Restorasyon Projesi...  6/2016 - 10/2018
  4  "Uluslararası Müze Sunumlarında Türk Sanatı Sergileme Çalışmaları Projesi"...  11/2015 - 12/2015
  5  SökeBelediyesi, Koruma, Restorasyon, Konulu Belediye Başkan Danışmalığı...  5/2014 - 5/2015
  6  Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evi...  6/2014 - 5/2015
  7  Birgi-Ödemis Imam Birgivi Mezarlıgı Mezar Tasları...  7/2014 - 6/2015
  8  Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü,Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, DiyarbakırHz.Süleyman Camii Çinilerinin, laboratuar analiz konservasyon restorasyon proje ve uygulamaları, restorasyonu konulu danışmanlık...  1/2011 - /
  9  Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü,Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, DiyarbakırHz.Süleyman Camii Çinilerinin, konservasyon restorasyon uygulamasına yönelik proje çalışması....  1/2011 - 4/2011
  10  Başbakanlık Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Ermeni Katolik Kilisesi Çinileri Restorasyonu, Yapıda Yer Alan Çinilerin Restitüsyon ve Restorasyon Uygulamaları...  1/2010 - 1/2011
  11  Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü,Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır Ermeni Katolik Kilisesi Çinileri Restorasyonu Konulu Danışmanlık...  4/2010 - 4/2011
  12  Başbakanlık, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, Ermeni Katolik Kilisesi Çinileri Konservasyon Uygulma Projeleri; Röleve Restitüsyon Restorasyon...  1/2009 - 1/2009
  13  E.Hayri Üstündağ K.H.D Hastanesi Bezemeleri Konservasyon-Restorasyon Projesi...  11/2009 - 3/2010
  14  Başbakanlık, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır Melik Ahmet Paşa Camii Restorasyonu, Yapıda Bulunan Çiniler ve Diğer Bezemelerin Restorasyon Projesi...  9/2008 - 11/2008
  15  Başbakanlık, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır Melik Ahmet Paşa Camii Restorasyonu, Yapıda Bulunan Çinilerin Konservasyonu Uygulamaları...  9/2008 - 3/2009
  16  Başbakanlık, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır Melik Ahmet Paşa Camii Restorasyonu, Yapıda Yer Alan Bezemelerin Restorasyonları ve Uygulamaları...  9/2008 - 3/2009
  17  A.B. Koruma Amaçlı İnşaat Sektörüne Restorasyon Eğitimi ile Eleman Kazandırma Projesi, Nuh Bey Konağı Bezemeleri Restorasyonu Uygulama Projesi...  2/2006 - 6/2006
  18  Aktif İş Gücü Piyasası Stratejisi Programı Koruma Amaçlı İnşaat Sektörüne Restorasyon Eğitimi İle Kalifiye Eleman Kazandırma Projesi...  2/2005 - 2/2006
  19  Aktif İş Gücü Piyasası Stratejisi Programı Koruma Amaçlı İnşaat Sektörüne Restorasyon Eğitimi İle Kalifiye Eleman Kazandırma Projesi...  2/2005 - 2/2006
  20  A.B. Aktif İş Gücü Piyasası Stratejisi Programı Koruma Amaçlı İnşaat Sektörüne Restorasyon Eğitimi İle Kalifiye Eleman Kazandırma Projesi Eğitim Binası Restorasyonu...  1/2005 - 12/2005
  21  A.B. Koruma Amaçlı İnşaat Sektörüne Restorasyon Eğitimi ile Eleman Kazandırma Projesi Nuh Bey Konağı Restorasyonu...  6/2005 - 9/2006
  22  SökeBelediyesi, Koruma, Restorasyon, Kentsel Sit Konulu Belediye Başkan Danışmalığı...  8/2005 - 8/2006
  23  Ödemiş, Birgi, Çarşı Çeşmesi Çinileri Restorasyonu Uygulaması...  7/2005 - 8/2005
  24  Başbakanlık, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İzmir Bölge Müdürlüğü, Kemalpaşa, Yukarı Kızılca, Halil Ağa Camii Bezemeleri Restorasyon Projesi Uygulama...  7/2004 - 7/2005
  25  Başbakanlık, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İzmir Bölge Müdürlüğü, Kemalpaşa, Yukarı Kızılca, Halil Ağa Camii Bezemeleri Restorasyon Projesi...  7/2004 - 7/2005
  26  Ödemiş, Birgi, Çarşı Çeşmesi Restorasyon Projesi...  6/2004 - 8/2005
  27  Birgi, Belediyesi, Koruma, Restorasyon Konulu Belediye Başkan Danışmalığı...  10/2004 - 10/2005
  28  Başbakanlık, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İzmir Bölge Müdürlüğü, Konak Yalı Camii Çinileri Restorasyon Projesi...  2/2004 - 9/2004
  29  Bursa Fransız Katolik Kilisesi Restorasyonu, Yapıda Yer Alan Tüm Bezemelerin Restitüsyon ve Restorasyon Uygulamaları...  2/2002 - 12/2003
  30  Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Bursa Bölge Müdürlüğü, Bursa Fransız Katolik Kilisesi Bezemeleri Restorasyonu Konulu Danışmanlık...  2/2002 - 2/2002
  31  T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Yenişehir İnzibat Bölge Komutanlığı, Karakol Binası İç Mekan Duvar Süslemelerinin Projelendirilerek Uygulanması...  4/2002 - 4/2002
  32  Bursa Fransız Katolik Kilisesi Restorasyonu, Yapıda Yer Alan Tüm Bezemeleri Restorasyon Projesi...  2/2002 - 4/2002
  33  T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Yenişehir İnzibat Bölge Komutanlığı Seramik Duvar Panosu Restorasyonu...  3/2002 - 4/2002
  34  Bilecik, Söğüt, Kaymakam Sait Bey Çeşmesi Restorasyonu...  11/2002 - 9/2003
  35  Ayvalık, Tabakçı Yalısı Restorasyon Projesi inşaat Uygulama Teknik Sorumluluk...  1/2001 - 12/2003
  36  Ayvalık, Tabakçı Yalısı Restorasyon-Rekonstrüksiyon Projesi...  1/1998 - 12/2003
  37  Ayvalık, Filat Yalısı Restorasyon- Rekonstrüksiyon Projesi...  1/1998 - 9/2002
  38  Ayvalık, Filat Yalısı Restorasyon- Rekonstrüksiyon Projesi İnşaat Uygulama Teknik Sorumluluk...  1/1998 - 9/2002
 • NO AD TARIH
  1  Ahi Evran VeliKarma Sergiye Ithafen Çevrimiçi Karma Sergisi, Kamusal alanda uygulanmış yapıt...  28/06/2021 - 04/07/2021
  2  Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı Ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyum Sergisi, Kamu Kurulu...  12/04/2021 - 14/04/2021
  3  Uluslararası Davetli 106. Yılında 106 Eser İle 18 Mart Çanakkale Zaferi Sanal Sergisi, Ünivers...  18/03/2021 - 28/03/2021
  4  Mimar Sinan Anma Sergisi, Grup Sanat Projesi Sergisi...  24/04/2020 - 30/04/2020
  5  Mimarlar Odası İzmir Şubesi Üyeleri Karma Sergisi, Grup Sanat Projesi Sergisi...  11/04/2020 - 18/04/2020
  6  Türk Sanatları Sergisi, Grup Sanat Projesi Sergisi...  09/05/2018 - 20/05/2018
  7  Geleneksel İzler Sergisi, Toplu(Grup) Sergi...  29/11/2017 - 12/12/2017
  8  Çiçekli Ebru Workshop Sergisi, Toplu(Grup) Sergi...  11/09/2017 - 16/09/2017
  9  Geleneksel Türk Sanatları Karma Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  03/04/2017 - 17/04/2017
  10  Foça Kozbeyli Camii Koruma Projesi Önerileri, Grup Sanat Projesi Sergisi...  29/04/2016 - 29/04/2016
  11  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Sergisi,...  28/04/2016 - 03/05/2016
  12  Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi, Toplu(Grup) Sergi...  26/07/2011 - 16/08/2011
  13  Diyarbakırda Bulunan Çinilerin Konservasyon Projeleri Sergisi, Toplu(Grup) Sergi...  15/10/2010 - 17/10/2010
  14  D.E.Ü.- G.S.F. -Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi, Karma Sergi...  23/02/2010 - 06/03/2010
  15  Diyarbakır Çinileri Konservasyon Çalışmaları Proje Sergisi, Toplu(Grup) Sergi...  18/11/2009 - 24/11/2009
  16  Kültürlerin Macerası, Karma Sergi...  25/06/2009 - 30/06/2009
  17  Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi, Karma Sergi...  25/02/2008 - 28/02/2008
  18  İzmir'e Özel Hediyelik Eşya Yarışması Sergisi, Yarışmalı Sergi...  07/01/2008 - 30/01/2008
  19  Hat-Tezhip-Minyatür -Ebru Konulu Karma Sergi, Karma Sergi...  01/02/2007 - 07/02/2007
  20  AB. Tarihi Eserlerin Korunması Eğitimi Sergisi, Toplu(Grup) Sergi...  10/09/2006 - 16/09/2006
  21  Dünya Çevre Günü Karma Fotoğraf Sergisi, Toplu(Grup) Sergi...  31/08/2006 - 15/09/2006
  22  Ebiltem İzmir Çalıştayı Projeleri Sergisi, Yarışmalı Sergi...  10/11/2003 - 12/11/2003
  23  Türkiye Azerbaycan İran Akademisyen Sanatçılar Birliği ve İzmirli Sanatçılar Karma Sergisi, ...  22/03/2003 - 30/03/2003
  24  Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Karma Sergi...  13/11/2002 - 15/11/2002
  25  Geleneksel Türk El Sanatları Öğretim Elemanları Sergisi, Karma Sergi...  17/06/2002 - 30/06/2002
  26  Türk Tezhip ve Minyatür Sanatı, Bireysel(Kişisel) Sergi...  19/03/1987 - 26/03/1987
  27  Türk Tezhip ve Minyatür Sanatı, Bireysel(Kişisel) Sergi...  26/01/1987 - 13/02/1987
  28  Sanatta Yeterlik Jüri Sergisi, Bireysel(Kişisel) Sergi...  14/05/1986 - 21/05/1986
  29  Türk Süsleme Sanatları, Toplu(Grup) Sergi...  01/05/1981 - 15/05/1981
  30  Türk Süsleme Sanatında Porselen, Çini ve Cam Eserler, Toplu(Grup) Sergi...  15/06/1980 - 30/06/1980
  31  Türk Tezyinatı Sergisi, Toplu(Grup) Sergi...  15/05/1978 - 30/05/1978
 • NO AD YIL
  1  Bursa Fransız Katolik Kilisesi Restorasyonu Uygulama Teşekkür Belgesi...  2003
  2  Yarışma 1.Ödülü...  2008
  3  Konferans Teşekkür Belgesi...  2008
  4  Restorasyon Uygulama Teşekkür Belgesi...  2002
  5  Restorasyon Uygulama Tamamlama Belgesi...  2003
  6  Söke Belediyesi Kemalpaşa Mahallesi Koruma İşlevlendirme Canlandırma Projesi...  2016