Academic Staff - Personal Page
Tr

Professor Doctor ŞÜKRAN KÖSE FACULTY OF MEDICINE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT OF INFECTIOUS DISEASE AND CLINICAL MICROBIOLOGY İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARI BİLİM DALI

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ankara University Tıp Fakültesi  1983
  Specialization in Medicine  Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji A.B.D.  1991
  Specialization in Minor  Ege University Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İmmunoloji - Romatoloji Bilim Dalı  1995
  Associate Professor  Klinik Mikrobiyoloji (Tıbbi Mikrobiyoloji)  1997
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2022
 • NO NAME YEAR
  1  OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'de DEPREM İLE BULAŞICI VE SALGIN HASTALIKLAR ARASINDAK...  2023
  2  AN EXPERIMENTAL INFECTIVE ENDOCARDITIS MODEL IN RATS...  2021
 • NO NAME DATE
  1  DOES SINGLE AND TWO DOSE ADMINISTRATION OF SARS-COV-2 INACTIVATED VACCINE (VERO CELL VACCINE) HAVE T... 24/11/2023 - 26/11/2023
  2  Sıçanlarda Oluşturulan İnfektif Endokardit Modeli... 28/03/2018 - 31/03/2018
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Medicine , Member of The Faculty Council, September 2023-Continues
  2 DEÜ Rectorate Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Kurulu (Sağlık Bilimleri) Member, September 2023- January 2024
  3 DEÜ Rectorate Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Vice president, March 2023-Continues