Academic Staff - Personal Page
Tr

Assistant Professor YELDA DELİGÖZ BİLDACI FACULTY OF MEDICINE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT OF INTERNAL MEDICINE

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Hacettepe University Tıp Fakültesi  2007
  Specialization in Medicine  Gazi University Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  2011
  Specialization in Minor  İstanbul Bezmialem Vakıf İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı  2018
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2023
 • NO NAME YEAR
  1  Nadir bir proteinuria nedeni: izole böbrek ve kas tutulumu olan sarkoidoz...  2023
  2  The Association between GNRI variability and mortality in peritoneal dialysis patients...  2023
  3  Böbrek için Su...  2017
  4  Catastrophic antiphospholipid syndrome: Diagnostic difficulties and updated diagnostic algorithms...  2012
 • NO NAME DATE
  1  Geriatrik periton diyaliz hastalarında vücut kitle indeksi değişimi ve mortalite arasındaki ili... 06/12/2023 - 10/12/2023
  2  Periton Diyalizi Hastalarında periton membranı geçirgenlik değişimi ve kardiyak yeniden yapıla... 06/12/2023 - 10/12/2023
  3  Yeni koronavirus 19 pandemisinde periton diyalizi ilişkili enfeksiyonlar... 06/12/2023 - 10/12/2023
  4  Periton diyaliz hastalarında nutrisyon değerlendirmesinde pratik parametreler: Monosit/lenfosit or... 09/05/2023 - 13/05/2023
  5  Tekrarlayan Akciğer Ödemi Nedeni Olarak Renal Arter Stenozu... 09/05/2023 - 13/05/2023
  6  Chronic Interstitial nephritis due to common variable immunodeficiency... 10/11/2022 - 13/11/2022
  7  Salmonella enfeksiyonuna bağlı nadir görülen bir rabdomyoliz vakası... 09/11/2022 - 13/11/2022
  8  TÜRKİYE'de PRİMER GLOMERÜLER HASTALIKLARIN GÜNCEL EPİDEMİYOLOJİSİ, TEDAVİSİ VE SONLANIM ... 09/11/2022 - 13/11/2023
  9  Nadir bir Glomerulonefrit nedeni: IgG4 ilişkili interstisyel nefrit ve primer sjögren sendromu bir... 20/10/2022 - 23/10/2022
  10  İzole Böbrek ve Kas Tutulumu ile seyreden Nadir Bir Sarkoidoz Olgusu... 20/10/2022 - 23/10/2022
  11  AKUT PİYLOEFRİTE BAĞLI BİLATERAL BÖBREK BÜYÜMESİ VE AKUT BÖBREK HASARI: OLGU SUNUMU... 03/10/2018 - 07/10/2018
  12  DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONU İÇİN KULLANILAN TİGESİKLİNE BAĞLI CİDDİ HİPOGLİSEMİ: OLGU... 03/10/2018 - 07/10/2018
  13  HİPERNATREMİYE BAĞLI KORPUS KALLOZUM SPLENİUMDA DİFFÜZYON KISITLANMASI SAPTANAN OLGU... 03/10/2018 - 07/10/2018
  14  Rituksimab ile Düzelen Steroide Dirençli Fokal Segmental Glomerüloskleroz Olgusu... 19/10/2016 - 23/10/2016
  15  BÖBREK NAKİLLİ BİR HASTADA TAKROLİMUSA BAĞLI NÖTROPENİ... 19/10/2016 - 23/10/2016
  16  PERİTONEAL DİYALİZ TEDAVİSİNE BAŞLAMA ENDİKASYONLARI... 19/10/2016 - 23/10/2016
  17  SHONE SENDROMLU BİR HASTADA KARDİYORENAL SENDROM YÖNETİMİ... 19/10/2016 - 23/10/2016
  18  PERİTON DİYALİZİ: HAYAT KURTARICI BİR SEÇENEK... 19/10/2016 - 23/10/2016
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  YAŞLILARDA SIVI DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİGERİATRİK NEFROLOJİ...  2023
 • NO NAME DATE
  1  Diyabetik nefropatili sıçan modelinde normal proteinli diyet ve çok düşük proteinli diyet+ ketoanalogların inflamasyon belirteçleri ve histopatoloji üzerine etkileri...  1/2017 - /
  2  diyabetik nefropatili sıçan modelinde normal proteinli diyet ve düşük proteinli diyet+ ketoanalogların renal fonksiyonlar ve patoloji üzerine etkileri...  6/2016 - /
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Medicine , Member of The Faculty Council, August 2023-Continues