Academic Staff - Personal Page
Tr

Doctor CEM SERKAN ATLI FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF SOCIOLOGY TOPLUMSAL YAPI VE DEĞİŞME ANABİLİM DALI

Research Assistant
 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Hacettepe University Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü  2011
  Master's Degree  Yabancı Ülke Üniversiteleri Universite Paris VIII Sosyoloji Bölümü  2016
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji  2024
 • NO NAME YEAR
  1  A Multiple Case Study on the Reflection of Cultural Capital on Educational Strategies: Private and P...  2023
  2  Eğitime İlişkin Resmi Belgelerde Yer Alan Simgesel Şiddet Unsurları Üzerine Nitel Bir Çalış...  2023
  3  Bourdieu Sonrası Kültürel Sermaye Tartışmaları...  2022
  4  İsimlere Sosyolojik Açıdan Bakmak...  2020
  5  İstanbul ve Paris Gökdelenleri: Karşılaştırmalı Bir İnceleme...  2018
 • NO NAME DATE
  1  Kültürel Sermayenin Farklı Lise Tülerine Göre Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi... 04/05/2023 - 05/05/2023
  2  Kentsel Yaşam Kalitesi Ölçümlerinde Uygulamalar ve Ölçeklendirme Süreçlerinde Kullanılan Ya... 07/10/2020 - 09/10/2020
  3  İsimlerin Sosyolojik Analizi... 25/08/2020 - 25/08/2020
  4  Toplumsal Değişme Bağlamında İsimlerin Sosyolojik Analizi... 19/09/2019 - 21/09/2019
  5  Bourdieu'nun Simgesel Şiddet Kavramı Çerçevesinden Okulu Değerlendirmek... 13/04/2018 - 13/04/2018
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Üniversite Göç Araştırma Merkezleri Cumhuriyetin Göçlerle Dolu 100 Yılı...  2023
  2  Türkiye'nin Doğu Sınırında Yaşanan Afgan Göçü Tarih Boyunca Uluslararası Göç ve Göçmenlik...  2020