Academic Staff - Personal Page
Tr

Professor Doctor ENGİN AKDENİZ FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF ARCHEOLOGY PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı  1991
  Master's Degree  Ege University Sosyal Bilimler Enstitüsü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Programı  1994
  PhD (Doctorate)  Ege University Sosyal Bilimler Enstitüsü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı  1999
  Associate Professor  Turkish Inter-Universities Board Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi  2006
  Full Professor  Adnan Menderes University Fen-Edebiyat Fakültesi  2011
 • NO NAME YEAR
  1  LATE BRONZE AGE POT MARKS FROM THYATEIRA ? HASTANE HÖYÜĞÜ...  2022
  2  Kentsel Bir Arkeolojik Miras: Akhisar Hastane Höyüğü...  2021
  3  Thyateira'daki Tapınak Kalıntısına İlişkin Değerlendirmeler...  2020
  4  Akhisar Hastane Höyüğü ve Bu Kazıda Bulunan En Erken Seramikler...  2020
  5  İlk Tunç Çağı'nda Manisa Yöresi'nde Yerleşim Dokusu...  2018
  6  Lydia Kültürü'nün Kuzey Lydia'daki İzleri: Thyateira-Hastane Höyüğü Kazıları'nda Bulunan ...  2017
  7  Akhisar'daki Son Arkeolojik Kazı Sonuçlarının Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesiyle Bağlantı Kur...  2017
  8  Manisa Müzesi'nden İki Çömlek...  2017
  9  Thyateira Kazısı Kemik Buluntuları ve Zooarkeolojik İncelemeler...  2017
  10  Halaf ve Obeyd Kültürleri Üzerine Bazı Gözlemler ve Pirot Höyüğün Halaf Obeyd Çanak Çöm...  2016
  11  Kuzey Lydia daki Thyateira nın Erken Dönem Yerleşimi Hastane Höyüğü Kazısı...  2012
  12  Some Evidence on the First known residents of Katakekaumene Burned Lands...  2011
  13  Neolitik Çağ'da Manisa Yöresi...  2011
  14  Manisa Yöresindeki Prehistorik-Protohistorik Buluntu Merkezlerinin Dönemsel ve Coğrafi Dağılım...  2010
  15  Kulaksızlar Atölyesinde Kilya tipi Figürin Üretimi...  2010
  16  Yortan Mezarlığı Hakkında Yeni Gözlemler...  2009
  17  Yanık Arazi'deki (Katakekaumene) Çakallar Fosil İnsan-Hayvan Ayak İzleri Üzerine Genel Bir Değ...  2008
  18  Kadıkalesi Kazısı Miken Buluntuları...  2007
  19  A New Excavation in Western Anatolia Kadıkalesi Ancient Anaia...  2006
  20  II Mursili nin Arzawa Seferi ve Tarihi Coğrafya Açısından Bazı Öneriler...  2006
  21  Chalcolithic Urn Burials at Pirot Höyük Eastern Turkey An Assesment...  2005
  22  Kuşadası Kadıkalesi Kazısında Bulunan Bir Hitit Heykelciği...  2004
  23  Elazığ-Malatya Yöresi Duvar Resmi Geleneği ve Pirot Höyük Duvar Resmi...  2003
  24  Pirot Höyük'de Bulunan Kolcuklu Yassı Balta ve Bu Tip Baltaların Anadolu'daki Yayılımı...  2003
  25  Stamp Seals from the Early Levels of Pirot Höyük, Ö. Karaca ile ortak yayın...  2002
  26  Neolitik ve Kalkolitik Çağlarda Büyük Menderes Havzası ndaki Kültürel Yapılanma ve Orta Kalk...  2002
  27  Aphrodisias Müzesi'ndeki Karahisar Buluntuları...  2002
  28  Büyük Menderes Havzası nda Prehistorik Yerleşim Dokusu...  2002
  29  Erken Tunç Çağı'na Ait Bir Grup İdol...  2002
  30  Pisidya Türünde Bir Depas Amphikypellon...  2001
  31  Güneybatı Anadolu Sahillerinde Prehistorik Bir Yerleşim Tavşan Adası...  1997
 • NO NAME DATE
  1  A Lentoid Flask From Dağdeviren Mound in Akhisar (Manisa) and An Evaluation on Aegean and Western A... 18/11/2022 - 18/11/2022
  2  A hoard of coins of Frankish Greece from Thyatira (western Turkey)... 18/11/2022 - 19/11/2022
  3  2018 yılı Akhisar Karahöyük Dağı Arkeolojik Yüzey Araştırması... 17/06/2019 - 21/06/2019
  4  2018 Yılı Akhisar-Thyateira ve Hastane Höyüğü Kazıları... 17/06/2019 - 21/06/2019
  5  Thyateira ve Hastane Höyüğü Kazıları... 15/05/2018 -
  6  2017 Yılı Karahöyük Dağı Arkeolojik Yüzey Araştırması Çalışmaları... 07/05/2018 - 11/05/2016
  7  2017 Yılı Akhisar-Thyateira ve Hastane Höyüğü Kazılar... 07/05/2018 - 11/05/2018
  8  2016 Yılı Akhisar-Thyateira Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazısı... 22/05/2017 - 26/05/2017
  9  2015 Yılı Akhisar-Thyateira Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazısı... 23/05/2016 - 27/05/2016
  10  2016 Yılı Karahöyük Dağı Arkeolojik Yüzey Araştırması Çalışmaları... 22/05/2016 - 26/05/2016
  11  2014 Yılında Thyateira Antik Kenti ve Hastane Höyüğü nde Gerçekleştirilen Arkeolojik Çalı... 11/05/2015 - 15/05/2015
  12  2013 Yılında Thyateira Antik Kenti ve Hastane Höyüğü'nde Gerçekleştirilen Arkeolojik Çalı... 02/06/2014 - 06/06/2014
  13  Archeogeophysical GPR Studies at the Turkey Manisa Akhisar Thyateira Ancient City Archeological Ex... 16/03/2014 -
  14  2012 Yılında Thyateira Antik Kenti ve Hastane Höyüğü'nde Gerçekleştirilen Arkeolojik Çalı... 27/05/2013 - 31/05/2013
  15  2011 Yılı Akhisar Thyateira Kazıları... 31/05/2012 -
  16  Sarıgöl Çevresindeki Prehistorik Buluntu Merkezleri... 17/09/2011 - 19/09/2011
  17  2010 Yılında Manisa İli ve İlçelerinde Yürütülen Prehistorik ProtohistorikYüzey Araştırma... 23/05/2011 - 28/05/2011
  18  2009 Yılında Manisa İli ve İlçelerinde Yürütülen Prehistorik Protohistorik Yüzey Araştırm... 24/05/2010 - 28/05/2010
  19  2008 Yılında Manisa İli ve İlçelerinde Yürütülen Prehistorik Protohistorik Yüzey Araştırm... 25/05/2009 - 29/05/2008
  20  Prehistorik Protohistorik Çağlarda Manisa ve Çevresi Projesi Hakkında Genel Bilgiler... 20/04/2009 - 21/04/2009
  21  2007 Yılında Manisa İli ve İlçelerinde Yürütülen Prehistorik-Protohistorik Yüzey Araştırm... 27/05/2008 -
  22  Beycesultan Son Kalkolitik Çağ ve İlk Tunç Çağı Seramiğinin Güneybatı Yayılımı ve Kadı... 06/09/2006 - 06/09/2006
  23  Büyük Menderes Ovası'ndaki Prehistorik Protohistorik Yerleşimler ve Bunların Ege Dünyasındaki... 15/11/2001 - 16/11/2001
  24  Büyük Menderes Havzası ve Çevresi Yüzey Araştırmaları... 27/05/1996 - 31/05/1996
 • NO NAME YEAR
  1  Aydın'da Bir Dünya Kültür Mirası Latmos...  2018
  2  Akhisar Gezi Rehberi...  2014
  3  Sarıgöl Arkeolojisi I...  2012
  4  Tarih Öncesinden İlk Demir Çağı'na Manisa...  2011
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Prehistorik ve Protohistorik Dönemlerde Akhisar ve Çevresi Thyateira I: Thyateira İçin 11 Yıl (2011-2021 Dönemi Kazılarının Sonuçlarına İlişkin Yaz...  2022
  2  Geç Antik Çağ'a Kadar Thyateira'nın Tarihsel Gelişimi Thyateira I, Thyateira İçin 11 Yıl, (2011-2021 Dönemi Kazılarının Sonuçlarına İlişkin Yaz...  2022
  3  Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde Thyateira Hakkında Bazı Bilgiler Thyateira İçin 11 Yıl, (2011-2021 Dönemi Kazılarının Sonuçlarına İlişkin Yazılar...  2022
  4  Prehistorik ve Protohistorik Dönemlerde Akhisar ve Çevresi Thyateira I, Thyateira İçin 11 Yıl, (2011-2021 Dönemi Kazılarının Sonuçlarına İlişkin Yaz...  2022
  5  Hafiza Mekânı Olarak Akhisar-Thyateira?yı Yazmak: Akhisar'in Batılı Seyyah Literatüründeki Yeri Üzerine Bir Değerlendirme Hafiza Mekânı Olarak Akhisar-Thyateira?yı Yazmak: Akhisar'in Batılı Seyyah Literatüründeki Y...  2022
  6  Hastane Höyüğü Thyateira I, Thyateira İçin 11 Yıl, (2011-2021 Dönemi Kazılarının Sonuçlarına İlişkin Yaz...  2022
  7  Hastane Höyüğü Thyateira I: Thyateira İçin 11 Yıl (2011-2021 Dönemi Kazılarının Sonuçlarına İlişkin Yaz...  2022
  8  Akhisar Hastane Höyüğü Kazısında Bulunan Kybele Steli Anadolu Prehistoryasına Adanmış Bir Yaşam: Jak Yakar'a Armağan...  2020
  9  Akhisar, Thyateira, Hastane Höyüğü Kazısı Rifat Ergeç Armağanı...  2019
  10  Spil (Sipylos) Dağı'nın Kuzey Yamacındaki Akpınar Kaya Anıtı Uğur Silistreli Anı Kitabı, Anadolu (Anatolia),...  2019
  11  Prehistorik ve Protohistorik Dönemlerde Latmos Aydın'da Bir Dünya Kültür Mirası Latmos...  2018
  12  Sonsöz-Dünya Kültür Mirası Olarak Latmos Aydın'da Bir Dünya Kültür Mirası Latmos...  2018
  13  Gediz Ovası'nda Stratejik Bir Yerleşim: Asartepe: Urganlı Armağan Erkanal'a Armağan Kitabı...  2014
  14  Anadolu'da Kültürel Devamlılığa Manisa'dan Bir Örnek Niobe Mitolojisinden Yedi Kızlara Arkeolojiyle Geçen Bir Yaşam İçin YazılarVeli Sevin'e Armağan, SCRIPTA: Essays in Honour of Ve...  2014
  15  Kayacık ve Çevresinin Arkeolojik Potansiyeli Levent Zoroğlu'na Armağan Kitabı (Ed.M.Tekocak)....  2014
  16  Son Tunç Çağının Bitişi-Demir Çağı'nın Başlaması Aydın İl Tarihi...  2012
  17  Son Tunç Çağı Tarihi Coğrafyası Açısından Aydın ve Yakın Çevresi Aydın İl Tarihi...  2012
  18  Protohistorik Çağlarda Aydın ve Yakın Çevresi Aydın İl Tarihi...  2012
  19  Prehistorik Çağlarda Aydın ve Çevresi Aydın İl Tarihi...  2012
  20  Kuşadası Kadıkalesi Kazısı'nın İlk Tunç Çağı Buluntuları Karadeniz'den Fırat'a Bilgi Üretimleri, Önder Bilgi?ye Armağan Yazılar...  2011
  21  Katakekaumene'nin (Yanik Arazi) Erken Donemlerine Dair Yeni Saptamalar Studies Presented in Honour of Veysel Donbaz DUB.SAR E.DUB.BA.A Veysel Donbaz'a Sunulan Yazilar...  2010
  22  Kula Volkanizması ve Gış Kalmişana Atatürk ve Cumhuriyet'e Armağan (Ed.G.Güneş-M.Başaran), Aydın 2009, 1-6...  2009
  23  Hyrkanis Ovası'nda Bir Höyük Yerleşimi: Alibeyli Altan Çilingiroğlu'na Armağan Kitabı...  2009
 • NO NAME DATE
  1  EGE ARKEOLOJİSİNE YENİ BİR KATKI; DAĞDEVİREN (MANİSA/AKHİSAR) ARKEOLOJİK KAZISI BULUNTULARININ ORTA VE SON TUNÇ ÇAĞI ANADOLUSU'NDAKİ YERİ VE ÖNEMİ...  5/2023 - /
  2  Dağdeviren Höyüğü Buluntularının Arkeometrik İncelemesi...  7/2022 - /
  3  2021 Yılı Thyateira ve Hastane Höyüğü Kazısı "Arkeoloji" 2020...  8/2021 - 8/2021
  4  2020 Yılı Thyateira ve Hastane Höyüğü Kazısı...  8/2020 - 12/2020
  5  2019 Yılı Thyateira ve Hastane Höyüğü Kazısı...  7/2019 - 10/2019
  6  2018 Yılı Thyateira ve Hastane Höyüğü Kazısı...  7/2019 - 12/2019
  7  Thyateira Tepe Mezarlığı Sütunlu Roma Caddesi Restorasyon Projesi...  10/2018 - 8/2020
  8  2017 Yılı Thyateira ve Hastane Höyüğü Kazısı...  7/2017 - 12/2017
  9  2016 yılı Thyateira ve Hastane Höyüğü Kazısı...  7/2016 - 9/2016
  10  2015 Yılı Thyateira ve Hsatane Höyüğü Kazısı...  7/2015 - 9/2015
  11  2014 Yılı Thyateira ve Hastane Höyüğü Kazısı...  7/2014 - 9/2014
  12  2013 Yılı Thyateira ve Hastane Höyüğü Kazısı...  7/2013 - 9/2013
  13  2012 Yılı Thyateira ve Hastane Höyüğü Kazısı...  7/2012 - 9/2012
  14  2011 Yılı Thyateira ve Hastane Höyüğü Kazısı...  7/2011 - 9/2011
  15  2010 Yılında Manisa İli ve İlçelerinde Prehistorik ve Protohistorik Dönemlere İlişkin Yüzey Araştırması...  7/2010 - 7/2010
  16  Manisa Müzesi'ndeki Prehistorik ve Protohistorik Dönemlere Ait Eserlerin Bilimsel İncelenmesi...  8/2010 - 8/2010
  17  2009 Yılında Manisa İli ve İlçelerinde Prehistorik ve Protohistorik Dönemlere İlişkin Yüzey Araştırması...  7/2009 - 7/2009
  18  2008 Yılında Manisa İli ve İlçelerinde Prehistorik ve Protohistorik Dönemlere İlişkin Yüzey Araştırması...  7/2008 - 7/2008
  19  2007 Yılında Manisa İli ve İlçelerinde Prehistorik ve Protohistorik Dönemlere İlişkin Yüzey Araştırması...  7/2007 - /
  20  Prehistorik-Protohistorik Çağlarda Manisa ve Çevresi...  6/2007 - 6/2010
  21  Aphrodisias Müzesi'ndeki Prehistorik-Protohistorik Buluntuların İncelenmesi...  6/1995 - 7/1995
  22  1995 Yılı Büyük Menederes Havzası Yüzey Araştırmaları...  6/1995 - 7/1995
 • NO NAME DATE
  1  Yörük Ali Efe Ödülü...  2007
 • NO NAME YEAR
  1  Türkiye Bilimler Akademisi  1994
  2  Türkiye Bilimler Akademisi/Cambridge University  1998
  3  British Council/Cambridge University  1997
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Letters Department of Archeology , Director of Department, November 2023-Continues
  2 Faculty of Letters , Member of The Faculty Council, November 2023-Continues
  3 Faculty of Letters Department of Archeology , Deputy Director of Department, October 2023- November 2023
  4 Faculty of Letters , Member of The Faculty Council, October 2023- November 2023
  5 Faculty of Letters Department of Archeology Prehistorya Anabilim Dali , Deputy Director of Science Branch, September 2023-Continues
  6 Faculty of Letters Department of Archeology Prehistorya Anabilim Dali , Deputy Director of Science Branch, March 2023- September 2023
  7 Arkeoloji Ve Arkeometri Uygulama Ve Araştirmalari Merkezi , Member of The Central Board, January 2023-Continues
  8 Faculty of Letters , Vice Dean, January 2023-Continues
  9 DEÜ Rectorate Uluslarararasılaşma Komisyonu Member, November 2022-Continues
  10 DEÜ Rectorate Araştırma Üniversitesi Sektör Eşleştirmesi çalışmaları (ADEP) Member, October 2022-Continues
  11 Faculty of Letters Department of Archeology Prehistorya Anabilim Dali , Deputy Director of Science Branch, September 2022- March 2023
  12 Faculty of Letters Department of Archeology Protohistorya Ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dali , Director of Science Branch, September 2022-Continues
  13 DEÜ Rectorate Kurum Arabuluculuk Komisyonu Member, July 2022-Continues
  14 Faculty of Letters , Deputy Dean, June 2022- January 2023
  15 Faculty of Letters , Head of The Faculty Council, June 2022- January 2023
  16 Faculty of Letters , Head of The Faculty Council, June 2022- January 2023
  17 Faculty of Letters , Vice Dean, September 2021- June 2022
  18 Kafkasya-Orta Asya Arkeoloji Araştirmalari Merkezi , Member of The Central Board, June 2021- January 2022
  19 Faculty of Letters Department of Turkish Language and Literature , Deputy Director of Department, March 2021- March 2021
  20 Faculty of Letters , Member of The Faculty Council, March 2021- March 2021
  21 Faculty of Letters , Vice Dean, March 2021- September 2021
  22 Arkeometri Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Center Director, February 2021- February 2022
  23 Arkeometri Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Head of The Central Board, February 2021- February 2022
  24 Arkeometri Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, February 2021- February 2022
  25 Faculty of Letters Department of Archeology , Director of Department, October 2020- October 2023
  26 Faculty of Letters , Member of The Faculty Council, October 2020- October 2023
  27 Faculty of Letters Department of Turkish Language and Literature , Deputy Director of Department, September 2020- March 2021
  28 Faculty of Letters , Member of The Faculty Council, September 2020- March 2021
  29 Faculty of Letters Department of Turkish Language and Literature , Deputy Director of Department, March 2020- September 2020
  30 Faculty of Letters , Member of The Faculty Council, March 2020- September 2020
  31 Faculty of Letters , Member of The Faculty Council, October 2019- October 2022
  32 Faculty of Letters , Vice Dean, October 2019- March 2021
  33 Faculty of Letters Department of Archeology Protohistorya Ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dali , Director of Science Branch, September 2019- September 2022