Tr

Professor Doctor ENGİN AKDENİZ FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF ARCHEOLOGY PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı  1991
  Master's Degree  Ege University Sosyal Bilimler Enstitüsü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Programı  1994
  PhD (Doctorate)  Ege University Sosyal Bilimler Enstitüsü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı  1999
  Associate Professor  Turkish Inter-Universities Board Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi  2006
  Full Professor  Adnan Menderes University Fen-Edebiyat Fakültesi  2011
 • NO NAME YEAR
  1  Kentsel Bir Arkeolojik Miras: Akhisar Hastane Höyüğü...  2021
  2  Thyateira'daki Tapınak Kalıntısına İlişkin Değerlendirmeler...  2020
  3  Akhisar Hastane Höyüğü ve Bu Kazıda Bulunan En Erken Seramikler...  2020
  4  İlk Tunç Çağı'nda Manisa Yöresi'nde Yerleşim Dokusu...  2018
  5  Akhisar'daki Son Arkeolojik Kazı Sonuçlarının Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesiyle Bağlantı Kur...  2017
  6  Lydia Kültürü'nün Kuzey Lydia'daki İzleri: Thyateira-Hastane Höyüğü Kazıları'nda Bulunan ...  2017
  7  Manisa Müzesi'nden İki Çömlek...  2017
  8  Thyateira Kazısı Kemik Buluntuları ve Zooarkeolojik İncelemeler...  2017
  9  Halaf ve Obeyd Kültürleri Üzerine Bazı Gözlemler ve Pirot Höyüğün Halaf Obeyd Çanak Çöm...  2016
  10  Kuzey Lydia daki Thyateira nın Erken Dönem Yerleşimi Hastane Höyüğü Kazısı...  2012
  11  Neolitik Çağ'da Manisa Yöresi...  2011
  12  Some Evidence on the First known residents of Katakekaumene Burned Lands...  2011
  13  Manisa Yöresindeki Prehistorik-Protohistorik Buluntu Merkezlerinin Dönemsel ve Coğrafi Dağılım...  2010
  14  Kulaksızlar Atölyesinde Kilya tipi Figürin Üretimi...  2010
  15  Yortan Mezarlığı Hakkında Yeni Gözlemler...  2009
  16  Yanık Arazi'deki (Katakekaumene) Çakallar Fosil İnsan-Hayvan Ayak İzleri Üzerine Genel Bir Değ...  2008
  17  Kadıkalesi Kazısı Miken Buluntuları...  2007
  18  II Mursili nin Arzawa Seferi ve Tarihi Coğrafya Açısından Bazı Öneriler...  2006
  19  A New Excavation in Western Anatolia Kadıkalesi Ancient Anaia...  2006
  20  Chalcolithic Urn Burials at Pirot Höyük Eastern Turkey An Assesment...  2005
  21  Kuşadası Kadıkalesi Kazısında Bulunan Bir Hitit Heykelciği...  2004
  22  Pirot Höyük'de Bulunan Kolcuklu Yassı Balta ve Bu Tip Baltaların Anadolu'daki Yayılımı...  2003
  23  Elazığ-Malatya Yöresi Duvar Resmi Geleneği ve Pirot Höyük Duvar Resmi...  2003
  24  Stamp Seals from the Early Levels of Pirot Höyük, Ö. Karaca ile ortak yayın...  2002
  25  Büyük Menderes Havzası nda Prehistorik Yerleşim Dokusu...  2002
  26  Erken Tunç Çağı'na Ait Bir Grup İdol...  2002
  27  Aphrodisias Müzesi'ndeki Karahisar Buluntuları...  2002
  28  Neolitik ve Kalkolitik Çağlarda Büyük Menderes Havzası ndaki Kültürel Yapılanma ve Orta Kalk...  2002
  29  Pisidya Türünde Bir Depas Amphikypellon...  2001
  30  Güneybatı Anadolu Sahillerinde Prehistorik Bir Yerleşim Tavşan Adası...  1997
 • NO NAME DATE
  1  2018 Yılı Akhisar-Thyateira ve Hastane Höyüğü Kazıları... 17/06/2019 - 21/06/2019
  2  2018 yılı Akhisar Karahöyük Dağı Arkeolojik Yüzey Araştırması... 17/06/2019 - 21/06/2019
  3  Thyateira ve Hastane Höyüğü Kazıları... 15/05/2018 -
  4  2017 Yılı Akhisar-Thyateira ve Hastane Höyüğü Kazılar... 07/05/2018 - 11/05/2018
  5  2017 Yılı Karahöyük Dağı Arkeolojik Yüzey Araştırması Çalışmaları... 07/05/2018 - 11/05/2016
  6  2016 Yılı Akhisar-Thyateira Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazısı... 22/05/2017 - 26/05/2017
  7  2015 Yılı Akhisar-Thyateira Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazısı... 23/05/2016 - 27/05/2016
  8  2016 Yılı Karahöyük Dağı Arkeolojik Yüzey Araştırması Çalışmaları... 22/05/2016 - 26/05/2016
  9  2014 Yılında Thyateira Antik Kenti ve Hastane Höyüğü nde Gerçekleştirilen Arkeolojik Çalı... 11/05/2015 - 15/05/2015
  10  2013 Yılında Thyateira Antik Kenti ve Hastane Höyüğü'nde Gerçekleştirilen Arkeolojik Çalı... 02/06/2014 - 06/06/2014
  11  Archeogeophysical GPR Studies at the Turkey Manisa Akhisar Thyateira Ancient City Archeological Ex... 16/03/2014 -
  12  2012 Yılında Thyateira Antik Kenti ve Hastane Höyüğü'nde Gerçekleştirilen Arkeolojik Çalı... 27/05/2013 - 31/05/2013
  13  2011 Yılı Akhisar Thyateira Kazıları... 31/05/2012 -
  14  Sarıgöl Çevresindeki Prehistorik Buluntu Merkezleri... 17/09/2011 - 19/09/2011
  15  2010 Yılında Manisa İli ve İlçelerinde Yürütülen Prehistorik ProtohistorikYüzey Araştırma... 23/05/2011 - 28/05/2011
  16  2009 Yılında Manisa İli ve İlçelerinde Yürütülen Prehistorik Protohistorik Yüzey Araştırm... 24/05/2010 - 28/05/2010
  17  2008 Yılında Manisa İli ve İlçelerinde Yürütülen Prehistorik Protohistorik Yüzey Araştırm... 25/05/2009 - 29/05/2008
  18  Prehistorik Protohistorik Çağlarda Manisa ve Çevresi Projesi Hakkında Genel Bilgiler... 20/04/2009 - 21/04/2009
  19  2007 Yılında Manisa İli ve İlçelerinde Yürütülen Prehistorik-Protohistorik Yüzey Araştırm... 27/05/2008 -
  20  Beycesultan Son Kalkolitik Çağ ve İlk Tunç Çağı Seramiğinin Güneybatı Yayılımı ve Kadı... 06/09/2006 - 06/09/2006
  21  Büyük Menderes Ovası'ndaki Prehistorik Protohistorik Yerleşimler ve Bunların Ege Dünyasındaki... 15/11/2001 - 16/11/2001
  22  Büyük Menderes Havzası ve Çevresi Yüzey Araştırmaları... 27/05/1996 - 31/05/1996
 • NO NAME YEAR
  1  Aydın'da Bir Dünya Kültür Mirası Latmos...  2018
  2  Akhisar Gezi Rehberi...  2014
  3  Sarıgöl Arkeolojisi I...  2012
  4  Tarih Öncesinden İlk Demir Çağı'na Manisa...  2011
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde Thyateira Hakkında Bazı Bilgiler Thyateira İçin 11 Yıl, (2011-2021 Dönemi Kazılarının Sonuçlarına İlişkin Yazılar...  2021
  2  Hastane Höyüğü Thyateira I: Thyateira İçin 11 Yıl (2011-2021 Dönemi Kazılarının Sonuçlarına İlişkin Yaz...  2021
  3  Prehistorik ve Protohistorik Dönemlerde Akhisar ve Çevresi Thyateira I: Thyateira İçin 11 Yıl (2011-2021 Dönemi Kazılarının Sonuçlarına İlişkin Yaz...  2021
  4  Hastane Höyüğü Thyateira I, Thyateira İçin 11 Yıl, (2011-2021 Dönemi Kazılarının Sonuçlarına İlişkin Yaz...  2021
  5  Prehistorik ve Protohistorik Dönemlerde Akhisar ve Çevresi Thyateira I, Thyateira İçin 11 Yıl, (2011-2021 Dönemi Kazılarının Sonuçlarına İlişkin Yaz...  2021
  6  Hafiza Mekânı Olarak Akhisar-Thyateira?yı Yazmak: Akhisar'in Batılı Seyyah Literatüründeki Yeri Üzerine Bir Değerlendirme Hafiza Mekânı Olarak Akhisar-Thyateira?yı Yazmak: Akhisar'in Batılı Seyyah Literatüründeki Y...  2021
  7  Geç Antik Çağ'a Kadar Thyateira'nın Tarihsel Gelişimi Thyateira I, Thyateira İçin 11 Yıl, (2011-2021 Dönemi Kazılarının Sonuçlarına İlişkin Yaz...  2021
  8  Akhisar Hastane Höyüğü Kazısında Bulunan Kybele Steli Anadolu Prehistoryasına Adanmış Bir Yaşam: Jak Yakar'a Armağan...  2020
  9  Spil (Sipylos) Dağı'nın Kuzey Yamacındaki Akpınar Kaya Anıtı Uğur Silistreli Anı Kitabı, Anadolu (Anatolia),...  2019
  10  Akhisar, Thyateira, Hastane Höyüğü Kazısı Rifat Ergeç Armağanı...  2019
  11  Prehistorik ve Protohistorik Dönemlerde Latmos Aydın'da Bir Dünya Kültür Mirası Latmos...  2018
  12  Sonsöz-Dünya Kültür Mirası Olarak Latmos Aydın'da Bir Dünya Kültür Mirası Latmos...  2018
  13  Gediz Ovası'nda Stratejik Bir Yerleşim: Asartepe: Urganlı Armağan Erkanal'a Armağan Kitabı...  2014
  14  Kayacık ve Çevresinin Arkeolojik Potansiyeli Levent Zoroğlu'na Armağan Kitabı (Ed.M.Tekocak)....  2014
  15  Anadolu'da Kültürel Devamlılığa Manisa'dan Bir Örnek Niobe Mitolojisinden Yedi Kızlara Arkeolojiyle Geçen Bir Yaşam İçin YazılarVeli Sevin'e Armağan, SCRIPTA: Essays in Honour of Ve...  2014
  16  Protohistorik Çağlarda Aydın ve Yakın Çevresi Aydın İl Tarihi...  2012
  17  Son Tunç Çağının Bitişi-Demir Çağı'nın Başlaması Aydın İl Tarihi...  2012
  18  Son Tunç Çağı Tarihi Coğrafyası Açısından Aydın ve Yakın Çevresi Aydın İl Tarihi...  2012
  19  Prehistorik Çağlarda Aydın ve Çevresi Aydın İl Tarihi...  2012
  20  Kuşadası Kadıkalesi Kazısı'nın İlk Tunç Çağı Buluntuları Karadeniz'den Fırat'a Bilgi Üretimleri, Önder Bilgi?ye Armağan Yazılar...  2011
  21  Katakekaumene'nin (Yanik Arazi) Erken Donemlerine Dair Yeni Saptamalar Studies Presented in Honour of Veysel Donbaz DUB.SAR E.DUB.BA.A Veysel Donbaz'a Sunulan Yazilar...  2010
  22  Kula Volkanizması ve Gış Kalmişana Atatürk ve Cumhuriyet'e Armağan (Ed.G.Güneş-M.Başaran), Aydın 2009, 1-6...  2009
  23  Hyrkanis Ovası'nda Bir Höyük Yerleşimi: Alibeyli Altan Çilingiroğlu'na Armağan Kitabı...  2009
 • NO NAME DATE
  1  2021 Yılı Thyateira ve Hastane Höyüğü Kazısı "Arkeoloji" 2020...  8/2021 - 8/2021
  2  2020 Yılı Thyateira ve Hastane Höyüğü Kazısı...  8/2020 - 12/2020
  3  2018 Yılı Thyateira ve Hastane Höyüğü Kazısı...  7/2019 - 12/2019
  4  2019 Yılı Thyateira ve Hastane Höyüğü Kazısı...  7/2019 - 10/2019
  5  Thyateira Tepe Mezarlığı Sütunlu Roma Caddesi Restorasyon Projesi...  10/2018 - 8/2020
  6  2017 Yılı Thyateira ve Hastane Höyüğü Kazısı...  7/2017 - 12/2017
  7  2016 yılı Thyateira ve Hastane Höyüğü Kazısı...  7/2016 - 9/2016
  8  2015 Yılı Thyateira ve Hsatane Höyüğü Kazısı...  7/2015 - 9/2015
  9  2014 Yılı Thyateira ve Hastane Höyüğü Kazısı...  7/2014 - 9/2014
  10  2013 Yılı Thyateira ve Hastane Höyüğü Kazısı...  7/2013 - 9/2013
  11  2012 Yılı Thyateira ve Hastane Höyüğü Kazısı...  7/2012 - 9/2012
  12  2011 Yılı Thyateira ve Hastane Höyüğü Kazısı...  7/2011 - 9/2011
  13  2010 Yılında Manisa İli ve İlçelerinde Prehistorik ve Protohistorik Dönemlere İlişkin Yüzey Araştırması...  7/2010 - 7/2010
  14  Manisa Müzesi'ndeki Prehistorik ve Protohistorik Dönemlere Ait Eserlerin Bilimsel İncelenmesi...  8/2010 - 8/2010
  15  2009 Yılında Manisa İli ve İlçelerinde Prehistorik ve Protohistorik Dönemlere İlişkin Yüzey Araştırması...  7/2009 - 7/2009
  16  2008 Yılında Manisa İli ve İlçelerinde Prehistorik ve Protohistorik Dönemlere İlişkin Yüzey Araştırması...  7/2008 - 7/2008
  17  Prehistorik-Protohistorik Çağlarda Manisa ve Çevresi...  6/2007 - 6/2010
  18  2007 Yılında Manisa İli ve İlçelerinde Prehistorik ve Protohistorik Dönemlere İlişkin Yüzey Araştırması...  7/2007 - /
  19  1995 Yılı Büyük Menederes Havzası Yüzey Araştırmaları...  6/1995 - 7/1995
  20  Aphrodisias Müzesi'ndeki Prehistorik-Protohistorik Buluntuların İncelenmesi...  6/1995 - 7/1995
 • NO NAME DATE
  1  Yörük Ali Efe Ödülü...  2007
 • NO NAME YEAR
  1  Türkiye Bilimler Akademisi  1994
  2  Türkiye Bilimler Akademisi/Cambridge University  1998
  3  British Council/Cambridge University  1997
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Letters Department of Archeology Protohistorya Ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dali , Director of Science Branch, September 2022-Continues
  2 DEÜ Rectorate Kurum Arabuluculuk Komisyonu Member, July 2022-Continues
  3 Faculty of Letters , Deputy Dean, June 2022-Continues
  4 Faculty of Letters , Head of The Faculty Council, June 2022-Continues
  5 Faculty of Letters , Head of The Faculty Council, June 2022-Continues
  6 Faculty of Letters , Vice Dean, September 2021- June 2022
  7 Kafkasya-Orta Asya Arkeoloji Araştirmalari Merkezi , Member of The Central Board, June 2021- January 2022
  8 Faculty of Letters Department of Turkish Language and Literature , Deputy Director of Department, March 2021- March 2021
  9 Faculty of Letters , Member of The Faculty Council, March 2021- March 2021
  10 Faculty of Letters , Vice Dean, March 2021- September 2021
  11 Arkeometri Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Center Director, February 2021- February 2022
  12 Arkeometri Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Head of The Central Board, February 2021- February 2022
  13 Arkeometri Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, February 2021- February 2022
  14 Faculty of Letters Department of Archeology , Director of Department, October 2020-Continues
  15 Faculty of Letters , Member of The Faculty Council, October 2020-Continues
  16 Faculty of Letters Department of Turkish Language and Literature , Deputy Director of Department, September 2020- March 2021
  17 Faculty of Letters , Member of The Faculty Council, September 2020- March 2021
  18 Faculty of Letters Department of Turkish Language and Literature , Deputy Director of Department, March 2020- September 2020
  19 Faculty of Letters , Member of The Faculty Council, March 2020- September 2020
  20 Faculty of Letters , Member of The Faculty Council, October 2019-Continues
  21 Faculty of Letters , Vice Dean, October 2019- March 2021
  22 Faculty of Letters Department of Archeology Protohistorya Ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dali , Director of Science Branch, September 2019- September 2022