Tr

Professor Doctor YILDIZ AKPOLAT FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF SOCIOLOGY TOPLUMSAL YAPI VE DEĞİŞME ANABİLİM DALI

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  İstanbul University Edebiyat Fakültesi  1991
  Master's Degree  Atatürk University Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji (Genel Sosyoloji ve Metodoloji A.B.D.)  1994
  PhD (Doctorate)  Ankara University Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü  2003
  Associate Professor  Turkish Inter-Universities Board Sosyoloji  2010
  Full Professor  Atatürk University Edebiyat Fakültesi  2015
 • NO NAME YEAR
  1  İzmir Deprem Afetinden Etkilenenler Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma: Depremle İlgili Toplumsal...  2021
  2  Kentsel Yaşam Kalitesi Ölçümlerinde Kavramsal Değerlendirmeler ve Boyut Önerileri...  2021
  3  Kant'ın Siyaset Teorisi Bağlamında Siyaset ve Darbe Üzerine Bir Deneme...  2020
  4  Ulum u İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası nda Ahmed Şuayıb...  2016
  5  Bir Demodernize Bilinç Olarak Muhafazakar Modernleşme ya da Tam Batılılaşmaya Modernleşmeye Di...  2016
  6  Türk Sosyolojisi Üzerine Kısa Bir Bakış...  2016
  7  Geleneksel Toplumun Çözülmesi ve Töre Etik Erosyonu Üzerine...  2015
  8  Kurtuluş Hoca'dan Türk İnsanını, Toplumunun, Sosyolojisini, Aydınını ve Siyasi Hayatını Ye...  2013
  9  THE TOLD IS YOURS CAPITALISM AS THE PHENOMENON OF WESTERN MIND IN ECONOMIC FIELD NEW SOCIAL NOTIO...  2013
  10  Türk Düşüncesinde Buhran Bunalım ya da Yabancılaşmadan Kendi Özünü Bulmaya Doğru Giden S...  2012
  11  Türk Sosyolojisi Yeniden Kendi Üzerine Düşünüyor: Türkiye'de Sosyoloji, İsimler ve Eserler...  2012
  12  Türk Devrimine Muhafazakar Kanattan İki Bakış: Peyami Safa ve Mümtaz Turhan...  2012
  13  1935-1959 Yılları Arasında Siyasi Bilgiler İlimler Mecmuasında Dergisinde Sosyoloji...  2012
  14  Suça Mahkum Kadınlar: Erzurum Ceza ve Tutukevinde Bulunan Kadın Mahkumlar Üzerine Yapılmış Ni...  2011
  15  Batılılaşma Çelişkilerimizin Yapıbozumu: 1911-1931 Arası Türk Yurdu Dergisinde Batılılaşm...  2011
  16  Mekteb-i Mülkiye ve Mülkiyeliler Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Üzerine...  2010
  17  Yemekteyiz Programının Düşündürdükleri...  2009
  18  Recep İvedik Tipler Galerisi...  2009
  19  Erken Cumhuriyet Döneminde Türk Devrimini Anlamlandırma ya da Devrime İdeoloji Bulma Çabaları...  2008
  20  Türkiye'de Sosyoloji İsimler ve Eserler...  2008
  21  Başka Bir Modernleşme ya da Türkiye'de Modernleşmenin Sosyolojisi Üzerine Bir Tartışma...  2008
  22  Türkiye'de Sosyoloji İhtiyaçlar ve Cevaplar...  2008
  23  Türkiye'de Aydının Seyri Üzerine Bir Deneme: Üçüncü Yol Mümkün Mü?...  2008
  24  Durkheim'dan Giddens'a Pozitivist Sosyoloji...  2007
  25  22 Temmuz Seçimleri ve Anayasa Referandumunda Erzurum'da Seçmen Tercihler: Sivil Çevrenin Buyurga...  2007
  26  Devrim, Muhafazakar Düşünce ve Pozitivizm: Türkiye ve Fransa Örneklerinin Karşılaştırılmas...  2007
  27  Devrimcilikten Muhafazakarlığa Ütopya'dan İdeolojiye...  2007
  28  Türkiye'de Muhafazakar Düşünce ve Sosyal Bilimler Üzerine Bazı Ön Değerlendirmeler...  2006
  29  Fransız Devrimini Takip Eden Türk Devrimine Muhafazakar Bir Tepki: Türk Düşüncesi Dergisi...  2005
  30  Sosyal Bilimlerde Epistemolojik Duruş Sorunu ve Yeni Açılımlar...  2004
  31  Cumhuriyet Dönemi Türk Sosyoloji Tarihi Çalışmaları: İş Mecmuası...  2004
  32  2.Meşrutiyet Dönemi Sosyolojinin Kaynakları 1 Milli Tebebbular Mecmuası...  1997
  33  Cumhuriyet'in İlk Kadın Magazin Dergisi: Süs...  1997
  34  2.Meşrutiyet Dönemi Sosyolojinin Kaynakları 2 İslam Mecmuası...  1997
  35  Sosyolojik Yaklaşım ve Devlet ya da Türkiye'de Sosyoloji Üzerine Yorumsamacı Bir Deneme...  1997
  36  Yeni Türkiye İdeolojisine Tekin Alp'in Katkıları...  1996
  37  Türk Sosyolojisinde İki Solidarizm Anlayışı: Tekin Alp Sosyal Siyaset, Ziya Gökalp Sosyal Halk...  1996
  38  Sosyolojik Bakış Açısının İhmali...  1996
  39  İstanbul Halkevi Yayın Organı: Yeni Türk Mecmuası...  1996
  40  II. Meşrutiyet Döneminde Selanik Menşeli Bir Kadın Dergisi: Kadın...  1996
  41  Tekin Alp'in Türk Milliyetçiliği Anlayışı veya Tekin Alp'in Türkiye'deki Yahudilere Milli Kim...  1995
 • NO NAME DATE
  1  Kemal Tahir'in Köy Romanlarında Toplumsal Yapı ve Değişme... 02/06/2021 - 04/06/2021
  2  Topluma Hizmet Uygulamaları, Üniversiteler ve Sosyoloji... 02/03/2021 - 02/03/2021
  3  ULUSLARARASI GÖÇLE GELEN SURİYELİ SIĞINMACI KADINLARIN İZMİR/BASMANE ÖZELİNDE SOSYAL UYUM S... 22/02/2021 - 24/02/2021
  4  Türkiye'nin Doğu Sınırında Uluslar Arası Göç... 12/12/2020 - 14/12/2020
  5  Kadın, Şiddet, Mülkiyet... 02/12/2020 - 02/12/2020
  6  Kentsel Yaşam Kalitesi Ölçümlerinde Uygulamalar ve Ölçeklendirme Süreçlerinde Kullanılan Ya... 07/10/2020 - 09/10/2020
  7  Türk Sosyolojisi Üzerine... 14/07/2020 - 14/07/2020
  8  DAMGA VE SUÇ: AB VE TÜRKİYE'de İSTİHDAM ODAKLI REHABİLİTASYONUYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRMAS... 19/09/2019 - 21/09/2019
  9  ULUSLARARASI GÖÇE ÇOKLU BİR PERSPEKTİFLE BAKMAK: TÜRKİYE'NİN DOĞU SINIRINDAN GELEN GÖÇLER... 19/09/2019 - 21/09/2019
  10  SOSYAL İLİŞKİLERİN İLİŞKİSELLİĞİ OLARAK SOSYOLOJİK KURAM VE TÜRKİYE'de SOSYOLOJİ... 10/10/2018 - 12/10/2018
  11  Erzurum Örneğinde Uluslararası Göçün Ekonomik Analizi... 26/06/2018 - 28/06/2018
  12  Uluslararası Denetimli Serbestlik Bağlamında Suç Sosyolojisi ve Rehabilitasyon Uygulamaları... 16/02/2018 - 16/02/2018
  13  KADIN İSTİHDAMINDA BÖLGESEL DEZAVANTAJLAR VE ÖNERİLER... 22/10/2017 - 22/10/2017
  14  Simmel ve İlişkisel Sosyoloji Kuramı... 13/04/2017 - 14/04/2017
  15  Yeni Küresel Düzenin Kavramlaştırılması İle İlgili Antonio Negri nin Getirdiği Öneriler... 01/12/2016 - 03/12/2016
  16  Devlet, Millet, Fert ve Demokrasi... 22/10/2016 - 22/10/2016
  17  Kuzeydoğu Anadolu Değerler ve Toplumsal Yapı... 28/09/2016 - 30/09/2016
  18  Türk ve Fransız Devrimlerinin Karşılaştırılması... 19/09/2016 - 23/09/2016
  19  Erzurum ve Göç... 12/07/2016 - 15/07/2016
  20  Türkiye!de Sosyolojinin 100 Yılı... 19/05/2016 - 22/05/2016
  21  İslam, Demokrasi ve Siyaset... 01/01/2010 - 01/01/2010
  22  Mümtaz Turhan'da Köy ve Kalkınma... 01/01/2009 - 01/01/2009
 • NO NAME YEAR
  1  Türkiye'nin Doğu Sınırı Ağrı ve Erzurum'da Göçmenler ve Göç Süreçleri...  2019
  2  Hükümlülerin Rehabilitasyonunda İstihdam ve AB Uygulamaları...  2019
  3  Sosyoloji Seminerleri...  2016
  4  Tinin Sosyolojisi Simmel Sosyolojisinin İnşası...  2015
  5  Erzurum da Kobiler ve girişimcilik ruhu...  2014
  6  Türk Sosyolojisinde Kuramsal Tartışmalar ve Dergicilik...  2014
  7  Türk Sosyolojisinde Devrimcilik, Buhran ve Muhafazakarlık...  2014
  8  Suç ve nedenleri üzerine bir sosyolojik araştırma...  2013
  9  Dün Bugün İlişkisi Bağlamında Sadık Rıfat Paşa...  2013
  10  AYNININ FARKLILAŞMASI HOMOJEN KÜLTÜRÜN ÜRETTİĞİ FARKLI KİMLİKLER...  2012
  11  Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde Toplumsal Yapı Değer ve Tutumların Sürdürülebilir Kalkınma ve ...  2011
  12  ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 1 2...  2010
  13  Kültür ve Şiddet...  2010
  14  Sosyoloji Tarihi 2...  2010
  15  Sosyoloji Tarihi 1...  2010
  16  Bilgi Sosyolojisi...  2010
  17  Farklı ama birlikte...  2008
  18  Türkiye de Milliyetçiliğin Sosyolojisi...  2008
  19  Tekin Alp ve Türkleştirme...  2005
  20  Sosyoloji Araştırmaları Osmanlı da Kadın Dergileri ve Sosyoloji Dergileri...  2004
  21  Neden Batı ya Koşuyoruz ? Neden Batı dan Kaçıyoruz ?...  2003
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Türkiye'nin Doğu Sınırında Yaşanan Afgan Göçü Tarih Boyunca Uluslararası Göç ve Göçmenlik...  2020
  2  Milliyetçi-Muhafazakâr Bir Dergi Olarak Türk Edebiyatı Dergisi Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Dönemler ve Zihniyetler...  2019
  3  Doğu-Batı Çatışması Ekseninde Modernleşme Kuramları ve Gelişme Yazını Tarihte Doğu Batı Çatışması...  2017
  4  BEHİCE BORAN VE İBRAHİM YASA TÜRK SOSYOLOGLARI...  2013
  5  ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK SOSYOLOJİSİ Türkiye'de Sosyoloji...  2012
  6  Anlatılan Senin Hikâyendir: Küresel Kapitalizmin Yeni Sosyal Düşüncesi ve Toplum Modeli: Açık Toplum ve Açık Toplum Vakfı Türk Sosyologları ve Eserleri ? I, Sosyoloji Yıllığı: 20...  2010
  7  Tropik Bir Epistemik Cemaat Dergisi: Defter (1987-2002) Türkiye'de Toplum Bilimlerin Gelişimi II, Sosyoloji Yıllığı 18...  2009
  8  Nilgün Hocam'a Mektup Türkiye'de Toplum Bilimlerin Gelişimi I, Sosyoloji Yıllığı 18...  2009
  9  Ahmed Şuayıb Türkiye'de Sosyoloji...  2008
  10  Behice Boran Türkiye'de Sosyoloji...  2008
  11  Milliyetçi Muhafazakâr veya Türk-İslam Sentezinin Bir Yayın Organı Olarak Türk Edebiyatı Dergisi (70lerden 90lara) Sosyoloji ve Coğrafya, Sosyoloji Yıllığı...  2006
  12  Ulum-u İktisadiye ve İçtimaiye, Türk Yurdu (1911-1928) ve İçtimaiyat Dergilerinde Coğrafya Konulu Yazılar Sosyoloji ve Coğrafya, Sosyoloji Yıllığı...  2006
  13  Sosyolojinin Sosyolojisi İmkânında Türk Sosyolojisi: Baykan Sezer Baykan Sezer'e Armağan: Baykan Sezer ve Türk Sosyolojisi, Sosyoloji Yıllığı 11...  2004
 • NO Responsibility
  1 Kadin Haklari Ve Sorunlari Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, April 2021-Continues
  2 Faculty of Letters Department of Translation and Interpretation , Deputy Director of Department, March 2021- June 2021
  3 Faculty of Letters , Member of The Faculty Council, March 2021- June 2021
  4 Faculty of Letters , Deputy Dean, March 2021-Continues
  5 Faculty of Letters , Head of The Faculty Council, March 2021-Continues
  6 Faculty of Letters , Head of The Faculty Council, March 2021-Continues
  7 Aile Araştirmalari Ve Uygulama Merkezi , Center Director, February 2021-Continues
  8 Aile Araştirmalari Ve Uygulama Merkezi , Head of The Central Board, February 2021-Continues
  9 Aile Araştirmalari Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, February 2021-Continues
  10 Faculty of Letters Department of Sociology Department of General Sociology and Methodology , Deputy Director of Science Branch, July 2020- August 2020
  11 Faculty of Letters Department of Sociology Department of General Sociology and Methodology , Deputy Director of Science Branch, January 2020- July 2020
  12 Faculty of Letters Department of Sociology Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dali , Deputy Director of Science Branch, November 2019- January 2020
  13 Faculty of Letters Department of Sociology Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dali , Deputy Director of Science Branch, May 2019- November 2019
  14 Faculty of Letters Department of Sociology , Director of Department, April 2019-Continues
  15 Faculty of Letters Department of Sociology Sosyometri Anabilim Dali , Director of Science Branch, April 2019-Continues
  16 Faculty of Letters , Member of The Faculty Council, April 2019-Continues