Tr

Associate Professor DUYGU GÜNGÖR CULHA FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY PSİKOMETRİ ANABİLİM DALI

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü  2005
  PhD (Doctorate)  Ege University Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji (Psikometri) Bölümü  2012
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Edebiyat Fakültesi  2016
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Psikoloji  2017
 • NO NAME YEAR
  1  I am Learning to Protect Myself with Mika:A Teacher-based Child Sexual Abuse Prevention Program in T...  2021
  2  Testing a Metacognitive Regulation Approach for Judgment of Satiation Might Hunger and Fullness not...  2020
  3  Turkish Version of the Traumatic Grief Inventory-Self Report (TGI-SR): Validity and reliability...  2020
  4  Üniversite Öğrencilerinde Duygusal İşlemleme Ölçeği Türkçe Formunun Psikometrik Özellikle...  2020
  5  Obsesif İnançlar Anketi: Kısa Formların Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin ...  2019
  6  Turkish Adaptation of the Positive-Negative Relationship Quality (PN-RQ) Scale: A Reliability and Va...  2019
  7  Örtük Markov Analizlerinde Model Seçimi Üzerine Bir Monte Carlo Simülasyon Çalışması...  2019
  8  Mika ile Kendimi Korumayı Öğreniyorum: Cinsel İstismarı Önleme Programının Etkililiği...  2018
  9  TONI-3 Sözel Olmayan Zeka Testinin 6-11 Yaş Örneklemi Norm ve Standardizasyon Çalışması, Anad...  2018
  10  Örtük markov model: Latent GOLD 5.1'e genel bakış....  2017
  11  Psikolojide ölçme araçlarının geliştirilmesi ve uyarlanması kılavuzu...  2016
  12  Görev yönelimli ve ilişki yönelimli liderlik ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması...  2015
  13  Prevalence of Non-Suicidal Self-Injury and Distinct Groups of Self-Injurers among Community Adolesce...  2015
  14  Örtük sınıf analizi ile yapılan ölçme eşdeğerliği çalışmalarında model seçimi...  2015
  15  Ergen örneklemde Beş Faktör Kişilik Envanterinin cinsiyetlere göre ortalama ve kovaryans yapıl...  2013
  16  Çoklu-grup örtük sınıf analizi ve ölçme eşdeğerliği...  2013
  17  Investigating Student Evaluation of Teachers by Using Latent Class Analysis: A Case Study at a Terti...  2012
  18  Örtük sınıf analizi ile bir örnek uygulama...  2011
 • NO NAME DATE
  1  Adaptation and validation of the Turkish version of Emotional Processing Scale (EPS 25).... 03/07/2019 - 05/07/2019
  2  Loss-Related Variables as Risk Factors for Complicated Grief: A Person-Centered Approach... 24/06/2019 -
  3  Mediator Role of Psychological Flexibility in the Relationship Between Traumatic Grief and Psycholog... 24/06/2019 -
  4  Continuing Bonds Expressions After Loss: Role of Bereavement Type and Impact Of Event.... 24/06/2019 -
  5  Spouse Support and General Health In the Context of Marital Satisfaction In Grieving Couples: An Act... 05/09/2018 - 09/09/2018
  6  Örtük Markov Model:Profesyonel sürücülerin hız ihlalleri üzerine bir uygulama... 05/09/2016 - 08/09/2016
  7  Test geliştirme sürecinde madde seçimi için hiyerarşik puanlayıcı modeli: Sinyal algılama pu... 01/09/2016 - 03/09/2016
  8  Örtük Markov modellerinde örtük statü sayısının belirlenmesi... 01/09/2016 - 03/09/2016
  9  Comparison of DINA model and exploratory latent class analysis... 11/07/2016 - 14/07/2016
  10  Eyes are sometimes bigger (sometimes smaller) than stomach: A metacognitive regulation approach for ... 09/09/2014 - 10/09/2014
  11  Örtük Sınıf Analiziyle Yapılan Ölçme Eşdeğerliği Çalışmalarında Model Seçimi... 09/06/2014 - 12/06/2014
  12  İş aile çatışması ile iş doyumu arasındaki ilişkide duygusal tükenmenin aracı rolü... 09/04/2014 - 12/04/2014
  13  Likert tipi ölçeklerde kategori sayısının eğitim düzeyi açısından psikometrik incelenmesi... 09/04/2014 - 12/04/2014
  14  Çoklu-Grup Örtük Sınıf Kümeleme Analizi: Kadın ve Erkeklerin Sevgi Kapasiteleri Üzerine Bir ... 19/09/2012 - 21/09/2012
  15  Örtük Sınıf Analizi ve Bir Uygulama... 14/09/2011 - 18/09/2011
  16  Psychometric Properties of the Five Factor Personality Structure in Turkish Adolescence... 04/07/2011 - 08/07/2011
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Çevre psikolojisinde yöntem, ölçme ve değerlendirme Çevre psikolojisi: İnsan-doğa etkileşimi ve çevre davranışı...  2020
  2  Travma Sonarası Gelişimin Ölçümünde Güncel Yaklaşımlar Travma Sonrası Gelişim...  2019
 • NO NAME DATE
  1  Şiddetin Kadınlar Üzerindeki Psikolojik ve Fiziksel Etkileri: Örtük Değişken Modelleri Yaklaşımı...  9/2018 - /
  2  Şiddetin Kadınlar Üzerindeki Psikolojik ve Fiziksel Etkileri: Örtük Değişken Modelleri Yaklaşımı...  9/2018 - 9/2020
  3  Sosyal Bilimlerde Kategorik Değişkenlerin Analizine Güçlü Bir Yaklaşım: Örtük Sınıf Analizi...  1/2011 - 1/2012
 • NO NAME YEAR
  1  TÜBİTAK  2014
 • NO Responsibility
  1 DEÜ Rectorate Kalite Komisyonu Member, December 2019-Continues
  2 Faculty of Letters , Vice Dean, August 2019-Continues
  3 Faculty of Letters Department of Psychology Psikometri Anabilim Dali , Director of Science Branch, June 2019-Continues
  4 Faculty of Letters Department of Psychology , Vice Director of Department, May 2019- August 2019
  5 Faculty of Letters Department of Psychology , Vice Director of Department, December 2016- May 2018
  6 DEÜ Rectorate Kalite Komisyonu Member, October 2016- October 2019
  7 Faculty of Letters Department of Psychology Psikometri Anabilim Dali , Director of Science Branch, June 2016- June 2019