Tr

İLKE SEZİN AYAZ GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES

Research Assistant
 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Bülent Ecevit University Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Denizcilik İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü  2013
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı  2016
 • NO NAME YEAR
  1  Information flow between revenue and stock exchanges: An empirical research on liner shipping compan...  2021
  2  Impact of Transport Infrastructure Investments on Port Throughputs: An Efficiency Approach...  2021
  3  Analyzing Competitive Advantage Factors of Logistics Service Providers: A Case Study of Izmir Region...  2020
  4  Testing the Efficient Market Hypothesis: A Research on Stocks of Container Shipping Companies...  2020
  5  Exchange Rate and Stock Price Interactions: An Evidence from Turkish Transportation Sector...  2020
  6  The Effect of Exchange Rate Movements on the Marine Tourism of Turkey...  2019
  7  Co-Movements of Price Bubbles in Stock Values of Global Liner Shipping Companies...  2019
  8  Analyzing the Attitudes of Turkish Shipowning Companies Towards GreenShipping Application Aiming Sus...  2018
  9  Time Varying Causality Between Cost and Price: An Empirical Analysis on Dry Bulk Shipping Market...  2018
  10  Analysing the Trade Between Turkey and the Aegean Islands: The Hidden Opportunities...  2018
  11  Investigating the Human Capital within the Scope of Global Container Lines: A Content Analysis...  2018
  12  Deniz Taşımacılığında Çevresel Sürdürülebilirlik...  2016
 • NO NAME DATE
  1  BARRIERS TO DIGITALIZATION IN BUSINESS PROCESSES: A RESEARCH ON THIRD PARTY LOGISTICS SERVICE PROVID... 13/12/2020 - 13/12/2020
  2  Topuklularla Dengede Durmak: Limanlardaki Kadın Çalışanlar Üzerine Bir Anlatı Analizi... 18/04/2019 - 20/04/2019
  3  Denizcilik Sektörüne Yönelik İş İlanlarının Analizi: Kariyer.net Örneği... 30/11/2018 - 02/12/2018
  4  Türk Lojistik İşletmelerinin Stratejik Öncelikleri: Vizyon, Misyon ve Değerler Üzerine İçeri... 30/11/2018 - 02/12/2018
  5  Hisse Senedi Fiyatlarında Etkinlik: Konteyner Şirketleri Üzerine Bir Araştırma... 30/11/2018 - 02/12/2018
  6  Sustainable Marine Tourism in the Gulf of Edremit... 07/09/2018 - 08/09/2018
  7  Örgütsel, Bireysel ve Teknolojik Engellerin Etkileşiminde Akademisyenler Bilgiyi Neden Paylaşmaz... 10/05/2018 - 12/05/2018
  8  Kruvaziyer Sektöründe İnternet ve Sosyal Medya Ne Kadar Etkili Kullanılıyor?... 26/04/2018 - 28/04/2018
  9  What Do Postgraduates Know About Knowledge Management in Turkey?... 09/11/2017 - 11/11/2017
  10  Örgütsel Güvenin İşe Bağlılık Üzerine Etkisi: 3PL Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama... 19/10/2017 - 21/10/2017
  11  Lojistik Sektöründe Çalışan Personelin İletişim Becerilerinin İncelenmesi... 19/10/2017 - 21/10/2017
  12  Trade Between Turkey and the Aegean Islands: The Hidden Opportunities... 19/10/2017 - 20/10/2017
  13  Uzakyol Güverte Zabiti Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Seviyelerinin Ölçülmesi... 04/05/2017 - 06/05/2017
  14  1994-2016 Yılları Arasında Türkiye'de Sürdürülebilirlik Alanında Yapılan Lisansüstü Tez ... 04/05/2017 - 06/05/2017
  15  New Opportunities for 3PL Companies in Social Media... 01/12/2016 - 02/12/2016
  16  İş Karakteristiği ve Örgütsel Bağlılığın İş Tatmini Üzerine Etkisi: Zonguldak İli Deni... 26/05/2016 - 28/05/2016
 • NO NAME DATE
  1  Prof. Dr. Muhan Soysal En İyi Bildiri Ödülleri Üçüncülüğü...  2019