Tr

Associate Professor ÖZLEM DUVA KAYA FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF PHILOSOPHY DEPARTMENT OF SCIENCE

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Çukurova University Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü  1996
  Master's Degree  Çukurova University Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı  2002
  PhD (Doctorate)  Ege University Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe (Felsefe Tarihi) Anabilim Dalı  2010
  Assistant Professor  Çanakkale Onsekiz Mart University Fen Edebiyat Fakültesi  2010
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Edebiyat Fakültesi Siyaset ve Sosyal Bilimler  2016
 • NO NAME YEAR
  1  Kant'ın Kozmopolitanizminin Antropolojik Kökenleri...  2020
  2  Introduction...  2016
  3  Irigaray'ın Işığında Platon: Aklın Cinsiyetlendirilmesi Meselesi...  2016
  4  Yargılayan ve Yargılarda Ortaklaşabilen Bir Varlık Olarak Homo Juridicus...  2015
  5  Birlikte Yaşamanın Normatif Temelleri...  2015
  6  Evrensellik-Tikellik Geriliminde Antropolojinin Biçimlenişi: Kant ve Herder'in İnsan Kavrayışla...  2015
  7  Mitos'tan Logos'a Yargının Cinsiyetlendirilmesi ve Hukukun Eril İnşası...  2015
  8  Aristoteles'ten Heidegger'e Varlığın Çok Anlamlılığı ve Pratik Bağlamdaki Önemi...  2015
  9  Eril İktidar Eleştirisinden Yeni Toplumsal Hareketlere: Anarkofeminizmin Sunduğu imkanlar...  2015
  10  Being Human among Humans: Plurality in The Divided World...  2015
  11  Farklı Spartaküs Anlatılarının Ortak Karakteri Olarak Erkek(si)lik ve İktidar...  2015
  12  Radikal Kötülük ve Sorumluluk...  2014
  13  Ontolojik Bir Problem Olarak Erkeklik: Antikiteden Moderniteye Aklın Eril Karakteri...  2014
  14  İnancı Temel Alan Bir Sanat Olarak Retoriğin Sunduğu İmkanlar...  2012
  15  Hannah Arendt'te Bir Sorumluluk Meselesi Olarak Sivil İtaatsizlik...  2010
  16  Sivil İtaatsizlik: Direnme Hakkı mı Yurttaş Sorumluluğu mu?...  2010
  17  Gramsci'nin Kültür Çözümlemesindeki Antropolojik İmkanlar...  2009
  18  Otantiklik Talebinin Yeniden Canlandırılışı ve Charles Taylor'ın Çokkültürcülük Anlayış...  2009
  19  Bağıntı Kategorisinin Kaybı Olarak Meşruiyet Krizi...  2009
  20  Politika-Hakikat İlişkisinin Hukuksal Sonuçları: Carl Schmitt ve Hannah Arendt...  2009
 • NO NAME DATE
  1  Farklı Disiplinlerde Felsefenin Kullanımı... 23/02/2019 - 24/02/2019
  2  Kantian Ethics, a Deontological approach to morality... 28/11/2018 - 28/11/2018
  3  A Kantian Reflection: Personhood, Autonomy and Women Under the Fundamentalist Form of Totalitarianis... 25/10/2018 - 27/10/2019
  4  Aydınlanma ve Hukuk Felsefesi... 20/10/2018 - 20/10/2018
  5  Law, Judgement, Republicanism... 16/07/2018 - 20/07/2018
  6  Yargının Eril Karakterinden Yasanın Şiddetine: Oresteia Örneğinde Nomos'un Eril Yapısı... 05/05/2018 - 06/05/2018
  7  Jüponlu Sırtlan'ın Erkek Akla Müdahalesi : Mary Wollstonecraft... 16/03/2018 - 17/03/2018
  8  Rethinking Hegemonic Masculinity with Mary Wollstonecraft... 01/06/2017 - 02/06/2017
  9  Reading Aristotle's Conception of Phronesis with Kant's Anthropology... 09/07/2016 - 15/07/2016
  10  Evrensel Konukseverlik ve Bir Hak Meselesi Olarak Birlikte Yaşam... 12/05/2016 - 13/05/2016
  11  Yargınının Cinsiyetinden Hukukun Şiddetine... 11/12/2015 - 13/12/2015
  12  Uluğ Nutku, Fenomenoloji ve Antropoloji... 12/11/2015 - 13/11/2015
  13  Şiddetin Faili Erkeklik... 05/11/2015 - 06/11/2015
  14  Yaşam ve Ölüm Arasında Bir Uğrak Olarak Yaşlılık... 07/05/2015 - 08/05/2015
  15  Kadına Yönelik Şiddet... 25/03/2015 - 25/03/2015
  16  Modern Felsefede Erkeklik ve Eril Tahakküm... 13/11/2014 - 13/11/2014
  17  The Tragedy of Masculinity in The Naked Capitalism: Coal Mine Workers and Soma Disaster... 11/09/2014 - 13/09/2014
  18  Radikal Kötülük, Söz ve Eylem... 06/06/2014 - 07/06/2014
  19  Aydınlanma, Adalet ve Politika... 19/04/2014 - 27/04/2014
  20  Adalet ve Felsefe... 26/12/2013 - 26/12/2013
  21  Kant's Philosophical Anthropology as A Possibility of Living Together with Differences... 04/08/2013 - 10/08/2013
  22  Görünüş ve Gerçeklik Arasında Fotoğraf ve Felsefe... 21/05/2013 - 21/05/2013
  23  Niçin Feminizm?... 26/12/2012 - 26/12/2012
  24  Mitleşen Aydınlanma, Araçsallaşan Rasyonalite... 10/05/2012 - 11/05/2012
  25  Normatif Olanın Meşru Dayanaklarını Sağlamak Açısından Aydınlanma ve Otonomi... 02/12/2011 - 02/12/2011
  26  Evrensel Konukseverlik ve Haklara Sahip Olma Hakkı... 14/10/2010 - 16/10/2010
  27  Genelleştirilmiş Ötekinin Perspektifinden Dayanışmanın Anlamı... 10/05/2010 - 12/05/2010
  28  Yasallık/Meşruiyet Tartışmasında Öznenin/Öznelerarasılığın Yeri... 14/11/2008 - 16/11/2008
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Cyber-Transparency as a Possibility of Modern Agora: A Contrubution to Democratization of Knowledge Developing Successful Strategies for Global Policies and Cyber Transparency in e-Learning...  2015
  2  Feminist Epistemology and the Problem of Masculinity Contextual Approaches in Sociology...  2015
  3  Immanuel Kant Siyaset Felsefesi Tarihi: Platon'dan Zizek'e...  2013
  4  Kant'ın, Kartezyen Özne Tasarımına Karşı Antropolojik Yanıtı Uluğ Nutku'ya Armağan...  2006
 • NO NAME DATE
  1  Aydınlanma İdealinin Biçimlendirdiği İnsan Anlayışı ve Çağdaş Yansımaları...  9/2005 - 9/2010
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Letters Department of Philosophy , Vice Director of Department, October 2019-Continues
  2 Faculty of Letters Department of Philosophy , Vice Director of Department, October 2016- October 2019