Academic Staff - Personal Page
Tr

Professor Doctor ÖZLEM DUVA KAYA FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF PHILOSOPHY DEPARTMENT OF PHILOSOPHY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Çukurova University Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü  1996
  Master's Degree  Çukurova University Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı  2002
  PhD (Doctorate)  Ege University Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe (Felsefe Tarihi) Anabilim Dalı  2010
  Assistant Professor  Çanakkale Onsekiz Mart University Fen Edebiyat Fakültesi  2010
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Edebiyat Fakültesi Felsefe  2016
  Full Professor  Dokuz Eylül University Edebiyat Fakültesi  2024
 • NO NAME YEAR
  1  Yaş Alma, Yalnızlık ve Tek Başınalık...  2022
  2  Sadakat Bir Erdem Midir?...  2022
  3  Kant da Biliyordu Zarların Hileli Olduğunu...  2022
  4  WOULD A FEMINIST APPROPRIATION OF THE KANTIAN THOUGHT BE POSSIBLE?...  2022
  5  Introduction2021...  2021
  6  Yaşam ve Ölüm Arasında Bir Uğrak Olarak Yaşlılık...  2020
  7  Kant'ın Kozmopolitanizminin Antropolojik Kökenleri...  2020
  8  Kant'ın Felsefi Antropolojisindeki Cinsiyet ve Irk Kavramı Üzerine Bir Tartışma...  2020
  9  Kantçı Bir Yaklaşım: Köktenci Bir Totalitarizmde Kişi Olma, Otonomi ve Kadınlar...  2018
  10  Introduction...  2016
  11  Irigaray'ın Işığında Platon: Aklın Cinsiyetlendirilmesi Meselesi...  2016
  12  Yargılayan ve Yargılarda Ortaklaşabilen Bir Varlık Olarak Homo Juridicus...  2015
  13  Birlikte Yaşamanın Normatif Temelleri...  2015
  14  Mitos'tan Logos'a Yargının Cinsiyetlendirilmesi ve Hukukun Eril İnşası...  2015
  15  Evrensellik-Tikellik Geriliminde Antropolojinin Biçimlenişi: Kant ve Herder'in İnsan Kavrayışla...  2015
  16  Eril İktidar Eleştirisinden Yeni Toplumsal Hareketlere: Anarkofeminizmin Sunduğu imkanlar...  2015
  17  Being Human among Humans: Plurality in The Divided World...  2015
  18  Farklı Spartaküs Anlatılarının Ortak Karakteri Olarak Erkek(si)lik ve İktidar...  2015
  19  Aristoteles'ten Heidegger'e Varlığın Çok Anlamlılığı ve Pratik Bağlamdaki Önemi...  2015
  20  Radikal Kötülük ve Sorumluluk...  2014
  21  Ontolojik Bir Problem Olarak Erkeklik: Antikiteden Moderniteye Aklın Eril Karakteri...  2014
  22  İnancı Temel Alan Bir Sanat Olarak Retoriğin Sunduğu İmkanlar...  2012
  23  Hannah Arendt'te Bir Sorumluluk Meselesi Olarak Sivil İtaatsizlik...  2010
  24  Sivil İtaatsizlik: Direnme Hakkı mı Yurttaş Sorumluluğu mu?...  2010
  25  Gramsci'nin Kültür Çözümlemesindeki Antropolojik İmkanlar...  2009
  26  Bağıntı Kategorisinin Kaybı Olarak Meşruiyet Krizi...  2009
  27  Politika-Hakikat İlişkisinin Hukuksal Sonuçları: Carl Schmitt ve Hannah Arendt...  2009
  28  Marxist Feminism and the Relation Between Marxism and Feminism...  2002
 • NO NAME DATE
  1  Yaşam Felsefesi ve Covid-19... 11/10/2022 - 11/10/2022
  2  Apollon'un Laneti, Kassandra'nın Cesareti: Görmezden Gelme ve Cinsiyetçi Şiddet... 16/06/2022 - 21/06/2022
  3  Theoretical Foundations /Gender Inequality and Masculinity: Practical Results and Interactive Study... 22/05/2022 - 31/05/2022
  4  Violence against Women and Girls in Iraq... 20/10/2021 - 20/10/2021
  5  Bir İstisna Hali Örneği Olarak Covid-19 Pandemisi ve Politik Sonuçları... 17/09/2021 - 17/09/2021
  6  DOĞA-KÜLTÜR KARŞITLIĞININ POLİTİK SONUÇLARI (I-II)... 03/08/2021 - 04/08/2021
  7  Modern Hukukun Nomos'u: Olağanüstü Hal... 21/06/2021 - 21/06/2021
  8  Yaşlanma, Bilgelik ve İyi Hayat... 27/05/2021 - 27/05/2021
  9  The Male Character Of The Western Metaphysics : The Division Between Nature And Culture... 09/03/2021 - 09/03/2021
  10  Mitos ve Logos İlişkisinde Ataerki: Başka Bir Felsefe Mümkün müdür?... 04/03/2021 - 04/03/2021
  11  Felsefi Açıdan Yaş Ayrımcılığı ve Yaş Almanın Anlamı... 07/01/2021 - 07/01/2021
  12  Yaşlılığa Bakışın Değişimi... 19/03/2020 - 20/03/2020
  13  İnsan Hakları Söylemi Bakımından Kadın Hakları... 09/03/2020 - 09/03/2020
  14  Kant'ın Felsefi Antropolojisindeki Cinsiyet ve Irk Kavramı Üzerine Bir Tartışma... 14/11/2019 - 16/11/2019
  15  Modern Çağın Hız ve Zaman Kavrayışı ve Mutluluk İdealinin Dönüşümü... 17/10/2019 - 19/10/2019
  16  Ekofeminist Bakış Açısından Kültür ve Doğa Karşıtlığı... 04/10/2019 - 06/10/2019
  17  Erkeklik İdealinin İfade Zemini Olarak Zor ve Karanlık Zamanlar: Totalitarizm ve Erkeklik... 12/09/2019 - 14/09/2019
  18  Feminizmin Tarihsel Serüveni... 30/03/2019 - 30/03/2019
  19  Sadakat Kavramı Üzerine... 20/03/2019 - 20/03/2019
  20  Felsefenin Erkeklikle İmtihanı... 09/03/2019 - 09/03/2019
  21  Felsefi Açıdan Yalnızlık... 27/02/2019 - 28/02/2019
  22  Farklı Disiplinlerde Felsefenin Kullanımı... 23/02/2019 - 24/02/2019
  23  Farklı Disiplinlerde Felsefi Metodun Kullanımı... 12/01/2019 - 13/01/2019
  24  Politik Açıdan Yaşlı Ayrımcılığı... 12/12/2018 - 12/12/2018
  25  Kantian Ethics, a Deontological approach to morality... 28/11/2018 - 28/11/2018
  26  Evrensel Barış... 19/11/2018 - 19/11/2018
  27  A Kantian Reflection: Personhood, Autonomy and Women Under the Fundamentalist Form of Totalitarianis... 25/10/2018 - 27/10/2019
  28  Aydınlanma ve Hukuk Felsefesi... 20/10/2018 - 20/10/2018
  29  A Discussion on Enlightenment, Cultural Development and Gender Equality... 25/08/2018 - 30/08/2018
  30  Law, Judgement, Republicanism... 16/07/2018 - 20/07/2018
  31  Yargının Eril Karakterinden Yasanın Şiddetine: Oresteia Örneğinde Nomos'un Eril Yapısı... 05/05/2018 - 06/05/2018
  32  Jüponlu Sırtlan'ın Erkek Akla Müdahalesi : Mary Wollstonecraft... 16/03/2018 - 17/03/2018
  33  Haklar Nedir, Ne içindir?... 21/12/2017 - 21/12/2017
  34  Antiklerde Diyalektik ve Materyalizm... 26/11/2017 - 26/11/2017
  35  Rethinking Hegemonic Masculinity with Mary Wollstonecraft... 01/06/2017 - 02/06/2017
  36  Gelenek ve Modernlik Arasında Yaşlılık... 22/03/2017 - 23/03/2017
  37  Siyaset Çalıştayı (İzmir Barosu Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Disiplinlerarası Yaklaşımlar... 17/03/2017 - 18/03/2017
  38  Erkeklik, İktidar ve Şiddet... 03/03/2017 - 05/03/2017
  39  Reading Aristotle's Conception of Phronesis with Kant's Anthropology... 09/07/2016 - 15/07/2016
  40  Evrensel Konukseverlik ve Bir Hak Meselesi Olarak Birlikte Yaşam... 12/05/2016 - 13/05/2016
  41  Yargınının Cinsiyetinden Hukukun Şiddetine... 11/12/2015 - 13/12/2015
  42  Uluğ Nutku, Fenomenoloji ve Antropoloji... 12/11/2015 - 13/11/2015
  43  Şiddetin Faili Erkeklik... 05/11/2015 - 06/11/2015
  44  Erkeklik, İktidar, Şiddet... 22/05/2015 - 22/05/2015
  45  Yaşam ve Ölüm Arasında Bir Uğrak Olarak Yaşlılık... 07/05/2015 - 08/05/2015
  46  Kadına Şiddet... 25/03/2015 - 25/03/2015
  47  Modern Felsefede Erkeklik ve Eril Tahakküm... 13/11/2014 - 13/11/2014
  48  The Tragedy of Masculinity in The Naked Capitalism: Coal Mine Workers and Soma Disaster... 11/09/2014 - 13/09/2014
  49  Being Human Among Humans Plurality in The Divided World... 04/07/2014 - 09/07/2014
  50  Radikal Kötülük, Söz ve Eylem... 06/06/2014 - 08/06/2014
  51  Kant'ın Pragmatik Antropolojisi ve Eleştirel Felsefe Açısından Önemi... 28/05/2014 - 28/05/2014
  52  Adalet ve Politika... 19/04/2014 - 27/04/2014
  53  Adalet ve Felsefe... 26/12/2013 - 26/12/2013
  54  Kant's Philosophical Anthropology as A Possibility of Living Together with Differences... 04/08/2013 - 10/08/2013
  55  Görünüş ve Gerçeklik Arasında Fotoğraf ve Felsefe... 21/05/2013 - 21/05/2013
  56  Niçin Feminizm?... 26/12/2012 - 26/12/2012
  57  Mitleşen Aydınlanma, Araçsallaşan Rasyonalite... 10/05/2012 - 11/05/2012
  58  Normatif Olanın Meşru Dayanaklarını Sağlamak Açısından Aydınlanma ve Otonomi... 02/12/2011 - 02/12/2011
  59  Evrensel Konukseverlik ve Haklara Sahip Olma Hakkı... 14/10/2010 - 16/10/2010
  60  Genelleştirilmiş Ötekinin Perspektifinden Dayanışmanın Anlamı... 11/05/2010 - 13/05/2010
  61  Yasallık/Meşruiyet Tartışmasında Öznenin/Öznelerarasılığın Yeri... 14/11/2008 - 16/11/2008
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Normalizing Abnormality: Violence Against Women in Iraq GENDER EQUALITY AND SOCIAL COHESION IN IRAQ...  2022
  2  The Biopolitics of the COVID-19 Crisis and a New Form of the State of ExceptionA New Social Street Economy: An Effect of The COVID-19 Pandemic...  2021
  3  OLANAKLAR VARLIĞINDAN ÖZGÜRLÜKLER VARLIĞINA: ULUĞ NUTKU FELSEFESİNDE KANTÇI ANTROPOLOJİNİN İZLERİ . GEZGİN FİLOZOF ULUĞ NUTKU...  2020
  4  Cyber-Transparency as a Possibility of Modern Agora: A Contribution to Democratization of Knowledge Developing Successful Strategies for Global Policies and Cyber Transparency in e-Learning...  2015
  5  Feminist Epistemology and the Problem of Masculinity Contextual Approaches in Sociology...  2015
  6  Immanuel Kant Siyaset Felsefesi Tarihi: Platon'dan Zizek'e...  2013
  7  Kant'ın, Kartezyen Özne Tasarımına Karşı Antropolojik Yanıtı Uluğ Nutku'ya Armağan...  2006
 • NO NAME DATE
  1  Kantçı Otonomi Kavramının Feminist Açıdan Sahiplenilişi ve Demokrasiyi Geliştirecek Bazı Olanaklar...  2/2023 - 2/2024
  2  Aydınlanma İdealinin Biçimlendirdiği İnsan Anlayışı ve Çağdaş Yansımaları...  9/2005 - 9/2010
 • NO NAME YEAR
  1  TÜBİTAK 2219 DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURSU  2023
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Letters Department of Philosophy , Vice Director of Department, March 2024-Continues
  2 Faculty of Letters Department of Philosophy , Vice Director of Department, October 2019- October 2022
  3 Faculty of Letters Department of Philosophy , Vice Director of Department, October 2016- October 2019