Academic Staff - Personal Page
Tr

Professor Doctor SERAP AKFIRAT FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY SOSYAL PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Middle East Technical University Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü  1997
  Master's Degree  Mersin University Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı  2003
  PhD (Doctorate)  Middle East Technical University Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı  2008
  Assistant Professor  Mersin University Fen-Edebiyat Fakültesi  2010
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Edebiyat Fakültesi Sosyal Psikoloji  2017
  Full Professor  Dokuz Eylül University Edebiyat Fakültesi  2023
 • NO NAME YEAR
  1  The Norm of Reciprocity in Intergroup Context: A Normative-Identity Model...  2023
  2  The roles of social norms and leadership in health communication in the context of COVID-19...  2023
  3  Bireysel Karşılıklılık Normu Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması ve Güvenirlik ve Geçerlik Anal...  2022
  4  The roles of national and global identities and leaders in the acceptance of COVID-19 vaccines devel...  2022
  5  Innovation Across Cultures: Connecting Leadership, Identification, and Creative Behavior in Organiza...  2022
  6  Minimal Grup Durumunda Kullanılan Stratejiler, Sosyal Normlar ve Öz Saygı...  2021
  7  Social identification and collective action participation in the internet age: A meta-analysis...  2021
  8  Grup Temelli Bir Duygu Olarak Kolektif Suçluluk Duygusu: Bir Derleme Çalışması...  2021
  9  Formation of an emergent protestor identity: Applying the EMSICA to the Gezi Park protests...  2021
  10  The social identity perspective of social media leadership in collective action participation...  2021
  11  Muslims' Desire for Intergroup Revenge in the Aftermath of the Christchurch Attack: The Predictive R...  2020
  12  Sosyal Değişimin Desteklenmesinde Rol Oynayan Faktörlerin Değerlendirilmesi: Psikologlar İçin ...  2020
  13  Sosyal ve Evrimsel Psikolojide İnsan Özgeciliği Bilmecesi...  2019
  14  EV SAHİBİ TOPLULUK KÜLTÜRLEŞME ÖLÇEĞİ (ETKÖ) TÜRKÇE FORMUNUN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLER...  2018
  15  Kadın Cinayetlerine Yönelik Atıfların Cinsiyet Grubuyla Özdeşleşme, Çelişik Duygulu Cinsiye...  2018
  16  Identity leadership going global: Validation of theIdentity Leadership Inventory across 20 countries...  2018
  17  Gender differences in emotional experiences across childhood, romantic relationship, and self-defini...  2017
  18  KİMLİK LİDERLİK ÖLÇEĞİ'nın TÜRKÇE FORMUNUN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN ÜNİVERSİTE...  2016
  19  Interrelations among Regulation Focus, Authenticity and Emotional Responses to Frustration of Self-R...  2015
  20  Development and psychometric properties of a new measure for memory phenomenology: The Autobiographi...  2015
  21  Mazeret Bulma eğilimi ile özsaygı arasındaki ilişkilen incelenmesi: Mazeret bulma başarısızl...  2015
  22  How the poor deal with their own poverty: A social psychological analysis from the social identity p...  2015
  23  Benlik Kavramı Bağlamında Kürk Mantolu Madonna karakterlerinin çözümlenmesi...  2012
  24  Ulusal/Etnik Kimliklerin Stratejik İnşasi : Kuzey Kibris Örneği...  2010
  25  Bireysel Benlikle İlgli Etmenlerin Kolektif Benlik Temsiline Etkileri...  2007
  26  Bireysel Benlik ve Kolektif Benlik ya da Bizlik ve Benlik...  2006
 • NO NAME DATE
  1  Formation of Group-Based Emotions: Effects of Common Group Identity and Future Projects of In-group... 16/07/2020 -
  2  MİNİMAL GRUP DURUMUNDA DAĞITIM STRATEJİLERİNİN DEĞERLER, SOSYAL BASKINLIK YÖNELİMİ VE KOLE... 17/11/2018 -
  3  "Acculturation Strategies Toward Syrian Refugees In Hatay"... 06/09/2018 - 08/09/2018
  4  The Identity Leadership Inventory: A validation study in 20 countries... 26/06/2018 - 30/06/2018
  5  Türkiyede Kadın Cinayetlerine Yönelik Atıfların Siaysi İdeloji ve Temel Değerlerle İlişkisi... 20/04/2018 -
  6  Identity leadership going global: Results from an international validation study of the Identity Lea... 05/07/2017 - 08/07/2017
  7  Sosyal Kimlik Kuramının Bilim Felsefesi: Pozitivizm, İnşacılık ya da Eleştirel Gerçeklik. I.... 17/11/2016 - 19/11/2016
  8  Kadın Cinayetlerine Yönelik Atıfların Cinsiyetle Özdeşleşme ve Çelişik Duygulu Cinsiyetçil... 06/09/2016 -
  9  Collective Regulation Strategies, Collective Identity Managament Strategies and Assimilation Percept... 09/07/2011 - 12/07/2011
  10  Narcissism, self-esteem, and aggression... 04/07/2011 - 08/07/2011
  11  Narcissism, Self-Esteem and Aggression... 03/07/2011 - 06/07/2011
  12  Sosyal Değişim, Sosyal Kimlikler, Fail Üyeler... 15/09/2010 - 17/09/2010
  13  Some Predictors of Forgiveness in the Case of Infidelity... 03/07/2007 - 06/07/2007
  14  Türkiye'de Sosyal/Siyasal Katılımcılığın Psikolojik Belirleyenleri... 07/09/2004 - 09/09/2004
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  SİBER UZAYDA BENLİK VE KİMLİK SİBER PSİKOLOJİ...  2021
  2  Sosyal Psikolojik Açıdan Millet ve Miiliyetçilik Sosyal Davranış ve Çevre II...  2018
  3  Birinci Dünya Savaşı Öncesinde ve Sonrasında Psikolojide Milliyetçilik SAVAŞ VE PSİKOLOJİ Psikoloji Bilimi Çerçevesinden Birinci Dünya Savaşına Bir Bakış...  2018
  4  Sosyal Psikoloji Çağdaş Psikoloji Akımları...  2016
 • NO NAME DATE
  1  Kovid-19 Salgınıyla Mücadele Kapsamında Uygulanan Politikaları Desteklemede ve Alınan Önlemlere Uymada Sosyal Normların ve İşbirlikçi Stratejilerin Rolü...  7/2020 - 12/2020
  2  Psikolojik Şiddetin Kadınların Öztanımlayıcı Anıları Üzerindeki Etkisi...  10/2017 - /
  3  Sosyal Kimlikler, Sosyal Destek İyi Oluş...  4/2011 - 11/2011
  4  Sosyal Kimlikler, Tehdit Algıları Ve Ortak Yapıların Desteklenmesi: Kıbrıs Örneği....  10/2006 - 4/2007
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Letters Department of Psychology , Deputy Director of Department, October 2023- November 2023
  2 Faculty of Letters , Member of The Faculty Council, October 2023- November 2023
  3 Faculty of Letters Department of Psychology Psikometri Anabilim Dali , Deputy Director of Science Branch, June 2022- August 2022
  4 Faculty of Letters Department of Psychology , Director of Department, May 2022- October 2023
  5 Faculty of Letters , Member of The Faculty Council, May 2022- October 2023
  6 Faculty of Letters Department of Psychology Sosyal Psikoloji Anabilim Dali , Director of Science Branch, February 2020- August 2022
  7 Faculty of Letters , Member of The Faculty Council, June 2019- June 2022
  8 Faculty of Letters Department of Psychology , Vice Director of Department, September 2018- May 2019
  9 Faculty of Letters Department of Psychology , Vice Director of Department, May 2018- June 2018
  10 Faculty of Letters Department of Psychology , Vice Director of Department, December 2017- May 2018
  11 Faculty of Letters Department of Psychology , Vice Director of Department, September 2017- November 2017
  12 Faculty of Letters Department of Psychology , Vice Director of Department, December 2016- June 2017
  13 Faculty of Letters Department of Psychology , Vice Director of Department, June 2014- February 2015