Tr

Associate Professor HASAN TANER KERİMOĞLU GRADUATE SCHOOL OF ATATÜRK PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION DEPARTMENT OF PRINCIPLES OF ATATURK AND TURKISH REVOLUTION HISTORY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Buca Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü  2000
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı  2003
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı  2008
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Üniversitelerarası Kurul Yakınçağ Tarihi  2017
 • NO NAME YEAR
  1  Yeni Bilgiler Işığında Chester Projesinin İlk Başvuru Süreci 1908-1912...  2020
  2  İmparatorluktan Cumhuriyete Türkiye'de Askeri Darbeler ve Toplum...  2020
  3  İmparatorluktan Cumhuriyet'e Bir Rum Aydını: Yorgaki Effimianidis Ve Eserleri...  2019
  4  İşgalden Kurtuluşa Giden Yolda Bir Dönüm Noktası: 30 Ağustos 1922...  2017
  5  II. Meşrutiyet Döneminde İttihat ve Terakki Muhalifi Bir Gazete: Sada-yı Millet...  2015
  6  İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Makedonya Politikası ve Çeteler Kanunu 1908-1912...  2014
  7  Balkan Savaşları'nda Osmanlı Propagandası: Neşr-i Vesaik Cemiyeti...  2014
  8  Trablusgarp ve Balkan Savaşları'nda Hint Müslümanlarının Osmanlı Devleti'ne Yaptıkları Yard...  2013
  9  II. Meşrutiyet Döneminde Genel Haklar Savunusu Yapan Bir Gazete: Hukuk-ı Umumiye...  2010
  10  Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu 2010 (9 Nisan 2010)...  2010
  11  Kilise ve Mektepler Kanunu Örneğinde II. Meşrutiyet Döneminde İttihatçı-Rum İlişkileri...  2008
  12  1913-1914 Rumlara Karşı Boykot ve Hüseyin Kâzım Bey'in Bir Risâlesi...  2008
  13  II. Meşrutiyet'in İlk Yıllarında İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Eğitim Politikası ve Rumlar...  2007
  14  İkinci Meşrutiyetin ilk Yıllarında Sürgün ve Firariler Sorunu ve Fedakaran-ı Millet Cemiyeti...  2007
  15  Fedakâran-ı Millet Cemiyeti...  2005
 • NO NAME DATE
  1  Hatıralarda Balkan Savaşları... 25/04/2018 - 27/04/2018
  2  1960'lar Türkiyesi'ndeki Siyasal Tartışmalarda Anti-Emperyalizm Kavramı ve ABD İmgesi... 12/10/2011 - 14/10/2011
  3  Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Ayrılmasına Yol Açan Siyasal Süreç ve Yüce... 25/02/2011 - 26/02/2011
  4  Mavi Anadoluculuk Örneğinde Türkiye'de Hümanist Tarih Anlayışı... 16/06/2010 - 18/06/2010
  5  Köy Enstitüleri'ne Giden Yolda Birinci Maarif Şûrası... 20/05/2010 - 22/05/2010
  6  Birinci Dünya Savaşı Öncesi'nde Osmanlı Devleti İle Yunanistan'ın Denizlerdeki Üstünlük M... 09/04/2010 - 09/04/2010
 • NO NAME YEAR
  1  Osmanlı'da Devrim ve Fedakâran-ı Millet...  2018
  2  Osmanlı Kamuoyunda Balkan Meselesi 1908-1914...  2015
  3  İttihat-Terakki ve Rumlar (1908-1914)...  2009
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  İstibdat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Gayrimüslim Osmanlıların Protesto Hareketleri Osmanlı Payitahtında Siyasi Muhalefet ve Protesto Kültürü...  2020
  2  İttihad-ı Anasır'dan İnfirad-ı Anasır'a:Devr-i Meşrutiyet'te İttihatçıların Gayrimüslim Toplumlarla İlişkileri Osmanlı Tarihi Araştırmaları - ıı - II. Meşrutiyet...  2020
  3  Osmanlı Devleti ile Yunanistan Arasındaki ilk Mübadele Girişimi: 1914 Mübadele Girişimi ve Tarihsel Önemi Mübadele Kitabı...  2017
  4  17. Yüzyıldan Günümüze İzmir'de Ticari İşletmeler İzmir Ansiklopedisi Tarih II...  2011
  5  İzmir ve İttihat-Terakki İzmir Ansiklopedisi Tarih I...  2011
  6  Hasan Ali Yücel Dönemi Sanat ve Müzik Anlayışıi Bestenen Eserleri Hasan Ali Yücel...  2011
  7  Maarif, Beden Eğitimi-Spor Şûraları ve Hasan-Âli Yücel Hasan-Âli Yücel...  2011
  8  19. Yüzyıl Osmanlı Reformları ve İzmir İzmir Ansiklopedisi Tarih I...  2011
 • NO NAME DATE
  1  Kadınlar da Oradaydı!...  5/2020 - /
 • NO Responsibility
  1 Balkan Araştirmalari Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, June 2021-Continues
  2 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Member of The Institute Council, January 2021- July 2021
  3 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Member of The Institute Council, January 2021- July 2021
  4 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Vice Director of The Institute, January 2021- July 2021
  5 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Member of The Institute Council, June 2020- December 2020
  6 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Member of The Institute Council, June 2020- December 2020
  7 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Vice Director of The Institute, June 2020- December 2020
  8 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Member of The Institute Council, April 2019- May 2020
  9 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Member of The Institute Council, April 2019- May 2020
  10 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Vice Director of The Institute, April 2019- May 2020
  11 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Member of The Institute Council, August 2018- April 2019
  12 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Member of The Institute Council, December 2017- August 2018