Academic Staff - Personal Page
Tr

Associate Professor GÜRHAN YELLİCE PRESIDENCY OF DOKUZ EYLUL UNIVERSITY

Instructor
 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Edebiyat Fakültesi Tarih Böl.  2004
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı  2007
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı  2011
  Associate Professor  Turkish Inter-Universities Board Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi  2019
 • NO NAME YEAR
  1  İngiliz-Yunan İlişkilerinde Kıbrıs Krizi: İngiltere'nin Teklifleri ve Yunanistan'ın Tepkisi, ...  2023
  2  Güney Arnavutluk (Kuzey Epir) Meselesi, 1912-1914...  2021
  3  Oniki Ada Meselesi ve İngiliz-İtalyan İlişkilerine Etkisi, 1912-1914...  2021
  4  İstenmeyen Rumlar: Rus İç Savası sırasında Odesa ve Kırım'dan Yunanistan'a Göçler, 1919...  2018
  5  DP İzmir İl Örgütü'nün Beşinci Kongresi ve Amerikan Konsolosu E. F. Rivinus'un Kongreye Dair ...  2018
  6  The American Intervention in the 1964 Cyprus Crisis and the Greek Political Reaction (February-Augus...  2018
  7  İzmir'de Megali idea'nın Son Günleri: 30 Ağustos 1922'den 15 Eylül 1922'ye Yunan Basınında K...  2018
  8  Megali idea mı Mare Nostrum mu? Mondros Mütarekesi'nden İzmir'in işgaline İtalyan-Yunan ilişki...  2018
  9  Enosis mi Tam Bağımsızlık mı? Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kurulmasından 'ilk Bölünmeye" Atina-L...  2018
  10  1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi: Akdeniz'de İngiliz-İtalyan Uyuşmazlığı ve Türkiye'nin İ...  2018
  11  Ta Hronika'nın Muhakemesi: Ta Hronika Gazetesi ve Türklüğü Tahkir Davası, 1929-1930...  2018
  12  Erken Cumhuriyet Döneminde Türk Kadınını Modernleştirme Girişimleri, Türk ve Dünya Basını...  2018
  13  İtalyan-Bulgar Revizyonist Politikaları Karsısında Türkiye'nin Balkan Antantı'nı Ayakta Tutma...  2018
  14  "Sorunlu Ada Girit": Girit Milletvekillerinin Atina Parlamentosu'na Katılma Girişimleri ve Atina-H...  2018
  15  Balkan Savaşları'ndan Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı-Yunan İlişkilerinde Sakız ve Midilli ...  2017
  16  Birinci Dünya Savası ve Yunanistan: Çanakkale'den Milli Bölünmeye...  2016
  17  1878'den 1931'e Kıbrıs'ta Enosis Faaliyetleri ve İngiltere'nin Yaklaşımı...  2012
 • NO NAME YEAR
  1  Dogu Ege Adaları Meselesi: Akdeniz'de İtalyan-Yunan Rekabeti ve Osmanlı Devleti (1911-1914)...  2018
 • NO NAME DATE
  1  The Comparative Analysis of Turkish and Greek Perception towards The U S Foreign Policy During the Cyprus Crises of 1964, 1967, 1974...  1/2014 - 1/2016
 • NO Responsibility
  1 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Member of The Institute Council, December 2020- December 2020