Tr

Associate Professor BURCU AKPINAR SÖYLEMEZ FACULTY OF NURSING HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ CHILD HEALTH AND ILLNESS NURSING

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Hemşirelik Yüksekokulu  2007
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği  2009
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı  2013
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Hemşirelik Fakültesi  2014
  Associate Professor  Turkish Inter-Universities Board Dahili Hastalıklar Hemşireliği  2019
 • NO NAME YEAR
  1  COVID-19 Pandemi Sürecinde Demanslı Bireyler: Sağlık Profesyonelleri ve Bakım Verenler İçin ...  2021
  2  Assessment of Dementia Knowledge Scale for the Nursing Profession and the General Population: Cross-...  2021
  3  Prevalence of Physical Restraint: A Cross-Sectional Observational Study...  2020
  4  Quality of life and factors affecting it in patients with Alzheimer's disease: a cross-sectional stu...  2020
  5  An Analysis of Trends in Internet Searches about Dementia in Turkey...  2020
  6  Turkish Family Decision Making Process for Placing a Loved One with Dementia in Long-Term Care...  2018
  7  Effects of Peer Education on Attitudes Toward Organ Donation in Nursing Students....  2018
  8  Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlanma İle İlgili Beklentileri...  2018
  9  Organ Bağışına Yönelik Öğrenci Tutumları: Hemşirelik...  2018
  10  Nursing Homes Nurses' Attitudes Toward Older People and Affecting Factors...  2018
  11  Examining Nursing Students' Attitudes Towards the Elderly and Factors Affecting Attitudes Towards th...  2018
  12  Can an Elective Geriatric Nursing Course Change Nursing Students' Attitudes and Willingness in Carin...  2018
  13  Attitudes of the Third-Year Nursing Students Toward Organ Donation: Cross-Sectional Study...  2017
  14  Reliability and Validity of Turkish Version of the Caregiver Reaction Assestment Scale...  2017
  15  Sağlık ve Sosyal Çalışanların Sahip Olması Gereken Yeterlilikler Konusunda Yaşlı Bireylerin...  2017
  16  The effects of support groups on dementia caregivers: A mixed method study...  2017
  17  Alzheimer Hastalığı Olan Bireye Bakım Veren Aile Üyelerinin Bakım Verme Sürecindeki Deneyimle...  2017
  18  Examining Factors Affecting Caregiver Burden: A Comparison of Frontotemporal Dementia and Alzheimer'...  2017
  19  Demans Hastasına Bakım Veren Aile Üyelerinin, Hastalarını Bir Bakım Kurumuna Yerleştirdikten ...  2016
  20  Application of the Progressively Lowered Stress Threshold Model with Community-Based Caregivers: A R...  2016
  21  İç Hastalıkları Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Refakatçiler Hakkındaki Görüş ve De...  2013
  22  Examination of Nursing Students' Attitudes Towards Older People in Turkey...  2013
  23  Demans Sendromu ile İlgili Türkçe Web Sayfalarının İçeriğinin İncelenmesi....  2012
  24  The Validity and Reliability of The Turkish Version of The Quality of Life Scale for Patients with A...  2012
  25  Study of Validity and Reliability of the Scale Regarding the Expectations About Aging....  2012
  26  Effects of Gender on Burden Among Caregivers of Alzheimer's Patients...  2011
  27  Reliability and validity of Turkish version of Attitudes Toward Old People Scale...  2011
  28  Demanslı Bireylerde Yaşam Kalitesi Ölçülebilir mi? Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüks...  2011
  29  Demansı Olan Bireyde Davranışsal Problemleri Azaltmada Kanıta Dayalı Bir Model: Azalmış S...  2011
 • NO NAME DATE
  1  Demanslı Bireylere Bakım Verenlerin COVID-19 Pandemi Sürecindeki Deneyimleri: Kalitatif Bir Çal... 24/06/2021 - 25/06/2021
  2  Alzheimer Hastalığı Olan Bireylerin Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Faktörler: Kesitsel Bir Çalı... 12/02/2021 - 13/02/2021
  3  Effects of the Simulation Based Training Program on Attitutes of Nurses Towards Older People... 17/12/2020 - 19/12/2020
  4  Investigation of the Effects of Peer Education on Attitudes Toward Organ Donation and Ratio of Donor... 15/11/2019 - 18/11/2019
  5  Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlanma ile İlgili Beklentileri... 25/11/2018 - 27/11/2018
  6  Nursing Homes Nurses' Attitudes towards Elders and Affecting Factors... 22/03/2018 - 23/03/2018
  7  Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlılara Yönelik Tutumları ve Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi... 11/10/2017 - 15/10/2017
  8  Geriatri Hemşireliği Seçmeli Dersi Öğrencilerin Yaşlılara Yönelik Tutum ve Yaşlılarla Çal... 11/10/2017 - 15/10/2017
  9  Turkish nurses' and nursing students attitudes towards about organ donation: a review of literature... 24/09/2017 - 27/09/2017
  10  Effect of peer training on attitdes towards organ donation... 24/09/2017 - 27/09/2017
  11  Effects of a support group intervention on dementia caregivers: a mixed method study... 17/09/2017 - 21/09/2017
  12  Examining Factors Affecting Caregiver Burden: A Comparioson of Frontotemporal Dementia and Alzheimer... 17/09/2017 - 21/09/2017
  13  Demansı Olan Bireylerde Aromaterapi Uygulaması Bilişsel Fonksiyonu Etkiler Mi?... 11/05/2017 - 13/05/2017
  14  Examination of nursing students attitudes about organ donation... 28/10/2016 - 29/10/2016
  15  When Does the Family Decide to Institutional Care for Alzheimer Patients: Examination of Decision Ma... 03/07/2013 - 06/07/2013
  16  Students Evaluation of the Quality of Nursing PhD Education in Izmir... 25/04/2013 - 27/04/2013
  17  Quality Indicator in PhD Education: Students Perspectives... 25/04/2013 - 27/04/2013
  18  Examination of Doctoral Students State of Managing The Process of Research in Nursing... 28/11/2012 - 30/11/2012
  19  Nöroloji Hastaları için hayat zordur: Peki ya bakımverenler.... 17/11/2012 - 18/11/2012
  20  3. sınıf hemşirelik öğrencilerinin mesleki örgütlenme konusundaki düşüncelerinin belirlenm... 15/09/2011 - 17/09/2011
  21  Erasmus programı kapsamında Danimarkada staj Yapan bir hemşirelik öğrencisinin deneyimleri... 15/09/2011 - 17/09/2011
  22  Doctoral Program at Dokuz Eylül University School of Nursing... 27/04/2011 - 30/04/2011
  23  Examination of the Content of Doctoral Programs in Nursing... 27/04/2011 - 30/04/2011
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Gastrointestinal, Endokrin ve Diğer Sistem Acilleri 500 soru yanıt iç hastalıkları hemşireliği sorunlar ve vakalar...  2020
  2  Sinir Sisteminin Dejeneratif ve Onkolojik Hastalıkları 500 soru yanıt iç hastalıkları hemşireliği sorunlar ve vakalar...  2020
  3  Nursing Perspective for Older Patient with Orthostatic HypotensionOrthostatic Hypotension In The Elderly...  2020
  4  Demanslı Bireyin Bakım Verenlerine Yönelik İnternet Adresleri, Kitaplar ve Filmler Demanslı Bireyin Bakımı...  2019
  5  Bakım Seçeneklerinden Birisi Kurum Bakımına Karar Verme Süreci Demanslı Bireyin Bakımı...  2019
  6  Demans Hastalarında Palyatif Bakım ve Yaşam Sonu Bakım Demanslı Bireyin Bakımı...  2019
  7  Bakım Veren Olarak Kendi Bakımınız Demanslı Bireyin Bakımı...  2019
  8  Beyin ve Sinir Sistemine İlişkin Bakım Planı: Epilepsi Hemşirelik Bakım Planları: Tanılar, Girişimler ve Sonuçlar...  2019
  9  Yaşlı Bireylerde Beslenme Geriatri Hemşireliği...  2019
  10  Demans Hastalarıyla İletişim Demanslı Bireyin Bakımı...  2019
  11  Kognitif ve Psikolojik Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı Yaşlılık ve Yaşlı Sağlığı...  2017
 • NO NAME DATE
  1  İZLENEBİLİR YAŞLI BAKIM PROJESİ TAMAMLAMA VE İZLEM PROJESİ...  5/2020 - /
  2  Üniversite Öğrencilerinde Akran Eğitiminin Organ Bağışı Tutumuna ve Organ Bağışı Kartı Edinme Üzerine Etkisinin İncelenmesi...  3/2018 - 3/2020
  3  İZLENEBİLİR"YAŞLI BAKIM" PROJESİ...  11/2018 - 1/2021
  4  Kurumsal Bakım Alanında Çalışan Hemşirelere Yönelik Hazırlanan Eğitim Programının Yaşlılara Yönelik Tutum Üzerine Etkisinin İncelenmesi...  4/2018 - 10/2019
  5  European Later Life Active Network-ELLAN...  10/2013 - 9/2016
  6  Kademeli olarak azalmış stres eşiği modeline göre yapılan girişimlerin demanslı birey ve ailesinin bakım sonuçlarına etkisinin incelenmesi....  1/2012 - 10/2013
 • NO NAME DATE
  1  En iyi öğrenci projesi ödülü...  2012
  2  Yılın araştırma görevlisi...  2012
  3  En iyi bildiri ödülü...  2012
  4  sözel bildiri üçüncülük ödülü...  2013
  5  Yılın araştırma görevlisi...  2013
  6  sözel bildiri üçüncülük ödülü...  2014
  7  Doktora birincilik ödülü...  2014
  8  ikincilik ödülü...  2015
  9  Birincilik Ödülü...  2016
  10  Birincilik Ödülü...  2017
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Nursing , Member of The Faculty Council, February 2021-Continues
  2 Evde Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, December 2014- December 2017